એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ-915

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ 915 એ એલઆઈસી દ્વારા આપવામાં આવતી બીમા પોલિસી છે જે બચત અને રક્ષણની એક વિશેષ સંયોજનનું આનંદ આપે છે. આ પોલિસીની વિશેષતાઓ માટેના જીવનભર કવરેજ, લાભમાં ભાગીદારી, અને ઋણ સુવિધાનું મળવું તેમ બાંધકો સાથે આર્થિક સુરક્ષા આપે છે. પોલિસીધારકો વધારે લાભ માટે રાઇડર્સ પસંદ કરી શકે છે.

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ - સમરૂપન

એલઆઈસી નું ન્યૂ જીવન આનંદ પ્લાન, જે પહેલેથી એલઆઈસી જીવન આનંદ તરીકે ઓળખાયેલ હતું, એક ગૈર-લિંક, ભાગીદારી કરતી, વ્યક્તિગત જીવન આસ્યુરન્સ પ્લાન છે. આ પ્લાન સુરક્ષા અને બચતનો સંયોજન આપે છે, જે પોલિસીધારકોને તેમના જીવનભરની આર્થિક સુરક્ષા માટે ખાતરી કરે છે. આ પ્લાન મેચ્યુરિટી પર પૂરી મુલ્યની ભુગતાન અને તેના બાદની જીવનભરની કવરેજની મૂળ લાભો આપે છે.

એલઆઈસી નવી જીવન આનંદ 915 યોજના - મુખ્ય વિશેષતાઓ

નીચેની મુદ્દતની એલઆઈસી પ્લાન 915 (પહેલેથી ઓળખાતા એલઆઈસી પ્લાન 149) ની મુખ્ય વિશેષતાઓ છે:

 • એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ પ્લાન 915 એ ભાગીદારી સાથે સંપૂર્ણ જીવન એન્ડોમેન્ટ પ્લાન છે, અર્થાત તમે નિશ્ચિત લાભો સાથે નફા પણ કમાવો છો.

 • આ પ્લાન પોલિસીધારક માટે નિયમિત પ્રીમિયમ ચૂકવાની વિકલ્પ આપે છે.

 • પ્લાનની મુદ્દત સમાપ્ત થવા સુધી બચવાળને મેચ્યુરિટી લાભ આપવામાં આવે છે.

 • પોલિસીધારકની જીવન વ્યાવસાયિકતામાં છે તેમના મૃત્યુ સુધીનો ધરોહર તેના જીવનભર ચાલુ રહે છે, અર્થાત પોલિસી અવધિમાં મૃત્યુ થવાની અને પોલિસી અવધિ પછી પણ મૃત્યુ થવાની ઘટનામાં મૃત્યુ સહાય ચૂકવામાં આવે છે.

 • આ લાભો બોનસ રકમ સાથે ચૂકવવામાં આવે છે, જે જીવનના અંતિમ આવકને વધારતા છે.

 • નોમિનલ પ્રીમિયમ રકમ ચૂકવવાની અપેક્ષામાં ટોપ-અપ કવર્સ રાઈડર્સ ઉપલબ્ધ છે.

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ 915 - પાત્રતા

માપદંડ ન્યૂનતમ મહત્તમ
પ્રવેશની ઉંમર 18 વર્ષ 50 વર્ષ
પરિપક્વતાની ઉંમર - 75 વર્ષ
પૉલિસી ટર્મ 15 વર્ષ 35 વર્ષ
સમ એશ્યોર્ડ 1 લાખ કોઈ મર્યાદા નહી
પ્રીમિયમ ચુકવણીની મુદત

પોલિસીની મુદત જેવી જ

પ્રીમિયમ ભરવાની આવર્તન

વાર્ષિક/અર્ધવાર્ષિક/ત્રિમાસિક/માસિક

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ 915 પ્લાન લાભો

 1. મૃત્યુ લાભ

  જો તમામ બાકી પ્રિમીયમ ચૂકવવામાં આવ્યા હોય તો નોમિની નીચેના મૃત્યુ લાભોનો દાવો કરી શકે છે:

  • જો મૃત્યુ પોલિસીના કાર્યકાળ દરમિયાન અથવા પરિપક્વતાની તારીખ પહેલાં થાય છે:

   બેઝ સમ એશ્યોર્ડના 125% અથવા વાર્ષિક પ્રીમિયમ રકમના 7 ગણા, જે મૃત્યુ સમયે વધારે હોય.

   અંતિમ વધારાના બોનસ અને સરળ રિવર્ઝનરી બોનસ આ રકમમાં ઉમેરવામાં આવે છે.

  • જો પરિપક્વતાની તારીખ પછી મૃત્યુ થાય છે:

   માત્ર મૂળભૂત વીમા રકમ ચૂકવવાપાત્ર છે.

 2. મયચૂરીટી લાભ

  જો જીવન બીમાધારી સેટ મેચ્યુરિટી તારીખ સુધી બચે અને તેને બદલેની બધી પ્રીમિયમ્સ ચૂકવી હોય, તો એલઆઈસી બીમાધારીને મુખ્ય સમાવિષ્ટ રકમ આપે છે. આ રકમ પર લાગુ બોનસ ઉમેરવામાં આવશે. આ રકમને એકસમ અથવા 5, 10, અથવા 15 વર્ષ સુધીના પૂર્ણક્ષેપ માં પ્રાપ્ત કરવાની વ્યવસ્થા કરી શકાય છે.

 3. લાભમાં ભાગીદારી

  એલઆઈસી પ્લાન 915 (પહેલેથી લાયસન્સ પ્લાન 149) કંપનીના લાભમાં ભાગીદારી કરશે. લાભમાં આધારિત, એલઆઈસી નવું જીવન આનંદ 915ના ગ્રાહકોને સરળ રિવર્સનરી બોનસ નું રૂપે સારી રકમનું ભાગ કરશે. પોલિસી અવધિમાં કંપનીના અનુભવ આધારિત અંતિમ અતિરિક્ત બોનસ પણ ઘોષાયું શકાય છે. પરંતુ આ આશ્વાસન આધારિત નથી.

 4. લોન સુવિધા

  એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ પોલિસી પોલિસીધારકને પોલિસી વિરુદ્ધ લોન લાભ લેવાની સાહેબજી કરે છે. લોન સુવિધા પોલિસી સરકાર વેચાણી મૂલ્ય મેળવે છે પછી ઉપલબ્ધ થાય છે, અને સામાન્ય રીતે લોનની માક્સીમમ રકમ વેચાણી મૂલ્યનો પ્રતિશત હોતો છે.

 5. કર લાભો

  એલઆઈસી નવી જીવન આનંદ પૉલિસી વીમાધારકને ચૂકવેલ પ્રીમિયમ પર અને આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C અને 10(10D) હેઠળ પ્રાપ્ત થયેલા દાવા પર કર લાભો આપે છે.

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ 915 - પાત્રતા

માપદંડ ન્યૂનતમ મહત્તમ
પ્રવેશની ઉંમર 18 વર્ષ 50 વર્ષ
પરિપક્વતાની ઉંમર - 75 વર્ષ
પૉલિસી ટર્મ 15 વર્ષ 35 વર્ષ
સમ એશ્યોર્ડ 1 લાખ કોઈ મર્યાદા નહી
પ્રીમિયમ ચુકવણીની મુદત

પોલિસીની મુદત જેવી જ

પ્રીમિયમ ભરવાની આવર્તન

વાર્ષિક/અર્ધવાર્ષિક/ત્રિમાસિક/માસિક

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ - પ્લાન નંબર 915 સાથે રાઇડર્સનો લાભ

ચાર વૈકલ્પિક એલઆઈસી રાઇડર્સ પોલિસી હેઠળ ઉપલબ્ધ છે જે કુદરતી મૃત્યુ, અકસ્માતથી મૃત્યુ અથવા અપંગતા અને ગંભીર બીમારીઓ સામે વધારાના રક્ષણ માટે ઉમેરી શકાય છે. આ રાઇડર્સ સાથે, નોમિની એશ્યોર્ડ ડેથ બેનિફિટની ટોચ પર વધારાની વીમા રકમનો દાવો કરી શકે છે. તમે તમારી જાતને નીચેનામાંથી વધુમાં વધુ 3 વિકલ્પોનો લાભ લઈ શકો છો:

 • એલઆઈસી આકસ્મિક મૃત્યુ અને અપંગતા લાભ

 • એલઆઈસી એક્સિડન્ટ બેનિફિટ રાઇડર

 • એલઆઈસી ન્યૂ ટર્મ એશ્યોરન્સ રાઇડર

 • એલઆઈસી ન્યૂ ક્રિટિકલ ઇલનેસ બેનિફિટ રાઇડર

એલઆઈસીની નવી જીવન આનંદ પોલિસી કેવી રીતે કામ કરે છે?

ચાલો આપણે શ્રી માથુરના ઉદાહરણ સાથે જીવન આનંદ એલઆઈસી પોલિસીની વિગતોની ચર્ચા કરીએ અને યોજનાની કામગીરીને સમજીએ.

શ્રી માથુર, 30 વર્ષીય વ્યક્તિ, એલઆઈસી પાસેથી નવી જીવન આનંદ પોલિસી ખરીદે છે. તે બચત કોર્પસ બનાવવાની સાથે સાથે તેના પરિવારનું આર્થિક ભવિષ્ય પણ સુરક્ષિત કરવા માંગે છે. સંપૂર્ણ સંશોધન પછી, તે નીચેની નીતિ વિગતો પસંદ કરે છે:

 • પોલિસીની મુદત: 25 વર્ષ - પોલિસી અમલમાં રહે તે સમયગાળો.

 • વીમાની રકમ: રૂ. 20 લાખ - પોલિસીધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં નોમિનીને ચૂકવવાપાત્ર રકમ.

 • પ્રીમિયમ ચુકવણીની મુદત: 20 વર્ષ - પ્રીમિયમ ચૂકવણી માટેનો સમયગાળો.

 • પ્રીમિયમની રકમ: રૂ. 25,000 પ્રતિ વર્ષ - પોલિસીને સક્રિય રાખવા માટે વાર્ષિક ચુકવણી.

હવે ચાલો સમજીએ કે જીવન આનંદ નીતિ કેવી રીતે કામ કરે છે:

 • જીવન વીમા કવરેજ: જ્યાં સુધી શ્રી માથુર નિયમિતપણે પ્રીમિયમ ચૂકવે છે, ત્યાં સુધી તેમની પાસે 25 વર્ષની સમગ્ર પોલિસી મુદત માટે જીવન વીમા કવરેજ હશે. પોલિસીની મુદત દરમિયાન તેમના અવસાનની કમનસીબ ઘટનામાં, નોમિનીને રૂ.ની વીમાની રકમ મળશે. 20 લાખ.

 • મેચ્યોરિટી બેનિફિટ: જો મિસ્ટર માથુર 25 વર્ષની પોલિસી ટર્મ સુધી જીવે છે, તો તેઓ મેચ્યોરિટી બેનિફિટ મેળવવા માટે પાત્ર બનશે. પાકતી મુદતના લાભમાં વીમાની રકમ વત્તા કોઈપણ સંચિત બોનસનો સમાવેશ થાય છે.

 • બોનસ: એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ એ એક સહભાગી નીતિ છે, જેનો અર્થ છે કે તે એલઆઈસી ના નફામાં ભાગ લે છે. પોલિસી સહભાગી ભંડોળના પ્રદર્શનના આધારે બોનસ કમાય છે. આ બોનસ એલઆઈસી દ્વારા વાર્ષિક ધોરણે જાહેર કરવામાં આવે છે અને પોલિસીની મુદતમાં એકઠા થાય છે. સંચિત બોનસ પરિપક્વતા અથવા મૃત્યુ પર ચૂકવવામાં આવે છે.

 • મૃત્યુ લાભ: પોલિસીધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં, નોમિનીને મૃત્યુ લાભ તરીકે વીમાની રકમ અને કોઈપણ સંચિત બોનસ પ્રાપ્ત થશે.

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ 915 - અધિક પ્લાન વિગતો

 1. ગ્રેસ પિરિયડ

  જો બીમાધારી પ્રીમિયમ ચૂકવવામાં દેરી કરે છે, તો તેને 15 થી 30 દિવસની ગ્રેસ અવધિ મળે છે. ગ્રેસ અવધિ દરમ્યાન પ્રીમિયમ ચૂકવાની ન થઈ તો પોલિસી મદદરૂપ થઇ જશે.

 2. લાપ્સ પોલિસીઓની પુનઃસક્રિયા

  જો બીમાધારી પ્રથમ બકી પ્રીમિયમ ની નિયત તારીખથી 5 વર્ષ અંદર તેની બાકી પ્રીમિયમ ચૂકવે છે, તો તે અસ્થિર એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ પ્લાનને પુનઃસક્રિયા કરી શકે છે. પરંતુ, તેની મેચ્યુરિટી તારીખ પહેલાં કરવી જોઈએ.

 3. ફ્રી લુક પિરિયડ

  પોલિસીધારક મેળવે છે 15 દિવસની મફત રદ કરવાની અવધિ, જ્યારે તે આ પ્લાન અયોગ્ય મળે છે.

 4. પોલિસી બંધ અથવા સરન્ડર લાભ

  બીમા પોલિસીને 2 વર્ષ પૂરા કરવામાં પોલિસી સરન્ડર મૂલ્ય અને પેઇડ અપ મૂલ્યથી ચાર્જ થાય છે. અર્થાત, જો તમે 2 વર્ષ પછી પ્રીમિયમ ચૂકવાનું બંધ કરો છો તો, તમે હજી પણ કેટલાક ટકાના લાભ/પ્રીમિયમ્સ પાછા મેળવી શકો છો. પરંતુ, જો તમે પસંદ કરે છે કે પોલિસીને પસંદ કરે છે તો, પોલિસીને પોલિસી અવધિ સમાપ્ત થનાં પછી કોઈ કોઈ લોસ થવાનું નથી.

એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ 915 પ્લાનના નમૂના પ્રીમિયમ દરો

નીચેનું કોષ્ટક રૂ.માં વાર્ષિક પ્રીમિયમ દરો દર્શાવે છે. રૂ.ની મૂળભૂત વીમા રકમ માટે એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ યોજના 915 હેઠળ પ્રમાણભૂત જીવન માટે 1 લાખ:

ઉંમર

પૉલિસી ટર્મ

15 25 35
20 વર્ષ 7747 4341 2935
30 વર્ષ 8080 4581 3165
40 વર્ષ 8644 5037 3636
50 વર્ષ 9575 5846 -

ઉપરોક્ત પ્રીમિયમ દરો કર સિવાયના છે*

એલઆઈસી નવી જીવન આનંદ યોજના 915 ના બાકાત

જો પોલિસીધારક પોલિસી શરૂ થતા 12 મહિના માં આત્મહત્યા કરે છે, તો જમા કરેલા પ્રીમિયમની 80% નેમીની પ્રાપ્તિ મળશે. પ્લાન નવીકરણ પછી મૃત્યુ થાય તો, પેઇડ પ્રીમિયમની 80% અથવા નામાંકી પ્રાપ્તિની મૂલ્યની ઉચ્ચ કિંમત પાછી આપવામાં આવશે.

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ 915 ખરીદવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ (અગાઉ એલઆઈસી પ્લાન નંબર 149) હેઠળ વીમો લેવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો છે:

 • યોગ્ય રીતે ભરેલ અરજી ફોર્મ/પ્રસ્તાવના ફોર્મ

 • સરનામાનો પુરાવો

 • ઉંમરનો પુરાવો

 • અન્ય કેવાયસી દસ્તાવેજો: પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, ટેક્સ વિગતો, વગેરે.

 • તબીબી ઇતિહાસ

 • આવશ્યકતા મુજબ તબીબી નિદાન અહેવાલો

FAQs

 • પ્ર: એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ (પ્લાન-915) માં પરિપક્વતાની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

  જવાબ: જો જીવન વીમાધારક પૉલિસીની સંપૂર્ણ મુદત સુધી જીવિત રહે છે, તો વીમાધારકને પાકતી મુદતના લાભ તરીકે ઉપાર્જિત બોનસ અથવા સાદા રિવર્ઝનરી બોનસ સાથે મૂળભૂત વીમા રકમ ચૂકવવામાં આવે છે. પ્ર: હું એનઆરઆઈ છું. શું હું એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ પ્લાનનો લાભ લઈ શકું? જવાબ: હા, તમે ઇચ્છો ત્યારે, ભારતીય જીવન વીમા નિગમ દ્વારા નવી જીવન આનંદ યોજના (અગાઉ એલઆઇસી પ્લાન 149 તરીકે ઓળખાતી) મેળવી શકો છો. ભારતીય કાયદાઓ મુજબ, ભારતના કોઈપણ
 • પ્ર: હું એનઆરઆઈ છું. શું હું એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ પ્લાનનો લાભ લઈ શકું?

  જવાબ: હા, તમે ઇચ્છો ત્યારે, ભારતીય જીવન વીમા નિગમ દ્વારા નવી જીવન આનંદ યોજના (અગાઉ એલઆઇસી પ્લાન 149 તરીકે ઓળખાતી) મેળવી શકો છો. ભારતીય કાયદાઓ મુજબ, ભારતના કોઈપણ બિન-નિવાસી ભારતીય વીમા કંપનીઓ પાસેથી વીમા યોજનાઓ ખરીદવા માટે પાત્ર છે. આ જરૂરી દસ્તાવેજો અને યોગ્ય રીતે ભરેલ નોંધણી ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી કરી શકાય છે. એલઆઈસી દ્વારા તમામ જરૂરી ચકાસણી કર્યા પછી, 15 થી 20 કામકાજના દિવસોમાં ખરીદનારને પુષ્ટિકરણ મોકલવામાં આવશે.
 • પ્ર: શું કંપની દ્વારા સીધો પ્લાન જપ્ત કરી શકાય છે?

  જવાબ: હા, જો કંપનીને પૉલિસીધારક દ્વારા આપવામાં આવેલી કોઈપણ માહિતી ગેરમાર્ગે દોરતી અથવા છેતરતી જણાય તો વીમા યોજના સીધા જ એલઆઈસી દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવે છે. વધુ માહિતી વીમા અધિનિયમ, 1938ની કલમ 45 હેઠળ મળી શકે છે.
 • પ્ર: મૃત્યુનો દાવો કરતી વખતે મૂળભૂત જરૂરિયાતો શું છે?

  જવાબ: દાવો કરવા માટે, હકદાર નોમિનીએ વીમાધારકના નામે એલઆઈસી દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા મૂળ પોલિસી દસ્તાવેજો સાથે દાવાઓનું ફોર્મ રજૂ કરવાનું રહેશે. વધુમાં, નોમિનીએ તમામ વિગતો અને લાગુ પડતા દસ્તાવેજો, જેમ કે બેંક ખાતાની વિગતો, મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર, મૃત્યુ પહેલાં તબીબી સારવારની વિગતો વગેરે સબમિટ કરવાની જરૂર રહેશે.
 • પ્ર: પરિપક્વતા અથવા શરણાગતિનો દાવો કરતી વખતે મૂળભૂત આવશ્યકતાઓ શું છે?

  જવાબ: પાકતી મુદત પર દાવા કરતી વખતે, વીમા ધારકે પોલિસીધારકના નામે એલઆઈસી દ્વારા જારી કરાયેલ અસલ પોલિસી દસ્તાવેજો સાથે જોડાયેલ ભરેલું ડિસ્ચાર્જ ફોર્મ પ્રદાન કરવું જરૂરી છે. વધુમાં, પૉલિસીધારકે પરિપક્વતા લાભના ટ્રાન્સફર માટે NEFT આદેશ અને બેંક ખાતાની વિગતો પ્રદાન કરવી પડશે. જરૂરિયાતો બંને કિસ્સાઓમાં સમાન છે. જો કે, પોલિસી સમર્પણ કરવા માટે તમારે તેને શા માટે સમર્પણ કરવા માંગો છો તેની માહિતી સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે.
 • પ્ર: શું એલઆઈસીની નવી જીવન આનંદ પૉલિસી લપસી જાય તો તેને પુનર્જીવિત કરી શકાય?

  જવાબ: હા, પ્રિમિયમની ચૂકવણી ન થવાને કારણે લેપ્સ થઈ ગયેલી પૉલિસીઓને ચોક્કસ સમયગાળાની અંદર પુનઃજીવિત કરી શકાય છે, એલઆઈસી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ નિયમો અને શરતોને આધીન.
 • પ્ર: પ્રીમિયમની રકમ અને યોજનાના અંદાજિત લાભો કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય?

  જવાબ: એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી, તમે યોજનાના પ્રીમિયમ અને અંદાજિત લાભો ચકાસી શકો છો. એલઆઈસી ન્યૂ જીવન આનંદ કેલ્ક્યુલેટર, એલઆઈસીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમને ઉંમર, વીમાની રકમ, પૉલિસીની મુદત અને પ્રીમિયમ ચુકવણીની આવર્તન જેવી વિગતો દાખલ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે પછી પ્રીમિયમ ચુકવણીઓ અને અપેક્ષિત પરિપક્વતા લાભનું વ્યાપક પ્રક્ષેપણ પ્રદાન કરે છે, જે તમને યોજના વિશે જાણકાર નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL