एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी प्लॅन मॅच्युरिटी बेनिफिट्स आणि डेथ बेनिफिट्स दोन्ही देते. ही योजना एक सूक्ष्म-विमा उत्पादन आहे जी बचत सुलभ करते आणि गुंतवणूक आणि विमा साधन म्हणून कार्य करते. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची ही योजना विना-सहभागी, नॉन-लिंक्ड जीवन विमा योजना आहे. हे सूक्ष्म-विम्याच्या श्रेणीत येते आणि बचत योजना देखील देते. 

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
6.7 Crore
Registered Consumers
51
Insurance Partners
3.4 Crore
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
6.7 Crore
Registered Consumers
51
Insurance Partners
3.4 Crore
Policies Sold

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना कमी उत्पन्न गटातील लोकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. अशा प्रकारे, भारताच्या विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने या योजनेचे सूक्ष्म-विमा योजना म्हणून वर्गीकरण केले आहे. ही मर्यादित प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी पॉलिसी धारकाला पॉलिसीच्या परिपक्वतेच्या तारखेला प्रीमियम परतफेडीच्या 110% हमी देते. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूच्या बाबतीत, ही योजना नॉमिनीला मृत्यू लाभ देते.

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजनेचे पात्रता निकष

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

 • किमान विम्याची रक्कम: रु 20,000/-

 • कमाल विम्याची रक्कम: रु 50,000/-

 • पॉलिसी टर्म: प्रीमियम भरण्याची मुदत + 2 वर्षे

 • प्रवेशाचे वय: किमान वय १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे

 • प्रवेशासाठी कमाल प्रवेश वय:

  • प्रीमियम भरण्याची मुदत 5 वर्षे-42 वर्षे

  • प्रीमियम भरण्याची मुदत 6 ते 13 वर्षे-55 वर्षे आणि कमाल परिपक्वता वय 65 वर्षे.

 • कमाल परिपक्वता वय: 65 वर्षे (जवळचा वाढदिवस). ते प्रीमियम भरण्याच्या मुदतीवर अवलंबून असते.

 • किमान प्रीमियम भरण्याची मुदत: 5 वर्षे

 • कमाल प्रीमियम भरण्याची मुदत: 13 वर्षे

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजनेचे मुख्य फायदे

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना पॉलिसीधारकांना विविध फायदे प्रदान करते.

 1. परिपक्वता लाभ

  जर विमाधारक पॉलिसीच्या अटींच्या मॅच्युरिटीच्या तारखेपर्यंत जिवंत राहिला, तर एलआयसी विमाधारकाला मॅच्युरिटीवर विम्याची रक्कम देईल.

  मॅच्युरिटीवर विम्याची रक्कम = 110% X पॉलिसी मुदतीदरम्यान देय एकूण प्रीमियम.

  वर उल्लेख केलेल्या प्रीमियममध्ये कोणतेही अतिरिक्त प्रीमियम किंवा कोणतेही कर समाविष्ट नाहीत.

 2. मृत्यू लाभ

  समजा, पॉलिसी परिपक्व होण्यापूर्वी विमाधारकाचा मृत्यू झाला, परंतु पॉलिसी प्रभावी आहे आणि पॉलिसीधारकाने आजपर्यंत सर्व प्रीमियम भरले आहेत. अशा परिस्थितीत, नॉमिनीला कंपनीकडून मृत्यूची विमा रक्कम मिळते.

  ही रक्कम मृत्यूच्या वेळेपर्यंत भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 105% किंवा 7 X वार्षिक प्रीमियमपेक्षा जास्त आहे.

  संदर्भित प्रीमियममध्ये कोणतेही कर आणि अतिरिक्त प्रीमियम समाविष्ट नसेल, जर असेल.

 3. पेड-अप पॉलिसी लाभ

  समजा पॉलिसीधारकाने पॉलिसी खरेदी केल्यापासून 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी प्रीमियम भरला आहे. त्यानंतर येणारा कोणताही प्रीमियम अदा केला जातो. अशावेळी, एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना धोरण अंतर्गत सर्व फायदे संपतील.

  पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियम तारखेपासून वाढीव कालावधी संपल्यानंतर लगेचच हे घडते आणि काहीही देय असणार नाही.

  किमान एक पूर्ण पॉलिसी वर्षाचा प्रीमियम भरला गेला असेल आणि त्यानंतरचा कोणताही प्रीमियम न भरलेला असेल, तर ही एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना पॉलिसी पूर्णपणे रद्द केली जाणार नाही परंतु पेड-अप पॉलिसी म्हणून सुरू राहील.

  येथे,

  पेड-अप डेथ सम अॅश्युअर्ड = मृत्यूवरील विम्याची रक्कम x (पॉलिसी कालावधी दरम्यान भरलेल्या प्रीमियमची संख्या)

  पेड-अप मॅच्युरिटी सम अॅश्युअर्ड = मॅच्युरिटी x (पॉलिसी टर्म दरम्यान भरलेल्या प्रीमियमची संख्या)

 4. कर लाभ

  पॉलिसी अंतर्गत भरलेले प्रीमियम लागू प्राप्तिकर दरांनुसार करमुक्त आहेत. हे कर जमिनीच्या कायद्यानुसार बदलू शकतील.

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 1. पुनरुज्जीवन

  वाढीव कालावधीत प्रीमियम भरले नाही तर एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना पॉलिसी रद्द होते. रद्द झालेली पॉलिसी लागू व्याजांसह सर्व देय प्रीमियम भरून पुनरुज्जीवित केली जाऊ शकते. लॅप्स पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, विमाधारकाला पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियमच्या देय तारखेपासून सलग पाच वर्षे, परंतु मुदतपूर्तीच्या तारखेपूर्वी, लाभांचा आनंद घेण्यासाठी मिळेल.

  एलआयसी कडे सरेंडर केलेली पॉलिसी मूळ अटींवर किंवा कोणत्याही सुधारित अटींवर स्वीकारण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. ते बंद केलेल्या धोरणाचे पुनरुज्जीवन नाकारू शकतात.

 2. प्रीमियम संरचना

  एलआयसी भाग्य लक्ष्मी प्लॅन प्रीमियमची रक्कम विमाधारक मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक पॉलिसीच्या प्रीमियम भरण्याच्या अटींमध्ये भरू शकते.

  जर विमाधारक पॉलिसी दरम्यान वेळेवर प्रीमियम भरू शकत नसेल तर त्याला अतिरिक्त कालावधी देखील मिळतो. जोपर्यंत पॉलिसीधारक विहित मुदतीत पेमेंट करत नाही तोपर्यंत हा वाढीव कालावधी योजना सक्रिय राहू देतो.

 3. नमुना प्रीमियम दर

  एलआयसी भाग्य लक्ष्मी प्लॅन पॉलिसीच्या नमुना प्रीमियम दरांचे उदाहरण(करांशिवाय) प्रति रु. 1,000/- विम्याची रक्कम

  विमाधारकाचे वय प्रीमियम भरण्याच्या अटी
  पॉलिसी टर्म: 7 वर्षे पॉलिसी टर्म: 10 वर्षे पॉलिसी टर्म: 15 वर्षे
  PPT: 5 वर्षे PPT: 8 वर्षे PPT: 13 वर्षे
  20 वर्षे रु. 127.45/- रु. 64.35/- रु. 37.20/-
  30 वर्षे रु. 129.30/- रु. 65.80/- रु. 38.55/-
  40 वर्षे रु. 138.30/- रु. 72.80/- रु. 44.25/-
  50 वर्षे - रु. 91.40/- रु. 57.15/-

  PPT = प्रीमियम भरण्याची मुदत

 4. प्रीमियम बचत

  या पॉलिसी अंतर्गत, ग्राहक प्रीमियम पेमेंटच्या वारंवारतेच्या आधारावर प्रीमियम पेमेंट फायदे देखील घेऊ शकतात. प्रीमियम बचत दरांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

  • वार्षिक मोड: टॅब्युलर प्रीमियमच्या 2%

  • अर्धवार्षिक मोड: टॅब्युलर प्रीमियमच्या 1%

  • इतर मोड: शून्य

  • उच्च विमा रक्कम सवलत: शून्य

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आहेत:

 • फोटोसह U & R विभागाने जारी केलेला अर्ज किंवा प्रस्ताव फॉर्म.

 • वयाचा पुरावा

 • पत्त्याचा पुरावा

 • कोणतेही आवश्यक वैद्यकीय अहवाल

दावा प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे आहेत:

 • मूळ धोरण दस्तऐवज.

 • मृत्यु प्रमाणपत्र.

 • NEFT आदेश फॉर्म

 • शीर्षकाचा पुरावा

 • अपघात किंवा अपंगत्वाचा पुरावा

 • शाळा/कॉलेज/नियोक्ता प्रमाणपत्र.

 • वयाचा पुरावा

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना खरेदी करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया

एलआयसी भाग्य लक्ष्मी प्लॅन ऑनलाइन खरेदी करू शकतो आणि प्रीमियमची रक्कम नेट बँकिंग किंवा फोन बँकिंगद्वारे भरू शकते.

खालील स्टेप्स पालन करावे.

स्टेप 1: वापरकर्त्यांना बँक/सेवा प्रदात्याच्या वेबसाइटवर लॉग इन करावे लागेल.

स्टेप 2: पॉलिसीधारकांना पॉलिसी तपशील आणि इतर आवश्यक माहितीसह बिलर म्हणून एलआयसी जोडणे आवश्यक आहे.

स्टेप 3: एलआयसी नोंदणी डेटा प्रमाणित करते आणि बँकेला नोंदणी स्थितीबद्दल माहिती देते

स्टेप 4: नोंदणीची पुष्टी केल्यावर, एलआयसी बँकेला बिल आणि प्रीमियम पाठवून पॉलिसी सर्व्हिसिंग सुरू करेल.

मुख्य बहिष्कार

नियमित योजनेची वैशिष्ट्ये आणि प्लॅनमध्ये प्रदान केलेले फायदे याशिवाय, काही अटी असतात जेव्हा योजना चांगली नसते. हे अपवर्जन खाली समाविष्ट केले आहेत.

आत्महत्या झाल्यास एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना रद्दबातल ठरेल.

 • पॉलिसी जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत आत्महत्येमुळे विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास, नॉमिनीला मृत्यूपर्यंत भरलेल्या एकूण प्रीमियमपैकी फक्त 80% रक्कम मिळेल.

 • पॉलिसीच्या पुनरुज्जीवनानंतर 12 महिन्यांच्या आत विमाधारकाचा आत्महत्येने मृत्यू झाल्यास, समर्पण मूल्य किंवा आत्तापर्यंत भरलेल्या प्रीमियम्सपैकी 80% नॉमिनीला दिले जातील.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

 • प्रश्न: प्रीमियम पेमेंटच्या विविध पद्धती कोणत्या मी वापरू शकतो?

  उत्तर: एलआयसी भाग्य लक्ष्मी प्लॅन पॉलिसी मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आणि प्रीमियमचे वार्षिक पेमेंट अशा विविध पेमेंट पद्धती ऑफर करते.
 • प्रश्न: एलआयसी भाग्य लक्ष्मी प्लॅनद्वारे काही अतिरिक्त कालावधी दिला जातो का?

  उत्तर: होय, ही पॉलिसी वाढीव कालावधी देते. वाढीव कालावधी म्हणून ऑफर केलेल्या दिवसांची संख्या आहे:

  • प्रीमियम भरण्याची वारंवारता दरमहा असल्यास 30 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी दिला जातो
  • प्रीमियम भरण्याची वारंवारता त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आणि वार्षिक आधारावर असल्यास 60 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी दिला जातो.

  या कालावधीत, एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना पॉलिसीच्या अटींनुसार कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय जोखीम कव्हरसह अंमलात आणली जाईल.

  वाढीव कालावधी संपण्यापूर्वी प्रीमियम न भरल्यास एलआयसी भाग्य लक्ष्मी योजना पॉलिसी रद्द होते.

 • प्रश्न: एलआयसी नवीन भाग्य लक्ष्मी प्लॅनसाठी मी स्वतः कर्ज घेऊ शकतो का?

  उत्तर: नाही, एलआयसी योजनेअंतर्गत कोणतीही कर्ज सुविधा देत नाही.
 • प्रश्न: फ्री-लूक कालावधी दरम्यान मी एलआयसीला पॉलिसी पेपर परत केल्यास काय होईल?

  उत्तर: पॉलिसीधारकाने फ्री लूक कालावधीमध्ये कॉर्पोरेशनला पॉलिसी परत केल्यास, कॉर्पोरेशन पॉलिसी रद्द करण्याच्या पॉलिसी अंतर्गत विनंतीची नोंदणी करते. नंतर पॉलिसीधारकाला मुद्रांक शुल्क शुल्क आणि कव्हरवरील कालावधीसाठी प्रीमियम वजा केल्यावर प्रीमियम परत मिळतो.
 • प्रश्न: या पॉलिसी अंतर्गत फ्री लूक कालावधी किती आहे?

  उत्तर: पॉलिसीधारक पॉलिसीच्या अटींशी खूश नसल्यास, तो पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत पॉलिसी एलआयसी इंडियाला परत करू शकतो. त्याला असंतोषाचे कारण सांगावे लागेल. पॉलिसी मिळाल्यावर, एलआयसी इंडिया पॉलिसी रद्द करेल आणि विमाधारकाला भरलेल्या प्रीमियमची रक्कम कव्हरच्या कालावधीसाठी आणि स्टॅम्प ड्युटीच्या शुल्कासाठी प्रमाणित जोखीम प्रीमियम वजा करून परत करेल.
 • प्रश्न: एकाधिक एलआयसी पॉलिसींसाठी एकच आदेश वापरला जाऊ शकतो?

  उत्तर: नाही, पॉलिसीधारकाला त्याच्या प्रत्येक एलआयसी पॉलिसीसाठी स्वतंत्र आदेश द्यावा लागतो. ग्राहकाला स्थानिक स्तरावर त्याच्या सर्व्हिसिंग एलआयसी शाखेत नवीन आदेश लिहावा लागेल किंवा सबमिट करावा लागेल.
 • प्रश्न: पॉलिसी प्रीमियम्ससाठी मी माझे पेमेंट कसे करू शकतो?

  उत्तर: ग्राहकांना त्यांच्या पॉलिसीच्या प्रीमियम्सच्या पेमेंटची काळजी घेण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. ते त्यांच्या सोयीनुसार ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन ग्राहक एलआयसी पोर्टलला भेट देऊ शकतात आणि त्यांचे प्रीमियम पेमेंट करू शकतात. ते यासाठी त्यांचे नेट बँकिंग किंवा मोबाइल अॅप्स देखील वापरू शकतात. कार्ड, डिजिटल वॉलेट्स आणि बँका आणि फ्रँचायझींकडून अधिकृत पेमेंट सेवा देखील उपलब्ध आहेत. पेमेंट करण्यासाठी ग्राहक जवळच्या एलआयसी किंवा बँकेच्या शाखेलाही भेट देऊ शकतात.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans
top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL