2024માં 60 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર માટે એલઆઈસી પોલિસી

બીમા ખેતી વિશ્વની અસરકારક ભાગ તરીકે ઉભુ આવ્યું છે. આ ન કેવી પ્રકારનો જોખમ દૂર કરે છે, પરંતુ તે સામાન્ય લોકો માટે ચિરસ્થિર સંપત્તિનું એક ઉત્કૃષ્ટ બેન્ક પણ બને છે. અન્ય તરીકે, આ ખેતી બજારમાં વિશાલ રકમ નિવેશ પ્રદાન કરવાની સામર્થ્ય ધરાવે છે. આજેના સમયમાં, આ ખેતી સૌરાષ્ટ્રના તમામ અગ્રણી બેંકોનું સંગઠન કરેલ કાંગ્લોમરેટ તરીકે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold

સામાન્ય રીતે, ભારતમાં જીવન બીમા નિગમ વસ્તુસ્થિતિ સાથે સમાનાંતર બન્યું છે. જેઓ જે ને પોલિસીમાં નિવેશ કર્યું છે તેઓ કોઈ ચિંતા માટે કદીનાં પણ આવતા નથી. લોકો આપણી કૅરિયરની શરૂઆતમાં બીમા ખરીદે છે. તે એક આરામદાયક નિવૃત્તિ આપે છે. કોઈ પણ નાગરિક માત્ર ત્યાં વધુ પોલિસીમાં નિવેશ કર્યો હોય તો મૂર્ખ માનાય છે.

ભવિષ્ય ની નિશ્ચિત જમીન માટે તેની અવિશ્વસનીય વારસગીરી પર અનુસરણ કરીને, એલઆઈસી વરિષ્ઠ નાગરિકો પર ધ્યાન આપે છે. આ વર્ગ જેવું વાત કોઈ બીજું નથી તે વિચારો ની કડવાણી જરૂર છે. 60 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના લોકો પોલિસીમાં નિવેશ કરીને સ્થિર પેન્શન આસાનીથી નિશ્ચિત કરી શકે છે. અધિકાંશ લોકો તેમના ઘરેથી પણ તે કરી શકે છે. ભારતીય જીવન બીમા નિગમના ઓનલાઇન વ્યવહાર વીશે માટે કેટલીક મિનિટ જ લાગે છે.

વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એલઆઈસી યોજનાઓ

વરિષ્ઠ નાગરિકો સમાજનો એક મહત્ત્વનું અંગ છે અને તેની સંતોષપૂર્ણતા દરેક માટે મહત્વપૂર્ણ છે. એલઆઈસી પહેલાથી પ્રથમ બીજી બનાવવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ યોજનાઓની બહુ સંખ્યામાં છે. આ પોલિસીઓ તેમને વંચિત હોવા પછી તેમને ઇચ્છિત પેન્શન પ્રાપ્ત કરવાનું પૂરું કરે છે અને ત્યારે જ્યારે તેમને કામ કરવા બાદ મનની શાંતિ આપે છે. આપણે વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વિવિધ એલઆઈસી યોજનાઓની પરિસંચય લેવા જાણીએ.

એલઆઈસી નવી જીવન શાંતિ

બીમા એક સેક્ટર છે જેમાં હંમેશા ઘણા પરેશાનીઓ વધુ હોઈ ગયા છે. જીવન બીમા નિગમના ઓનલાઇન વ્યવહારોની મુદ્દતો કેટલાક વધારો કર્યા છે. પરંતુ પોલિસીની નાણું, દસ્તાવેજીનું હાથમાં લેવું અને મહિનાનો પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું સાચું રહેશે.

પરંતુ, એક ઠાણાના ઉકેલ ઉપલબ્ધ છે. એકલ પ્રીમિયમ પોલિસીઓને એક સમયેની ચૂકવણીથી ખરીદવામાં આવે છે. પોલિસીધારીએ લુકાઉટ કાળ પછી લાભ મેળવી શકે છે. સાથેના દસ્તાવેજી પણ 30 દિવસ બાદ લોન મળી શકે છે.

ન્યૂ જીવન શાંતિ એ જીવન બીમા નિગમની એકલ પ્રીમિયમ અન્યુઇટી છે. આવા પોલિસીને એક સમયમાં એક મોટી રકમ દ્વારા ખરીદી શકાય છે. સામાન્ય રીતે લક્ષ સુધીની રકમ હોતી હોય. ચૂકણી પછી ચવણી આરંભ થાય છે. આ કાલાવધિ મહિનો, 3 મહિના, 6 મહિના અથવા વર્ષ ની શકે છે. આ યોજના તેઓ માટે ઉપયોગી છે જેમાં મોટી રકમ હોય અને તે તેમની પ્રેરણા માટે ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ.

એકબાર ખરીદી કર્યા બાદ, પોલિસી ખરીદારના જીવનભર ગૅરંટીડ અન્યુઇટી ચૂકવે છે. પોલિસી એકલ જીવન અથવા એકલ ખરીદદાર અને કેટલાક પ્રયોજકો સાથે એક જીવન અન્યુઇટી હોઈ શકે છે.

 1. યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ

  એલઆઈસી જીવન શાંતિ યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે:

  • કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈપણ સમયે પોલિસી સમર્પણ કરવાનો વિકલ્પ

  • વાર્ષિકી 1 મહિનો, 3 મહિના, 6 મહિના અથવા 1 વર્ષમાં બાકી ચૂકવવામાં આવે છે

  • વાર્ષિકી ચૂકવવામાં ન આવે તો વાર્ષિકી ઓછી થાય છે. જો અર્ધવાર્ષિક ચૂકવણી કરવામાં આવે તો તેમાં 2% ઘટાડો થાય છે. જો વાર્ષિકી ત્રિમાસિક રીતે ચૂકવવામાં આવે તો 3%નો કાપ લાગુ પડે છે. જો માસિક ચૂકવવામાં આવે તો 4% દ્વારા.

  • પોલિસીધારક જોખમ શરૂ થયાના 12 મહિના પછી (અથવા પૂર્વ-નિર્ધારિત 'લુક આઉટ' અવધિ પછી) લોન માટે અરજી કરી શકે છે.

  • મૃત્યુ લાભ 'ખરીદી કિંમત' અથવા 'ખરીદી કિંમત'ના 105% છે + ઉપાર્જિત લાભો - ચૂકવેલ વાર્ષિકી (જો કોઈ હોય તો)

  • બંને પોલિસી વેરિઅન્ટ્સ માટે મૃત્યુ લાભો સમાન રહે છે.

 2. યોજનાની પાત્રતા માપદંડ

  • પ્રવેશની ઉંમર: 30 -79 વર્ષ

  • વેસ્ટિંગ ઉંમર: 31 -80 વર્ષ

  • ન્યૂનતમ ખરીદી કિંમત: INR 1,50,000

  • મહત્તમ ખરીદી કિંમત: કોઈ મર્યાદા નથી

એલઆઈસી જીવન અક્ષય - VII 

બીમા સાથે જોડાયેલા ધાર્મિક માન્યતાઓને દૂર કરવા માટે, 'સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી'નો ધારણ કરવામાં આવ્યો હતો. એકલ ચૂકવણી પોલિસી એ છે જ્યારે શરૂઆતમાં એક મોટું રકમ ચૂકવામાં આવે છે. આવી પોલિસીઓ જીવન ભર ચૂકવણી પૂરી કરવી ગરાંટી કરે છે. એકલ ચૂકવણી પોલિસીઓ વિવિધ રૂપમાં વિકસી ગયેલા છે.

કેટલાક યોજનાઓ નિવેશક ને ચૂકવણીની રકમ નિર્ધારિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ પોલિસીઓ 5 થી 20 વર્ષ સુધી ચાલી શકે છે. કેટલાક મુંબઈ વધુ વ્યાજ રેટ્સ ધરાવે છે. મેચ્યુરિટી પર વધુ રકમ નિશ્ચિત કરવાની વિકલ્પો પણ છે.

 1. ઉપલબ્ધ વાર્ષિકી વિકલ્પો

  નીચે આપેલા વાર્ષિકી વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે:

  • વિકલ્પ A: તે જીવન વાર્ષિકી વિકલ્પ સાથે આવે છે.

  • વિકલ્પ B: વાર્ષિકીનું અવસાન થાય તો પણ ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ માટે વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે. જો પોલિસીધારક જીવિત હોય તો ચાલુ રાખો. જીવનભર ચૂકવવાપાત્ર.

  • વિકલ્પ C: વાર્ષિકીનું અવસાન થાય તો પણ ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ માટે વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે. જો પોલિસીધારક જીવિત હોય તો ચાલુ રાખો. જીવનભર ચૂકવવાપાત્ર.

  • વિકલ્પ D: વાર્ષિકીનું અવસાન થાય તો પણ ઓછામાં ઓછા 15 વર્ષ માટે વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે. જો પોલિસીધારક જીવિત હોય તો ચાલુ રાખો. જીવનભર ચૂકવવાપાત્ર.

  • વિકલ્પ E: વાર્ષિકીનું અવસાન થાય તો પણ ઓછામાં ઓછા 20 વર્ષ માટે વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે. જો પોલિસીધારક જીવિત હોય તો ચાલુ રાખો. જીવનભર ચૂકવવાપાત્ર.

  • વિકલ્પ F: આજીવન મુદત માટે ચૂકવવાપાત્ર વાર્ષિકી અને મૃત્યુ પછી 'ખરીદી કિંમત' પરત.

  • વિકલ્પ G: આજીવન મુદત માટે ચૂકવવાપાત્ર વાર્ષિકી, અને તે વાર્ષિક 3% ના દરે વધે છે.

  • વિકલ્પ H: જીવન માટે ચૂકવવાપાત્ર વાર્ષિકી. બાદમાં, લાભાર્થીને 50% વાર્ષિકી ચૂકવવાપાત્ર છે.

  • વિકલ્પ I: પ્રાથમિક ધારકના સમગ્ર જીવન દરમિયાન વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે. પછી જો કોઈ લાભાર્થી જીવિત હોય તો 100% વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે.

  • વિકલ્પ J: પ્રાથમિક ધારકના સમગ્ર જીવન દરમિયાન વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે. પછી જો કોઈ લાભાર્થી જીવિત હોય તો 100% વાર્ષિકી ચૂકવવામાં આવે છે. મૃત્યુ સમયે 'ખરીદી કિંમત' નું વળતર જે છેલ્લે સુધી જીવિત રહે છે.

 2. યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ

  એલઆઈસી જીવન અક્ષય – VII પ્લાન દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે:

  • પોલિસીની શરતો અને શરતોનો અભ્યાસ કરવા માટે 30-દિવસનો ફ્રી-લુક પિરિયડ માન્ય છે. F અને J વિકલ્પો માટે પોલિસીનું વળતર સ્વીકાર્ય છે.

  • આવી પોલિસી સામે 3 મહિના પછી અથવા ફ્રી-લુક પીરિયડ પૂરા થયા પછી (જે પછીથી આવે) લોન મેળવી શકાય છે.

  • વાર્ષિકી માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધવાર્ષિક અથવા વાર્ષિક ચૂકવવાપાત્ર છે.

 3. યોજનાની પાત્રતા માપદંડ

  • પ્રવેશ સમયે ઉંમર: 30 -85 વર્ષ

  • ન્યૂનતમ ખરીદી કિંમત: INR 1,00,000 લઘુત્તમ વાર્ષિકી માટે પાત્ર બનવા માટે

  • મહત્તમ ખરીદી કિંમત: કોઈ મર્યાદા નથી

  • ન્યૂનતમ વાર્ષિકી દર મહિને INR 1000, ત્રિમાસિક INR 3000, 6 મહિનામાં INR 6000 અને વાર્ષિક INR 12000 ચૂકવવાપાત્ર છે.

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના

ભારતમાં, ખાસ કરીને સાર્વજનિક ખાતે, નિગમો બીમા પર ખૂબ આશ્રય રાખે છે. તેની કાર્યવાહી વર્કિંગ વર્ગ અને તેમના વધુમાંદીને અને અન્ય સુધારા માટે વિવિધ પોલિસીઓને આધાર બનાવે છે. અનપેક્ષિત આરોગ્ય ખર્ચ, બાળકોની શિક્ષણ માટેની બીમા, અને લગ્ન માટેની બીમા લોકપ્રિય છે. પરંતુ, મુખ્ય ચિંતા તો પેન્શન પછી ચિંતા માટે છે.

તેને સંદર્ભે, ભારતના સરકારે તેના વરિષ્ઠ નાગરિકોની સારી સાથે સાથે નાણો લેવાની સમાજને સાથ આપવા નિર્ણય લીધો છે. તેને 'પ્રધાન મંત્રી વય વંદના યોજના' નામે પરિચિત કરાયું છે. આ યોજના 2017 માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી અને 31મી માર્ચ 2023 સુધી વિસ્તારિત કરવામાં આવી છે. તે 7.4% ની ખરીદી મળવામાં ખરીદી શકાતી છે.

આ યોજના કેવળ ભારતના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ છે, મૂલ્યનું નામ 'ખરીદી મૂલ્ય' ઓળખાય છે. તે મહત્તમ મર્યાદા તક ઈન્ર 15 લાખ સુધી જાહેર છે.

 1. યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ

  પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે:

  • પેન્શનની ચુકવણી માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધવાર્ષિક અને વાર્ષિક તરીકે સેટ કરી શકાય છે.

  • ચુકવણી NEFT દ્વારા આધાર સક્ષમ છે.

  • વ્યક્તિ રૂ.15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકે છે

  • પોલિસી 3 વર્ષ પછી જ ફડચામાં લઈ શકાય છે.

  • 'ખરીદી કિંમત'ના 75% સુધીની પોલિસી સામે લોન મેળવી શકાય છે. પ્રીમિયમની ચુકવણીની શરૂઆતથી 3 વર્ષ પસાર થયા હોવા જરૂરી છે.

  • પોલિસી પણ સરન્ડર કરી શકાય છે. પેન્શનર અથવા તેમના જીવનસાથીની અંતિમ બીમારીના કિસ્સામાં, આવા કિસ્સામાં 'ખરીદી કિંમત'ના 98% ચૂકવવામાં આવશે.

  • અસ્તિત્વના કિસ્સામાં, પોલિસીધારકને પોલિસીની મુદત પૂરી થાય ત્યાં સુધી 'ખરીદી કિંમત' મળે છે. તે પેન્શનના અંતિમ હપ્તા સાથે આવે છે.

  • જો પોલિસીધારક પોલિસીના સમયગાળા દરમિયાન મૃત્યુ પામે તો લાભાર્થીને 'ખરીદી કિંમત'ની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

 2. યોજનાની પાત્રતા માપદંડ

  • ન્યૂનતમ આવશ્યક ઉંમર: 60 વર્ષ

  • ઉંમર મર્યાદા: કોઈ નહીં

  • પોલિસીનો કાર્યકાળ: 10 વર્ષ

  • ન્યૂનતમ પેન્શન: 1000

  • મહત્તમ પેન્શનઃ 9250 પ્રતિ માસ

વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એલઆઈસી નીતિઓના લાભો

વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એલઆઈસી પોલિસીના મુખ્ય લાભોની સંક્ષિપ્ત યાદી અહીં છે:

 • એલઆઈસી પોલિસી પરિવારના ભવિષ્યમાંથી અનિશ્ચિતતાને દૂર કરે છે. પોલિસીધારકો નિવૃત્ત થયા પછી પણ ઘરે સલામતી અને નસીબની ખાતરી કરી શકે છે.

 • વરિષ્ઠ નાગરિકોનું સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી ચિંતાનું કારણ નથી.

 • વીમા પૉલિસી વરિષ્ઠ નાગરિકોના બાળકો માટે અણધાર્યા અથવા નોંધપાત્ર શૈક્ષણિક ખર્ચનું પણ સંચાલન કરે છે.

 • એલઆઈસી પોલિસી સુરક્ષિત ડિપોઝિટ તરીકે કામ કરે છે. પ્રીમિયમના હપ્તાઓમાં વિલંબ થવાથી સમગ્ર પ્રિન્સિપલ જોખમમાં આવી શકે છે. પોલિસીધારકને બચત કરવાની ફરજ પડે છે, જે નિવૃત્તિ પછી અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થાય છે.

 • એલઆઈસી પોલિસી લોન સામે કોલેટરલ તરીકે સહેલાઈથી સ્વીકારવામાં આવે છે. સિનિયર સિટિઝન લોન માટે વીમા પૉલિસી જારી થયાના દિવસો પછી જ રજૂ કરી શકે છે.

 • વીમા પોલિસી જોખમ દૂર કરે છે. તેઓ વરિષ્ઠ નાગરિકના જીવનની ચિંતા અને અસ્પષ્ટતા સામે નક્કર દિવાલ ઉભી કરે છે.

અંતિમ વિચારો

ફક્ત એલઆઈસી ગ્રાહકો માટે એવી વિસ્તૃત પોલિસીઓ પ્રદાન કરી શકે છે. આ નિગમ ભારતના વરિષ્ઠ નાગરિકોનો સમાવિષ્ટ ધ્યાન રાખવા માટે અતુલ પ્રયાસો કરે છે. દશકો થી એલઆઈસી લાખો લોકો માટે એક આરામદાયક ભવિષ્ય નિર્ધર્યો છે. એલઆઈસી વિશ્વના પ્રમુખ બીમાધારકો વચ્ચે ઊંચા ક્રમે ઉભા રહ્યું છે, જેમાં અરબોની ધનરાશિ શામેલ છે.

ઉપરોકત ત્રણ યોજનાઓને પ્રેરણા આપી છે કેટલાક અન્ય પોલિસીઓને પ્રારંભ કરવા માટે. આવું કરતી સેનિયર સિટીઝન્સ માટે વધારો મદદગાર બની ગયું છે. લાઇફ ઇન્શ્યુરન્સ નિગમને ઘણી કુટુંબો માટે જીવનરક્ષક બનાવ્યું છે. આવું તેને ભારતીય બીમા ક્ષેત્રના સંકિર્ણ શિલાયાળમાં એક મજબૂત સ્તંભ તરીકે સમજી શકાય.


*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL