ஏன் அனைவருக்கும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு கால காப்பீடு திட்டம் இருக்கவேண்டும்?

டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியானது உங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டை மிகக் குறைந்த பிரீமியத்துடன் ஈடுசெய்யும். குழுக் கொள்கைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட கொள்கைகள் உள்ளன. உங்கள் காப்புறுதித் தேவைகளை அறிந்துகொண்டு சிறந்த காப்புறுதித் திட்டத்திற்கு சந்தா செலுத்த வேண்டும். காப்பீட்டுத் தேவைகள் மறுஅட்டவணையிடப்பட வேண்டும், இது இரண்டாவது காப்பீட்டு திட்டத்தை கருத்தில் கொள்ள ஒரு பயனுள்ள வழி. நீங்கள் இரண்டாவது காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வாங்கினால், முதல் காப்பீட்டுத் திட்டத் தகவலை மற்ற காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும்.

Read more
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month*
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
Tax Benefit
Upto Rs. 46800
Life Cover Till Age
99 Years
8 Lakh+
Happy Customers
*Tax benefit is subject to changes in tax laws. *Standard T&C Apply
** Discount is offered by the insurance company as approved by IRDAI for the product under File & Use guidelines
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month*
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
+91
View plans
Please wait. We Are Processing..
Get Updates on WhatsApp
By clicking on "View plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use

கால திட்டம் என்றால் என்ன?

ஒரு கால திட்டம் என்பது ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு வகையாகும். அதில் ஒருவரின் ஆயுள் ஆபத்து அடங்கும். பாலிசிதாரர் இறந்தால், பயனாளிக்கு கட்டணம் செலுத்தப்படுகிறது. பாலிசிதாரர் காலத்திற்குப் பின்னும் உயிரோடிருந்தால், பண பலன் இல்லை. எனவே, ஒரு கால திட்டம் உயிர்வாழ்வதின் நன்மைகளை வழங்காது. மிகக் குறைந்த பிரீமியத்தில் ஆபத்தை ஈடுசெய்ய நீங்கள் ஒரு கால திட்டத்தை வாங்க வேண்டும்.

மரணக்ளைக் கோரல் நிராகரிப்பு 

மரணக்ளைக் கோரல் நிராகரிப்பு பல்வேறு காரணங்களால் மரண உரிமைக்கோரல் நிராகரிக்கப்படலாம். காரணங்கள் சில பின்வருமாறு:

 • சலுகை படிவத்தில் தவறான/போதுமான தகவல் இல்லை
 • துல்லியமான உடல்நல வரலாற்றை வெளிப்படுத்தத் தவறுதல்
 • காப்புறுதிப் காலம் முடிதல்

பெரும்பாலான பாலிசிகள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. இறப்பு கிலெம்களை கையாள்வதில் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் செயல்திறனைப் புரிந்து கொள்ள நீங்கள் இழப்பீடு தீர்வு விகிதத்தைப் பார்க்கலாம்.

இழப்பீடு தீர்வு விகிதம் என்பது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் செயல்திறனை குறிக்கும். இது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் செயல்திறனுக்கான முழுமையான அறிகுறியாக இல்லாவிட்டாலும், ஓரளவிற்கு அதை நீங்கள் சார்ந்திருக்கலாம்.

உரிமை கோரல்களை சரிசெய்வதில் சில அபாயங்கள் இருப்பதால், நீங்கள் மாற்று விருப்பங்களைக் கண்டறிய வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கால திட்டங்களைதேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், நீங்கள் இந்த சிக்கலை ஓரளவிற்கு தவிர்க்கலாம்.

இரண்டு கால காப்பீடு திட்டங்களின் நன்மைகள்

உங்கள் காப்பீட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட டேர்ம் இன்ஷுரன்ஸ் திட்டங்களை நீங்கள் வாங்கலாம். காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனாளிகள் இருக்க முடியும். உங்களிடம் இரண்டு காப்புறுதித் திட்டங்கள் இருந்தால், இரண்டு காப்புறுதித் திட்டங்களுக்கும் ஒரே பயனாளியை நியமிக்கும் நிபந்தனை இல்லை. மேலும், நீங்கள்  டேர்ம் இன்ஷுரன்ஸ்  கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தி ஒரு மலிவு பிரீமியமுல்ல சிறந்த திட்டத்தை தேர்வு செய்து ஆன்லைன் திட்டங்களை ஒப்பிடலாம்.

 • கூடுதல் பாதுகாப்பு - ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கால காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சந்தா செலுத்துவதன் மூலம் கூடுதல் பாதுகாப்பு அடையாளம்.
 • இறப்பு அனுகூலம் - ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாலிசிகளில் இருந்து பயனாளி இறப்பு பலனைப் பெறலாம்.
 • இழப்பீடு நிராகரிப்பு தவிர்த்தல் – நீங்கள் பல காப்புறுதித் திட்டங்களுக்குச் வைத்திருந்தால், உரிமைகோரல் நிராகரிப்பு எதிர்க்கப்படலாம். ஒரு காப்பீட்டாளர் உங்கள் கோரிக்கையை நிராகரித்தாலும், மற்றொரு காப்பீட்டாளர் உங்கள் கோரிக்கையைத் ஏற்றுக்கொள்ள வாய்ப்புகள் உண்டு. எனவே, உங்கள் நியமனதாரர் /பயனாளிகள் நன்கு பாதுகாக்கப்படுகின்றனர்.
 • இழப்பீடு தீர்வு விகிதம் - வெவ்வேறு காப்பீட்டு பாலிசிகளுக்கான இழப்பீடு தீர்வு விகிதம் வேறுபட்டதாக இருக்கலாம். காப்பீட்டாளர் அதிக க்ளெய்ம் தீர்வு விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தால், உங்கள் உரிமைகோலின் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கப்படும்.
 • மைல்கற்களை அடைய - பல காப்பீட்டு திட்டங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் மைல்கற்களை திட்டமிட உதவும். உங்களை சார்ந்திருப்பவர்களின் தேவைகளைப் பொறுத்து நீங்கள் காப்பீட்டு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். குழந்தைகளின் கல்வி, குழந்தைகள் திருமணம் மற்றும் புதிய வீடு வாங்குதல் ஆகியவை காப்பீட்டு பாலிசிகள் சந்திக்க வேண்டிய புதிய மைல்கற்கள் ஆகும்.
 • இறப்பு கிலெய்ம் - பாலிசி காலம் முடிவதற்கு முன்பே பாலிசிதாரர் இறந்துவிட்டால், பயனாளிக்கு ஒரு மொத்த மரணக் கிலெய்ம் தொகையைப் பெறுவார். பாலிசியின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, பயனாளிக்கு பணம் செலுத்தப்படும்.

முதல் காப்பீட்டு பாலிசி குறித்து இரண்டாவது காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு முழு தகவலையும் கொடுப்பது வழக்கம். நீங்கள் மூன்றாவது காப்புறுதி பாலிசி வாங்கினால், முதல் மற்றும் இரண்டாவது காப்பீட்டு பாலிசிகள் பற்றிய தகவல்கள் மூன்றாவது காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

உண்மைகளை தவறாக சித்தரிப்பது, உரிமை கோரல்களை நிராகரிக்க வழிவகுக்கும்.

வரையறை

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை வைத்திருப்பதில் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அனைத்து காப்பீட்டு பாலிசிகளால் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையானது மனித ஆயுள் மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

அபாய மதிப்பீடு காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் செய்யப்படுகிறது. ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் நீங்கள் ஒரு முன்மொழியை சமர்ப்பித்தவுடன், அது எழுத்துறுதி செயல்முறைமக்கு உட்படுத்தப்படும். உங்கள் பிரீமியம் மற்றும் உத்திரவாதத் தொகையைத் தீர்மானிப்பதற்கு முன்னர் காப்பீட்டு நிறுவனம் பல்வேறு உடல்நல அபாயங்களை மதிப்பீடு செய்யும்.

காப்பீட்டாளர் விண்ணப்பதாரரின் ஆண்டு வருமானம் மற்றும் தற்போதுள்ள ஆயுள் காப்பீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

கடன் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு பாலிசி

நீங்கள் 10 ஆண்டுகளில் ஒரு வீடு அல்லது சொத்துக்கு எதிராக 20 லட்சம் ரூபாய் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என்றால், நீங்கள் ஒரு பாலிசிக்கு பதிலாக இரண்டு காப்பீட்டு பாலிசிகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். 10 ஆண்டுகளுக்கு ரூ 20 லட்சத்திற்க்கு ஒரு டேர்ம் பிளானும் 10 ஆண்டுகளுக்கு ரூ 50 லட்சத்திற்க்கு ஒரு டேர்ம் பிளானும் வாங்க வேண்டும்.

சூழ்நிலை 1: இரண்டு பாலிசிகளும் வெற்றிகரமாக கிலெய்ம் செய்யப்பட்டிருந்தால், உங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியும், கடன் கணக்கும் மூடப்படும். மற்றொரு காப்பீட்டு பாலிசியிலிருந்து பெறப்படும் பணம் பயனாளியின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்.

சூழ்நிலை 2: காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்காததற்காக காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் ஒரு பாலிசி நிராகரிக்கப்பட்டாலும், பயனாளி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கடனை திருப்பிச் செலுத்த முடியும்.

இவ்வாறு, பல கொள்கைகள் பாலிசிதாரரின் நலன்களை சிறந்த வழியில் பாதுகாக்கின்றன.

பல காப்புறுதி பாலிசிகளை கோருதல்

பல காப்புறுதி பாலிசிகளை கோரும் போது, நீங்கள் அனைத்து கால காப்புறுதித் திட்டங்கள் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ (இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மேம்பாட்டு ஆணையம்) வகுத்துள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஒரு நிலையான நடைமுறையை பின்பற்றவேண்டும்

பயனாளிகளின் நலன்களைப்  பாதுகாப்பதா?

பயனாளிகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யப் போதுமான தொகையைப் பெற குறைந்தபட்சம் இரண்டு கால பாலிசிகளை நீங்கள் வாங்க வேண்டும். அனைத்து காப்புறுதி பாலிசிகளிலும் பயனாளி இறப்புப்பயனைக்கோரலாம்.

பயனாளி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து, இறப்பு சான்று பெற்று, இறப்பு உரிமை கோரல் படிவத்துடன் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். காப்பீட்டு நிறுவனம் இழப்பீடு படிவத்தைச் செயலாக்கும் மற்றும் 10 நாட்களுக்குள் இழப்பீடு தீர்க்கப்படும்.

காப்பீட்டு நிறுவனம் பயனாளியின் நம்பகத்தன்மையை செரிபார்த்தப்பின், பணம் செலுத்தப்படும். பயனாளி முழு தகவலையும் அளிக்கத் தவறினால், காப்பீட்டு நிறுவனம் கூடுதல் தகவலைக் கோரலாம். உரிய ஆவணங்களை வழங்கப் பயனாளி தவறினால், காப்பீட்டு நிறுவனம் வழங்கிய தகவல் படி, ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும்.

பல காப்புறுதித் திட்டங்களுக்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காப்பீடு திட்டங்களை வாங்குவதற்கு நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், நிபுணர்கள் அளிக்கும் ஆலோசனைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். பல கொள்கைகளுக்கு வாங்குவதற்குமுன் சீரான திட்டமிடுதலின் மூலம் நேரத்தையும் முயற்சியையும் சேமிக்கலாம்.

 • காப்பீடு நிறுவனத்தை தொடர்புகொள்ளுதல் - நீங்கள் ஒரு காப்பீட்டு அஃகிரேஸாட்டோரை தொடர்புகொள்வதன்மூலம், பல நிறுவனங்களின் காப்பீட்டு திட்டங்களை ஆராய முடியும்.
 • மருத்துவப் பரிசோதனை - நீங்கள் ஒரு முறை மருத்துவ பரிசோதனை செய்துகொண்டாலே போதும் அதை அனைத்து காப்பீட்டு நிறுவனங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம். எனவே, நீங்கள் ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை மூலம் நேரம் மற்றும் பணம் சேமிக்க வேண்டும்.
 • காப்பீட்டுத்தன்மை - காப்பீட்டு நிறுவனம் பயனாளியின் காப்பீடு ஈடுபாட்டை கண்டறிய வேண்டும். நீங்கள் அதற்க்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தந்தை, தாய், மகன் அல்லது மகள் போன்ற உங்கள் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களை பயனாளிகளாக நீங்கள் சேர்த்துக் கொண்டால், உங்கள் சலுகை எளிதாக செயலாக்கப்படும். நண்பர்கள் அல்லது சக ஊழியர்கள் போன்ற மூன்றாம் தரப்பினருடன் பாலிசியை இணைக்கும் போது, நீங்கள் ஆவணங்கள் மூலம் அவர்களின் காப்பீட்டு ஆர்வத்தை நிரூபிக்க வேண்டும்.
 • காப்புறுதித் தேவைகளை மதிப்பீடு செய்தல் – உங்கள் காப்புறுதித் தேவைகளை ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்வது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் காப்பீட்டுத் தேவைகளை வருமான மாற்றங்கள் அல்லது குடும்ப பொறுப்புகளுக்கு ஏற்ப மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். கூடுதல்/ பல காப்பீட்டு திட்டங்களை தேர்வுசெய்தல் நிதி நெருக்கடியாக இருக்காது.
 • இளம் வயதிலேயே வாங்குதல் - நீங்கள் இளம் வயதிலேயே காப்பீட்டு திட்டத்தை வாங்க வேண்டும். நீங்கள் இளம் வயதிலேயே பாலிசியை வாங்கும் போது, பிரீமியம் குறைவாக இருக்கும். பாலிசி காலத்தில் அதே பிரீமியதொகையை செலுத்தவேண்டும். எனவே, காப்பீட்டு ப்ரீமியத்திற்கு பங்களிப்பதில் நிதி ச்சிக்கல் இருக்காது.
 • விமர்சனங்கள் - நிபுணர்களால் பகிரப்பட்ட மதிப்புரைகளை கவனமாக படிக்கவும். பல்வேறு நிறுவனங்கள் வழங்கும் பல்வேறு காப்பீட்டு திட்டங்களின் மதிப்புரைகள் சிறந்த தீர்வினை எடுக்க உதவும். காப்பீடு திட்டத்திலிருந்து ஒட்டுமொத்த பயனை அதிகரிக்க, நீங்கள் காப்பீட்டு பாலிசியில் கூடுதல் பயணிகளைத் தேர்வு செய்யலாம். சிறந்த காப்பீட்டு பாலிசியானது, பெரிய வாழ்க்கை மாற்றங்களைத் திறம்பட ஈடுசெய்ய வேண்டும்.

கடைசி வார்த்தை

நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை வாங்கும்போது, கூடுதல் காப்பீட்டு பிரீமியம் செலுத்துகிறீர்கள். பல கொள்கைகளை நிர்வகிப்பது உங்களுக்குக் கடினமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், திட்டங்களை நிர்வகிப்பதில் உள்ள சிரமங்களைத் தாண்டி நன்மைகள் சேரும்போது நீங்கள் பல பாலிசிகளை தேர்வு செய்யலாம்.  பல்வேறு காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து பல பாலிசிகளை வாங்குவதற்கு எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. நீங்கள் பல்வேறு நிறுவனங்களிடமிருந்து காப்பீட்டு பாலிசிகளை வாங்கும்போது, புதிய காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் பாலிசிக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது முந்தைய காப்பீட்டு திட்டங்களின் தகவல்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். 

Written By: PolicyBazaar
You May Also Like

Term insurance articles

Recent Articles
Popular Articles
Which are the 6 Factors That Affect the Term Insurance Premium in India?

13 Jan 2022

A term life insurance plan is the most common and popular option...
Read more
Disease and Disability-Coverage for Self-Employed

13 Jan 2022

As India is moving towards new economic encouragements, growth...
Read more
The Best Disability Insurance for Self-Employed Individuals

13 Jan 2022

When you are self-employed, you sometimes wear many hats at the...
Read more
Free Cover Limit in Group Term Insurance Policies – All You Need to Know

13 Jan 2022

Life insurance covers offered by insurance companies establish...
Read more
Term Insurance for Entrepreneurs

13 Jan 2022

A term Insurance Plan is designed for every sector, be it self-...
Read more
LIC Term Insurance 1 Crore
If you have a LIC term insurance 1 Crore handy, you can cherish all your happy moments as you have made a fine...
Read more
Types of Deaths Covered & Not Covered by Term Life Insurance
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance When it comes to securing the future of your loved ones or...
Read more
Term Insurance for NRI in India
Term insurance offers financial protection to the family of the insured in case of demise. Every bread-earner...
Read more
Important Aspects of 5-year Term Life Insurance Plan
Intro: 5 Year term life insurance is the most cost-effective life insurance plan that one can consider for...
Read more
10 Questions You Should Ask Before Buying Term Insurance
10 Questions You Should Ask Before Buying Term Insurance There are various doubts faced by customers when it comes...
Read more
top
View Plans
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL