एलआयसी बिमा डायमंड

एलआयसी बिमा डायमंड योजना कमी-अधिक प्रमाणात मर्यादित प्रीमियम पेमेंट कालावधीसह मनी-बॅक योजना आहे. हे एक नॉन-लिंक केलेले धोरण देखील आहे जे अनेक फायदे देते. पॉलिसी लाभार्थ्याला समर्पण, नियुक्त किंवा नामनिर्देशित देखील केली जाऊ शकते. पॉलिसीधारक विशिष्ट अटींची पूर्तता करून पॉलिसीवर कर्ज देखील घेऊ शकतो. 

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
6.7 Crore
Registered Consumers
51
Insurance Partners
3.4 Crore
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
6.7 Crore
Registered Consumers
51
Insurance Partners
3.4 Crore
Policies Sold

येथे आम्ही या योजनेतील पात्रता निकष, फायदे, मानक अपवर्जन आणि इतर वैशिष्ट्ये तपशीलवार कव्हर करत आहोत.

एलआयसी बिमा डायमंड योजनेचे पात्रता निकष

एलआयसी बिमा डायमंड पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी, 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती भारताची प्रामाणिक नागरिक असणे आवश्यक आहे. योजना खरेदी करण्यासाठी खालील इतर निकष आहेत:

क्र. विशेष किमान कमाल
1 विम्याची रक्कम 1 लाख 5 लाख
2 पॉलिसीचा कार्यकाळ 16 वर्षे 20 वर्षे 24 वर्षे
3 प्रवेशाचे वय 14 वर्षे 16 वर्षे 20 वर्षे 24 वर्षे
50 वर्षे 45 वर्षे 41 वर्षे
4 परिपक्वता वय NA 16 वर्षे 20 वर्षे 24 वर्षे
60 वर्षे 65 वर्षे
5 प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 वर्षे 20 वर्षे 24 वर्षे
10 वर्षे 12 वर्षे 15 वर्षे

एलआयसी बिमा डायमंडचे फायदे

एलआयसी बिमा डायमंड पॉलिसीद्वारे खालील फायदे प्रदान केले जातात:

 1. मृत्यू लाभ

  पॉलिसी घेतल्यापासून पाच वर्षांच्या आत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, विमाधारकाच्या नॉमिनीला मृत्यूवर विम्याची रक्कम दिली जाईल, म्हणजे वार्षिक प्रीमियम किंवा मॅच्युरिटी सम अॅश्युअर्डच्या दहापट किंवा विम्याच्या रकमेपैकी सर्वात जास्त. मूळ विमा रक्कम.

  जर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू पाच वर्षांनंतर परंतु मॅच्युरिटी कालावधीपूर्वी झाला तर, पॉलिसीधारकाचे नॉमिनी मृत्यू सम अॅश्युअर्ड आणि कोणत्याही लागू लॉयल्टी अॅडिशन्स प्राप्त करण्यास पात्र आहे/आहेत.

  तरीसुद्धा, देय मृत्यू लाभ हा आतापर्यंत भरलेल्या एकूण प्रीमियम्सच्या 105% पेक्षा कमी नसावा ज्यामध्ये (असल्यास) निवडलेल्या रायडरसह भरलेला कोणताही अतिरिक्त प्रीमियम वगळला जाईल.

  तथापि, जर विमाधारकाचा मृत्यू विस्तारित कव्हर कालावधीत झाला, म्हणजे पॉलिसी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर पॉलिसी कालावधीच्या 50% च्या समतुल्य; मूळ विमा रकमेच्या अर्ध्या समतुल्य रक्कम दिली जाईल.

 2. सर्व्हायव्हल बेनिफिट

  जर विमाधारकाने पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण केला तर मूळ विमा रकमेचे निश्चित प्रमाण देय असेल.

  • पॉलिसीचा कालावधी 16 वर्षांचा असल्यास, 4थ्या, 8व्या आणि 12व्या पॉलिसी वर्षांच्या शेवटी विम्याच्या रकमेच्या 15% रक्कम दिली जाईल.

  • पॉलिसीचा कालावधी 20 वर्षांचा असल्यास, 4थ्या, 8व्या, 12व्या आणि 16व्या पॉलिसी वर्षांच्या शेवटी विम्याच्या रकमेच्या 15% रक्कम भरली जाईल.

  • जर पॉलिसीचा कालावधी 24 वर्षांचा असेल, तर 4थ्या, 8व्या, 12व्या, 16व्या आणि 20व्या पॉलिसी वर्षांच्या शेवटी विम्याच्या रकमेच्या 12% रक्कम दिली जाईल.

 3. परिपक्वता लाभ

  मॅच्युरिटीवर विमा रक्कम, लागू असल्यास, लॉयल्टी अॅडिशनसह देय असेल; पॉलिसीधारकाने पॉलिसीचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यास. जर पॉलिसीचा कालावधी सोळा वर्षांचा असेल तर मॅच्युरिटीवरील विम्याची रक्कम मूळ विम्याच्या रकमेच्या 55% असेल आणि पॉलिसीचा कालावधी 20 किंवा 24 वर्षांचा असेल तर मूळ विमा रकमेच्या 40% असेल.

 4. रायडर फायदे

  एलआयसी बिमा डायमंड पॉलिसी पॉलिसीधारकास दोन पर्यायी रायडर फायदे देते उदा. अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ आणि एलआयसी चे नवीन टर्म अॅश्युरन्स रायडर.

 5. एलआयसीचा अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ

  हा रायडर पॉलिसीधारकाला अतिरिक्त प्रीमियम रक्कम भरल्यावर उपलब्ध करून दिला जाईल. तथापि, हा रायडर केवळ पॉलिसी वर्षाच्या संयोगाने किंवा पॉलिसीधारकाने वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केल्यावरच उपलब्ध होईल जर विमाधारक अल्पवयीन असेल.

  पॉलिसीधारक प्रीमियम भरण्याच्या कालावधीत केव्हाही या रायडरची निवड करू शकतो, जर त्याच्याकडे प्रीमियम भरण्याची मुदत पूर्ण करण्यापूर्वी किमान पाच प्रीमियम भरण्याची वर्षे असतील. हे रायडर्स पॉलिसी कालावधी संपेपर्यंत उपलब्ध असतील.

 6. एलआयसी चे नवीन टर्म अॅश्युरन्स रायडर

  हा रायडर अतिरिक्त प्रीमियमवर येईल जो बेस प्रीमियमसह एकाच वेळी भरावा लागेल आणि जर असेल तर निवडलेल्या इतर रायडर्ससाठी प्रीमियम. निवडता येणारी कमाल कव्हर रक्कम रु. 25 लाख आहे आणि विमाधारकाच्या असह्य मृत्यूवर, एलआयसी या रायडर अंतर्गत विम्याची रक्कम बेस प्लॅन अंतर्गत मूळ विमा रकमेसह देईल.

 7. निष्ठा जोडणे

  एलआयसी बिमा डायमंड प्लॅन पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर पाच वर्षांनी मृत्यू किंवा मुदतपूर्तीच्या स्वरूपात एलआयसीच्या नफ्यात सहभागी होण्यास पात्र असेल.

 8. कर लाभ

  एलआयसी बिमा डायमंड पॉलिसी से. नुसार कर सवलतीसाठी पात्र आहे. 1961 च्या आयकर कायद्याचे 80(C) आणि से. त्याच कायद्याचे 10(10D). (*कर लाभ हा कर कायद्यातील बदलांच्या अधीन आहे.)

एलआयसी बिमा डायमंड प्रीमियम स्ट्रक्चर

पॉलिसीधारक निश्चित तारखेला निवडलेल्या रायडर्सच्या प्रीमियमसह बेस प्लॅन प्रीमियम भरण्यास बांधील आहे. प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, द्वि-वार्षिक किंवा वार्षिक भरले जाऊ शकतात. देय तारखेपासून 15-दिवसांचा वाढीव कालावधी मासिक पेमेंटसाठी प्रदान केला जाईल आणि प्रीमियम पेमेंटच्या वार्षिक, द्वि-वार्षिक आणि त्रैमासिक पद्धतींसाठी 30-दिवसांचा वाढीव कालावधी प्रदान केला जाईल.

वाढीव कालावधीत विमाधारकाचे असह्य निधन झाल्यास, नॉमिनी (ना) यांना पूर्ण लाभ हा न भरलेला प्रीमियम वजा केल्यावर देय असेल. तसेच, मृत्यूच्या तारखेपासून नजीकच्या आगामी पॉलिसी वर्धापनदिनापर्यंत देय असलेला शिल्लक प्रीमियम मूळ विमा रकमेतून वजा केला जाईल.

स्वयं कव्हर कालावधी

जर सलग तीन वर्षे परंतु सलग पाच वर्षांपेक्षा जास्त नसलेले प्रीमियम भरले गेले असतील आणि त्यानंतरचे प्रीमियम भरले गेले नाहीत तर, पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियमच्या देय तारखेपासून सहा महिन्यांचा ऑटो कव्हर कालावधी पॉलिसीधारकाला प्रदान केला जाईल. तसेच, सलग ५ वर्षांहून अधिक कालावधीचे प्रीमियम त्यानुसार भरले असल्यास, दोन वर्षांचा ऑटो कव्हर कालावधी प्रदान केला जाईल.

ऑटो कव्हर कालावधीत विमाधारकाचे असह्य निधन झाल्यास, नजीकच्या आगामी पॉलिसी वर्धापन दिनापर्यंत, देय प्रीमियम आणि शिल्लक प्रीमियम रक्कम वजा केल्यावर खात्रीशीर लाभ दिला जाईल. तथापि, पॉलिसी लागू असेल तरच जगण्याचे फायदे दिले जातील.

तसेच, विस्तारित पॉलिसी कव्हर अशा पेड-अप पॉलिसींना लागू होणार नाही आणि अशा पॉलिसी नफ्यात भाग घेण्यास पात्र नाहीत. त्या व्यतिरिक्त, बेस पॉलिसी लॅप्स मोडमध्ये असल्यास रायडर्स लॅप्स होतील.

आवश्यक कागदपत्रे

एलआयसी बिमा डायमंड पॉलिसी खरेदी करू इच्छिणाऱ्या कोणालाही खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे:

 • वयाचा पुरावा

 • उत्पन्नाचा पुरावा

 • पत्ता पुरावा जसे की पॅन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट कॉपी, युटिलिटी बिले इ.

 • 2 अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि विमाकर्त्याने विचारल्यास कोणतीही वैद्यकीय कागदपत्रे देखील प्रदान करावी लागतील.

एलआयसी बिमा डायमंड ऑनलाइन खरेदी करण्याची प्रक्रिया

एलआयसी Bima डायमंड पॉलिसी ऑनलाइन खरेदी करण्यासाठी खालील स्टेप्स अनुसरण करणे आवश्यक आहे:

 • स्टेप 1: एलआयसी बिमा डायमंड प्लॅन खरेदी करण्यासाठी ग्राहक एलआयसी इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रवेश करू शकतात.

 • स्टेप 2: पॉलिसी विभागात "आता अर्ज करा" शोधा.

 • स्टेप 3: ते एक डेटा फॉर्म उघडेल आणि वापरकर्त्याला त्यात वैयक्तिक तपशील भरावा लागेल. यामध्ये त्याचे नाव, पत्ता, शहर, पिन कोड, डीओबी, वय आणि आश्रितांसारखे संपर्क तपशील आणि कौटुंबिक उत्पन्न यांचा समावेश होतो.

 • स्टेप 4: एलआयसी प्रतिनिधींना त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी अधिकृत केल्यानंतर ते "सबमिट" वर क्लिक करू शकतात.

 • स्टेप 5: एलआयसी प्रतिनिधींपैकी एक त्यांना योजना खरेदीसाठी मदत करण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधेल.

मुख्य निषेध

एलआयसी बिमा डायमंड योजनेंतर्गत संपूर्ण लाभाचा दावा केला जाऊ शकत नाही जर:

 • पॉलिसी लॅप्स होते

 • पॉलिसी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करताना पॉलिसीधारक त्याच्या/तिच्याबद्दलची कोणतीही संबंधित माहिती हेतुपुरस्सर लपवतो.

 • पॉलिसीधारकाने पॉलिसीवर स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून किंवा पॉलिसीच्या पुनरुज्जीवनाच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या आत आत्महत्या केल्यास.

एलआयसी बिमा डायमंड - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

 • प्रश्न: एलआयसी बिमा डायमंड प्लॅन सरेंडर करता येईल का?

  उत्तर: होय. सलग तीन वर्षांसाठीचा प्रीमियम रीतसर भरल्यास आणि पॉलिसीला समर्पण मूल्य प्राप्त झाले असल्यास कोणीही पॉलिसी सरेंडर करू शकतो.
 • प्रश्न: रायडर्सपैकी कोणीही आत्मसमर्पण मूल्य प्राप्त करतो का?

  उत्तर: नाही. कोणीही रायडर आत्मसमर्पण मूल्य घेत नाही.
 • प्रश्न: लॅप्स पॉलिसी पुन्हा चालू करण्यासाठी काही अटी आहेत का?

  उत्तर: होय. पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियमच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत पॉलिसी पुनरुज्जीवित केली जाऊ शकते.
 • प्रश्न: मी निष्ठा जोडण्यासाठी कधी पात्र होऊ शकतो?

  उत्तर: तुमची योजना मृत्यू किंवा मुदतपूर्तीच्या स्वरूपात पॉलिसी पूर्ण केल्यानंतर पाच वर्षांनी लॉयल्टी अॅडिशनसाठी पात्र असेल. तथापि, पेड-अप पॉलिसी त्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत.
 • प्रश्न: पॉलिसीचा कालावधी संपल्यानंतर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास काय होते?

  उत्तर: पॉलिसीधारक विस्तारित कव्हर कालावधीत कालबाह्य झाल्यास, मूळ विमा रकमेच्या अर्ध्या समतुल्य रक्कम देय असेल.
 • प्रश्न: पॉलिसी अंतर्गत 'फ्री लुक-अप' कालावधी आहे का?

  उत्तर: होय. पॉलिसीधारक करारावर स्वाक्षरी केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत पॉलिसी परत करू शकतो आणि त्याची कारणे सांगू शकतो. या घटनेत, पॉलिसीधारकाने भरलेला पहिला प्रीमियम त्यातून जोखीम प्रीमियम वजा केल्यावर रीतसर परत केला जाईल.
 • प्रश्न: एलआयसी पॉलिसी अंतर्गत "वेस्टिंग" म्हणजे काय?

  उत्तर: पॉलिसी खरेदी करताना जर पॉलिसीधारक अल्पवयीन असेल (चौदा वर्षांपेक्षा जास्त परंतु गेल्या वाढदिवसाच्या वयानुसार अठरा वर्षांपेक्षा कमी असेल) आणि त्याने अठरा वर्षांचे वय पूर्ण केले असेल, तर पॉलिसीधारक कायद्यानुसार पॉलिसीचा मालक होईल आणि पुढील पॉलिसीच्या वर्धापनदिनानंतर किंवा पॉलिसीधारकाच्या वाढदिवसाच्या अनुषंगाने त्याद्वारे निश्चित केलेल्या सर्व फायद्यांचा हक्क मिळवा. यावेळी, पॉलिसी प्रस्तावक कायद्यानुसार पॉलिसीवर कोणतेही दावे करणे बंद करेल.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans
top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL