એલઆઈસી પૉલિસીનું સરન્ડર મૂલ્ય કેવી રીતે તપાસવું?

જીવન વીમા એક વીમા સંબંધ છે જેમાં વીમાધારક અને પોલિસીધારક વચ્ચે એક સંવાદ હોતું છે. સામાન્ય રીતે વીમા યોજનાઓ સાથે ચાલુ રાખવામાં સલાહ આપી જાય છે. પરંતુ, નિયત અનપેક્ષિત સ્થિતિઓના કારણે છૂટાછૂટ, પે કટાર અને અંતિમા સરનામા જતી રહે છે.

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold

લોકો માને છે કે જો તેમની નિયમિત પોલિસીઓને સરન્ડર કરી અને તે રકમને એક્વિટી ફંડમાં નિવેશ કરી શકે તો પ્રીમિયમ નુકસાનને બાવાજુદ કેટલાક આવક કમાવવાની સંધિ મળી શકે.

એલઆઈસી વિવિધ જીવન વીમા પોલિસી યોજનાઓ આપે છે. આ યોજનાઓ વિવિધ પોલિસી અવધિઓ સાથે આવે છે તેથી એક વ્યક્તિ તેમની જરૂરિયાત અનુસાર જીવન કવર યોજના પસંદ કરી શકે છે. એકાથી કોઈ અવધિ પસંદ કરેલ પછી, પોલિસી તે અવધિની પરિણામી જીવન કવર લાભો પ્રદાન કરતી જાય છે. પરંતુ, જો કોઈ વ્યક્તિ પોલિસીને અવધિ પૂર્તિ થાય પહેલાં બંધ કરવા માંગે છે તો શું થાય શકે છે?

લોકો પોલિસી યોજનાઓને અવધિ પૂર્તિ થાય પહેલાં બંધ કરી શકે છે. આ પ્રક્રિયાને પોલિસી યોજનાઓનું સરન્ડર કરવા કહેવાય છે. અવધિ પૂર્તિ પહેલાં પોલિસીધારકો પ્રાપ્ત અનુકૂળ શરતો મુજબ સરન્ડર કરવાનો હક ધરાવવામાં આવશે. આ સરન્ડર લાભ એલઆઈસી સરન્ડર મૂલ્ય ગણનાકર દ્વારા ગણાય શકાય છે.

ચાલો સરન્ડર મૂલ્યનો અર્થ અને વિવિધ સરન્ડર મૂલ્યની ગણતરીનો અર્થ સમજીએ.

સમર્પણ મૂલ્ય દ્વારા તમે શું સમજો છો?

એલઆઈસી હેઠળ કોઈપણ પોલિસી સરેન્ડર કરવાનો અર્થ એવો થાય છે કે વીમાદાતાને તેણે પ્રીમિયમ તરીકે ચૂકવેલ નાણાંનો એક ભાગ પાછો મળશે, જો કે તેની સંપૂર્ણ મુદત પૂરી કરતા પહેલા ચાર્જ કપાત કર્યા પછી. શરણાગતિ મૂલ્ય એ વીમાદાતાને ચૂકવવાપાત્ર રકમ/ રકમ છે જ્યારે પૉલિસી બંધ કરવાનો નિર્ણય લે છે અને તેને એલઆઈસી તરફથી મૂર્ત બનાવે છે.

એલઆઈસી ને ત્રણ વર્ષનાં પ્રીમિયમ ચૂકવ્યા પછી જ મૂલ્ય ચૂકવવાપાત્ર છે. પોલિસીધારક જ્યારે ઇચ્છે ત્યારે તેની પોલિસી સમર્પણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. પૉલિસી સરેન્ડર થઈ ગયા પછી, કંપની સરેન્ડર વેલ્યુ ચૂકવે છે જેનાથી કવરેજ સમાપ્ત થાય છે.

વધુમાં, કોર્પોરેશન ખાસ સમર્પણ મૂલ્ય ચૂકવે છે જે કાં તો ગેરંટીકૃત શરણાગતિ મૂલ્યની બરાબર અથવા વધુ હોય છે. કંપનીના અધિકૃત પ્લેટફોર્મ્સ પર હાલમાં કોઈ એલઆઈસી શરણાગતિ મૂલ્ય કેલ્ક્યુલેટર એપ્લિકેશન નથી, જો કે, નીચેના વિભાગોમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે તે મેન્યુઅલી ગણતરી કરી શકાય છે.

એલઆઈસી પોલિસી સમર્પણ

એક વ્યક્તિ યુલિપ, એન્ડોવમેન્ટ વગેરે જેવી પોલિસીઓનું શરણાગતિ કરી શકે છે, જે વીમા અને રોકાણ બંને ઓફર કરે છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જો તમે એવા ટર્મ પ્લાન્સ સરન્ડર કરશો કે જેમાં કોઈ મેચ્યોરિટી બેનિફિટ નથી તે પોલિસીમાં વિરામ તરફ દોરી જશે.

જ્યારે પોલિસી સમર્પણ કરવામાં આવે છે ત્યારે નીચે મુજબ થાય છે:

 • સમર્પણ કરેલ મૂલ્ય વીમા કંપનીને ચૂકવવામાં આવે છે.

 • કવરેજ અટકે છે

 • ભવિષ્યમાં પોલિસી રિવાઇવલનો કોઇ અવકાશ નથી.

 • પોલિસી પર લાગુ થતા તમામ લાભો લાગુ થવાનું બંધ થઈ જાય છે.

તમારી એલઆઈસી પોલિસી સમર્પણ કરવાના ખામીઓ

સામાન્ય રીતે સલાહ આપવામાં આવે છે કે એલઆઈસીની પોલિસી સરેન્ડર ન કરવી. જો કે, જો એલઆઈસીના પોલિસીધારક અણધાર્યા સંજોગો અથવા નાણાકીય સમસ્યાઓને કારણે પોલિસી પ્રીમિયમની કાળજી લેવામાં સક્ષમ ન હોય, તો તે તે જ સોંપી શકે છે અને વધુ સારા પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે આગળ વધી શકે છે.

પોલિસી સમર્પણના કેટલાક ગેરફાયદા છે:

 • વ્યક્તિનો એકમાત્ર હેતુ એલઆઈસી પોલિસી અથવા કોઈપણ પ્રકારની પોલિસીમાં રોકાણ કરવાનો છે કે તે ભવિષ્યમાં તેના પરિવારના નાણાકીય પાસાઓને સુરક્ષિત કરવા માંગે છે. જ્યારે વ્યક્તિ તેમની એલઆઈસી પોલિસી સમર્પણ કરે છે, ત્યારે તેનો હેતુ નિષ્ફળ જાય છે કારણ કે જીવન કવર પરિબળ હવે ઉપલબ્ધ નથી.

 • હવે, ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ અંતર્ગત કારણોને લીધે તેની એલઆઈસી પૉલિસી 3 વર્ષ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં સરેન્ડર કરવા માંગે છે. સમર્પણ મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જશે કારણ કે અગાઉ કહ્યું હતું કે શરણાગતિ મૂલ્ય ત્રણ વર્ષના પ્રીમિયમ ચૂકવ્યા પછી જ લાગુ થાય છે.

 • ચાલો કહીએ કે વ્યક્તિએ ચોક્કસ પોલિસી સરન્ડર કરી છે. તેમ છતાં, થોડા વર્ષો પછી, તે ફરીથી એ જ પોલિસીમાં રોકાણ કરવા માંગે છે, તેથી તેણે બિનજરૂરી રીતે વધેલી પ્રીમિયમ રકમ ચૂકવવી પડશે. આ વ્યક્તિની ઉંમરમાં વધારાને કારણે થાય છે, જે પાછળથી વધુ જોખમો તરફ દોરી જાય છે.

 • કોઈપણ એલઆઈસી પોલિસીને લાગુ પડતા નિયમો અને શરતોના આધારે, હસ્તગત બોનસ આપવામાં આવે છે. હવે કોઈ વ્યક્તિએ તેની પોલિસી સરન્ડર કરી દીધી હોવાથી, તેને તે લાભો નહીં મળે અને તેણે પ્રીમિયમ તરીકે ચૂકવેલી રકમનો માત્ર એક નાનો ભાગ જ પ્રાપ્ત થશે.

સમર્પણ મૂલ્યના વિવિધ પ્રકારો

બે અલગ અલગ સમર્પણ મૂલ્ય પ્રકારો છે;

 • બાંયધરીકૃત શરણાગતિ મૂલ્ય અને

 • વિશેષ શરણાગતિ મૂલ્ય

બાંયધરીકૃત શરણાગતિ મૂલ્ય

ગેરંટીડ સરેન્ડર વેલ્યુ હેઠળ, જો કોઈ વીમાદાતા પોલિસીની પાકતી મુદત પહેલા પોલિસીને સમાપ્ત કરવા માંગે છે, તો તેને ચોક્કસ રકમ સાથે ચૂકવવામાં આવે છે જેને ગેરંટીડ સરેન્ડર વેલ્યુ કહેવાય છે.

એલઆઈસી બ્રોશર મુજબ:

ગેરંટીડ શરણાગતિ મૂલ્ય = 30% X કુલ પ્રીમિયમ ચૂકવવામાં આવે છે.

પ્રથમ-વર્ષના પ્રિમીયમ અને તમામ વધારાના પ્રિમીયમ અથવા અકસ્માત લાભ અથવા ટર્મ રાઇડર માટે તેમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

ચૂકવણી કરવાની ટકાવારી પોલિસી પ્લાન અને વ્યક્તિ કયા વર્ષમાં પોલિસી સરેન્ડર કરશે તેના પર આધાર રાખે છે. ટકાવારી સામાન્ય રીતે શરણાગતિ મૂલ્ય પરિબળ તરીકે ઓળખાય છે, જે નીતિ ધોરણોના સીધા પ્રમાણસર છે. આનો અર્થ એ પણ થાય છે કે પૉલિસી પરિપક્વતાની નજીક આવશે તેમ ચૂકવવાની ટકાવારીમાં ધીમે ધીમે વધારો થશે. એલઆઈસી સરેન્ડર વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર એપ હજુ સુધી ડિઝાઇન કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તમે ઉપરોક્ત સૂત્રના આધારે જરૂરી ગણતરીઓ સરળતાથી કરી શકો છો.

 1. બાંયધરીકૃત શરણાગતિ મૂલ્યની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

  ઉદાહરણ લો; જણાવી દઈએ કે હરીશે એલઆઈસીનો જીવન અમર પ્લાન ખરીદ્યો છે. પોલિસીનો સમયગાળો 20 વર્ષ છે. તેણે વાર્ષિક INR 35,000 સહિતની રકમ ચૂકવવી પડશે. ચાલો આપણે કહીએ કે ત્રીજા વર્ષ પછી, તે તેની પોલિસી સરન્ડર કરવા ઈચ્છે છે. હવે કારણ કે તેને કેટલાક પૈસા મળવાના છે, એટલે કે, ગેરંટીડ સરેન્ડર વેલ્યુ. તેની ગણતરી આ રીતે કરી શકાય છે;

 2. ફોર્મ્યુલા:

  ટકાવારી/સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળ *(પ્રારંભિક રકમ*તેણે રોકાણ કરેલ વર્ષોની સંખ્યા)

  = 30%*(35,000*3)

  = INR 31,500

  • ટકાવારી/સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળ = 30%

  હવે, જો હરીશને પણ કેટલાક વેસ્ટ બોનસ મેળવવાના હોય, તો વેસ્ટેડ બોનસ માટે સમર્પણ મૂલ્યની ગણતરી કરવામાં આવશે,

  વેસ્ટેડ બોનસ એ બોનસ છે જે વીમાદાતાને તેની/તેણીની પોલિસીની પાકતી મુદતના સમયે ચૂકવવાનું હોય છે. ધારો કે હરીશની પોલિસીનું બોનસ મૂલ્ય INR 65,000 છે. 18% જેવા કોઈપણ સંચિત બોનસ માટે ટકાવારી અથવા સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળ ધારો. શરણાગતિ મૂલ્યની ગણતરી આ રીતે કરી શકાય છે;

  શરણાગતિ મૂલ્ય = ટકાવારી/સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળ (18%)*(સંચિત બોનસ)

  = 18%*(65,000)

  = INR 11,700 

વિશેષ શરણાગતિ મૂલ્ય

ધારો કે વ્યક્તિગત પોલિસી બંધ કરવા ઈચ્છે છે. તે કિસ્સામાં, તેને જે રકમ મળશે તે ગેરંટીકૃત શરણાગતિ મૂલ્ય કરતાં સમાન અથવા વધુ હશે અને તેને વિશેષ સમર્પણ મૂલ્ય કહેવામાં આવે છે.

વિશેષ શરણાગતિ મૂલ્યની ગણતરી ચૂકવેલ રકમ, બોનસ (જો કોઈ હોય તો) અને સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળને ગુણાકાર કરીને કરવામાં આવે છે.

 1. ફોર્મ્યુલા:

  {(સમ*હપતાઓની સંખ્યા) +બોનસ (જો કોઈ હોય તો)}*સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળ/ટકા.

 2. વિશેષ સમર્પણ મૂલ્યની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

  ચાલો એક ઉદાહરણ લઈએ; Aria એ INR 15, 00,000 ની બાંયધરીકૃત રકમ માટે 15 વર્ષ માટે એલઆઈસી ની નવી જીવન આનંદ પોલિસી યોજનામાં રોકાણ કર્યું છે. હવે કહો, તેણીએ વાર્ષિક INR 50,000 ની રકમ ચૂકવવી પડશે, જે તે ત્રણ વર્ષ માટે ચૂકવશે. ધારો કે ચોથા વર્ષે, તેણી કેટલાક કારણોસર તેણીની નવી જીવન આનંદ પોલિસી સમર્પણ કરવા માંગે છે.

  વિશેષ શરણાગતિ મૂલ્યની ગણતરી કરી શકાય છે:

  વિશેષ સમર્પણ મૂલ્ય = {(15, 00,000*(4/15) +40000}*40%

  =INR 176,000

  ધારો કે ટકાવારી/સમર્પણ મૂલ્ય પરિબળ 40% છે

  ધારો કે એકત્રિત થયેલ બોનસ INR 40,000 છે

  ઉપરોક્ત બંને કિસ્સાઓમાં બતાવેલ પગલાઓ સાથે, તમે હવે તમારા સમર્પણ મૂલ્યના મૂલ્યની ઝડપથી ગણતરી કરી શકો છો. વ્યક્તિએ હંમેશા જાણવું જોઈએ કે તેઓ શું ઇચ્છે છે, તેઓ શું ખરીદે છે અને વળતર માટે અન્ય નાણાકીય ઉત્પાદનો સાથે તુલના કરે છે. તમે આખી પોલિસી અને તેના સરેન્ડર પેનલ્ટી ક્લોઝને સમજવા માટે પ્લાનરની મદદ લઈ શકો છો.

સરન્ડર મૂલ્ય ફેક્ટર

સરન્ડર મૂલ્ય ફેક્ટર છે પોલિસીની ચૂકવેલી મુલ્યનું ટકાવું અને બોનસ સાથે પેર્સન્ટેજ મૂલ્ય. પોલિસી યોજનાના પ્રથમ ત્રણ વર્ષો માટે, તે સામાન્ય રીતે શૂન્ય હોય છે. આ મૂલ્ય ત્રીજું વર્ષથી વધુમાં વધારે લગતું રહે છે. તે કંપની થી કંપની અને વિવિધ અન્ય ફેક્ટર્સ પર નિર્ભર કરે છે. 

ઘણા કંપનીઓ સરન્ડર મૂલ્ય ફેક્ટર ગણતરી કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. પોલિસીના પ્રકાર, પૂર્ણ વર્ષના પોલિસી વર્ષો, પોલિસીની મુદત, અને પોલિસીના લાભ ફંડ પ્રદર્શનના પ્રદર્શનની કંપની પોલિસી સાથે જોડાયેલા પોલિસીઓ માટે આ મૂલ્ય ગણતરી કરી શકે છે. દરેક વીમા કંપની આપણી પ્રોડક્ટ બ્રોશર અથવા તેના વેબસાઇટ પર આપની સરન્ડર મૂલ્ય ફેક્ટર ઘોષણા નહીં કરે છે. વીમા પ્રદાતા અથવા એજન્ટ દ્વારા માહિતી મેળવી શકાય.

એલઆઈસી સરેન્ડર વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર

તમે જોયું તેમ, એલઆઈસી પોલિસી ગમે ત્યારે સરન્ડર કરી શકાય છે. આ માટે, વ્યક્તિને તેના/તેણીના પોલિસી સમર્પણ મૂલ્યનો વાજબી અંદાજ આપવા માટે સરેન્ડર વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. તમારી પોલિસી સંબંધિત કેટલીક માહિતી આપવી પડશે, અને વોઈલા, કેલ્ક્યુલેટર, તમને સમર્પણ મૂલ્યનો આશરે અંદાજ આપે છે. એલઆઈસી સરેન્ડર વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર એપ પોલિસી સરેન્ડર કરવાના વિકલ્પને ધ્યાનમાં રાખતા લોકો માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. આનાથી સેકન્ડોમાં અને તેમના ઘરના આરામથી હકદાર લાભની રકમ (જો લાગુ હોય તો)નો અંદાજ કાઢવામાં મદદ મળી શકે છે.

એલઆઈસી સરેન્ડર વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

કોઈપણ વીમા કંપની ફર્મ પર એલઆઈસી સરેન્ડર વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટરનો સરળતાથી ઓનલાઈન ઉપયોગ કરી શકાય છે. વ્યક્તિએ માત્ર તેનું નામ, ફોન નંબર, પ્લાનનો પ્રકાર, મુદતનો સમયગાળો, હપ્તાઓની સંખ્યા, ચૂકવણીનો મોડ અને ચૂકવવાનું પ્રીમિયમ અને પોલિસી પૂર્ણ કરેલ સમયગાળો જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી પ્રદાન કરવાની હોય છે. એકવાર તે આ બધી વિગતો દાખલ કરે છે, કેલ્ક્યુલેટર તેને રફ સમર્પણ મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે.

કોઈપણ એલઆઈસીની સમર્પણ મૂલ્યની ગણતરી કરવાની આ સરળ અને ત્વરિત રીત છે. પરંતુ વ્યક્તિએ એ પણ સમજવું જોઈએ કે તમારી પોલિસી સમર્પણ કરીને, તમે કોઈપણ જીવન કવરથી વંચિત થઈ જશો. તેથી દરેક પરિબળને પહેલા કરતા પહેલા તપાસો.

એલઆઈસી પોલિસી કેવી રીતે સરન્ડર કરવી?

એલઆઈસી પોલિસીને સરન્ડર કરવા માટે નીચેના પગલા પાલનો અનુસરણ કરવો જરૂરી છે:

સ્ટેપ 1: પોલિસીને સરન્ડર કરવા માટે એલઆઈસી શાખા કાર્યાલયમાં જવાનું જરૂરી છે. તે શાખા જેથી પોલિસી ખરીદી લીધી છે તેને માત્ર મુલાકાત લેવું જોઈએ. કોઈ અન્ય શાખા વિનંતી માનાશે નહીં.

સ્ટેપ 2: સરન્ડરિંગ ફોર્મની માંગ કરો; અથવા, એલઆઈસી વેબસાઇટ માંથી એલઆઈસી પોલિસી સરન્ડર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકાય. ફોર્મેટ ફેરફાર થાય છે, તેથી શાખા પરથી ફોર્મ માગવું મહત્વનું છે.

સ્ટેપ 3: એલઆઈસી પોલિસી સરન્ડર કરવા માટે, વિમા ધારક આધાર કાર્ડ અથવા પેન કાર્ડ જેવી આઈડી પ્રુફની સબમિટ કરી શકે છે, તેમજ તમારું નામ લખાયેલું રદ કરેલું ચેક નકલનો કૉપી સાથે.

સ્ટેપ 4: પ્રક્રિયાઓ પૂરી થઈ જોઈએ પછી, 7-10 દિવસમાં તમારા ખાતામાં પૈસા મળશે.


*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL