ടു വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസ്

ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നത് നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍, ബൈക്ക് / ടു വീലര്‍ എന്നിവയ്ക്കും സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളില്‍ ഒരു അപകടം, മോഷണം അല്ലെങ്കില്‍ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2 വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഒന്നോ അതില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തികള്‍ക്ക് പരിക്കുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ബാധ്യതകളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നു. മോട്ടോർസൈക്കിളിന് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവുകളും നഷ്ടങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ പരിഹാരമാണ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്. ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ മോട്ടോർസൈക്കിൾ, മോപെഡ്, സ്കൂട്ടി, സ്കൂട്ടർ പോലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

അപകടം മൂലമുള്ള ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം അല്ലെങ്കില്‍ തകരാറുകള്‍ക്കെതിരെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നല്‍കുന്ന ഇന്‍ഷുറര്‍ക്കും പോളിസി ഉടമയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കരാര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിര്‍വ്വചിക്കുന്നതാണ്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമം 1988 പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്. ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ ടു വീലർ/മോട്ടോർബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകട പരിക്കുകളിൽ നിന്നും ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. രൂ. 2,000 അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ 30 സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ 3 വർഷം വരെ വാങ്ങുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുക.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാനുള്ള 7 കാരണങ്ങൾ

Policybazaar.com ൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ താഴെപ്പറയുന്നു, ചില അധിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക:

 • ക്വിക്ക് ടു വീലർ പോളിസി ഇഷ്യുവൻസ്: ഒരു സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ ഓൺലൈൻ പോളിസി നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോളിസിബസാറിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് വേഗത്തിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്
 • അധിക നിരക്കുകൾ നൽകേണ്ടതില്ല: നിങ്ങൾക്ക് അധിക നിരക്കുകൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല
 • മുൻ ടു വീലർ പോളിസി വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല:90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മുൻ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ല
 • പരിശോധനയോ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനോ ഇല്ല: പരിശോധനയും ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പോളിസി പുതുക്കാൻ കഴിയും
 • കാലഹരണപ്പെട്ട പോളിസിയുടെ എളുപ്പമുള്ള പുതുക്കൽ: വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട പോളിസി എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കാവുന്നതാണ്
 • ക്വിക്ക് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ്: നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിസിബസാർ ടീം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു
 • ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട്: നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴോക്കെ ഞങ്ങളുടെ ടീം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല

ഇന്ത്യയിലെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ തരങ്ങൾ

വിശാലമായി, ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ സാധാരണയായി രണ്ട് തരം ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസും വാങ്ങാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുക:

 • തേർഡ് പാർട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്

  പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടിക്ക് തകരാര്‍ സംഭവിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നിയമപരമായ ബാധ്യതകള്‍ക്കും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്. മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ആകാം. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ വാഹനത്തിനോ ആകസ്മികമായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ സ്വയം ലാന്‍ഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു. ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് അപകടം കാരണമായ പരിക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളും ഇത് ഉള്‍പ്പെടുന്നു, അവന്‍റെ മരണം ഉള്‍പ്പെടെ.

  ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്റ്റ്, 1988 ടു വീലർ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ ആയാലും, രാജ്യത്തെ പബ്ലിക് റോഡുകളിൽ പ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധുതയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയമം പാലിക്കാത്തവർ വലിയ പിഴ അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും.

 • കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്

  മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾക്ക് പുറമേ തന്‍റെ വാഹനത്തിന്‍റെ സ്വന്തം തകരാറിൽ നിന്ന് റൈഡറെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമഗ്ര ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് അഗ്നിബാധ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, മോഷണം, അപകടങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അപകടത്തിലുള്ള പരിക്കുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയാണെങ്കില്‍ ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തിപരമായ അപകട പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു.

സമഗ്രവും തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സും തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ വ്യത്യാസം താഴെ പറയുന്ന പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു:

Factors\Types of Bike Insurance Plans

തേർഡ് പാർട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്

കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്

കവറേജ് സ്കോപ്പ്

ഇടുങ്ങിയ

വിപുലമായത്

തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ബാധ്യതകള്‍

പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു

പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു

സ്വന്തം നാശനഷ്ട പരിരക്ഷ

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല

പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു

പേഴ്‍സണൽ അപകട പരിരക്ഷ

ലഭ്യമല്ല

ലഭ്യമാണ്

പ്രീമിയം നിരക്ക്

താഴെ

ഹയർ

നിയമത്തിന്‍റെ നിർബന്ധമാണ്

ഉവ്വ്

ഇല്ല

മികച്ച ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്ലാനുകൾ

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ പ്രതിദിനം ₹2 ൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പോളിസിബസാറിൽ നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിളിനായി ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുകയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. വെറും 30 സെക്കന്‍റിനുള്ളില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം ഉള്ള മുന്‍നിര ഇന്‍ഷുറര്‍മാരില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി ഓണ്‍ലൈനായി പുതുക്കാനാവും.

 • ക്വിക് പോളിസി ഇഷ്യുവന്‍സ്
 • പരിശോധന ഇല്ല, അധിക ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഇല്ല
 • ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം ഗ്യാരണ്ടി
ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറൻസ് കമ്പനി തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി പരിരക്ഷ നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക് ഗാരേജുകള്‍ പേഴ്സണൽ അപകട പരിരക്ഷ ബാധ്യതയുള്ള ക്ലെയിം അനുപാതം പോളിസി കാലയളവ് (കുറഞ്ഞത്) ക്ലെയിം ബോണസ് ഇല്ല
ബജാജ് അലയന്‍സ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 4000+ ₹15 ലക്ഷം 62% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ഭാരതി അക്സ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 4500+ ₹15 ലക്ഷം 75% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ഡിജിറ്റ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 1000+ ₹15 ലക്ഷം 76% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ഈഡല്‍വൈസ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 1000+ ₹15 ലക്ഷം 145% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

എച്ച്ഡിഎഫ്സി എര്‍ഗോ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 6800+ ₹15 ലക്ഷം 82% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 4300+ ₹15 ലക്ഷം 87% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

കോടാക്ക് മഹീന്ദ്ര ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 2600+ ₹15 ലക്ഷം 74% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ലിബെര്‍ട്ടി ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 615+ ₹15 ലക്ഷം 70% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

നാഷണൽ ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാണ് ലഭ്യമാണ് ₹15 ലക്ഷം 127.50% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ന്യു ഇന്ത്യ അഷ്വറന്‍സ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 150+ ₹15 ലക്ഷം 87.54% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

നവി ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് (മുമ്പ് DHFL ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു) ലഭ്യമാണ് 900+ ₹15 ലക്ഷം 29% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ഓറിയന്‍റൽ ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാണ് ലഭ്യമാണ് ₹15 ലക്ഷം 112.60% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

റിലയന്‍സ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 750+ ₹15 ലക്ഷം 85% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

എസ്ബിഐ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 5000+ ₹15 ലക്ഷം 87% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ശ്രീറാം ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് ലഭ്യമാണ് ₹15 ലക്ഷം 69% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

ടാറ്റ എഐജി ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് ലഭ്യമാണ് ₹15 ലക്ഷം 70% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 500+ ₹15 ലക്ഷം 120. 79% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

യൂണിവേഴ്സല്‍ സോംപോ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭ്യമാണ് 3500+ ₹15 ലക്ഷം 76% 1 വർഷം ലഭ്യമാണ്

വില കാണുക

കൂടുതൽ പ്ലാനുകൾ കാണുക

നിരാകരണം: മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലെയിം അനുപാതം IRDA വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2018-19 ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്. ഒരു ഇൻഷുറർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ഇൻഷുറർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നം പോളിസിബസാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, നിരക്ക് നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ വാഹനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങള്‍ അത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൃത്തിയാക്കി, മിനുക്കുന്നു. നഗരം മുഴുവന്‍ നിങ്ങൾ അതിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അതെ, നിങ്ങളുടെ വാഹനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വാങ്ങുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സ്വത്തിന് പരിരക്ഷ നല്‍കുക, മനഃശ്ശാന്തിയോടെ കഴിയുക.

ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ, മോഷണം, തേർഡ് പാർട്ടി ബാധ്യത എന്നിവയിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മോശമായ റോഡ് അവസ്ഥയും ഡ്രൈവിംഗ് എത്തിക്സ് ഇല്ലായ്മയും മൂലം, റോഡുകളിലെ നിങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷകനാണ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

ഒരു ടു വീലര്‍ / മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍, സ്കൂട്ടര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മോപെഡ് ഓടിക്കുമ്പോള്‍ എന്തും സംഭവിക്കാം. ഗുഡ് റോഡുകളുടെ അഭാവം, രാവിലെ, വൈകുന്നേരത്തിന്‍റെ മണിക്കൂറുകൾ, അനിയന്ത്രിതമായ ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. കൂടാതെ, മഴ അല്ലെങ്കില്‍ ചൂടുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ റോഡില്‍ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അതായത് സ്ലിപ്പറി ഉപരിതലങ്ങള്‍, മുഷി അല്ലെങ്കില്‍ മഡ്ഡി ഏരിയകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്റ്റിക്കി ടാര്‍. ഈ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ടു വീലര്‍ വാഹനത്തിന് തകരാറുകള്‍ സംഭവിക്കുകയും റൈഡര്‍മാര്‍ക്ക് പരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്, സാധുതയുള്ള ഒരു ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ നിര്‍ബന്ധമാക്കി തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചെലവുകളില്‍ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബൈക്ക് ഉടമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന്‍റെ വിവിധ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നോക്കാം:

 • ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍: ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഒരു അപകടം, മോഷണം അല്ലെങ്കില്‍ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബാധ്യതകള്‍ എന്നിവയില്‍ നിരവധി പണം ലാഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ചെറിയ നാശനഷ്ടം പോലും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് ചെലവ് വരുന്നതാണ്. ഈ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു ഹോൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ തകരാറുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • ആകസ്മികമായ പരിക്കുകള്‍: നിങ്ങളുടെ വാഹനം അപകടത്തില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, നിങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച അപകട പരിക്കുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 • എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടു വീലറുകൾ: ഇത് സ്കൂട്ടർ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോപെഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മെച്ചപ്പെട്ട മൈലേജ്, പവർ, സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുമായി ലഭ്യമാണ്.
 • സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്ടുകളുടെ ചെലവ്: ഇന്ത്യയിലെ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളുകള്‍ക്കുള്ള വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അവരുടെ ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ ടൂ വീലര്‍ പോളിസി ലളിതമായ നട്ടുകള്‍, ബോള്‍ട്ടുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഗിയറുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ബ്രേക്ക് പാഡുകള്‍ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്ടുകളുടെ ചെലവ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് മുമ്പത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്: പോളിസി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങള്‍ക്ക് റോഡില്‍ സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വരുന്ന റോഡ്‍സൈഡ് സഹായം നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതില്‍ ടോവിങ്ങ്, മൈനര്‍ റിപ്പയര്‍, ഫ്ലാറ്റ് ടയര്‍ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 • മനസ്സമാധാനം: നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും തകരാര്‍ വലിയ റിപ്പയര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകളായി നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറര്‍ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവുകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതാണ്, അതുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് വിഷമിക്കാതെ സവാരി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

Two Wheeler Insurance Buying Guideപുതിയ പ്ലേയർമാരുടെ ഉദ്ഭവത്തിന് ശേഷം ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റ് നാടകീയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ടു വീലർ ഇൻഷുറർമാർ കസ്റ്റമർമാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ അവരുമായി തുടരുന്നുവെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇന്ന്, ഇന്‍റർനെറ്റിൽ ഓൺലൈനായി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത് പ്രയാസരഹിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പ്രക്രിയയാണ്. ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം:

 • സമഗ്രവും ബാധ്യതയും മാത്രമുള്ള പരിരക്ഷ: സമഗ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത മാത്രമുള്ള പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ റൈഡറിന് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിന് കീഴിൽ ലയബിലിറ്റി-ഒൺലി പോളിസി ആവശ്യമാണ്, ഓരോ റൈഡറിനും കുറഞ്ഞത് അത് ആവശ്യമാണ്. മറ്റൊരിടത്ത്, ഒരു കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത വാഹനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും മൂന്നാം കക്ഷി ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് പുറമേ കോ-റൈഡര്‍മാര്‍ക്ക് (പൊതുവെ ആഡ്-ഓണ്‍ പരിരക്ഷയായി) വ്യക്തിപരമായ അപകട പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • രൂ. 15 ലക്ഷത്തിന്‍റെ നിർബന്ധിത പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ: ബൈക്ക് ഉടമകൾക്ക് ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ രൂ. 15 ലക്ഷത്തിന്‍റെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കാം. മുമ്പ് ഇത് രൂ. 1 ലക്ഷം ആയിരുന്നു, എന്നാൽ അടുത്തിടെ, irda രൂ. 15 ലക്ഷം വരെ പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർബന്ധമാക്കി.
 • ഓപ്ഷണല്‍ കവറേജ്: അധിക ചെലവില്‍ അധിക പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്നാല്‍ അധിക പരിരക്ഷ നല്‍കി ക്ലെയിമുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ എളുപ്പത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വഴിയാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. പില്ലിയന്‍ റൈഡര്‍മാര്‍ക്കുള്ള വ്യക്തിപരമായ അപകട പരിരക്ഷ, സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്ടുകള്‍ക്കും ആക്സസറികള്‍ക്കും വേണ്ടി മെച്ചപ്പെട്ട പരിരക്ഷ, സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 • നോ ക്ലെയിം ബോണസിന്‍റെ ലളിതമായ ട്രാൻസ്ഫർ (NCB): നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടു വീലർ വാഹനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ NCB ഡിസ്ക്കൌണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റൈഡർ/ഡ്രൈവർ/ഉടമയ്ക്ക് NCB നൽകുന്നു, വാഹനത്തിന് അല്ല. സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിംഗ് പ്രാക്ടീസുകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ NCB റിവാർഡ് ചെയ്യുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഒരു ക്ലെയിമുകളും നടത്താത്തതിന്.
 • ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ: അംഗീകൃത ഓട്ടോമോട്ടീവ് അസോസിയേഷന്‍റെ അംഗത്വം നേടുന്നതിനുള്ള ഡിസ്കൌണ്ട്, ആന്‍റി തെഫ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഡിസ്കൌണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ ഐ‌ആർ‌ഡി‌എ അംഗീകൃത ഇൻ‌ഷുറർമാർ നൽകുന്നു. ദോഷകരമല്ലാത്ത ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഉള്ള ഉടമകൾക്ക് എൻ‌സി‌ബി വഴി ഇളവുകൾ ലഭിക്കും.
 • ഇന്‍റർനെറ്റ് പർച്ചേസിനായുള്ള ദ്രുത രജിസ്ട്രേഷൻ: ഇൻ‌ഷുറർ‌മാർ‌ അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ‌ ആപ്പുകൾ‌ വഴിയും ഓൺ‌ലൈൻ‌ പോളിസി പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ‌ പോളിസി പുതുക്കൽ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പോളിസി ഉടമക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. മുൻ‌പത്തെ എല്ലാ പോളിസി ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ അധിക വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഡാറ്റാബേസിൽ‌ ഉള്ളതിനാൽ‌, പ്രൊസസ്സ് എന്നത് ഉപഭോക്താവിന് വേഗമേറിയതും അതേസമയം വളരെ സൌകര്യപ്രദവുമാണ്.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കുള്ള ആഡ് ഓൺ പരിരക്ഷകൾ

ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആഡ്-ഓണ്‍ പരിരക്ഷകള്‍ നിങ്ങളുടെ ടു വീലര്‍ പോളിസിയുടെ അധിക തുക പ്രീമിയത്തിന്‍റെ പേമെന്‍റില്‍ പരിരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അധിക പരിരക്ഷകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ ആഡ്-ഓൺ കവറുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ കവര്‍

  നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൂല്യം കുറച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻഷുറർ ക്ലെയിം തുക അടയ്ക്കുന്നു. ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് സമയത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൌണ്ടിൽ കിഴിവ് ഒഴിവാക്കുകയും മുഴുവൻ തുകയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

 • നോ ക്ലെയിം ബോണസ്

  നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (NCB) ഒരു പോളിസി കാലയളവിനുള്ളിൽ ക്ലെയിമുകൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. NCB പ്രൊട്ടക്ട് നിങ്ങളുടെ NCB നിലനിർത്താനും നിങ്ങളുടെ പോളിസി കാലയളവിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്താലും പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്ക്കൌണ്ട് നേടാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

 • അടിയന്തിര സഹായ പരിരക്ഷ

  ഈ പരിരക്ഷ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററിൽ നിന്ന് അടിയന്തിര റോഡ്‍സൈഡ് സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ടയർ മാറ്റങ്ങൾ, മൈനർ റിപ്പയർ ഓൺ-സൈറ്റ്, ബാറ്ററി ജമ്പ്-സ്റ്റാർട്ട്, ടോവിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട കീ സഹായം, റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് കീ, ഇന്ധന സജ്ജീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ഇൻഷുറർമാരും ഈ പരിരക്ഷയിൽ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

 • പ്രതിദിന അലവൻസ് ആനുകൂല്യം

  ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് കീഴിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വാഹനം അതിന്‍റെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഗ്യാരേജുകളിൽ ഒന്നിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് പ്രതിദിന അലവൻസ് നൽകുന്നതാണ്.

 • റിട്ടേണ്‍ ടു ഇന്‍വോയ്സ്

  മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറര്‍ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിച്ച മൂല്യം (IDV) അടയ്ക്കും. ക്ലെയിം തുകയായി പർച്ചേസ് മൂല്യം ലഭിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന IDV, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ഇൻവോയിസ്/ഓൺ-റോഡ് വില എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വിടവും ഇൻവോയ്സ് പരിരക്ഷ പാലിക്കുന്നു.

 • ഹെൽമറ്റ് കവർ

  നിങ്ങളുടെ ഹെൽമറ്റ് അപകടത്തിൽ ഭാഗികമായോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായോ തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററിൽ നിന്ന് അലവൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ പരിരക്ഷ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ ഹെൽമറ്റ് ഒരേ മോഡലും തരം ആയിരിക്കണം.

 • EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ

  EMI പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ പരിരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി, അപകടത്തിന് ശേഷം അംഗീകൃത ഗ്യാരേജില്‍ അത് അറ്റകുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറര്‍ നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത വാഹനത്തിന്‍റെ EMI അടയ്ക്കുന്നതാണ്.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ എന്താണ് പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിനായി ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങാനോ പുതുക്കാനോ നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ലവർ ആണെങ്കിൽ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റോഡ് അപകടം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ബൈക്ക്, തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ ഉടമയെയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഉൾപ്പെടുത്തലുകളുടെ വിശദമായ പട്ടിക താഴെ കാണുക:

 • പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലം സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളും തകരാറുകളും

  പ്രകൃതിദത്തമായ ദുരന്തങ്ങളാൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വാഹനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ, ലൈറ്റ്നിംഗ്, ഭൂകമ്പം, ഹരിക്കേൻ, സൈക്ലോൺ, ടൈഫുൺ, തീപ്പെട്ടി, അടിയന്തരമായ, തട്ടിപ്പുകൾ, മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ റോക്ക്സ്ലൈഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

 • മൻമേഡ് ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം നഷ്ടങ്ങളും തകരാറുകളും സംഭവിക്കുന്നു

  റോഡ്, റെയിൽ, ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേ, ലിഫ്റ്റ്, എലിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ മുഖേന ട്രാൻസിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ പോലുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • സ്വന്തം നാശനഷ്ട പരിരക്ഷ

  പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍, അഗ്നിബാധ, സ്ഫോടനം, മാന്‍മേഡ് ദുരന്തങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മോഷണം എന്നിവയുടെ കാരണങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കില്‍ തകരാര്‍ എന്നിവയില്‍ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത വാഹനം പരിരക്ഷിക്കുന്നു.

 • പേഴ്സണൽ അപകട കവറേജ്

  റൈഡർ/ഉടമയ്ക്കുള്ള പരിക്കുകൾക്ക് രൂ. 15 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാണ്, അത് താൽക്കാലികമായോ സ്ഥായിയായ വൈകല്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ കാരണം ഭാഗികമോ ആകെ വൈകല്യമോ സംഭവിക്കുന്നു. വ്യക്തി വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ കയറുമ്പോഴോ ഇറങ്ങുമ്പോഴോ പരിരക്ഷ ബാധകമായിരിക്കും. സഹയാത്രികർക്ക് ഇൻഷുറർമാർ ഓപ്ഷണൽ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

 • മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം

  ഇൻഷുർ ചെയ്ത മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.

 • ലീഗൽ തേർഡ്-പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി

  ചുറ്റുപാടുകളിലെ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് പരിക്കുകൾ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന നിയമപരമായ നഷ്ടത്തിന് എതിരായി ഇത് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണത്തിലേക്ക് പോലും നയിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ, ഏതെങ്കിലും തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നു.

 • തീപിടുത്തം & വിസ്ഫോടനം

  അഗ്നിബാധ, സ്വയം അഗ്നിബാധ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത് എന്താണ്?

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ ഒഴിവാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • വാഹനത്തിന്‍റെ തേയ്മാനം മൂലമുള്ള തകരാറുകള്‍
 • മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ തകരാറുകൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം
 • പതിവ് ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിന്‍റെയെങ്കിലും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം
 • സാധാരണ ഓട്ടത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന ടയറിനും, ട്യൂബുകള്‍ക്കമുള്ള ഏത് തകരാറും
 • ബൈക്ക് പരിരക്ഷയുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം
 • സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ബൈക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാർ/നഷ്ടം
 • മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം/ കേടുപാടുകൾ
 • യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ആണവ റിസ്ക് കാരണം സംഭവിച്ച കേടുപാടുകൾ / നഷ്ടം

ഓൺലൈനിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറർ ഓൺലൈനിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി റീഇമ്പേഴ്‌സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം നൽകാം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമുകൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം.

 • ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം: ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, റിപ്പയർ ചെയ്ത നെറ്റ്‌വർക്ക് ഗ്യാരേജിന് ക്ലെയിം തുക നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ ചെയ്ത വാഹനം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്ത വാഹനത്തിൽ ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഗ്യാരേജിൽ റിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകൂ.
 • റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം: നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ അംഗീകൃത ഗ്യാരേജുകളുടെ പട്ടികയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്യാരേജില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് റിപ്പയര്‍ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിമുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, നിങ്ങള്‍ റിപ്പയര്‍ ചെലവുകള്‍ അടയ്ക്കുകയും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ് ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രോസസ്

ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിനുള്ള ക്ലെയിം, റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു:

ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രോസസ്:

 • അപകടം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ അറിയിക്കുക
 • തകരാർ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സർവേ നടത്തുന്നതാണ്
 • ക്ലെയിം ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് മറ്റ് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കുക
 • ഇൻഷുറർ റിപ്പയർ അംഗീകരിക്കും
 • നിങ്ങളുടെ വാഹനം നെറ്റ്‌വർക്ക് ഗ്യാരേജിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യും
 • അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറര്‍ റിപ്പയര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ നേരിട്ട് ഗ്യാരേജിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതാണ്
 • കിഴിവുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പരിരക്ഷിതമല്ലാത്ത ചെലവുകള്‍ നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍)

റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രക്രിയ:

 • നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
 • ക്ലെയിം ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി സമർപ്പിക്കുക
 • റിപ്പയർ ചെലവ് കണക്കാക്കാൻ ഒരു സർവേ നടത്തുന്നതാണ്, നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതാണ്
 • നോൺ-അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്യാരേജിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വാഹനം നൽകുക
 • റിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം, ഇൻഷുറർ മറ്റൊരു പരിശോധന നടത്തുന്നു
 • എല്ലാ നിരക്കുകളും അടയ്ക്കുകയും ഗ്യാരേജിൽ ബിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക
 • എല്ലാ ബില്ലുകളും, പേമെന്‍റ് രസീതുകളും കൂടാതെ ഇൻഷുറർക്ക് 'പ്രൂഫ് ഓഫ് റിലീസ്' സമർപ്പിക്കുക
 • ക്ലെയിം അംഗീകരിച്ച ശേഷം, ക്ലെയിം തുക നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്

നിങ്ങളുടെ ടൂ വീലറിന് ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ:

ഇൻഷുററുമായി ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

 • കൃത്യമായി ഒപ്പിട്ട ക്ലെയിം ഫോം
 • നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ RC ന്‍റെ സാധുതയുള്ള പകർപ്പ്
 • നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്‍റെ സാധുതയുള്ള പകർപ്പ്
 • നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ കോപ്പി
 • പോലീസ് FIR (അപകടങ്ങള്‍, മോഷണം, തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബാധ്യതകള്‍ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില്‍)
 • ബിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ രസീത് പേമെന്‍റ് എന്നിവ റിപ്പയർ ചെയ്യുക
 • റിലീസ് പ്രൂഫ്

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പുതുക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിൽ തൽക്ഷണം പുതുക്കാൻ പോളിസിബസാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രീമിയം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത തടസ്സങ്ങളും ചെലവുകളും ലാഭിക്കുക. മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക & ടു വീലറിൽ 85% വരെ ലാഭിക്കുക.

ഓൺലൈൻ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട ചില സാധാരണ ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു:

 • മുൻനിര ഇൻഷുറർമാരിൽ നിന്ന് വിവിധ 2 വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
 • ഒരു സൈഡ്-ബൈ-സൈഡ് താരതമ്യം വഴി പണം ലാഭിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • ഞങ്ങളുടെ കോൾ സെന്‍ററിൽ നിന്ന് സഹായം നേടുക

ഓൺലൈൻ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ

വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുക. വെറും 30 സെക്കന്‍റിനുള്ളില്‍ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന് പ്രോസസ് വളരെ ലളിതമാണെങ്കിലും. നിങ്ങളുടെ പോളിസി നിങ്ങളുമായി കൈവശം വെയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ ഫോമിലേക്ക് പോകുക
 • നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളും നൽകുക
 • നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • റൈഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിവി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിവി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. "നിങ്ങളുടെ ഐഡിവി മുൻ വർഷത്തെ പോളിസിയേക്കാൾ 10% കുറവായിരിക്കണം
 • പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം തുക കാണുന്നതാണ്
 • പ്രീമിയം തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാം
 • പേമെന്‍റ് പൂർത്തിയായാൽ, നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കുന്നതാണ്

നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കൽ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രിന്‍റ്ഔട്ട് നേടാം. ഇത് സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ട്രാഫിക് പോലീസിന് ഡോക്യുമെന്‍റ് കാണിക്കുകയും ഭാരമായ ട്രാഫിക് ഫൈനുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് സ്വയം സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി ഓഫ്‍ലൈനില്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങള്‍

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് അടുത്തുള്ള ഇൻഷുററുടെ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി പുതുക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിലും പ്രക്രിയ വളരെ ലളിതമാണ്. നിങ്ങളുടെ പോളിസി, വാഹന വിവരങ്ങൾ അറിയുകയും അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങള്‍ പ്രീമിയം ക്യാഷ്, ഡിമാന്‍ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് വഴി അടച്ചാല്‍ ഉടന്‍ ബ്രാഞ്ച് പൊതുവേ പുതിയ പോളിസി കൈമാറുന്നു.

ചെക്ക് പേമെന്‍റുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സമയം ആവശ്യമാണ്, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ പോളിസി മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പുതിയ ഓപ്ഷണൽ റൈഡർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്-ഓൺ കവറുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കണം. ഈ ഘട്ടം ഒരു ഇൻഷുററിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ അധിക പരിരക്ഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് മികച്ചതാണ്.

നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എങ്ങനെ പുതുക്കാം?

റൈഡിംഗ് വേളയിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാകില്ല. പെനാല്‍റ്റി ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിന് പുറമേ, അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് വലിയ നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും നയിക്കും. ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത പോളിസി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ, നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി നിങ്ങളെ ഇൻഷുറർ പരിരക്ഷിക്കില്ല എന്നാണ്. കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പോളിസി പുതുക്കുക എന്നതാണ് തംബ് റൂൾ. പോളിസിബസാറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോളിസി റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാം. അവസാന നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി കാലാവധി തീയതിക്ക് മുമ്പ് പുതുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം പരിശോധന നിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്.

നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പുതുക്കാം എന്ന് ഇതാ:

 • നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മാറാവുന്നതുമാണ്:

  നിങ്ങളുടെ അവസാന ഇൻഷുററുമായി നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് പുതുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയേക്കാം (ഞങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നു), ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പോളിസി കവറേജും ഇൻഷുററും അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണ് പുതുക്കൽ. ഷോപ്പ് ചെയ്യുക, താരതമ്യം ചെയ്യുക, ശരിയായ ഡീൽ വാങ്ങുക.

 • ഓൺലൈനിൽ പോകുക:

  ഇന്‍റർനെറ്റിൽ ഒരു പോളിസി വാങ്ങുന്നത് സൗകര്യപ്രദവും വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതവുമാണ്. പുതുക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക, അതായത് നിർമ്മാണം, സിസി, നിർമ്മാണ വർഷം മുതലായവ. ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്‍റെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പോളിസി കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആഡ്-ഓൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • പോളിസി വാങ്ങി ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്യൂ:

  അവ പ്രീമിയം നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്‍റർനെറ്റിൽ പേമെന്‍റ് നടത്തുക. ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‌വേ വഴി ഓരോ ഇൻഷുററും സുരക്ഷിതമായ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റിന്‍റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇൻഷുറർ അയക്കുന്നതാണ്.

ഈ പ്രോസസ് പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇന്‍റർനെറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അത് കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കേടുപാടുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഒരു 2 വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിങ്ങളെ ലാഭിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പോളിസി കാലാവധി തീയതി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ടു വീലറുകള്‍ക്കുള്ള ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിരക്ക്

ഐആര്‍ഡിഎ അടുത്ത കാലത്ത് നിശ്ചയിച്ച തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സിലെ വര്‍ദ്ധനവ് മൂലം തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി പരിരക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിരക്കില്‍ അധികം തുക നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. എഞ്ചിന്‍ കപ്പാസിറ്റി, പഴക്കം, സ്ഥലം, ലിംഗം എന്നിവ പോലുള്ള ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമഗ്രമായ പോളിസിയുടെ പോളിസി നിരക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ പ്രീമിയം നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്ലാൻ നിരക്ക് ഐആര്‍ഡിഎ തന്നെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതിലുപരി, ഓരോ വര്‍ഷവും ഇത് വര്‍ദ്ധിക്കും. ഐആർഡിഎ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 4 മുതൽ 21% വരെ വർദ്ധനവ് നിർദ്ദേശിച്ചു. 150സിസി, 350സിസി എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിൽ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള ടു-വീലറുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 21% വർദ്ധനവ് പ്രകടമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന നിരക്ക് പട്ടിക പരിഗണിക്കാം:

ടു വീലർ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകൾ: തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ചിലവ് എത്രയാണ്?

മോട്ടോർ വാഹനത്തിന്‍റെ എഞ്ചിൻ ശേഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടു-വീലര്‍ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ചെലവ് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വില/നിരക്ക് എന്നിവയുടെ സമഗ്രമായ പട്ടികയാണ്:

വാഹന തരം

തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറർ പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ

2018-19

2019-20

വര്‍ദ്ധനയുടെ ശതമാനം (%)

വാഹനം 75സിസി കവിയരുത്

₹ 427

₹ 482

12.88%

75സിസി മുതല്‍ 150സിസി വരെ കവിഞ്ഞത്

₹ 720

₹ 752

4.44%

150സിസി മുതല്‍ 350സിസി വരെ കവിഞ്ഞത്

₹ 985

₹ 1193

21.11%

350സിസി കവിഞ്ഞത്

₹ 2323

₹ 2323

മാറ്റമില്ല

ഓൺലൈൻ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം?

ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ലൈഫ് സേവർ ആകാം. തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി വ്യക്തി അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി അല്ലെങ്കില്‍ കൊലാറ്ററല്‍ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകള്‍ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പുറമേ, ഇത് വാഹനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളില്‍ ഒരു അപകട പരിരക്ഷയും സംരക്ഷണവും നല്‍കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ഇന്‍റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്‍റിന്‍റെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പോളിസി എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ക്വോട്ടുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പോളിസിബസാർ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ മികച്ച സ്ഥലമാണ്. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് മുമ്പ് വിവിധ കമ്പനികളുടെ പ്ലാനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്ലാനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ NCB, IDV, എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെയും ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് അനുപാതം പരിശോധിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറർമാർ നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്ലാനുകൾക്കായുള്ള പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, പ്രീമിയത്തിന് പുറമെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളുണ്ട്:

 • 2 വീലർ ഇൻഷുറൻസ് തരം:

  നിരവധി മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടിയും കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് പോളിസിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. റിസ്കുകൾക്ക് എതിരെ പൂർണ്ണമായ പ്രൂഫ് കവറേജ് തിരയുന്നവർക്ക് ഒരു സമഗ്ര പ്ലാൻ അനുയോജ്യമാണ്.

 • ആഡ് ഓണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഓപ്ഷണല്‍ പരിരക്ഷകള്‍:

  അധിക പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ട്, ആഡ്-ഓൺ കവറുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ആഡ് ഓൺ പരിരക്ഷകളിൽ സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ പരിരക്ഷ, പേഴ്സണൽ അപകട പരിരക്ഷ, അടിയന്തിര റോഡ്സൈഡ് സഹായം, പില്ല്യൺ റൈഡർ പരിരക്ഷ, മെ‍ഡിക്കല്‍ പരിരക്ഷ, ആക്സസറികളുടെ പരിരക്ഷ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ക്യാഷ്‍ലെസ്സ് ക്ലെയിം സെറ്റില്‍മെന്‍റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്യുന്ന ആള്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ക്കും നികുതികള്‍ക്കുമുള്ള പ്രീമിയം അടച്ചാല്‍ മതി. ബാക്കിയുള്ള ചെലവുകള്‍ ഇന്‍ഷുറര്‍ നിറവേറ്റുന്നു.

 • ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും:

  വിപണിയിലെ കട്ട്-ത്രോട്ട് മത്സരം മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ക്ലെയിം പ്രക്രിയയിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിവിധ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശരിയായ പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനും എൻസിബി (നോ ക്ലെയിം ബോണസ്) ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിദഗ്ദർ, ക്ലോക്ക് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്‍റർ. മിക്ക ഇന്‍ഷുറര്‍മാരും അംഗീകൃത വാഹന അസോസിയേഷനുകളുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്കും അല്ലെങ്കില്‍ മോഷണം തെളിയിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിനും ഇളവുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ചില മോട്ടോർ കമ്പനികൾ അധിക മൈൽ എടുക്കുകയും ക്യാഷ്‌ലെസ് റിപ്പയർ സാഹചര്യത്തിൽ കസ്റ്റമറുടെ റിപ്പയർ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് പിന്തുടരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • ക്ലെയിം പ്രോസസ്:

  ഇപ്പോൾ, മിക്ക പോളിസി ദാതാക്കളും കസ്റ്റമർ-ഫ്രണ്ട്‌ലി ക്ലെയിം-സെറ്റിൽമെന്‍റ് അപ്രോച്ച് പിന്തുടരുന്നു. അവര്‍ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് അവരുടെ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അംഗീകൃത സര്‍വീസ് സെന്‍ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സഹായം നല്‍കുന്നു. പ്രധാനമായും, ഇന്‍ഷുറര്‍ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കുന്നു, അവരുടെ പോളിസിക്ക് കീഴില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ചെലവുകള്‍, സേവന നിരക്കുകള്‍, നികുതികള്‍ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മാത്രം ഉടമ വഹിക്കണം.

 • പുതുക്കല്‍ നടപടിക്രമം:

  മിക്ക ഇന്‍ഷുറര്‍മാരും ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പുതുക്കല്‍ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഓൺലൈനിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങൽ എല്ലാവർക്കും ലളിതമായ ഓപ്ഷനാണ്. കൂടാതെ, ഇലക്ട്രോണിക്കലായി ഒപ്പിട്ട പോളിസികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ വളരെ മികച്ചതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യാനും അത് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാനും വാഹനം സവാരി ചെയ്യുമ്പോൾ RC യും മറ്റ് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും നിങ്ങളുമായി സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും.

 • ഡിസ്കൗണ്ടുകള്‍ ലഭ്യമാണ്:

  താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍, നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (NCB), അംഗീകൃത ഓട്ടോമോട്ടീവ് അസോസിയേഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകള്‍, ആന്‍റി-തെഫ്റ്റ് ഡിവൈസുകളുടെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചില കമ്പനികൾ ഓൺലൈൻ പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന്, ചില ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷത്തിനും NCB മുഖേന ചെയ്ത വാങ്ങലുകൾക്ക് അധിക ഡിസ്ക്കൌണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മിക്ക കമ്പനികളും അധിക പരിരക്ഷകളില്‍ ഗണ്യമായ ഇളവുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഓൺലൈനിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ എങ്ങനെ വാങ്ങാം?

ഓൺലൈനിൽ ഒരു ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതിന്, താഴെപ്പറയുന്ന നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക:

 • പേജിന്‍റെ മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ തുടരുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ നഗരവും RTO സോണും തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ 2 വീലർ നിർമ്മാതാക്കൾ, മോഡൽ & വേരിയന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • നിർമ്മാതാവിന്‍റെ വർഷം എന്‍റർ ചെയ്യുക
 • വ്യത്യസ്ത ഇൻഷുറർമാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം ക്വോട്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്
 • നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഡ്-ഓണുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക
 • ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്‍റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പ്രീമിയം തുക അടയ്ക്കുക
 • പോളിസി നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്‍റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും

ഓൺലൈനിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് പോളിസിബസാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ IDV, അതിലുപരി, പോളിസിബസാർ 2 വീലർ ഇൻഷുറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ താരതമ്യേന താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മുഖേന പണമടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇൻഷുറർമാർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പരിശോധിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം തുക താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്:

 • വാഹനത്തിന്‍റെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിത മൂല്യം (IDV)
 • വാഹനത്തിന്‍റെ എഞ്ചിൻ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി (സിസി)
 • രജിസ്ട്രേഷന്‍ സോണ്‍
 • വാഹനത്തിന്‍റെ പഴക്കം

10 ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ബാധിക്കുന്ന ടോപ്പ് 10 ഘടകങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുക:

  • പരിരക്ഷ: നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ പരിരക്ഷയുടെ ലെവൽ പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം തുകയെ ബാധിക്കുന്നു. വിപുലമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന സമഗ്രമായ പ്ലാനിന് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി പ്ലാനിന് കുറഞ്ഞ തുക നൽകുന്നതാണ്, അതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രീമിയം ആകർഷിക്കും.
  • ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിത മൂല്യം: നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ വിപണി മൂല്യം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിച്ച മൂല്യം (idv) കണക്കാക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് മൂല്യം കുറവാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ നിശ്ചയിച്ച IDV ആയിരിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിന്‍റെ തുക അടയ്ക്കുന്നത് അവസാനിക്കും.
  • വാഹനത്തിന്‍റെ പ്രായം: ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ പ്രായം അതിന്‍റെ വിപണി മൂല്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിവിക്ക് അനുപാതമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ഉയർന്ന പ്രായം, നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം തുക കുറവായിരിക്കും.
  • ബൈക്കിന്‍റെ നിർമ്മാണവും മോഡലുകളും: കുറഞ്ഞ പരിരക്ഷ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന മോഡലുകൾ ആകർഷിക്കുന്നു പ്രീമിയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഒരു ഹൈ-എൻഡ് ബൈക്കിന് വിപുലമായ പരിരക്ഷ ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ ഉയർന്ന തുക പ്രീമിയം ആകർഷിക്കുന്നു.
  • ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി ഡിവൈസ്: നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സെക്യൂരിറ്റി ഡിവൈസുകള്‍ നിങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.
  • നോ ക്ലെയിം ബോണസ്: നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക്കൌണ്ട് ലഭിക്കാൻ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ ncb നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുന്നു.
  • ജിയോഗ്രാഫിക് ലൊക്കേഷൻ: മെട്രോപോളിറ്റൻ നഗരങ്ങൾ പോലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉയർന്ന റിസ്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്. റിസ്ക് എക്സ്പോഷർ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ പ്രീമിയം തുക വർദ്ധിക്കും.
  • ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പ്രായം: ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പ്രായം പ്രീമിയം നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇടത്തരം റൈഡർമാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന റിസ്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പ്രായം കൂടുതലായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയം തുക കുറവായിരിക്കും.
  • കിഴിവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്: നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ കിഴിവ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, മൊത്തം തുക അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്കൌണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
  • എഞ്ചിൻ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി (cc): എഞ്ചിൻ cc നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം നിരക്കുകൾക്ക് നേരിട്ട് അനുപാതികമാണ്. അതായത് ഉയർന്ന എഞ്ചിൻ CC നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തുക പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതാണ്.

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ എങ്ങനെ ലാഭിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ പോളിസി പരിരക്ഷയില്‍ ഒഴിവാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയത്തില്‍ നിരവധി മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അവ ചുവടെ പരിശോധിക്കുക:

  • നിങ്ങളുടെ ncb ക്ലെയിം ചെയ്യുക: ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷത്തിനും നോ ക്ലെയിം ബോണസ് റിവാർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കവറേജ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയത്തിൽ ഡിസ്ക്കൌണ്ടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ NCB ഉപയോഗിക്കാം.
  • നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ പ്രായം അറിയുക: നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ വർഷം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം പഴയ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ കുറഞ്ഞ ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിത മൂല്യം (idv) ഉള്ളതിനാൽ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ ആകർഷിക്കുന്നു.
  • സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക: നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാവുന്ന സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയത്തില്‍ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.
  • നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ സിസി ബുദ്ധിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: എഞ്ചിൻ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ സിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, കാരണം ഉയർന്ന സിസി ഉയർന്ന പ്രീമിയം ആകർഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ സിസി ബുദ്ധിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
  • ഒരു ഉയർന്ന സ്വമേധയാ കിഴിവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക: കിഴിവ് ചെയ്യാവുന്നവ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തുകയുടെ ഒരു നിശ്ചിത പങ്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ക്ലെയിം തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുററുടെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്വമേധയാ കിഴിവ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അത് അംഗീകരിക്കും.

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസിൽ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

 • Q. എന്‍റെ പ്രായത്തിന്‍റെയും തൊഴിലിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസിൽ ഡിസ്ക്കൌണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കണം?

  ഉത്തരം: നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തെയും ജോലിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിസ്കൗണ്ടുകള്‍ നേടാന്‍ പാന്‍ കാര്‍ഡ്, തൊഴില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ യഥാക്രമം സമര്‍പ്പിക്കണം.
 • Q. എന്‍റെ നിലവിലെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

  ഉത്തരം: അതെ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം മാറ്റാൻ കഴിയും. മാറ്റങ്ങൾ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ വിളിക്കുക.
 • Q. പോളിസിയുടെ കാലയളവിൽ എനിക്ക് പോളിസി റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ?

  ഉത്തരം: അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് അതിന്‍റെ കാലയളവിനുള്ളില്‍ പോളിസി റദ്ദാക്കാം, നിങ്ങളുടെ വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ റീജണല്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസ് (ആര്‍ടിഒ) റദ്ദാക്കും. പോളിസി റദ്ദാക്കിയാല്‍ ഇന്‍ഷുറർ ശേഷിക്കുന്ന തുക, പരിരക്ഷ നല്‍കിയ കാലത്തെ പ്രീമിയം കഴിവ് ചെയ്ത ശേഷം റീഫണ്ട് ചെയ്യും. പോളിസി കാലയളവില്‍ ഒരു ക്ലെയിമും ഇല്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ റീഫണ്ട് സാധ്യമാകൂ.
 • Q. മൂന്നാം കക്ഷി, പരിക്ക്, മരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടം എന്നിവ മാത്രം നിയമം നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങേണ്ടത്?

  ഉത്തരം: നിയമപ്രകാരം തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത് നിർബന്ധമാണെങ്കിലും, മനുഷ്യനിർമ്മിതവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വാഹനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു സമഗ്രമായ പോളിസി വാങ്ങുന്നത് കർശനമായി ഉപദേശിക്കുന്നു. കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് പരിരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, അപകടങ്ങള്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ വാഹനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുററില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാവും. കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് കവര്‍ ഇല്ലാതെ, ബില്‍ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവന്‍ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളുടെ കടയില്‍ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഒരു കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, ഇൻഷുറർ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം പങ്കുവെയ്ക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • Q. ഓൺലൈൻ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ ഏത് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്?

  ഉത്തരം: നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിന് ഇന്‍റർനെറ്റിൽ ഒരു പോളിസി വാങ്ങാൻ, ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യമില്ല. പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മുൻ പോളിസി വിവരങ്ങളും RC വിവരങ്ങളും മാത്രം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
 • Q. കാലഹരണപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ എനിക്ക് NCB ലഭിക്കുമോ?

  ഉത്തരം: കാലാവധി തീയതിയുടെ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കാലഹരണപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് NCB ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
 • Q. ഓൺലൈനിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എനിക്ക് വാങ്ങാനും പുതുക്കാനും കഴിയുമോ?

  ഉത്തരം: അതെ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാനും പുതുക്കാനും കഴിയും. ഞങ്ങള്‍, പോളിസിബസാറില്‍ ഒരു എലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ പോളിസികള്‍ വാങ്ങാനും റീച്ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാനും ഒരു എളുപ്പവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു മെക്കാനിസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • Q. എന്‍റെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തെറ്റായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

  ഉത്തരം: നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ ബന്ധപ്പെടുക, അവർ പോളിസിയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി നൽകുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു നാമമാത്ര തുക അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്‍റർനെറ്റ് വാങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പോളിസിയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി കസ്റ്റമറിന്‍റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയായി, പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പിടുന്നു, അതിന്‍റെ കളർ പ്രിന്‍റൗട്ട് സാധുതയുള്ള ഹാർഡ് കോപ്പിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 • Q. ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസിലെ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (NCB) എന്നാല്‍ എന്താണ്?

  ഉത്തരം: പോളിസി കാലയളവിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തപ്പോൾ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ലഭിച്ച ബോണസ് ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (NCB) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
 • ക്യുഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്‍റെ പരിശോധന നിര്‍ബന്ധമായിരിക്കുന്നത്?

  ഉത്തരം: നിങ്ങൾ ഒരു പോളിസി ഓഫ്‌ലൈനിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം വാഹനത്തിന്‍റെ പരിശോധന നിർബന്ധമാണ്. ഇന്‍റർനെറ്റ് വാങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പരിശോധന ആവശ്യമില്ല.
 • Q. പോളിസിയുടെ കാലാവധി എത്രയാണ്?

  ഉത്തരം: 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ. സെപ്റ്റംബർ 01, 2019 ന് ശേഷം വിൽക്കുന്ന എല്ലാ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ദീർഘകാല തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നൽകുന്നതാണ്. ക്ലെയിം പ്രോസസ് വളരെ വിഷമകരമായിരിക്കാം.
 • Q. ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസിലെ എൻഡോർസ്മെന്‍റ് എന്താണ്?

  ഉത്തരം: ടു-വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സംബന്ധിച്ച ടേം എന്‍ഡോര്‍സ്‍മെന്‍റ് എന്നാല്‍ പോളിസി നിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റത്തിന്‍റെ രേഖപ്പെടുത്തിയ തെളിവായ ഒരു കരാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രേഖ പോളിസിയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ സാധുതയുള്ള തെളിവാണ്. എൻഡോർസ്മെന്‍റ് സാധാരണയായി രണ്ട് തരമാണ് – പ്രീമിയം ബാറിംഗ്, നോൺ-പ്രീമിയം വഹിക്കുന്നത്.
 • Q. എന്‍റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

  ഉത്തരം: ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, നഷ്ടമായ അല്ലെങ്കില്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വാഹനത്തിനൊപ്പം ഒരു എഫ്ഐആര്‍ തയ്യാറാക്കാനായി നിങ്ങള്‍ സമീപത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കണം. ഒരു ക്ലെയിം ഫയല്‍ ചെയ്യാനായി നിങ്ങള്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയെയും വിവരം അറിയിക്കണം. എഫ്ഐആര്‍ കോപ്പിക്കൊപ്പം ചില ഡോക്യുമെന്‍റുകളും നിങ്ങള്‍ ഇതിന് വേണ്ടി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • Q. ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്?

  ഉത്തരം: നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയം അതിന്‍റെ പ്രായവും മറ്റ് നിരവധി ഘടകങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ IDV (ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിച്ച മൂല്യം) വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയും അതിന് അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • Q. ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമോ?

  ഉത്തരം: അതെ, സമഗ്രമായ ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുമായി രൂ. 15 ലക്ഷത്തിന്‍റെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • Q. ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ വാങ്ങാം?

  ഉത്തരം: IRDA ഓഫ് ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഇപ്പോൾ വിവിധ മികച്ച ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻഷുററിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് വാങ്ങുകയും ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്‍റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.
 • Q. എന്താണ് ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ്?

  ഉത്തരം: ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനുള്ള മൾട്ടി ഇയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്, ഇതിന് 2 മുതൽ 3 വർഷത്തെ കാലാവധി ഉണ്ട്. ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രാഥമിക ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾ ഇത് വാർഷികമായി റീച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല (അതായത് 12 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം), വാഹനത്തിന്‍റെ IDV, തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബാധ്യത പോളിസി കാലയളവില്‍ അസാധുവായിരിക്കുന്നു.
എഴുതിയത്: പോളിസിബസാർ - അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു: 30 ജൂൺ 2020
ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറൻസ് കമ്പനികൾ
ബജാജ് അലയന്‍സ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ഭാരതി അക്സ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ഡിജിറ്റ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ഈഡല്‍വൈസ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
എച്ച്ഡിഎഫ്സി എര്‍ഗോ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
കോടാക്ക് മഹീന്ദ്ര ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ലിബെര്‍ട്ടി ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
നാഷണൽ ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസ്
നവി ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ്
ന്യു ഇന്ത്യ അഷ്വറന്‍സ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ഓറിയന്‍റൽ ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസ്
റിലയന്‍സ് ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
എസ്ബിഐ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ശ്രീറാം ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ടാറ്റ എഐജി ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
യൂണിവേഴ്സല്‍ സോംപോ ടു വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
നിരാകരണം: ഒരു ഇൻഷുറർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ഇൻഷുറർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നം പോളിസിബസാർ അംഗീകരിക്കുകയോ, നിരക്ക് നൽകുകയോ ശുപാർശ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. .
ശരാശരി റേറ്റിംഗ്
(88 റിവ്യൂകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി)
Newsletter
ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് ടു വീലർ പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് ഇമെയിൽ നേടുക.
ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് റിവ്യൂകൾ & റേറ്റിംഗുകൾ
4.7 / 5 (88 റിവ്യൂകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി)
(പുതിയ 15 റിവ്യൂകൾ കാണിക്കുന്നു)
Priyam
K.b.p. Pupri, July 14, 2020
Discounts available
I got my bike insurance done from policybazaar website. I found it quite interesting and easy to get the policy from them. It was an easy task for me to get the policy. I got the discounts too while I opted for the bike insurance policy from them. Thank you so much team for better assistance.
Jimmy
Ambattur, July 14, 2020
Quick policy available
I recently got the bike insurance policy from the website of the policybazaar. It was easy quick and hassle free. I really like it and on immediate basis in next 30 minutes I got the soft copy of my bike insurance on my registered email address. Thank you team for such great assistance.
Hiten
Jabalpur, July 13, 2020
Variety of plans
I checked into the website of the policybazaar to get the two wheeler insurance policy. I saw various plans and policies which were good and affordable in nature. I compared it and got the best two wheeler insurance policy. Thank you so much team.
Geeta
K.v.rangareddy, July 13, 2020
Renewal is easy
I got my two wheeler insurance policy from the website of the policybazaar. It took no time as I purchased it online. Two days back I got my policy renewal done from policybazaar website as I really like the services and the plan given by them. So, to continue I got that policy.
Umakant
B.khajuripada, July 10, 2020
Quick issuance of the policy
I recently took the two wheeler insurance policy from policybazaar. And within the policy purchased I got my soft copy of two wheeler insurance in next 20 minutes and I received my hard copy in next 3-4 working days. Thanks team.
Toral
Adoni, July 10, 2020
Excellent services
I came across the website of policybazaar. I got my two wheeler insurance plans from them. It was a great way to get the insurance from policybazaar as they provides with the various benefits and services to their people. Thank you team for such wonderful work.
Panchi
P.s.murli, July 10, 2020
Easy claim settlement
The claim settlement of the two wheeler policy is much easy. I contacted the team policbazaar for the same and their team visited at my place to check the same. They gave me the total estimated amount of the claim and my two wheeler was sent to the repair garage. I got my claim amount in next 3 days.
Ben
Ahmedabad, July 10, 2020
Renewal is easy
I got my two wheeler insurance policy from the website of the policybazaar. It took no time as I purchased it online. Two days back I got my policy renewal done from policybazaar website as I really like the services and the plan given by them. So, to continue I got that policy.
Manik
Gadag, July 09, 2020
Available for customers:
I am happy and delighted that they are available for us always. They are always keen to help you and assist you at any level.
Riddhi
H D Kote, July 09, 2020
Found it better:
As compared to many other insurance aggregators but I found that policybazaar is best. In case of premium prices, affordability, and different plans.
Shiv
Dabugam, July 07, 2020
Add on covers
The excellent thing is that you can add on the covers according to you. Select which ever you feel is good and get it done.
Shekhar
Hagaribommanahalli, July 07, 2020
Online process
The whole process of taking the two wheeler policy is online. So, there is no way that you have to struggle and go out to get your insurance done.
Amrik
Hadol, July 06, 2020
EMI available
Why I chose policybazaar to get the insurance done for my two wheeler because it gives me good payment offers as well as EMI options too. Which is quite convenient for me to pay for my premiums.
Manmeet
Yashwant Nagar, July 06, 2020
Application notify
A great feature of the application. You will get notify over the mobile app related to your policy. It’s quick and trouble free.
Ravi
J. P. Nagar, July 03, 2020
Claim related
The claim settlement is quite easy. Earlier I was thinking that it will create a lot many problems for me, but with the help of policybazaar all was done easily.
×