એલઆઈસી જીવન સરલ પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર

એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર એ એક ઓનલાઈન ટૂલ છે જે સંભવિત ગ્રાહકોને તેમના એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાનના પ્રીમિયમ અને પરિપક્વતા મૂલ્યની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે. એલઆઈસીએ નાણાકીય વર્ષ 2013-14 દરમિયાન એલઆઈસી જીવન સરલનો પ્લાન પાછો ખેંચી લીધો હતો. જો કે, જે પોલિસીધારકોએ એલઆઈસી જીવન સરલની ઉપાડની તારીખ પહેલા ખરીદી કરી છે, તેઓ ખરીદી સમયે સંમત થયેલા નિયમો અને શરતો અનુસાર તેમની પોલિસી સાથે સંકળાયેલા લાભો મેળવવાનું ચાલુ રાખશે.

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold

એલઆઈસી જીવન સરલ પ્રીમિયમ અને મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

એલઆઈસી જીવન સરલ પ્રીમિયમ અને મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર એ એક ઓનલાઈન સાધન છે જે સંભવિત ગ્રાહકોને તેમની એલઆઈસી જીવન સરલ પોલિસી માટે પ્રીમિયમની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે. ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (એલઆઈસી) દ્વારા આ કેલ્ક્યુલેટર ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ અને પાકતી મુદતની રકમનો અંદાજ કાઢે છે.

કેલ્ક્યુલેટરમાં પોલિસીની મુદત, પ્રીમિયમની રકમ અને વીમાની રકમ જેવી મુખ્ય વિગતો દાખલ કરીને, વપરાશકર્તાઓ તેમની પોલિસી દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે પરિપક્વતા મૂલ્યની અંદાજિત ગણતરી પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ પ્લાન અત્યારે ખરીદવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોવાથી, જો કે, જો તમારી પાસે પહેલેથી જ પોલિસી અમલમાં છે, તો તમે નફાની પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર સાથે એલઆઈસી જીવન સરલનો ઉપયોગ કરીને પાકતી રકમ ચકાસી શકો છો. તમે વર્ષ માટે એલઆઈસી દ્વારા જાહેર કરાયેલા બોનસ દર મુજબ મેન્યુઅલી રકમની ગણતરી પણ કરી શકો છો.

એલઆઈસી જીવન સરલ 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા

એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર પોલિસીધારકો અને આ પોલિસીને ધ્યાનમાં લેતા વ્યક્તિઓ માટે મહત્વપૂર્ણ મહત્વ ધરાવે છે. અહીં શા માટે છે:

 • જાણકાર નિર્ણય લેવો: કેલ્ક્યુલેટર પોલિસીધારકોને માહિતગાર નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી આપે છે. સંભવિત પરિપક્વતા મૂલ્યનો અંદાજ લગાવીને, વ્યક્તિઓ પોલિસીની નાણાકીય અસર અને તે તેમના લાંબા ગાળાના ધ્યેયો સાથે સંરેખિત છે કે કેમ તે વધુ સારી રીતે સમજી શકે છે.

 • નાણાકીય આયોજન: લાંબા ગાળાના નાણાકીય આયોજનમાં મોટાભાગે રોકાણના વળતરનું મૂલ્યાંકન સામેલ હોય છે. એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર પોલિસીધારકોને પરિપક્વતા પર પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી રકમની સમજ આપીને નાણાકીય આયોજનમાં મદદ કરે છે, તેમને વાસ્તવિક અપેક્ષાઓ અને લક્ષ્યો નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

 • કમ્પેરિઝન ટૂલ: બહુવિધ વીમા વિકલ્પો પર વિચાર કરતા લોકો માટે, મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર વિવિધ પોલિસીઓની સરખામણી કરવા માટે એક સાધન તરીકે સેવા આપી શકે છે. વિવિધ નીતિઓના સંભવિત પરિણામોનો અંદાજ લગાવીને, વપરાશકર્તાઓ વધુ માહિતગાર પસંદગીઓ કરી શકે છે.

એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર એ એલઆઈસીની અધિકૃત વેબસાઇટ પર દર્શાવવામાં આવેલ એક ઓનલાઈન સાધન છે જે વર્ષ માટે લાગુ પડતા નફા સાથેના બોનસ દર સાથે હકદાર પરિપક્વતા લાભની રકમની ગણતરી કરે છે. આનાથી તમને ખ્યાલ આવે છે કે તમારા નાણાકીય આયોજન સાથે સુમેળમાં રહીને કવરેજ તમારા કુટુંબની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પૂરતું છે.

એલઆઈસી જીવન સરલ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને તમે એલઆઈસી જીવન સરલ પરિપક્વતા લાભની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકો તે અહીં છે

એલઆઈસી જીવન સરલ 165 પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા ગણવામાં આવતા પરિબળો

નફાની પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર સાથે એલઆઈસી જીવન સરલ લાભની રકમનો ચોક્કસ અંદાજ આપવા માટે નીચેની વિગતોનો ઉપયોગ કરે છે -

 • પ્રવેશની ઉંમર - જે ઉંમરે પોલિસીધારક કવર શરૂ કરવા માંગે છે.

 • પોલિસી ટર્મ - આ તે સમયગાળો છે જેના માટે પોલિસી ચાલશે.

 • વીમા નીરકમ - આ તે રકમ છે જે વપરાશકર્તા પોલિસીની મુદતના અંતે પરિપક્વતા લાભ તરીકે મેળવવા માંગે છે.

 • પ્રીમિયમ નીરકમ - પૉલિસીધારકો પસંદ કરી શકે છે કે તેઓ ઇચ્છિત વીમા રકમ માટે કેટલું પ્રીમિયમ ચૂકવી શકે છે.

એલઆઈસી જીવન સરલ કેલ્ક્યુલેટર માટે તમારે પોલિસીના નિશ્ચિત પાત્રતા માપદંડોના આધારે ઉપરોક્ત વિગતો ભરવાની જરૂર પડશે.

એલઆઈસી જીવન સરલ નમૂના પરિપક્વતા ગણતરી

નીચેનું કોષ્ટક રૂ.ના માસિક પ્રીમિયમ સામે એલઆઈસી જીવન સરલ પાકતી મુદતની રકમનું વર્ણન કરે છે. દર્શાવેલ પોલિસી ટર્મ અને એન્ટ્રી ઉંમરના સંદર્ભમાં 100:

પ્રવેશનીઉંમર

પૉલિસી ટર્મ

10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ 25 વર્ષ
20 11,156 19,628 28,039 36,839
30 11,053 19,300 27,345 35,492
40 10,431 17,839 24,598 30,854

ઉપરોક્ત નમૂનો વફાદારીના વધારાને સૂચવતો નથી, જો કે તેની ખાતરી આપવામાં આવી નથી અને રકમ વ્યાખ્યાયિત નથી.

શા માટે એલઆઈસી જીવન સરલ (નફા સાથે) પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો?

 • એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર તમને ચોક્કસ અંદાજ આપવા માટે રોકાણ કરેલા પ્રીમિયમ પર વળતરનો અપેક્ષિત દર પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

 • તમે પ્રીમિયમની ચૂકવણીમાં ફેરફાર અને અનુગામી લાભની રકમનો અંદાજ મેળવવા માટે આકસ્મિક મૃત્યુ અને અપંગતા સામે રાઇડર લાભ પણ પસંદ કરી શકો છો.

 • એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર એલઆઈસીના અધિકૃત પ્લેટફોર્મ પર દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જેનાથી ટૂલની વિશ્વસનીયતા દર્શાવે છે.

 • જો તમને એવું લાગે છે કે એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર પર દર્શાવેલ મેચ્યોરિટી લાભ અથવા વળતર તમારી અપેક્ષાઓ મુજબ નથી, તો તમારી પાસે તમારા ઇચ્છિત કવરેજ પર પહોંચવા માટે ઇનપુટ્સને કસ્ટમાઇઝ કરવાનો વિકલ્પ છે.

 • એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ પરિપક્વતા મૂલ્યમાં વધારો અથવા ઘટાડીને પ્રીમિયમ કેવી રીતે બદલાય છે તેની સમજ મેળવવા માટે ઘણી વખત કરી શકાય છે.

 • એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર તૃતીય-પક્ષ એજન્ટોને દૂર કરીને ગેરસંચાર અટકાવે છે.

 • એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર મફત છે અને તેનો ઉપયોગ કોઈના ઘરની આરામથી થઈ શકે છે.

FAQs

 • પ્ર: એલઆઈસી જીવન સરલ 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર સાથે GSV ની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

  જવાબ: હા, એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર હેઠળ, GSV ની ગણતરી કુલ પ્રીમિયમના 30% બાદ 1લા વર્ષના પ્રીમિયમ તરીકે કરવામાં આવે છે.
 • પ્ર: શું આ એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટરમાં રાઇડર લાભોને બાદ કરીને મૃત્યુ લાભની ગણતરી કરવામાં આવે છે?

  જવાબ: હા, એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર હેઠળ, મૃત્યુ લાભની ગણતરી રાઇડર લાભ અને પ્રથમ વખતના પ્રીમિયમ સિવાય કરવામાં આવે છે.
 • પ્ર: એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર કયા લવચીક ચુકવણી મોડને મંજૂરી આપે છે?

  જવાબ: એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર માસિક/અર્ધ-વાર્ષિક/ત્રિમાસિક/વાર્ષિક ચુકવણી મોડ્સ દર્શાવે છે.
 • પ્ર: એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી રકમની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

  જવાબ: એલઆઈસી જીવન સરલ પોલિસીની પાકતી રકમ વીમાની રકમ વત્તા લોયલ્ટી એડિશનની બરાબર છે. તમે કોઈપણ મુશ્કેલી વિના આ રકમની ગણતરી કરવા માટે એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
 • પ્ર: હું એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે ઍક્સેસ કરી શકું?

  જવાબ: એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર એલઆઈસી ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઍક્સેસ કરી શકાય છે. તમે એલઆઈસી ની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો અને ઉપલબ્ધ કેલ્ક્યુલેટર શોધવા માટે "કેલ્ક્યુલેટર" વિભાગમાં નેવિગેટ કરી શકો છો.
 • પ્ર: એલઆઈસી જીવન સરલ લોયલ્ટી એડિશન કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

  જવાબ: એલઆઈસી જીવન સરલ લોયલ્ટી એડિશન કેલ્ક્યુલેટર એ અન્ય ઓનલાઈન ટૂલ છે જે સહભાગી જીવન વીમા પોલિસી માટે સંભવિત લોયલ્ટી એડિશનનો અંદાજ કાઢવામાં મદદ કરે છે. લોયલ્ટી એડિશન એ એક લાભ છે જે અમુક સહભાગી નીતિઓ માટે એલઆઈસી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. લોયલ્ટી એડિશનની ગણતરી સામાન્ય રીતે પોલિસીની અવધિ, પ્રીમિયમ ચુકવણી ઇતિહાસ અને સહભાગી પોલિસી ફંડની કામગીરી જેવા પરિબળો પર આધારિત હોય છે.
 • પ્ર: શું એલઆઈસી જીવન સરલ મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા ગણવામાં આવતી પાકતી મુલ્યની ખાતરી આપવામાં આવે છે?

  જવાબ: ના, એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ પરિપક્વતા મૂલ્ય એ ઐતિહાસિક ડેટા અને ગણતરીઓ પર આધારિત અંદાજ છે. તે સમજવું અગત્યનું છે કે વાસ્તવિક નીતિ પરિણામો વિવિધ પરિબળો દ્વારા પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જેમાં આર્થિક પરિસ્થિતિઓમાં ફેરફાર, નીતિ પ્રદર્શન અને અન્ય ચલોનો સમાવેશ થાય છે. એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર બાંયધરીકૃત રકમને બદલે માહિતીપ્રદ સંદર્ભ તરીકે સેવા આપે છે.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL