இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய சிறந்த ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்கள்

இந்த காலத்தில் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்கள், நிதி மேம்பாட்டிற்கான முக்கிய கூறு ஆகும்.ஒரு ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டமானது, ஒரு குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பாக அமைவதோடு அல்லாமல்,  வாழ்க்கையின் நிதிநிலை இலக்குகளை அடைய  உதவும் நீண்ட கால முதலீடுகளாகவும் உள்ளன. ஆனால், காப்பீட்டு சந்தையில் உள்ள எண்ணிலடங்கா காப்பீட்டு திட்டங்களில் நமது தேவைக்கு ஏற்ப சிறந்த திட்டத்தை தேர்வு செய்வது மிக கடினமான விசயமாகும். எனவேதான், இணையத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து நமது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் திட்டத்தை தேர்வு செய்தல் இன்றியமையாதது ஆகும்.

Read more
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month+
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
Tax Benefit
Upto Rs. 46800
Life Cover Till Age
99 Years
8 Lakh+
Happy Customers
+Tax benefit is subject to changes in tax laws. +Standard T&C Apply
++ Discount is offered by the insurance company as approved by IRDAI for the product under File & Use guidelines
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month+
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
+91
View plans
Please wait. We Are Processing..
Get Updates on WhatsApp
By clicking on "View plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use

சிறந்த காப்பீட்டு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க, உங்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய, சிறந்த காப்பீட்டு திட்டங்களை இங்கு கொடுத்துள்ளோம்.

திட்டத்தின் பெயர்

நுழைவு வயது

முதிர்ச்சி வயது

காப்பு தொகை

பிரிமியம் கட்டும் முறை

வரி நன்மை

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ப்ரொடக்ஷ்ன் ப்ளஸ் திட்டம்

18 வயது – 65 வயது

70 வயது

குறை - ரூ  30 லட்சம்


அதிக - இல்லை

ஒழுங்கான ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ஏய்கன் லைஃப் ஐ டேர்ம் திட்டம்

18 வயது – 65 வயது

80 வயது

குறை - ரூ 25 லட்சம்


அதிக - இல்லை

காப்பீட்டு காலத்திற்கு சமம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ஏவிவா ஐ- லைஃப்

18 வயது – 55 வயது

75 வயது

குறை - ரூ  25 லட்சம்


அதிக - இல்லை

காப்பீட்டு காலத்திற்கு சமம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் ஸ்மார்ட் ப்ரொடக்ட் கோல்

18 வயது – 65 வயது

ஆர் ஓ பி உடன் – 75 வயது


ஆர் ஓ பி இன்றி – 80 வயது

குறை- ரூ  50 லட்சம்


அதிக - இல்லை

ஒரு முறை ஊதியம் , ஒழுங்கான ஊதியம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C & 10 (10D) இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

பாரதி ஏ எக்ஸ் ஏ லைஃப் மந்த்லி அட்வான்டேஜ் திட்டம்

6 வயது – 12 வருட காப்பீட்டு காலம்


2 வயது – 16 வருட காப்பீட்டு காலம்


91 நாள் – 24 வருட காப்பீட்டு காலம்


மேக்ஸ்- 

65 வயது – 12 & 16 வருட காப்பீட்டு காலம்


60 வயது – 24 வருட காப்பீட்டு காலம்

77 வருடம்,81 வருடம் & 84 வருடம்

குறை - ரூ  50,000


அதிக - இல்லை

6 வருடம், 8 வருடம் மற்றும் 12 வருடம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

கனரா ஹெச் எஸ் பி சி இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஷீல்டு திட்டம்

18 வயது – 50 வயது

65 வயது

குறிப்பிட்ட & ஒழுங்கான ஊதியம் – வருடாந்திர பிரிமியத்தின் 10 மடங்கு


ஒரு முறை ஊதியம் – 

குறை – ப்ரதி பிரிமியத்தின் 1.25 மடங்கு

அதிக – ப்ரதி பிரிமியத்தின் 10 மடங்கு

ஒரு முறை ஊதியம், குறிப்பிட்ட ஊதியம் மற்றும் ஒழுங்கான ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

எடல்வெய்ஸ் டோக்கியோ லைஃப் – சிம்ப்லி ப்ரொடக்ட் திட்டம்

18 வயது – 65 வயது

80 வயது

குறை- ரூ  25,00,000


அதிக-  இல்லை

ஒரு முறை ஊதியம், குறிப்பிட்ட ஊதியம் மற்றும் ஒழுங்கான ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

எக்ஸைட் லைஃப் இன்கம் அட்வான்டேஜ் திட்டம்

10 வயது – 55 வருடம் 16 வருட காப்பீட்டு காலத்திற்கு


6 வயது – 55 வயது, 24 வருட காப்பீட்டு காலத்திற்கு,


3 வயது – 50 வயது, 30 வருட காப்பீட்டு காலத்திற்கு

72 வயது, 79 வயது மற்றும் 80 வயது

இல்லை

8 வயது, 12 வயது & 15 வயது

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ஃப்யூச்சர் ஜெனெரலி கேர் ப்ளஸ் திட்டம்

18 வயது – 60 வயது

65 வயது

குறை - ரூ  25 லட்சம்


அதிக - இல்லை

காப்பீட்டு காலத்திற்கு சமம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ஹெச் டி எஃப் சி லைஃப் 3டி ப்ளஸ் லைஃப் ஆப்ஷன்

18 வயது – 65 வயது

23 வயது – 85 வயது

குறை - ரூ  50 லட்சம்


(ஆர் ஓ பி ) ரிடர்ன் ஆஃப் பிரிமியத்திற்கு - ரூ  25 லட்சம்


அதிக – இல்லை

ஒரு முறை ஊதியம், ஒழுங்கான ஊதியம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ஐ சி ஐ சி ஐ ப்ருடன்ஷியல் ஐப்ரொடக்ட் ஸ்மார்ட்

18 வயது – 65 வயது

70 வயது

குறைந்தபட்ச அளவு கட்டிய பிரிமியம் பொறுத்து

ஒரு முறை ஊதியம்,ஒழுங்கான ஊதியம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ஐ டி பி ஐ ஐசுரன்ஸ் ஃப்லெக்சி லம்ப் – சம் திட்டம்

18 வயது – 60 வயது

80 வயது

குறை – 50 லட்சம்


அதிக - இல்லை

ஒழுங்கான ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் சேவ் திட்டம்

5 வயது – 65 வயது

75 வயது

இல்லை

ஒழுங்கான ஊதியம், ஒரு முறை ஊதியம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

கோடக் இடெர்ம் திட்டம்

18 வயது – 65 வயது

75 வயது

குறை - ரூ  25 லட்சம்

ஒரு முறை ஊதியம், ஒழுங்கான ஊதியம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C  & 10 (10 D) இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

மேக்ஸ் லைஃப் ஆன்லைன் டேர்ம் ப்ளான் ப்லஸ்

18 வயது – 60 வயது

85 வயது

குறை - ரூ  25 லட்சம்


அதிக – 1 கோடி

ஒழுங்கான ஊதியம் அல்லது 60 வயது வரையிலான ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C  & 10 (10 D) இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

பி என் பி மெட்லைஃப் மேரா டெர்ம் திட்டம்

18 வயது – 65 வயது

75 வயது, 99 வயது

குறை - ரூ  10 லட்சம்


அதிக - இல்லை

காப்பீட்டு காலத்திற்கு சமம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன்  கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ப்ராமெரிக்கா ஸ்மார்ட் வெல்த் இன்சுரன்ஸ் திட்டம்

8 வயது – 55 வயது

75 வயது

இல்லை

5 வருடம் , 10 வருடம் , 15 வருடம் & 20 வருடம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ரிலையன்ஸ் நிப்பான் லைஃப் ஆன்லைன் இன்கம் ப்ரொடெக்ட் திட்டம்

18 வயது – 55 வயது

75 வயது

குறை - ரூ 35 லட்சம்


அதிக - இல்லை

காப்பீட்டு காலத்திற்கு சமம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

சஹாரா சன்ச்சிட் ஜீவன் பீமா திட்டம்

18 வயது – 65 வயது

75 வயது

45 வயது வரை – ஒரு முறை கட்டிய பிரிமியத்தில் 125 %


45 வயது & 45 வயதுக்கு அதிகம் – ஒரு முறை கட்டிய பிரிமியத்தில் 110 %

ஓரு முறை ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C   இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

எஸ் பி ஐ லைஃப் இஷீல்டு

18 வயது – 65 வருடம் ( லெவல் கவர் ) 60 வயது( கூடும் லெவல் கவர்)

லெவல் கவர் – 80 வருடம்


கூடும் லெவல் கவர் – 75 வருடம்

குறை – ரூ  35 லட்சம்


அதிக - இல்லை

காப்பீட்டு காலத்திற்கு சமம்

வருமான வரி சட்டம் 80C  & 10 (10 D) இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

எஸ் பி ஐ லைஃப் ஸ்மார்ட் ஷீல்டு

18 வயது – 60 வயது

80 வயது

குறை - ரூ  25 லட்சம்


அதிக - இல்லை

ஒழுங்கான ஊதியம் & ஒரு முறை ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

ஸ்ரீராம் ந்யூ ஸ்ரீ வித்யா திட்டம்

18 வயது – 50 வயது

70 வயது

குறை - ரூ  1லட்சம்


அதிக - இல்லை

ஒழுங்கான ஊதியம் & குறிப்பிட்ட ஊதியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C  இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

டாடா ஏ ஐ ஏ ஃபார்ச்சூன் மேக்ஸிமா திட்டம்

0 வயது – 60 வயது

100 வருடம்

ஒரு முறை ஊதியம் – ஒரு முறை கட்டிய பிரிமியத்தில் 1.25 மடங்கு


குறிப்பிட்ட ஊதியம் – ஆண்டு பிரிமியத்தின் 10 மடங்கை விட அதிகம் அல்லது காப்பீட்டு காலம் * ஏபி இன் 0.5 மடங்கு

ஒரு முறை பிரிமியம் & குறிப்பிட்ட  பிரிமியம்

வருமான வரி சட்டம் 80C  இன் கீழ் வரி நன்மை உண்டு.

பொறுப்பு துறப்பு : பாலிசிபஜார் எந்தவொரு காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தை பரிந்துரைக்கவோ , மதிப்பிடவோ அல்லது ஒப்புவிக்கவோ செய்யாது.

இந்த திட்டங்களை பற்றி இன்னும் விரிவாக காண்போம்.

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ப்ரொடக்டர் ப்ளஸ் திட்டம் 

இந்த திட்டம் ஏதேனும் ஒரு நிகழ்வின் போது, காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்கும் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டமாகும்.  இன்சுரன்ஸ் பாதுகாப்பு நன்மையுடன் , இந்த திட்டமானது வருங்கால  தேவைகளுக்கான நிதி பாதுகாப்பினை வழங்க உதவுகிறது. ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ப்ரொடக்டர் ப்ளஸ் திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்களை கீழே காண்போம்.

 • இந்த திட்டத்தில், குறைந்தபட்ச நுழைவு வயது 18, அதிகபட்ச வயது 65 ஆகும்.
 • மலிவான விலையில் இந்த திட்டத்தை இணையத்தில் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
 • இந்த திட்டத்தின் மூலம், இறப்பு நன்மையை ஆண்டு வருமானமாக பெறும் வசதி உள்ளது.
 • காப்பீட்டின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க , கூடுதல் நன்மையாக ஓட்டுனர் நன்மையும் பெற உதவுகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் , காப்பீடு வைத்திருப்பவர் வரி சலுகைகளை இந்த திட்டத்தின் நன்மையாக பெற முடியும்.
 • இந்த திட்டமானது,மொத்த மற்றும் நிரந்தர ஊனத்திற்கு ஓட்டுனர் வசதியை உள்ளடக்கி உள்ளது.

ஏய்கன் லைஃப் ஐடெர்ம் ப்ளஸ் திட்டம்

இது குறைந்த பிரிமியம் தொகையின் மூலம் இணையத்தில் வாங்க கூடியது. இந்த திட்டமானது, ஓட்டுனருக்கு எதிர்பாராத இறப்பு மற்றும் கொடிய நோய் பாதுகாப்பு வசதிகளை உள்ளடக்கி உள்ளது. ஏய்கன் லைஃப் ஐடெர்ம் ப்ளஸ் திட்டத்தின் பண்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏய்கன் லைஃப் ஐடெர்ம் ப்ளஸ் திட்டத்தின் பண்புகள்

 • இந்த திட்டமானது 4 வேறுபட்ட பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்குகிறது. அவையாவன,
 • வாழ்க்கை நன்மை
 • வாழ்க்கை ப்ளஸ் நன்மை
 • வாழ்க்கை & உடல்நல நன்மை 
 • வாழ்க்கை & உடல்நல ப்ளஸ் நன்மை
 • இந்த திட்டத்தின் அதிகபட்ச முதிர்ச்சி வயது 80 ஆகும்.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி தள்ளுபடி அடைய முடியும்.
 • ஓட்டுனர் இறப்பு மற்றும் கொடிய நோய் பாதுகாப்பு வசதிகளை உள்ளடக்கி உள்ளது.
 • இந்த திட்டம் 10 அடிப்படை கொடிய நோய் மற்றும் 36 கூடுதல் நோய்களை தேர்வு செய்யும் வசதி கொண்டது.

ஏவிவா ஐ-லைஃப் ப்ளான்

ஏவிவா ஐ- லைஃப் ப்ளான் என்பது,காப்பீட்டாளருக்கு நிறைய நன்மைகளை வழங்கும் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்களுள் ஒன்றாகும்.ஒரு முழுமையான ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம் என்ற முறையில் ஏவிவா ஐ- லைஃப் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் போது குடும்பத்தின்  நிதி நிலையை காக்கிறது.இந்த திட்டத்தின் பண்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏவிவா ஐ-லைஃப் திட்டத்தின் பண்புகள்

 • இந்த திட்டத்தை இணையத்தின் மூலம் மிக எளிதாக மற்றும் அவசரமின்றி வாங்கலாம்.
 • இந்த திட்டம் 4 பல்வேறு பாதுகாப்பு முறைகளை வழங்குகிறது. அவையாவன,
 • பாதுகாப்பு
 • பாதுகாப்பு ப்ளஸ்
 • பாதுகாப்பு உறுதி
 • பாதுகாப்பு வருமானம்
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது.
 • இந்த திட்டம் , பெண் காப்பீட்டளர்களுக்கு கூடுதலாக , 5% தள்ளுபடியையும் வழங்குகிறது.
 • வருமான பாதுகாப்பு வசதியின் கீழ், காப்பீட்டாளர் கூடுதல் வசதியாக , கொடிய நோய் மற்றும் நிரந்தர ஊனம் ஆகிய நன்மைகளை பெற்று தருகிறது.

பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் ஸ்மார்ட் ப்ரொடெக்ட்  திட்டம்

ஆயுட்காப்பீட்டு திட்டங்களில் ஒன்றாக விளங்குவதால் , பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஸ்மார்ட் ப்ரொடெக்ட் திட்டம் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு  நிதி பாதுகாப்பு வழங்குவதோடு, வாழ்க்கை லட்சியங்களை அடையவும் உதவுகிறது.

பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் ஸ்மார்ட் ப்ரொடெக்ட் கோல் இன் பண்புகள்

 • இந்த திட்டம், நிறைய பண்புகளுடன் , முழு பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது.
 • இந்த திட்டம் 4 பல்வேறு பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்கி, ஒன்றை தேர்வு செய்ய உதவுகிறது.அவையாவன:
 • வாழ்க்கை பாதுகாப்பு
 • குழந்தை கல்வி பாதுகாப்புடன் கூடிய வாழ்க்கை பாதுகாப்பு
 • இணை வாழ்க்கை பாதுகாப்புடன் கூடிய வாழ்க்கை பாதுகாப்பு
 • கூடும் வாழ்க்கை பாதுகாப்பு
 • காப்பீட்டாளர்கள், இந்த திட்டத்தில் பிரிமியம் திரும்ப பெறும் வசதி ( ஆர் ஓ பி)  ஐயும் பெறலாம்.
 • ஓட்டுனர் வசதிகளை கூடுதலாக பெற்று காப்பீட்டின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க முடிகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10(10D ) இன் கீழ் வரிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது.
 • இந்த திட்டம் வேறுபட்ட பிரிமியம் செலுத்தும் முறைகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்ய உதவுகிறது. அவையாவன, ஒரே முறை , குறிப்பிட்ட, ஒழுங்கான பிரிமியம் கட்டும் வசதிகள்.

பாரதி ஏ எக்ஸ் ஏ லைஃப் மந்த்லி அட்வான்டேஜ் திட்டம்

இந்த திட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிமியம் செலுத்தும் வசதி , பாரம்பரிய பங்கேர்ப்பு திட்டம்.மேலும், காப்பீட்டு முதிர்ச்சி அடையும் வரை, காப்பீட்டாளர் ஒரு நிரந்தர மாத வருமான பெற வழிவகுக்கிறது.எதிர்பாரா நிகழ்வின் போது,நிச்சயமான திரும்ப செலுத்தும் முறையுடன் கூடுதலாக இந்த திட்டம் அவரின் குடும்பத்திற்கு காப்பீட்டு பாதுகாப்பினையும் வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் பண்புகளை பற்றி காண்போம்.

 • இந்த திட்டம் காப்பீட்டு காலத்தின் 3 வகைகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்ய்யும் இலகு தன்மையை வழங்குகிறது.
 • இந்த திட்டம் குறிப்பிட்ட கால பிரிமியம் செலுத்தும் வசதியை தருகிறது.
 • பிரிமியம் கட்டும் காலம் முடிவடையவும், காப்பீடு முதிர்ச்சி அடையும் வரை காப்பீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிரந்தர மாத வருமானம் பெற உதவுகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி சலுகைகள் பெற முடிகிறது.
 • காப்பீடு முதிர்ச்சியின் போது, காப்பீட்டாளர் முதிர்ச்சி நன்மையாக நிரந்தரமற்ற ஆண்டு மாறும் போனஸ் + நிரந்தரமற்ற முனைய போனஸ் (இருப்பின்) வழங்குகிறது.
 • இந்த திட்டம் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்கும் விதத்தில் 3 வகையான ஓட்டுனர் நன்மை வசதிகளை பெற உதவுகிறது.

கனரா ஹெ எஸ் பி சி இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஷீல்டு திட்டம்

இது ஒரு யூனிட் சார்ந்த , பங்கேர்பு அற்ற எண்டௌமென்ட் ஆயுட்காப்பீட்டு  திட்டமாகும். இது முதலீடு திரும்ப பெறும் வசதியுடன் கூடிய காப்பீட்டு பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் பண்புகளாவன,

 • இந்த திட்டம் தேர்வு செய்ய 3 வேறுபட்ட வசதிகளை கொண்டுள்ளது. அவை,
 • வாழ்க்கை வசதி
 • எதிர்பாராத இறப்பு நன்மையுடன் கூடிய வாழ்க்கை வசதி
 • பிரிமியம் தரும் வசதியுடன் கூடிய வாழ்க்கை வசதி
 • இந்த திட்டம் நமது தேவைகளை பொறுத்து திட்ட கூறுகளை மாற்றியமைக்கும் வசதியுடன் உள்ளது.
 • காப்பீட்டு திட்டத்தின் பிரிமியம் கட்டும் காலம் வரை, பிரிமியம் பிரித்து கொடுக்கும் பூஜ்ஜிய கட்டண வசதியை கொண்டுள்ளது.
 • இந்த திட்டம் திட்டங்களுக்கு இடையில் மாறி கொள்ளும் வசதியை தருகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி கொண்டுள்ளது.
 • 6 வருட காப்பீட்டு காலம் முடியவும், காப்பீட்டளர் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளை பொறுத்து பிரித்து தொகையை பெறலாம்.
 • இந்த திட்டம் 5 வகையான முதலீடு வகைகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்ய்யும் வசதி கொண்டுள்ளது.

எடல்வேய்ஸ் டோக்கியோ லைஃப் - சிம்ப்லி ப்ரொடெக்ட் திட்டம்

எதிர்பாராத நிகழ்வின் போது, காப்பீட்டளரின் குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பு வழங்கும் பங்கெற்பற்ற தொடர்பற்ற ஒரு திட்டமாகும். இந்த திட்டம் இணையத்தின் மூலம் மிக எளிய முறையில் பெறத்தக்கது. இதன் பண்புகளை இங்கு காண்போம்.

 • இந்த திட்டமானது, நீண்ட கால குடும்ப பாதுகாப்பினை கருத்தில் கொண்டு 80 வயது வரை வாழ்க்கை பாதுகாப்பினை தேர்வு செய்யும்  வசதியுடன் உள்ளது.
 • இந்த திட்டம், பல்வேறு பிரிமியம் செலுத்தும் வசதிகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்யும் வசதி கொண்டுள்ளது.
 • இந்த திட்டம் 4 வகையான இறப்பு நன்மைகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்யும் வசதி கொண்டுள்ளது. அவை,
 • வாழ்க்கை பாதுகாப்பு
 • ஆபத்து கால இறப்பு நன்மை உள்ளடக்கிய வாழ்க்கை பாதுகாப்பு
 • எதிர்பாராத நிரந்தர மற்றும் முழுமையான ஊனத்தின் போது பிரிமியம் செலுத்துவதை நிறுத்தும் வசதி மற்றும் வாழ்க்கை பாதுகாப்பு கொண்டுள்ளது.
 • கொடிய நோயின் போது, பிரிமியம் செலுத்துவதை நிறுத்தும் வசதி கொண்ட வாழ்க்கை பாதுகாப்பு ஆகும்
 • இந்த திட்டம் பல்வேறு வகையான தொகை கோரும் வசதி கொண்டுள்ளது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி
 • இந்த காப்பீடு, கால காப்பீடு வகையை சார்ந்தது. எனவே, இதில் எந்தவொரு முதிர்ச்சி நன்மையும் இல்லை.

எக்ஸைட் லைஃப் இன்கம் அட்வான்டெஜ் திட்டம்

இது ஒரு பங்கேற்பற்ற ஆயுள் காப்பீட்டு சேமிப்பு திட்டம், இது குடும்பத்தின் நிதி நிலை பாதுகாப்பு மற்றும் நிரந்தர ஒழுங்கான வருமானம் பெற்று தரக்கூடியது. இந்த திட்டம், காப்பீட்டாளர் இல்லாத போது, அவரது குடும்பம் தனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதோடு இருந்துவிடாமல் நல்ல வாழ்க்கை முறையை பெறவும் உதவுகிறது.இந்த திட்டத்தின் பண்புகளாவன,

 • காப்பீட்டு காலம் முழுவதும் காப்பீட்டு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.
 • திட்டத்தின் மொத்த பிரிமியமும் குறித்து காலத்தில் கட்டியுள்ள நிலையில் திட்டம் செயலில் உள்ள வரை காப்பீட்டாளர் ஒழுங்கான வருமானம் பெற உதவுகிறது.
 • வருமானம் பெற இலகுத்தன்மை வாய்ந்த வசதிகளை கொண்டுள்ளது.
 • திட்ட பாதுகாப்பினை  அதிகரிக்க, கூடுதல் ஓட்டுனர் நன்மை வசதிகள் பெற முடியும்.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10(10D ) இன் கீழ் வரி விதிப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது.
 • கட்டிய பிரிமியத்தின் அதிகபட்ச மதிப்பில் 6% சேமிப்பாக பெற முடியும்.

ஃப்யூச்சர் ஜெனரலி கேர் ப்ளஸ் திட்டம் 

இது காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு ஏற்கக்கூடிய பிரிமியம் தொகையில் காப்பீட்டு பாதுகாப்பு வழங்கும் முழுமையான கால காப்பீடு ஆகும். இந்த திட்டம் காப்பீட்டளர்களின் தேவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் பண்புகளாவன,

 • இந்த திட்டம் இரண்டு வேறுபட்ட காப்பீட்டு பாதுகாப்பினை பெற உதவுகிறது. அவை
 • ஃப்யூச்சர் ஜெனரலி கேர் ப்ளஸ் க்ளாசிக் வசதி
 • ஃப்யூச்சர் ஜெனரலி கேர் ப்ளஸ் பிரிமியம் வசதி
 • இந்த திட்டத்தின் காப்பீட்டு காலத்தினை ஓட்டுனர் நன்மையை கூடுதலாக தேர்வு செய்வதன் மூலம் பெறலாம்.
 • காப்பீட்டாளரின் எதிர்பாராத இறப்பின் போது, ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது, பரிந்துரைக்கப்பட்டவரிடம் இறப்பு நன்மையாக வழங்கப்படுகிறது.
 • இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிக தொகை சேமிப்பாக வழங்கப்படுகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80 C இன் கீழ் வரி விதிப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது.

ஹெச் டி எஃப் சி 3டி ப்லஸ் லைஃப் திட்டம்

இந்தியாவில் உள்ள ஆயுட்காப்பீட்டு திட்டங்களில் ஒன்று என்ற முறையில் , ஹெச் டி எஃப் சி லைஃப் க்ளிக் 2 ப்ரொடக்ட் 3டி ப்லஸ், ஒரு எளிதாக இணையத்தில் வாங்கக்கூடிய  கால காப்பீடு திட்டமாகும்.இந்த 3டி திட்டம் 3 வகையான எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுடன் தொடர்பு உடையது. அவை, நோய் , ஊனம், மற்றும் இறப்பு. இந்த திட்டம் குறைந்த பிரிமியம் தொகையில் குடும்பத்தின் நிதி நிலையை பாதுகாக்க உதவுகிறது. இந்த திட்டத்தின் பண்புகளாவன,

ஹெச் டி எஃப் சி 3டி ப்லஸ் லைஃப் திட்ட பண்புகள்

 • இந்த திட்டத்தை வாங்குபவர்கள் 9 வகையான திட்ட வகைகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம்.
 • பல்வேறு வகை காப்பீட்டு கூறுகள் மற்றும்  பிரிமியம் செலுத்தும் முறையை தேர்வு செய்யும் வசதி.
 • டாப்-அப் வசதியின் கீழ், பாதுகாப்பு தொகையை ஒவ்வொரு வருடமும் அதிகரிக்க முடியும்.
 • பெண் காப்பீட்டாளர்களுக்கு சேமிப்பு வசதி
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10(10D ) இன் கீழ் வரி விதிப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது.
 • வாழ்க்கையின் குறிப்பிட்ட மைல்கல்களை அடிப்படை உத்திரவாத தொகையை அதிகரித்து,மருந்துகளின்றி வாழ்க்கை நிலை பாதுகாப்பு அதிகரிக்கும் வசதி

ஐசிஐசிஐ ப்ருடன்ஷியல் ஐப்ரொடக்ட் ஸ்மார்ட்

எதிர்பாராத நிகழ்வின் போது காப்பீட்டாளர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தின் நிதி நிலை மற்றும் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இந்த திட்டம் 4 வகையான கட்டண வசதிகளுடன் வருகிறது. இந்த ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டத்தின் பண்புகளை விரிவாக காண்போம்.

ஐசிஐசிஐ ப்ருடன்ஷியல் ஐப்ரொடக்ட் ஸ்மார்ட் திட்ட பண்புகள்

 • இந்த திட்டம், 8 வயது வரை அதிகபட்ச காப்பீட்டு கால வசதி
 • காப்பீட்டாளர் 4 வகை கட்டண செலுத்து முறைகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்யும்  வசதி
 • பெண் காப்பீட்டாளர்களுக்கு குறைந்த பிரிமியம் தொகை
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10(10D ) இன் கீழ், 1.5 லட்சம் வரையிலான  வரி நன்மை பெறும் வசதி.
 • காப்பீட்டின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க கூடுதலாக,ஓட்டுனர்  எதிர்பாராத இறப்பு மற்றும் கொடிய நோய் பாதுகாப்பு வசதிகளை கொண்டுள்ளது.

ஐடிபிஐ ஐசுரன்ஸ் ஃப்லெக்சி லம்ப் -சம் திட்டம்

இந்த திட்டம் எதிர்பாராத நிகழ்வின் போது காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு தேவையான நிதி நிலை பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் பண்புகளாவன,

ஐடிபிஐ ஐசுரன்ஸ் ஃப்லெக்சி லம்ப்-சம் திட்ட பண்புகள்

 • இந்த திட்டம் 4 வகை பாதுகாப்பு வசதிகளில் தேர்வு செய்யும் வசதி கொண்டுள்ளது. அவை:
 • மாறும் தன்மையுடன் கூடிய லம்ப் -சம் 
 • ஒழுங்கான மாத வருமான நன்மை
 • லம்ப் –சம் + குறிப்பிட்ட மாத வருமான நன்மை
 • லம்ப்-சம் + கூடும் மாத வருமான நன்மை
 • காப்பீட்டின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க கூடுதல் ஓட்டுனர் நன்மைகள் வசதி
 • அதிகபட்ச முதிர்ச்சி வயது 80 வருடம்
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி விதிப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது.

இந்தியா ஃப்ர்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் சேவ் திட்டம்

ஆயுள்காப்பீட்டு திட்டங்களில் ஒன்றாக இருப்பினும், இது ஒரு பங்கேர்பற்ற யூனிட் தொடர்புள்ள சேமிப்பு திட்டமாகும், இது ஒரு தனிநபர் நீண்ட காலத்தில் முதலீடுகளை வாங்க வழி செய்கிறது. ஒருவரின் தேவை மற்றும் ஆபத்தினை கையாளும் வசதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் நிதி உருவாக்கத்தினை மனதில் கொண்டு சேமிப்பு பழக்கம்  துவங்க உதவுகிறது. இந்த திட்ட பண்புகளை கீழே காண்போம்.

 • யூனிட் தொடர்பு திட்டம் என்பதால், இது இரட்டை நன்மையாக பாதுகாப்பு மற்றும் முதலீடு நன்மைகளை பெற உதவுகிறது.
 • காப்பீட்டாளர் 4 வகையான முதலீடு வசதிகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம்.
 • 5 வருட காப்பீட்டு காலம் முடிவடைந்த பின் பிரித்த பணம் பெறும் முறை அமுலுக்கு வருகிறது.
 • முதலீட்டு நன்மைகளுடன் கூடிய நீண்ட கால முதலீடு பெறும் வசதி
 • அவர்களது தேவைக்கு ஏற்ப முதலீடுகளுக்குள் மாறும் வசதி
 • பல்வேறு பிரிமியம் தொகை கட்டும் வசதி
 • எதிர்பாராத இறப்பு நிகழின், பரிந்துரைக்கப்பட்டவரிடம் இறப்பு நன்மை வழங்கப்படுகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10(10D ) இன் கீழ் வரி விதிப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது.

கோடக் இடெர்ம் திட்டம்

கோடக் லைஃப் இன்சுரன்ஸ் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் இணைய முறை திட்டமாகும். சில நிகழ்வுகளின் போது காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பினை வழங்கும். இதன் பண்புகளை காண்போம்.

கோடக் இடெர்ம்  திட்ட பண்புகள்

 • இது ஒரு முழு கால காப்பீட்டு திட்டம் என்பதால் , இறப்பு நன்மை மட்டும் வழங்குகிறது.
 • பல்வேறு வகை கட்டண வசதிகளை வழங்குகிறது.
 • உடனடி பணம் பெறும் வசதி
 • கூடுதல் பணம் பெறும் வசதி
 • லெவல் ரிக்கரிங்க் பணம் பெறும் வசதி
 • திட்டம் பல்வேறு வகை பிரிமியம் கட்டும் வசதி கொண்டுள்ளது .அதாவது, ஒழுங்கான, குறிப்பிட்ட மற்றும் ஓரே முறை வசதி
 • திட்டம் வழங்கும் வசதிகளில் நமது தேவைக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யும் வசதி
 • திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வசதிகளாவன,
 • வாழ்க்கை வசதி
 • வாழ்க்கை ப்ளஸ் வசதி
 • வாழ்க்கை பாதுகாப்பு வசதி

மேக்ஸ் லைஃப் ஆன்லைன் டெர்ம் ப்ளான் ப்ளஸ்

இது ,மலிவான பிரிமியம் தொகையில், காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு தேவையான நன்மைகளை வழங்கும். இது பல்வேறு வரைமுறை உடைய ஒரு முழு கால காப்பீடாக இயங்குகிறது. அதன் பண்புகளை காண்போம்.

மேக்ஸ் லைஃப் ஆன்லைன் டெர்ம் ப்ளான் ப்ளஸ் – பண்புகள்

 • இது, எளிய முறையில் இணையத்தில் வாங்கும் வசதி கொண்டுள்ளது.
 • இது மாதம் ரூ  563 கட்டி, அதிகபட்ச 1 கோடி பாதுகாப்பு நன்மை பெற உதவுகிறது.
 • இது 3 வகை திட்ட கூறுகளை தேர்வு செய்யும்  வசதி கொண்டுள்ளது.
 • காப்பீட்டின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க, கூடுதலாக ஓட்டுனர் வசதிகளை தேர்வு செய்யும் வசதி
 • இறப்பு மற்றும் கொடிய நோயின் போது முழு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.

பிஎன்பி மெட்லைஃப் மெரா டெர்ம் திட்டம்

காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்தினை காக்கும் முழு பாதுகாப்பு திட்டமாகும். இது மலிவான விலையில் தனது அன்பிற்குரியவர்களின் எதிர்காலத்தினை காக்க நினைக்கும் அனைத்து தனிநபருக்கும் ஏற்றது. இதன் பண்புகளாவன,

பிஎன்பி மெட்லைஃப் மெரா டெர்ம் திட்ட – பண்புகள்

 • இந்த திட்டம் வாழ்க்கை துணையுடன் சேர்ந்த இணைந்த திட்ட வசதி 
 • அதிகபட்ச காப்பீட்டு காலம் 99 வருடம்
 • உங்கள் குழந்தைகளின் வேலை கனவு மற்றும் இலக்குகளை அடைய நிதி சுதந்திரம் வழங்குகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10(10D)கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி

ப்ரமெரிக்கா ஸ்மார்ட் வெல்த் லைஃப் இன்சுரன்ஸ் திட்டம்

இது ஒரு பங்கேற்பற்ற யூனிட் தொடர்புள்ள ஒரு திட்டம். இது வாழ்க்கை பாதுகாப்புடன் சேர்த்து நீண்ட கால முதலீடுகளை பெற உதவுகிறது. ஒருவரது தேர்வு மற்றும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டு, நிதி நிலையை அதிகரிக்க ஒரு ஒழுங்கான சேமிப்பினை உருவாக்கும் வசதி கொண்டுள்ளது. இதன் பண்புகளாவன,

 • இது, காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்ட கால முதலீடுகளை பெறும் வசதி
 • நீண்ட கால அடிப்படையில் தேவையான செல்வத்தை அடைய வசதி
 • 10, 15, 20 ஆவது காப்பீட்டு காலங்களில் , காப்பீட்டளருக்கு நம்பிக்கைக்கான கூடுதல் போனஸ் வசதி
 • பிரிமியம் கட்ட பல்வேறு வகையான காலங்களை நமது தேவைக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யும் வசதி
 • சந்தைகளின் அபாயத்தில் இருந்து தன்னை காக்க, ஒருவர் முதலீடுகளில் மாறும் வசதி
 • 5 வகையான முதலீட்டுகளில் ஒன்றை நமது தேவைக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யலாம்.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10 (10 D ) இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி 
 • முதிர்ச்சி கால வயது 75ஆகும்.

ரிலையன்ஸ் நிப்பான் லைஃப் ஆன்லைன் இன்கம் ப்ரொடக்ட் திட்டம்

எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் போது, குடும்பத்தின் நிதி நிலையை சரி செய்யும், பங்கேற்பற்ற , தொடர்பற்ற கால காப்பீட்டு திட்டமாகும்.காப்பீட்டாளர் இல்லாத போதும், அவரது குடும்பம் அதே நிதி நிலையை தொடர ஒழுங்கான வருமானத்தை வழங்குகிறது. இதன் பண்புகளாவன,

 • இது குடும்பத்தின் எதிர்காலத்தை காக்கிறது.
 • இது, அனைத்து வசதிகளும் போதுமான அளவு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதா என உறுதி செய்கிறது.
 • காப்பீட்டாளர் இல்லாத போது, குடும்பத்திற்கு நிரந்தர மாத வருமான அளிக்கிறது.
 • இத்திட்டம் இணையத்தில் எளிய முறையில் வாங்கிகொள்ளும் வசதி கொண்டுள்ளது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10 (10 D ) இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி 
 • காப்பீட்டாளர் இறப்பின் , இறப்பு நன்மை பரிந்துரைக்கப்பட்டவரிடம் அதிகமாக:
 • ஆண்டு பிரிமியத்தின் 10 மடங்கு
 • அடிப்படை காப்பு தொகை
 • காப்பீட்டு முதிர்ச்சின் போது அளிக்கப்படும் உத்திரவாத தொகை ஆக வழங்கப்படும்.
 • காப்பீட்டின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க , காப்பீட்டாளர் அடிப்படை பாதுகாப்புடன் சேர்த்து கூடுதலாக ஓட்டுனர் நன்மைகளையும் பெறும் வசதி

சஹாரா சன்ச்சிட் ஜீவன் பீமா திட்டம்

இது ஒரு யூனிட் தொடர்புள்ள ஒரே முறை செலுத்தும் ஆயுள் காப்பீடு திட்டமாகும். இங்கு செலுத்தப்பட்ட பிரிமியமானது , செல்வத்தை பெருக்க நீண்ட காலத்தில், அதிக லாபம் பெறும் நோக்கில் சந்தையில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.இதன் பண்புகளாவன,

 • இந்த திட்டம் 5 வகை முதலீடு வசதிகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்யும் வசதி
 • இது, ஒரே முறை பிரிமியம் கட்டும் வசதி
 • முதிர்ச்சியின் போது அன்றைய தேதி கணக்கின்படி , மொத்த முதலீட்டு தொகையானது காப்பீட்டாளருக்கு வழங்கப்படுகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10 (10 D ) இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி .
 • எதிர்பாராமல் காப்பீட்டாளர் இறப்பின், பரிந்துரைக்கப்படவரிடம் இறப்பு நன்மையானது, உத்திரவாத  தொகை அல்லது முதலீடு தொகை , கட்டிய பிரிமியத்தில் குறைந்தபட்சம் 105% ஆக கொடுக்கப்படுகிறது.

எஸ் பி ஐ லைஃப் இஷீல்டு திட்டம்

ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டத்தின் வேறொரு வாய்ப்பாக எஸ் பி ஐ லைஃப் இஷீல்டு திட்டம் உள்ளது. ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு திட்டம் என்பதனால் இது காப்பீட்டாளருக்கு நன்மைகளுடன் , எதிர்பாராத சூழலில் அவரது குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பினையும் வழங்குகிறது. இதன் பண்புகளாவன,

எஸ் பி ஐ லைஃப் இஷீல்டு திட்டத்தின் பண்புகள்

 • காப்பீட்டாளர் , அவரது தேவைக்கு ஏற்ப 4 வகையான பாதுகாப்புகளில் தேர்வு செய்யும் வசதி
 • கூடும் பாதுகாப்பு வசதியில்,காப்பு தொகை ஒவ்வொரு 5 வருடத்திற்கும் 10% அதிகரிக்கும்.
 • இந்த திட்டத்தில் வழங்கப்படும் 4 வகையான பாதுகாப்பு கூறுகளாவன,
 • லெவல் பாதுகாப்பு
 • எதிர்பாராத இறப்பு நன்மையுடன் கூடிய லெவல் பாதுகாப்பு
 • கூடும் பாதுகாப்பு
 • எதிர்பாராத இறப்பு நன்மையுடன் கூடிய கூடு பாதுகாப்பு
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10 (10 D ) இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி .
 • பெண் காப்பீட்டாளர்கள் மற்றும் புகைபிடிக்காதவர்களுக்கு கூடுதல் நன்மைகள் உண்டு.
 • இணையம் மூலம் காப்பீடு வாங்குவது மிக எளிமை.

எஸ் பி ஐ லைஃப் ஸ்மார்ட் ஷீல்டு

இது ஒரு பங்கேற்பற்ற கால காப்பீடாகும். இது எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் போது காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு தேவையான பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது. ஒரு முழுமையான கால காப்பீடு திட்டம் என்பதால், எஸ் பி ஐ லைஃப் ஸ்மார்ட் ஷீல்டு திட்டம் மலிவான பிரிமியம் கட்டி போதுமான பாதுகாப்பினை பெற வழிவகுக்கிறது. இதன் பண்புகளாவன, 

 • இது, ஒழுங்கான மற்றும் ஓரெ முறை பிரிமியம் கட்டும் வசதி உடையது.
 • காப்பீட்டாளர் 4 வகையான வசதிகளில் தேர்வு செய்யலாம். அவை,
 • லெவல் டெர்ம் அஷுரன்ஸ்
 • கூடும் டெர்ம் அஷுரன்ஸ்
 • குறையும் டெர்ம் அஷுரன்ஸ்( கடன் பாதுகாப்பு )
 • குறையும் டெர்ம் அஷுரன்ஸ்( குடும்ப வருமான பாதுகாப்பு )
 • எதிர்பாராத இறப்பின் போது, இறப்பு நன்மையாக உத்திரவாத தொகையை பரிந்துரைக்கப்பட்டவரிடன் வழங்கும்.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10 (10 D ) இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி .
 • காப்பீட்டின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க கூடுதல் ஓட்டுனர் நன்மைகள் பெறும் வசதி

ஸ்ரீராம் ந்யூ ஸ்ரீவித்யா திட்டம்

இது பங்கேற்கும் பாரம்பரிய குழந்தை ஆயுள் காப்பீடாகும். இது குழந்தையின் எதிர்காலத்தை காத்து, எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் போது பாதுகாப்பினையும் வழங்குகிறது. வாழ்க்கையின் பல்வேறு படிகளின் போது, குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் அடிப்படை தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பண்புகளாவன,

 • பல்வேறு காப்பீட்டு காலங்களில் இருந்து தேர்வு செய்யும் வசதி
 • காப்பீட்டாளர், பல்வேறு பிரிமியம் கட்டணங்களில் இருந்து தேர்வு செய்யும் வசதி
 • குறைந்தபட்ச  நுழைவு வயது 18, அதிகபட்ச நுழைவு வயது 50.
 • காப்பீட்டாளரின் எதிர்பாராத இறப்பின் போது குறிப்பிட்ட தொகையினை வழங்குவதோடு, ஒழுங்கான மாத வருமானமும் கிடைக்கும் வசதி
 • காப்பீட்டின் அதிக உத்திரவாக தொகையில் கட்டப்படும் பிரிமியத்தை சேமிக்கும் வசதி
 • 4 வருட காப்பீட்டு காலம் முடியவும், கூடுதல் தொகையானது சமமான முதலீடுகளாக வழங்கப்படும் வசதி
 • வருமான வரி சட்டம் 80C இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி .
 • காப்பீட்டு பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க காப்பீட்டாளர் கூடுதலாக ஓட்டுனர் வசதிகளை பெறும் வசதி

ஸ்டார்ட் யூனியன் டாய்-ச்சி பிரிமியர் ப்ரொடக்ஷ்ன் திட்டம்

எந்த வித நிகழ்வுகளின் போதும் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு  கால காப்பீட்டு திட்டம் ஆகும். மலிவான பிரிமியம் கட்டுவதன் மூலம் காப்பீட்டு பாதுகாப்பு பெற முடியும் . இதன் பண்புகளாவன,

 • குறைந்தபட்ச  நுழைவு வயது 18 , அதிகபட்ச நுழைவு வயது 60
 • காப்பீட்டாளரின் இறப்பின் போது, பரிந்துரைக்கப்பட்டவரிடம் இறப்பு நன்மையாக குறிப்பிட்ட தொகை வழங்கப்படுகிறது.
 • காப்பீட்டு திட்டத்தில் உள்ள கூடுதல் ஓட்டுனர் நன்மைகளை தேர்வு செய்வதன் மூலம், காப்பீட்டாளர் அவரது குடும்பத்திற்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்கலாம்.
 • இத்திட்டம் அதிக தொகைக்கு பிரிமியம் சேமிப்பு முறையை வழங்குகிறது.
 • வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10 (10 D ) இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி .
 • காப்பீட்டு காலத்தை நமது தேவைக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யலாம்.

டாடா ஏஐஏ ஃபார்ச்சுன் மேக்சிமா திட்டம்

இது ஒரு யூனிட் தொடர்புள்ள , பங்கேர்பற்ற முழு ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டமாகும். இது காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்தின் நிதி நிலையை  காக்கிறது. இத்திட்டம் சந்தை தொடர்புள்ள முதலீடுகளை செய்வதன் மூலம் பாலிசிதாரரை முழு வாழ்க்கை பாதுகாப்பு தொகையினை அதிகரிக்கும் வசதி கொண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது , காப்பீட்டாளர் குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால நிதி நிலை கனவுகளை அடைய வழி செய்கிறது.இதன் பண்புகளாவன,

 • காப்பீடு ஒரே முறை மற்றும் குறிப்பிட்ட பிரிமியம் கட்டும் வசதி உடையது.
 • முதலீடுகளை அதிகரிக்க ஒழுங்கான தொகை கூடுதல்கள் உண்டு
 • அதிக முதலீடு வசதிகளை பெறும் வகையில் 11 வகையான முதலீடுகளில் தேர்வு செய்யும் இலகுத்தன்மை உடையது.
 • காப்பீட்டின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க கூடுதலாக ஓட்டுனர் நன்மைகளையும் சேர்க்கும் வசதி
 • அதிகபட்சமாக கட்டபட்ட பிரிமியம் 1.5 லட்சம் மற்றும் முதலீட்டு லாபங்கள் வருமான வரி சட்டம் 80C மற்றும் 10 (10 D ) இன் கீழ் வரி சலுகை பெறும் வசதி கொண்டது.
 • வாழ்க்கை முழுவதுமற்கான பாதுகாப்பினை வழங்கும் . அதாவது , 100 வருடம்
 • காப்பீட்டாளர் இலவசமாக முதலீட்டுகளுக்குள் மாறிக்கொள்ளலாம்.

இறுதியாக!

இவை ,காப்பீடு செய்ய விரும்புபவர்களின் தேவையை முழுமைப்படுத்த ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட சிறந்த காப்பீட்டு திட்டங்களாகும்.மேலும், உங்களது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப காப்பீட்டை எளிமையாக இணையத்தில் வாங்கலாம்.

மேலே குறிப்பிட்ட திட்டங்கள் தவிர, நிறைய காப்பீட்டு திட்டங்கள் சந்தையில் உள்ளது. நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி ஒரு நிறுவனத்தை தேர்வு செய்து சிறந்த சேவைகளை பெறுங்கள்.
Types of Term Plans


Term insurance articles

Recent Articles
Popular Articles
Compare Term Insurance

29 Sep 2022

Term insurance is the most affordable type of life insurance...
Read more
Term Insurance for Organ Transplants

29 Sep 2022

Organs plays an important role in the daily body’s...
Read more
Zero Cost Term Insurance: What makes this plan so attractive?

23 Sep 2022

Zero Cost Term Insurance is a new variant of term insurance that...
Read more
Zero Cost Term Insurance Plan

07 Sep 2022

Term insurance is the most common type of life insurance product...
Read more
What Will Happen to My Term Insurance If I’m in Coma?

05 Sep 2022

A coma is a long unconsciousness because of insufficient...
Read more
Term Plan with Return of Premium - TROP 2022 | Policybazaar
Term Insurance is a simple life insurance plan that provides financial coverage in the form of a life cover for a...
Read more
Zero Cost Term Insurance Plan
Term insurance is the most common type of life insurance product that provides financial protection to the family...
Read more
Term Life Insurance for NRI in India
Every bread-earner wishes to provide financial security and stability to his/her family in some way. Whether you...
Read more
LIC Term Insurance 1 Crore
If you have a LIC term insurance 1 Crore handy, you can cherish all your happy moments as you have made a fine...
Read more
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance When it comes to securing the future of your loved ones or...
Read more

top
View Plans
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL