நான்குசக்கரவாகனத்தின்இழப்பி ல்லாதகாப்பீட்டுதிட்டம்

Get 100% coverage with Zero Dep Cover
Car Insurance
செயலாக்கம்

நான்குசக்கரவாகனத்தின்இழப்பில்லாதகாப்பீட்டுதிட்டத்தில்விபத்துக்குள்ளானகாப்பீட் டு திட்டத்தின்கீழிருக்கும்நான்குசக்கரவாகனத்தின்தொகையானது முழுமையாகசெலுத்தப்படும். பொதுவாகதேய்மானத்தொகைபிடிக்கப்பட்டேவிபத்துக்குள்ளான நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்குவழங்கப்படும். ஆனால், இத்திட்டத்தின்கீழ்முழுமையாகதொகையானதுவழங்கப்படும்.

Read more

 • பாலிசியை 2 நிமிடங்களில் புதுப்பிக்கவும்*

 • 21+ காப்பீட்டாளர்கள்

 • 1.2 கோடி+

Car Insurance
Get Car Insurance starting at only ₹2,094/year #
Looking for Car Insurance?
  Other models
  Other variants
  Select your variant
  View all variants
   Full Name
   Email
   Mobile No.
   Secure
   We don’t spam
   View Prices
   Please wait..
   By clicking on “View Prices”, you agree to our Privacy Policy & Terms of Use
   Get Updates on WhatsApp
   Select Make
   Select Model
   Fuel Type
   Select variant
   Registration year
   Registration month
   Save & update
   Please wait..
   Search with another car number?

   We have found best plans for you!! Our advisor will get in touch with you soon.

   வழக்கமாகஇது5 வருதத்திற்குள்ளான நான்குசக்கரவாகனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். காப்பீட்டுகாலத்தில்இருமுறைமட்டுமேசெயல்படுத்தப்படும்.

   இழப்பீடுஇல்லாதகாப்பீட்

   டுதிட்டம்என்றால்என்ன?

   இழப்புஇல்லாதகாப்பீட்டுதிட்டத்தின் அர்த்தம் - விபத்துக்குள்ளானநான்குசக்கரவாகனங்களின் பாகங்கள்மாற்றுதலுக்கானமுழுதொகையும்காப்பீட்டு திட்டத்தின்மூலமாகவழங்கப்படும். பழுதான பாகங்களில் இழப்பு தொகை உரிமைகோரல்தொகையிலிருந்து கழிக்கப்படமாட்டாது.எனவே இது நீங்கள் ஒரு பெருந்தொகையை சேமிக்க உதவும்.

   இழப்பீடுஇல்லாதகாப்பீட்டுதிட்டத்தை

   தேர்வுசெய்யவேண்டுமா?

   நீங்கள்சமீபத்தில் நான்குசக்கரவாகனம்வாங்கியிருந்தால்இத்திட்டத்தைதேர்வுசெய்வது அவசியம்.இல்லையேல் பின்வரும் காரங்கள்நகள் தேர்வு செய்ய நேரிடும்:

   • சொகுசு நான்குசக்கரவாகனங்களின்உரிமையாளர்கள்
   • புதியநான்குசக்கரவாகனஓட்டுனர்கள்
   • விபத்துக்குள்ளாகும்இடத்தில்ஓட்டும்பட்சத்தில்
   • உங்கள் நான்குசக்கரவாகனத்தின் பாகங்கள்விலை உயர்தவையாய் இருந்தால்
   • உங்கள்செலவைகுறைக்கஎண்ணினால்

   இழப்பீடுஇல்லாதகாப்பீட்டுதிட்டத்தின்

   பயன்கள்:

   • உங்களதுசெலவைமுழுமையாகஅதாவதுபூஜ்யம்ரூபாய்கூட செலவில்லாமல்உங்கள்நான்குசக்கரவாகனம்பழுதுபார்த்துதரப்படும்.
   • பண இழப்பீட்டிலிருந்தது உங்களை பாதுகாப்பதுடன் உங்கள் நான்கு சக்கரவாகனத்த்தை பழுதுபார்க்க செலவாவன முழு பணத்தையும் திருப்பி வழங்கும்.

   இழப்பீடுஇல்லாதகாப்பீட்டுதிட்டம்மற்றும்

   விரிவானபாதுகாப்புதிட்டம்

   கீழேஉள்ளவிவரங்கள்இழப்பீடில்லாதகாப்பீட்டு திட்டத்தின்அடிப்படையும்விரிவானநான்குசக்கரவாகனத்தின்காப்பீடு திட்டத்தையும்விவரிக்கும்.

   சிறப்புகள் இழப்பீடுஇல்லாதகாப்பீடு விரிவானபாதுகாப்புதிட்டம்
   பிரீமியம் கட்டணம் அதிகம் குறைவு
   உரிமைகோரல் தொகை இல்லப்பீடு தொகையை கழிக்காமல் மொத இல்லப்பீடு செலவையும் ஏற்க்ககும் காப்பீட்டாளரின் இழப்பீடு தொகையிலிருந்து வானகந்தின் பாகங்களை பழுதுபாத செலவு கழிக்கப்படும்
   வாகனத்தின்வயது 5 வருடம் வரை 15 வருடம் வரை
   சொந்தசெலவு உரிமைகோரலின்போது காப்பீட்டாளரின்மேல் குறைந்த சுமை உரிமைகோரலின்போது காப்பீட்டாளர் ஒரு சில செலவுகளை ஏற்க்கவேண்டும்
   பழுதுபார்த்தால் மற்றும் வாகன பாகங்களின் செலவு அதிகப்படியானபாதுகாப்பு ஒப்பிட்டுப்பார்க்கையில் சற்று குறைவு

   எப்படிஇழப்பீடில்லாதகாப்பீட்டுதிட்டத்தின்

   சிறப்புக்கள்வரையறுக்கப்படுகிறது?

   இழப்பீடில்லாதகாப்பீட்டுதிட்டம்வரையறுக்கப்படும்காரணிகள்பின்வருமாறு:

   • பதிவுசெய்யப்படும்இடம்–மற்றநகரங்களைஒப்பிடும்போதுசென்னை, டெல்லி, பெங்களூரு, மும்பை, அகமதாபாத், கொல்கத்தா, பூனே, போன்றநகரங்களுக்குகட்டணதொகைஅதிகம்
   • நிர்ணயிக்கப்பட்டகாப்பீட்டு(ஐடிவி) - பிரீமியம் கணக்கிடும்பொழுதுகாப்பீடு செய்யப்பட்ட நான்கு சக்கர வாகனத்தின்தர்போதைய சந்தை விலையிலிருந்து கழிக்கப்படும்இழப்பீட்டு தொகை ஆகும்.
   • இயந்திரத்தின்வகை- குறைந்த கன திறன் கொண்ட இயந்திரத்தை ஒப்பிடுகையில் அதிக கன திறன் கொண்ட வாகனங்களின் பிரீமியம் அதிகமாக இருக்கும்.
   • பாகங்கள்நிறுவுதல்- பாகங்கள்பொருத்துவதற்கும்நிறுவதுவற்கும் தனித்தனியாகவேகட்டணதொகைபிரிக்கப்படும்.
   • பாதுகாப்பு வகை:பிரீமியம் தொகையானது நீங்கள் தேர்ந்ததேடுத்துள்ள பாதுகாப்பு வகையை பொறுத்து அமையும்
   • ஒரு முழுமையான வாகன காப்பீட்டின்பிரீமியம் மூன்றாம் நபர் காப்பீடை விட சற்றும் அதிகமாக இருக்கும்.
   • வாகனத்தின் வயதும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
   • எரிபொருள் வகை:
   • பெட்ரொல்வகை- கட்டணத்தொகைக்குபெட்ரோல்,டீசல்,வாயு,மின்சாரவாகனம்என்ற பிரிவுவைத்தேபிரிக்கப்படும்
   • கூடுதல் பாதுகாப்புகளானசொந்தபொருட்களுக்கான பாதுகாப்பு, இழப்பீடு இல்லாத காப்பீடு தொகை, சாலையோர உதவி, போன்றவை ப்ரீமியத்தை பொருத்தவையாகும்

   காப்பீட்டுதிட்டத்தில்உள்ளஇழப்பீடு:

   நான்கு சக்கர வாகனத்தின்தர்போதைய சந்தைவிலையேநிர்ணயிக்கப்பட்டமதிப்புஆகும். இதுவே நான்கு சக்கர வாகனத்தின் இழப்பீடு தொகையை கழித்தபின் காப்பீடு நிறுவனம் வழங்கும் தொகையாகும். நான்குசக்கரவாகனம் களவுபோனாலோ அல்லதுதிருடப்பட்டாலோவாகனத்தின்மொத்தநஷ்ட தொகையும் வழங்கப்படும்.

   நிர்ணயிக்கப்பட்டமதிப்பு= (நான்கு சக்கர வாகனத்தின்தயாரிப்புசெலவு- இழப்பீடு) + (வரையறுக்கப்படாதபாகங்களின்விலை- இழப்பீடு)

   மாற்றி பொருத்தப்பட்ட பாடங்களுக்கான கழிக்கப்படும் தொகை:

   • கண்ணாடிபொருட்களுக்குவிலைகுறைத்தல்இல்லை
   • கண்ணாடியிலை பொருட்களுக்கு30% தள்ளூபடி
   • ரப்பர், நைலான், நெகிலிபொருட்களுக்கு50% தள்ளூபடி

   மற்ற பாகங்களுக்கு இழப்பீடு தொகை பின்வருமாறு:

   வாகனத்தின்வயது சரிசெய்யகூடியதேய்மானம்(ஐ டி வி) %
   6 மாதத்திற்குள் 5
   6 மாதம்முதல்1 வருடத்திற்குஇடையே 15
   1 வருடம்முதல்2 வருடத்திற்குஇடையே 20
   2ம்வருடம்முதல்3ம்வருடம்இடையே 30
   3ம்வருடம்முதல்4ம்வருடம்இடையே 40
   4ம்வருடம்முதல்5ம்வருடம்வரை 50

   இழப்பீடு இல்லாத காப்பீடை நீங்கள் வாங்கவில்லையெனில் இந்த இழப்பதுடு தொகை உங்கள் ஈடுசெய்யப்பது தொகையிலிருந்து கழிக்கப்படும்

   எப்படிஇணையவழியில்இழப்பீடில்லாதகாப்பீட்டு

   திட்டத்தைவிண்ணப்பிப்பது?

   இணையவழியில்இத்திட்டத்தைவிண்ணப்பிப்பதுமிகவும் சுலபமாகும். இணையவழி செயல்முறைவாவது:

   • காப்பிட்டுசெய்யப்பட்டநான்கு சக்கரவாகனத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் மாதிரி விண்ணப்பத்தில்பதிவு செய்ய வேண்டும்
   • இழப்பீடில்லாதகாப்பீட்டுதிட்டத்தைதேர்வுசெய்யவேண்டும்
   • இழப்பீடில்லாதகாப்பீட்டுதிட்டவிவரங்களைபெற்றுகொள்ளவேண்டும்
   • உங்கள்பெயர், முகவரி, தொடர்புகொள்ளவேண்டியஎண்போன்றவற்றை பதிவுசெய்யவேண்டும்.
   • பின்புகட்டணம்செலுத்தியவுடன்காப்பீட்டுதிட்டம்நிறைவாகும்
   • திட்டம்தொடர்பானசெய்திகள்தொலைபேசிமூலமாகவோமின்னஞ்சல்மூலமாகவோதரப்படும்.

   இணையவழியில்இழப்பீடில்லாதகாப்பீட்டுதிட்டத்தைபுதுப்பிப்பதுஎப்படி?

   நான்கு சக்கர வாங்க காப்பீடு புதுப்பித்தல் என்பது இணையவெளியில் செய்யப்படின்மிகவும் எளிதானதாகும். இதனை எவ்வாறு செய்வதென்று பார்க்கலாம்:

   • புதுப்பித்தல் தேதியைக் கண்காணிக்கவும்- காப்பீட்டாளர் அல்லது பாலிசி திரட்டுபவர் வழக்கமாக அழைப்பு அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக நினைவூட்டுவார். பாலிசிதாரர்இந்தபதிவை வைத்திருக்கபரிந்துரைக்கப்படுகிறது, இதனால் பாலிசி சரியான தேதிக்கு முன்னர் புதுப்பிக்கப்படும்.
   • தேவையான கொள்கை விவரங்களை கொடுக்கவும்- பூஜ்ஜிய தேய்மானம் கார் காப்பீட்டை இணையதளத்தில்புதுப்பிக்கும்போது, ​​எந்தவொருகாகிதப்பணியும், காசோலை சமர்ப்பிப்பை சரிபார்க்கவும் தேவையில்லை. இணையதளத்தில் கொள்கை புதுப்பித்தல் விருப்பத்தை கிளிக் செய்வதன் மூலம் செய்யலாம். ஒருவர் ஏற்கனவே இருக்கும் அல்லது புதிய வாடிக்கையாளர் விருப்பத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
   • வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்- தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் சமர்ப்பித்து, படிவத்தை பூர்த்தி செய்து கட்டண விருப்பத்தை சொடுக்கவும்
   • இணையதளத்தில்பணம் செலுத்துங்கள்- காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி இணையதளத்தில்பணம் செலுத்தலாம்.
   • புதுப்பித்தல்- காப்பீட்டாளர் உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணில் பூஜ்ஜிய தேய்மானம் கார் காப்பீட்டு புதுப்பித்தலுக்கான ஒப்புதலை அனுப்புவார்.

   பூஜ்ஜியதேய்மானம்கார்காப்பீட்டுக்கொள்கையுடன்உரிமைகோரல்தீர்வு

   உரிமைகோரல் தீர்வின் போது, ​​கொள்கையில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளஉங்கள்கார்பாகங்கள்தேய்மானம். மேலேகுறிப்பிட்டுள்ளபடிநீங்கள்நைலான், பிளாஸ்டிக், பேட்டரிகள் உள்ளிட்ட ரப்பர் பாகங்களுக்கு 50% தேய்மானம், ஃபைபர் கண்ணாடி கூறுகளுக்கு30% மற்றும் மர பாகங்கள் போன்றவற்றிக்கு 5-10% செலுத்த வேண்டும்.

   அடிப்படை கார் காப்பீட்டுத் திட்டங்களைப் பொறுத்தவரையில், ஒரு தேய்மானம் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையைப் போல்அல்லாமல்காப்பீட்டாளர் மாற்றப்பட்ட பகுதிகளின் தேய்மான மதிப்பைக் கழித்த பின்னரே இழப்பை ஈடுசெய்கிறார்.

   பூஜ்ஜிய-தேய்மான கார் காப்பீட்டின் நன்மைகள் பற்றி இப்போது நீங்கள் அறிந்திகொண்டீர்கள், நீங்கள் அதை ஒரு கூடுதலாக வாங்கலாம், ஏன் சென்று அதை வாங்கக்கூடாது.

   பூஜ்ஜியதேய்மானகார்காப்பீட்டுகேள்விகள்

   Find similar car insurance quotes by body type

   Hatchback Sedan SUV MUV
   Save upto 85% on Car Insurance
   Disclaimer: Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by an insurer.
    Why buy from policybazaar