એલઆઈસી જીવન સરલ 165 પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર

તમે પ્રોડક્ટને ફાઇનલાઈઝ કરવાથી લેકે તેને લિક્વિડેટ કરવા સુધી, વીમા ખરીદી પ્રક્રિયામાં દરેક પગલું અસમજણનો ગણિત શામેલ છે. એલઆઈસી પરિસ્થિતિ અને પરિપૂર્ણતા ગણકો મળાવવા માટે આપની વેબસાઇટ પર પ્રીમિયમ અને પરિપૂર્ણતા ગણકોની સુવિધા છે. એલઆઈસી જીવન સરલ 165 પરિપૂર્ણતા ગણક એક તક સાથે પ્રણાલી છે જે વાસ્તવિકતામાં યોજનાને ખરીદવાથી પહેલા પરિપૂર્ણતા લાભને ગણતરી કરવાની માહિતી આપે છે. આ માહિતી આગામી ભવિષ્ય માટે આર્થિક પ્રણાલીની યોજનાને મદદ કરે છે. 

Read more
LIC Plans-
Buy LIC policy online hassle free
Tax saving under Sec 80C & 10(10D)^
Guaranteed maturity with life cover for securing family's future
Sovereign guarantee as per Sec 37 of LIC Act
LIC life insurance
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold
Now Available on Policybazaar
Grow wealth through
100% Guaranteed Returns with LIC
+91
Secure
We don’t spam
VIEWPLANS
Please wait. We Are Processing..
Your personal information is secure with us
Plans available only for people of Indian origin By clicking on ''View Plans'' you, agreed to our Privacy Policy and Terms of use #For a 55 year on investment of 20Lacs Tax benefit is subject to changes in tax laws
Get Updates on WhatsApp
We are rated~
rating
58.9 Million
Registered Consumer
51
Insurance Partners
26.4 Million
Policies Sold

એલઆઈસી જીવન સરલ 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

એલઆઈસી જીવન સરળ 165 પરિપૂર્ણતા ગણક માટે પરિપૂર્ણતા લાભની રકમ અને તે વિરુદ્ધ ચાર્જ થતી પ્રીમિયમની ગણતરીને સરળ બનાવે છે. આ તમને સમજવામાં મદદ કરે છે કે જો પોલીસી આપને મોકલી શકાય છે અને જો તમે પ્રીમિયમની નિયમિત ચૂકવી શકો છો તે જાણવામાં મદદ કરે છે.

એલઆઈસી જીવન સરલ 165 પરિપૂર્ણતા ગણકની માટેના લાભો

 • આ ઓનલાઇન સાધન અનેક પ્લેટફોર્મ્સ પર ઉપલબ્ધ છે અને પોલિસી લાભો સંગે સંબંધિત તમારા પ્રશ્નોના તકની તક સ્વરૂપે તક જવાબ આપે છે.

 • પ્રીમિયમ વૃદ્ધિ અથવા ઘટાડવાથી પરિપૂર્ણતાની વેલ્યુ પર પ્રીમિયમ કેવી રીતે બદલાય છે તે વિશે જાણકારી મળતી છે.

 • દરેક વપરાશકર્તાના વિશિષ્ટ જરૂરતો વિરુદ્ધ પ્રીમિયમ રકમને ટેક્સ સાથે અને બિના ટેક્સ સાથે માપવા માટે ઉપયોગી છે.

 • વપરાશકર્તાઓ પ્રીમિયમની સામાન્યરીતે અને પોલિસી અવધિ જેવા અન્ય કારકો પર આધારિત વ્યક્તિગત પરિણામો મેળવે છે.

 • ત્રીજી પક્ષ એજન્ટ્સ દ્વારા ગલત સંચાલનને રોકવાથી મિસકમ્યુનિકેશનને રોકે છે.

 • આ મફત અને ઘરના આરામમાંથી ઉપયોગ કરી શકાય છે.

 • એલઆઈસી જીવન સરલ યોજના 165 પરિપૂર્ણતા ગણક એલઆઈસી ન્યુ જીવન આનંદ જેવી કેટલીક પોલિસીઓની ઓફરોને તુલના કરવામાં સક્ષમ છે.

એલઆઈસી જીવન સરલ 165 પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા ગણવામાં આવતા પરિબળો

કેલ્ક્યુલેટર લાભની રકમનો ચોક્કસ અંદાજ આપવા માટે નીચેની વિગતોનો ઉપયોગ કરે છે -

 • પ્રવેશની ઉંમર - જે ઉંમરે પોલિસીધારક કવર શરૂ કરવા માંગે છે.

 • પોલિસી ટર્મ - આ તે સમયગાળો છે કે જેના માટે પોલિસી ચાલશે.

 • વીમાની રકમ - આ તે રકમ છે જે વપરાશકર્તા પોલિસીની મુદતના અંતે પરિપક્વતા લાભ તરીકે મેળવવા માંગે છે.

 • પ્રીમિયમની રકમ - પૉલિસી ધારકો પસંદ કરી શકે છે કે તેઓ ઇચ્છિત વીમા રકમ માટે કેટલું પ્રીમિયમ ચૂકવી શકે છે.

એલઆઈસી જીવન સરલ કેલ્ક્યુલેટર માટે તમારે પોલિસીના નિશ્ચિત પાત્રતા માપદંડોના આધારે ઉપરોક્ત વિગતો ભરવાની જરૂર પડશે.

એલઆઈસી જીવન સરલ પોલિસીની પાત્રતાની શરતો

એલઆઈસી જીવન સરલ પોલિસી ખરીદવા માટે સક્ષમ થવા માટે, વ્યક્તિએ નીચેની શરતોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે -

પૉલિસી ટર્મ ન્યૂનતમ: 10 વર્ષ મહત્તમ: 35 વર્ષ
પ્રવેશ અંગે પોલિસીધારકની ન્યૂનતમ: 12 વર્ષ મહત્તમ: 60 વર્ષ
મહત્તમ પરિપક્વતા અંગે 70 વર્ષ
ચુકવણી મોડ્સ માસિક/અર્ધવાર્ષિક/ત્રિમાસિક/વાર્ષિક
માસિક પ્રીમિયમ લઘુત્તમ રૂ.250, મહત્તમ રૂ. 10,000
ન્યૂનતમ સમ એશ્યોર્ડ રૂ. 1,00,000

એલઆઈસી જીવન સરલ 165 પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને નમૂનાનું ચિત્રણ

એલઆઈસી ના પ્રીમિયમ અને મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા મૂળભૂત વીમાની રકમ, પોલિસીની મુદત, તમારી ઉંમર વગેરે દાખલ કરવા પર ગણવામાં આવતા લાભોનું એક ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે.

ઉદાહરણ તરીકે: માસિક પ્રીમિયમ: રૂ. 400

મુદત: 30 વર્ષ

પ્રવેશની ઉંમર: 35 વર્ષ

અકસ્માત લાભ:

ગણતરી કરેલ લાભો :

30 વર્ષમાં ચૂકવેલ કુલ પ્રીમિયમ = રૂ. 400*12*30 = રૂ. 1,44,000

ખાતરીપૂર્વકની વીમા રકમ: રૂ. 1,62,416 છે

લોયલ્ટી એડિશન: રૂ. 76,480 પર રાખવામાં આવી છે

કુલ લાભ: રૂ. 2,38,896 છે

એલઆઈસી જીવન સરલ પોલિસી શું છે?

આ એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રસ્તાવિત એન્ડોમેન્ટ એશ્યુરન્સ યોજનાઓ માંથી એક છે. આ યોજના ગ્રાહકોને પ્રીમિયમ રકમ, યોજનાની અવધિ, અને પ્રીમિયમ ચૂકવવાની પ્રણાલી (માસિક / અર્ધવાર્ષિક / ત્રૈમાસિક / વાર્ષિક) ચૂંટણીમાં સન્નતા આપે છે. આ મૂળે, જો પોલિસીધારી સમગ્ર અવધિમાં બચે તો કંપની પોલિસીની પરિપૂર્ણતા રકમ (જો પોલિસીધારી બચે તો) અથવા મૃત્યુ લાભ (જો પોલિસીધારી યોજના અવધિમાં મરે).

નીતિની નોંધપાત્ર વિશેષતાઓ

 • મૃત્યુ પર સુમ એશ્યુર્ડ બચત માસિક પ્રીમિયમની 250 ગુણા હોય છે.

 • જો પોલિસીધારી સંપૂર્ણ યોજના સમગ્ર અવધિમાં બચે, તો તેને લોયલ્ટી મળશે અને સુમ એશ્યુર્ડ પણ. લોયલ્ટી લાભ મળતા પછી જો પોલિસી ધારીઓ ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ સુધી પોલિસી ચાલુ રાખે છે.

 • પોલિસીની સમયસરના 4મી વર્ષ પછી તે સરન્ડર મૂલ્ય પ્રાપ્ત થશે. આનો અર્થ છે કે બીજી વર્ષ પછી માત્ર પોલિસીધારી પોલિસીને સરન્ડર કરી શકે છે.

 • જો પોલિસીને 5મી વર્ષ પછી સરન્ડર કરવામાં આવે, તો સરન્ડર પેનાલ્ટી લાગુ નહીં થશે.

એલઆઈસી જીવન સરલ 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

 • એલઆઈસી ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

 • ઓનલાઈન ગ્રાહક પોર્ટલ પર જાઓ.

 • કેલ્ક્યુલેટર વિભાગની મુલાકાત લો. આ તમને બાહ્ય સાઇટ પર લઈ જશે.

 • પોલિસીધારકની ઉંમર, DOB અને સંપર્ક વિગતો દાખલ કરો.

 • આગલા પેજ પર એલઆઈસી જીવન સરલ પોલિસી પસંદ કરો.

 • તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર વિનંતી કરેલ નીતિ વિગતો ઇનપુટ કરો.

 • કેલ્ક્યુલેટર પરિપક્વતાની રકમ / મૃત્યુ દાવાની રકમ અને તેની સામે ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ દર્શાવશે.

પરિણામોના આધારે, તેઓ સૌથી શ્રેષ્ઠ પોલિસી લાભો પસંદ કરી શકે છે જે વાજબી પ્રીમિયમ શ્રેણીમાં ફિટ થશે.

FAQs

 • પ્રશ્ન 1. એલઆઈસી જીવન સરલ 165 પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર સાથે GSV ની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

  જવાબ: તે કુલ પ્રીમિયમના 30% બાદ 1લા વર્ષના પ્રીમિયમ તરીકે ગણવામાં આવે છે.
 • પ્રશ્ન 2. શું મૃત્યુ લાભની ગણતરી રાઇડર લાભને બાદ કરીને કરવામાં આવે છે?

  જવાબ: હા, મૃત્યુ લાભની ગણતરી રાઇડર લાભ અને પ્રથમ વખતના પ્રીમિયમને બાદ કરતાં કરવામાં આવે છે.
 • પ્રશ્ન 3. એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 પરિપક્વતા કેલ્ક્યુલેટર કયા લવચીક ચુકવણી મોડને મંજૂરી આપે છે?

  જવાબ: કેલ્ક્યુલેટર માસિક/અર્ધવાર્ષિક/ત્રિમાસિક/વાર્ષિક ચુકવણી મોડ્સ દર્શાવે છે.
 • પ્રશ્ન 4. એલઆઈસી જીવન સરલ પ્લાન 165 મેચ્યોરિટી રકમની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

  જવાબ: એલઆઈસી જીવન સરલ પોલિસી મેચ્યોરિટી રકમ એશ્યોર્ડ અને લોયલ્ટી એડિશનની બરાબર છે. તમે કોઈપણ મુશ્કેલી વિના આ રકમની ગણતરી કરવા માટે એલઆઈસી જીવન સરલ 165 મેચ્યોરિટી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^Trad plans with a premium above 5 lakhs would be taxed as per applicable tax slabs post 31st march 2023
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
++Returns are 10 years returns of Nifty 100 Index benchmark

LIC of India
LIC Plans
LIC Amritbaal
LIC Index Plus
LIC Jeevan Dhara II-872
LIC Jeevan Utsav
LIC Jeevan Kiran
LIC Dhan Vriddhi
LIC Monthly Investment Plans
LIC Jeevan Azad
LIC 1 Crore Endowment Plans
LIC Jeevan Labh 1 Crore
LIC Crorepati Plan
LIC Dhan Varsha - Plan No. 866
LIC Pension Plus Plan
LIC New Jeevan Shanti
LIC Bima Ratna
LIC Group Plans
LIC Fixed Deposit Monthly Income Plan
LIC Savings Plans
LIC’s New Jeevan Anand
LIC New Jeevan Anand Plan 915
LIC's Saral Jeevan Bima
LIC's Dhan Rekha
LIC Jeevan Labh 836
LIC Jeevan Jyoti Bima Yojana
LIC Child Plans Single Premium
LIC Child Plan Fixed Deposit
LIC Jeevan Akshay VII
LIC Yearly Plan
LIC Bima Jyoti (Plan 860)
LIC’s New Bima Bachat Plan 916
LIC Bachat Plus Plan 861
LIC Policy for Girl Child in India
LIC Samriddhi Plus
LIC New Janaraksha Plan
LIC Nivesh Plus
LIC Policy for Women 2024
LIC Plans for 15 years
LIC Jeevan Shree
LIC Jeevan Chhaya
LIC Jeevan Vriddhi
LIC Jeevan Saathi
LIC Jeevan Rekha
LIC Jeevan Pramukh
LIC Jeevan Dhara
LIC Money Plus
LIC Micro Bachat Policy
LIC Endowment Plus Plan
LIC Endowment Assurance Policy
LIC Bhagya Lakshmi Plan
LIC Bima Diamond
LIC Anmol Jeevan
LIC Bima Shree (Plan No. 948)
LIC Jeevan Saathi Plus
LIC Jeevan Shiromani Plan
LIC Annuity Plans
LIC Jeevan Akshay VII Plan
LIC SIIP Plan (Plan no. 852) 2024
LIC Jeevan Umang Plan
LIC Jeevan Shanti Plan
LIC Online Premium Payment
LIC Jeevan Labh Policy-936
LIC Money Plus Plan
LIC Komal Jeevan Plan
LIC Jeevan Tarang Plan
LIC Bima Bachat Plan
LIC’s New Money Back Plan-25 years
LIC Money Back Plan 20 years
LIC Limited Premium Endowment Plan
LIC Jeevan Rakshak Plan
LIC New Jeevan Anand (Previously LIC Plan 149)
LIC New Endowment Plan
LIC Varishtha Pension Bima Yojana
LIC Investment Plans
LIC Pension Plans
Show More Plans
LIC Calculator
 • One time
 • Monthly
/ Year
Sensex has given 10% return from 2010 - 2020
You invest
You get
View plans

LIC of India articles

Recent Articles
Popular Articles
LIC Jeevan Utsav vs LIC Jeevan Umang

07 Jun 2024

4 min read

LIC Jeevan Utsav and LIC Jeevan Umang are two popular insurance
Read more
Review of LIC Index Plus

07 Jun 2024

2 min read

I recently bought LIC's Index Plus plan, which has provided me
Read more
LIC Versus PPF

05 Jun 2024

3 min read

When it comes to financial planning in India, two of the most
Read more
LIC Amritbaal Premium Calculator

29 Mar 2024

2 min read

LIC Amritbaal Premium and Maturity Calculator is an online tool
Read more
LIC New Endowment Plan Maturity and Premium Calculator

04 Mar 2024

2 min read

LIC's New Endowment Plan premium and maturity calculator allows
Read more
LIC Online Premium Payment

3 min read

The LIC Online Payment by Policybazaar enables policyholders to pay their insurance premiums online at their
Read more
10 Best LIC Plans to Invest in 2024

3 min read

Since 1956, LIC of India has offered several policies that combine insurance protection with wealth accumulation
Read more
How to Check the Maturity Amount of LIC Policies?

3 min read

The LIC maturity value is the amount payable to the policyholder upon the completion of the policy term. LIC
Read more

top
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL