ஆயுள் காப்பீட்டில் போனஸ் பற்றி முழுவதும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்

ஆயுள் காப்பீடு திட்டம் பிரிவில் போனஸ் என்பது வருடாந்திர முறையில் சேர்க்கப்படும், ஒரு கூடுதல் தொகை . இந்த தொகையானது காப்பீட்டு  முதிர்ச்சியின் போதோ அல்லது காப்பீட்டாளரின்  திடீர் மரணத்தின் போதோ வழங்கப்படுகிறது. அதை பற்றி இன்னும் ஆழமாக அறிந்து கொள்வோம்

Read more
Get ₹1 Cr. Life Cover at just
Term Insurance plans
Online discount
upto 10%#
Guaranteed
Claim Support
Policybazaar is
Certified platinum Partner for
Insurer
Claim Settled
98.7%
99.4%
98.5%
99%
98.2%
98.6%
98.82%
96.9%
98.08%
99.2%

#All savings and online discounts are provided by insurers as per IRDAI approved insurance plans | Standard Terms and Conditions Apply

Get ₹1 Cr. Life Cover at just
+91
View plans
Please wait. We Are Processing..
Get Updates on WhatsApp
By clicking on "View plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use
We are rated
rating
58.9 million
Registered Consumers
51
Insurance
Partners
26.4 million
Policies
Sold

எப்படி போனஸ் உருவாக்கப்படுகிறது?

காப்பீடு நிறுவனங்கள், மொத்த பிரீமியம் தொகையில் ஒரு பெரும் பகுதியை அரசாங்க உத்திரவாதம் பெற்ற கடன் கருவிகளிலும், குறைந்த பகுதியை பங்குகளிலும், முதலீடு செய்கிறது. இதன் அடிப்படையில் கிடைக்கும் வருமானத்தை, பங்கேற்றுள்ள பாலிசிதாரர்களுக்கு லாபமாக பிரித்து கொடுக்கிறது. இந்த லாபமானது பல்வேறு காரணிகளை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அவையாவன, அடிப்படை சொத்துகளில் இருந்து வரும் வருமானம், முந்தைய ஆண்டு குறிப்பிடப்பட்ட போனஸ் மற்றும் இதர இயல்பான காரணிகள். இந்த போனசுக்கு தகுதியாவதற்கு உங்களின் பாலிசி பங்கு சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ‘லாபத்துடன் – கூடிய’ வகையை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டியது கட்டாயம்

எப்பொழுது போனஸ் கொடுக்கப்படும்?

போனஸ் தொகையானது பாலிசி முதிர்ச்சியின் போதோ அல்லது, பாலிசிதாரரின் மரணத்தின் போதோ வழங்கப்படும். உதாரணமாக, 30 வருட காலத்தின் போனஸ் 30 வருடத்திற்கு பிறகே அளிக்கப்படும். ஒருவேளை பாலிசிதாரர் 10 வருடத்திலேயே இறந்துவிட்டால் , காப்பீட்டாளர் அன்றைய தேதி வரையிலான திரட்டப்பட்ட போனஸ் தொகையை பரிந்துரைக்கப்பட்டவரிடம் அளித்துவிடுவார்

காப்பீட்டுநிறுவனங்களால் அளிக்கப்படும் போனஸ்வகைகள்

ஆயுள்காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் கீழ்க்கண்ட போனஸ்களை வழங்குகின்றன:-

மாற்றியமைக்கும் போனஸ் : கூட்டுவட்டியின் அடிப்படையில் இந்த போனஸ் கணக்கிடப்படுகிறது. வருடாந்திர அசலுடன் இந்த போனஸ் சேர்க்கப்படுகிறது. பின்பு, அடுத்த வருடத்திற்கான போனஸ் இந்த புதிய அசலின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, திரு. ராஜ் என்பவரின் 10 லட்ச காப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ்

4% போனசின் மூலம், ருபாய்  40,000 கிடைக்கும். இந்த தொகை அசலில் சேர்க்கப்பட்டு அடுத்த வருடத்தில் போனஸ் கணக்கிடப்படும்

ரொக்க போனஸ்:- இது பாலிசிதாரர்க்கு வருட முடிவில் மொத்தமாக அவர் கட்டியபிரீமியம் தொகையில் இருந்து கணக்கிட்டு கொடுக்கப்படும். உதாரணமாக, காப்பீட்டு தொகை 2 லட்சம், அதற்கான போனஸ் சதவீதம்  4%, மற்றும் வருட பிரீமியம் 12,000 எனில், அதில் போனஸ் தொகை ருபாய்  480 ஆக கணக்கிடப்படும். இதுவே போனஸ் ஆகும்.

இடைக்கால போனஸ் :- இது முதிர்ச்சி அடைந்த காப்பீடுகளுக்கோ அல்லது இரண்டு போனஸ்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்திலோ வழங்கப்படுகிறது. காப்பீட்டு தொகையில் ஏற்கனவே போனஸ் திரட்டப்பட்ட நிலையில் போனஸ் அறிவிக்கப்படும் தேதிக்கும் காப்பீடு முதிர்ச்சி அடையும் தேதிக்கும் கால இடைவெளி இருக்கும். அந்தமாதிரியான நேரங்களில் காப்பீட்டாளர் இடைக்கால போனஸ் சதவீதத்தில் போனசை கணக்கிடுவார்.

காப்பீடு எந்த வகை போனசைசார்ந்தது என்று காப்பீடு பத்திரத்தில். காப்பீடு துவங்கும் முன்பே காப்பீட்டாளரிடம் நீங்கள் அடையும் நன்மைகளைப்பற்றி கேட்டு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு காப்பீ்டுத் திட்டத்தின்மூலம் என்ன கிடைக்கிறது என்று உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசிய மாகும்.

Different types of Plans


Term insurance articles

Recent Articles
Popular Articles
Best Term Life Insurance in USA

01 Feb 2023

A term life insurance in USA can secure your family against the
Read more
Tata AIA Term Insurance Login

26 Dec 2022

Tata AIA term insurance login portal offers the company’s
Read more
Why NRIs in UAE Should Buy Term Insurance Plans from India?

08 Dec 2022

Term life insurance plan secures the financial future of your
Read more
Best Term Life Insurance Plans in Singapore

07 Dec 2022

An NRI living in Singapore can easily buy the best term life
Read more
Bima Sugam

29 Nov 2022

Bima Sugam is an online marketplace that will offer its services
Read more
LIC Term Insurance 1 Crore
LIC of India offers various plans to help you secure the financial future of your loved ones. In order to make
Read more
What Medical Tests are Required for Term Insurance?
Term insurance offers a sum assured to the beneficiary of the policyholder upon their death that can help them
Read more
Term Insurance: Tax Benefits under Section 80D
Term Insurance provides financial security and protection to your family in case of your unexpected death within
Read more
2 Crore Term Insurance Plan
The pandemic has surely generated a global panic and emphasised the importance of financial planning that would
Read more
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance
A term insurance plan is the best way to ensure the financial well-being of your family members in case of any
Read more

top
View Plans
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL