જીવન વીમા નિગમ (એલઆઈસી) 15 વર્ષ માટે યોજના ધરાવે છે

ભરોસેમાં લોકપ્રિય બીમા પ્રદાતાઓ માંથી એક તરફ, ભારતીય જીવન બીમા નિગમ (એલઆઈસી) વૈશ્વિક સ્તરની બીમા ઉત્પાદનોની વિસ્તૃત પ્રદાન કરે છે. તેમાં કેટલીક પ્રાચુર્ય લાભો સાથે સૌથી વિસ્તૃત કવરેજ પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી વિક્રેતાઓ બીમા પ્લાન્સ છે.

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Number Verification
Didn't receive code? Resend
Your verification code is encrypted end-to-end to keep it safe.

આ લેખમાં અમે વિશેષત: 15 વર્ષ માટે એલઆઈસી નો પોલિસી વિષે ચર્ચા કરીશું જે લીસ જીવન સુરભી પ્લાન છે.

એલઆઈસી નું જીવન સુરભી પ્લાન એ એક ગૈર-યુનિટ લિંક, સાંપ્રદાયિક, પૈસા પાછા પ્લાનનું સુધારેલું સંસ્કરણ છે. એલઆઈસી જીવન સુરભી પ્લાન લોકો માટે વિશેષ રુચિનું ધરાવે છે જે પરીપર્યાવર માટે પૈસા બચાવવાની બહુવર્ષીય આવશ્યકતા છે અને પર્યાયેક અવધીમાં લમ્પ સમ લાભોની જરૂર હોય છે.

ચાલો 15 વર્ષ માટે આ એલઆઈસી પોલિસીના ફાયદા અને વિશેષતાઓ વિશે વધુ ચર્ચા કરીએ.

તમારા નિયમિત મની બેક પ્લાન અને એલઆઈસી સુરભી 15-વર્ષીય યોજના વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો નીચે મુજબ છે

 • મેચ્યોરિટી ટર્મ પ્રીમિયમ ભરવાની મુદત કરતાં વધુ છે

 • સર્વાઇવલ બેનિફિટ ચુકવણીનો વહેલો અને ઉચ્ચ દર

 • દર પાંચ વર્ષે રિસ્ક કવર વધે છે

 • એલઆઈસી સુરભી 15 વર્ષની સ્કીમ માટે વાસ્તવિક મુદત અને પ્રીમિયમ ભરવાની મુદત અનુક્રમે 15 વર્ષ અને 12 વર્ષ છે.

એલઆઈસી સુરભી પ્લાન ની 15 વર્ષ ની મહત્તવનીય વિશેષતાઓ

અહીં છે એલઆઈસી સુરભી પ્લાનની કેટલીક મહત્વનીય વિશેષતાઓ જે તમને પ્લાનને વધુ સમજવામાં મદદ કરશે ની વિગતો

 • એલઆઈસી સુરભી પ્લાન ની 15 વર્ષ નો મરીજ પ્રીમિયમ પે પ્લાન છે

 • પૂરી સંકલ્પના રકમ ચૂકવવાનું સર્વાઇવલ લાભનું રૂપે ચૂકવાયું છે પ્રીમિયમ ચૂકવવાના મુદત સમાપ્ત થાય પછી

 • મેચ્યુરિટીમાં બોનસ અને અંતિમ અતિરિક્ત બોનસ ચૂકવાય છે જો અમેજ હોય.

 • પ્રીમિયમ ચૂકવવા પછી 3 વર્ષ પછી વધુમાં વધુ રિસ્ક કવર

 • લોન કેવળ 3 પૂર્ણ પ્રીમિયમ ચૂકવાવામાં મોકલવામાં આવશે

15 વર્ષ માટે એલઆઈસી સુરભી પ્લાનનો લાભ

 1. મૃત્યુ લાભ

  મૃત્યુ લાભ જો કોઈ હોય તો વધારાના કવર સાથે સમ એશ્યોર્ડના રૂપમાં આપવામાં આવે છે. પૉલિસીના કાર્યકાળ દરમિયાન પૉલિસીધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં, મૃત્યુ સુધી જાહેર કરાયેલ બોનસ એકસાથે રકમમાં ચૂકવવાપાત્ર છે.

  પૉલિસી ટર્મ કુલ 15 વર્ષ મૃત્યુ લાભ
  0 થી 5 વર્ષ માત્ર સમ એશ્યોર્ડ
  6 થી 10 વર્ષ 1.5 ગણી વીમા રકમ
  11 થી 15 વર્ષ 2 ગણી વીમા રકમ
 2. સર્વાઇવલ લાભ

  ચોક્કસ સમયગાળાના અંતે પૉલિસીધારકના અસ્તિત્વ પર વીમા રકમની ટકાવારી ચૂકવવામાં આવશે. નીચે પૉલિસીના ચોક્કસ સમયગાળા પર ચૂકવવામાં આવેલી વીમા રકમનો ટકાવારી ચાર્ટ છે.

  ચોક્કસ સમયગાળાના અંતે ચૂકવવાપાત્ર વીમા રકમની ટકાવારી

  યોજના એલઆઈસી જીવનસુરભી 106
  પ્લાન ટર્મ 15 વર્ષ
  પ્રીમિયમ ભરવાની મુદત 12 વર્ષ
  અવધિ ટકાવારી
  4 30%
  8 30%
  12 40%
 3. પરિપક્વતા લાભ

  જો પોલિસીધારક પોલિસીની મુદતના અંતે જીવિત રહે તો મેચ્યોરિટી લાભો મેળવવામાં આવે છે. પોલિસીની પાકતી તારીખ સુધી જાહેર કરાયેલા તમામ બોનસ પોલિસીધારકને એકસાથે ચૂકવવામાં આવશે.

 4. વૈકલ્પિક લાભ

  તમારા મૂળભૂત એલઆઈસી જીવનસુરભી પ્લાનમાં વૈકલ્પિક લાભો ઉમેરી શકાય છે, જો પોલિસીના કાર્યકાળ દરમિયાન વધારાનું પ્રીમિયમ ચૂકવવામાં આવે.

લાભનું ચિત્રણ

પ્રવેશ સમયે ઉંમર 35 વર્ષ
પૉલિસી ટર્મ 15 વર્ષ
પ્રીમિયમ ભરવાની મુદત 12 વર્ષ
પ્રીમિયમ ચુકવણીની રીત વાર્ષિક
સમ એશ્યોર્ડ રૂ. 1,00,000 /-
વાર્ષિક પ્રીમિયમ રૂ. 10963 /-

વર્ષ

વર્ષના અંત સુધી ચૂકવેલ કુલ પ્રીમિયમ

વર્ષ દરમિયાન મૃત્યુ પર લાભ

ખાતરી આપી

ચલ

કુલ

દૃશ્ય 1 દૃશ્ય 2 દૃશ્ય 1 દૃશ્ય 2
1 10963 100000 2400 4800 102400 104800
2 21926 100000 4800 9600 104800 109600
3 32889 100000 7200 14400 107200 114400
4 43852 100000 9600 19200 109600 119200
5 54815 100000 12000 24000 112000 124000
6 65778 150000 14400 28800 164400 178800
7 76741 150000 16800 33600 166800 183600
8 87704 150000 19200 38400 169200 188400
9 98667 150000 21600 43200 171600 193200
10 109630 150000 24000 48000 174000 198000
12 131556 200000 28800 57600 228800 257600
15 131556 200000 36000 72000 236000 272000

વર્ષ

વર્ષના અંત સુધી ચૂકવેલ કુલ પ્રીમિયમ

સર્વાઇવલ / પરિપક્વતા પર લાભ

ખાતરી આપી

ચલ

કુલ

દૃશ્ય 1 દૃશ્ય 2 દૃશ્ય 1 દૃશ્ય 2
1 10963 0 0 0 0 0
2 21926 0 0 0 0 0
3 32889 0 0 0 0 0
4 43852 30000 0 0 30000 30000
5 54815 0 0 0 0 0
6 65778 0 0 0 0 0
7 76741 0 0 0 0 0
8 87704 30000 0 0 30000 30000
9 98667 0 0 0 0 0
10 109630 0 0 0 0 0
12 131556 40000 0 0 40000 40000
15 131556 0 36000 72000 36000 72000

નિષ્કર્ષ

એલઆઈસી જીવન સુરભી પ્લાન 106, એક મની-બેક પ્લાન, યદિ તમે પ્રતિ આવાજ સમયગાળામાં લમ્પ સમ પૈસા જોઈતા હો, તો તે તમારી માટે સરળ રીતે યોગ્ય છે. નિયમિત અવધિમાં તમને પૈસા પ્રાપ્ત થાય તેવું પ્લાન, જે મેચ્યુરી લાભો અને અન્ય કવરેજ સાથે તમારે પાછા મોકલે છે, કોઈ પણ દર્શની દ્રષ્ટિએ ખરાબ પ્લાન નથી.


*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL