மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு என்பது பொறுப்புக் காப்பீடு என்றும் கூறப்படுகிறது, மூன்றாம் தரப்பு சொத்து அல்லது நபருக்கு ஏதேனும் இழப்பு / சேதம் ஏற்பட்டால் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபருக்கு நிதி பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும்.

Read moreகார் காப்பீட்டை 2 நிமிடங்களில் புதுப்பிக்கவும்

ஆவணங்கள் தேவையில்லை
செயலாக்கம்
வருடத்திற்கு ரூ 2072* முதல் கார் காப்பீட்டைப் பெறுங்கள்
 • 85% வரை சேமிக்கவும்*

 • 20+ காப்பீட்டாளர்கள்

 • 51 லட்சம்+

1000 க்கும் குறைவான சிசி கார்களுக்கு குறைவான டிபி விலை. அனைத்து சேமிப்புகளும் காப்பீட்டாளர்களால் ஐஆர்டிஐ(IRDI) அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு திட்டத்தின் படி வழங்கப்படு

Top Plans
Cashless Garages
253
Plan type
Comprehensive
Starting from
₹ 2,727
Check premium
Claim Advantage
Self-Video Claims
Reimbursement Within 7 Working Days For Non-Cashless
Cashless Garages
268
Plan type
Comprehensive
Starting from
₹ 2,757
Check premium
Claim Advantage
Self-Video Claims
Reimbursement Within 7 Working Days For Non-Cashless
Cashless Garages
1024
Plan type
Comprehensive
Starting from
₹ 2,868
Check premium
Claim Advantage
Spot Claims Upto Rs. 30,000
Repair service at select cashless garages
See more plans

Above-mentioned prices are for a 7-year-old Maruti WAGON R AVANCE LXI (998 CC) registered in Gurgaon and 15 days before expiry of previous policy

இந்தியாவின் மோட்டார் சட்டத்தின்படி, மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு கட்டாயமாகும். இந்தப் பாலிசி 'மூன்றாம் தரப்பு' கவர் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம் கார் பாலிசியின் பயனாளி மூன்றாம் நபர் ஆவார் மேலும், இது காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் வராது. எனவே, காப்பீட்டாளருக்கு பாலிசி பாதுகாப்பை நீட்டிக்காது. இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தத்தின்படி, காப்பீட்டு நிறுவனம் பணம் செலுத்தும். மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தற்செயலான மரணம் / உடல் காயம் அல்லது சொத்து சேதம் ஏற்பட்டால் பாலிசிதாரருக்கு சட்டபூர்வமான பொறுப்பை இந்த பாலிசி கொண்டுள்ளது, மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு ஆன்லைனில் திருட்டு, விபத்து போன்றவற்றால் ஏற்படும் எந்த இழப்பையும் சேதத்தையும் காப்பீடு செய்யப்பட்ட காருக்கு ஈடுசெய்யாது.மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988 இன் விதிகளின்படி, இந்தியாவின் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (ஐஆர்டிஏ) மூன்றாம் தரப்பு சேதங்களை கணக்கிடுகிறது.

ஏன் உங்களுக்கு மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு தேவை?

சட்ட விதிமுறை தவிர, உங்கள் வாகனம் மற்றொரு வாகனத்தைத் தாக்கும் போது மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு உபயோகப்படுகிறது. விபத்தால் ஏற்படும் சேதத்தை அளவிட முடியாது - இது மரணத்திற்கும் வழிவகுக்கும். அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடு கோரி வழக்கு பதிவு செய்யலாம். இந்த நிலையில் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது. உடல் காயம், சொத்து சேதம் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினரின் இறப்பு ஆகிய எந்தவொரு கோரிக்கை எழுந்தாலும் அது காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தை பாதுகாக்கும். ஐஆர்டிஏவின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, இறப்புக்கு வரம்பு இல்லை, கார் காப்பீடு இருந்தால் சொத்து சேத பாதுகாப்புக்கு ரூ. 7.5 லட்சமும், இரு சக்கர வாகன காப்பீட்டுக்கு ரூ .1 லட்சமும் வழங்கப்படும். 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாகனம் உங்களிடம் இருந்தால் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் காப்பீடு செய்வது நல்லது.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

முன்னர் கூறியது போல், மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு என்பது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தியதற்காக முதல் தரப்பினருக்கு சட்டபூர்வமான கடன்களை எளிதாக்குவதற்காக செயல்படும் பொறுப்புக் காப்பீடு ஆகும். முதல் தரப்பினர் என்பது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் இழப்புகள் / சேதங்களுக்கு பொறுப்பான காப்பீட்டாளர்ஆவார், காப்பீட்டாளருக்கு எதிராக பொறுப்புக் கோரிக்கைகளை தாக்கல் செய்யும் நபரும்ஆவார். இரண்டாம் தரப்பு அல்லது காப்பீட்டு நிறுவனம் எனபது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு சட்டபூர்வமான கடன்களை செலுத்தி காப்பீட்டாளரின் நிதிச் சுமைக்கு உதவுகிறது.காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இரண்டு வகையான மோட்டார் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு உரிமைகோரல்களை கொண்டுள்ளது - உடல் காயம் பொறுப்பு மற்றும் சொத்து சேத பொறுப்பு.மூன்றாம் தரப்பு உடல் காயம் பொறுப்பு உரிமைகோரல் காப்பீட்டாளர் தனது வாகனத்தால் மற்றொரு நபருக்கு உடல் காயங்களை ஏற்படுத்துவதால் எழுகிறது. இந்த உரிமைகோரல் மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் செலவுகள், வலி ​​மற்றும் துன்பம், வருமான இழப்பு மற்றும் விபத்தின் விளைவாக மரணம் அல்லது நிரந்தர இயலாமை ஆகியவற்றுக்கான பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.மூன்றாம் தரப்பு சொத்து சேதம் பொறுப்பு உரிமைகோரல் என்பது காப்பீட்டு வாகனத்தால் ஏற்படும் சொத்து சேதம் அல்லது சொத்து இழப்பை உள்ளடக்கியது. சேதமடைந்த நிலப்பரப்பு, அதாவது பாழடைந்த வேலி, முன் புல்வெளி போன்ற சேதங்கள் இதில் அடங்கும். அஞ்சல் பெட்டிகள், வேலி வாயில்கள் போன்ற சேதமடைந்த சொத்துக்கள் மற்றும் கடைகள் போன்ற கட்டமைப்புகளை இழப்பது ஆகும்.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டின் முக்கிய நன்மைகள் மற்றும் முக்கியத்துவம்:

சட்ட அட்டை மற்றும் நிதி உதவியை வழங்குகிறது:

மூன்றாம் தரப்பினரின் இயலாமை அல்லது இறப்பு மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினரின் சொத்துக்களுக்கு ஏதேனும் சேதம் அல்லது இழப்பு ஏற்பட்டால், காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபரின் சட்டப் பொறுப்பு மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கையின் கீழ் வரும். மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் கொள்கை காப்பீட்டாளரின் நிதி மற்றும் சட்டச் சுமைக்குஉதவுகிறது. இதன் நேரடி பயனாளி காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது காப்பீட்டாளர் அல்ல, மூன்றாம் தரப்பு ஆகும், மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு, காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தின் உரிமையாளர் அல்லது ஓட்டுநருக்கு வழங்கப்படும் மிக முக்கியமான நன்மை ஆகும்.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டைப் பெறுவதற்கு எளிதான, தடையற்ற மற்றும் விரைவான செயல்முறை:

மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் காப்பீட்டை எளிதாக வாங்க முடியும். அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட்டு ஆன்லைனில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்று மூலம் இந்தக் கொள்கையை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கலாம்.

குறைந்த செலவு கொள்கை:

மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் காப்பீட்டின் கீழ் வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு அதன் செலவு மற்றும் பிரீமியத்தின் அடிப்படையில் செலவு குறைந்ததாகவும் பலனளிப்பதாகவும் அமைகிறது. முக்கிய கொள்கையின் இன்றியமையாத அல்லது கூடுதல் பகுதியாக இதை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தாலும், அது உங்களுக்கு முழுமையாக பயனளிக்கிறது. இருப்பினும், காப்பீட்டாளரின் ஆண்டு வருமானத்தை கருத்தில் கொண்டு இழப்பீட்டுத் தொகை கணக்கிடப்படுகிறது.

மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டின் அம்சங்கள்:

உங்கள் வாகனத்தால் விபத்து ஏற்பட்டால் நிலையான மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு பின்வருபவையை கவனிக்கிறது:· மூன்றாம் தரப்பினருக்கு மரணம் அல்லது உடல் காயம்· மூன்றாம் தரப்பு சொத்துக்கு சேதம்· உரிமையாளர் / ஓட்டுநருக்கு கட்டாய தனிப்பட்ட தற்செயலான கவர் ரூ. 15 லட்சம் (தனிப்பட்ட விபத்து கூறு பாலிசியில் சேர்க்கப்பட்டால் மட்டுமே)பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கள் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு திட்டத்தின் பகுதி:· பாலிசிதாரர், காப்பீடு செய்தவர் அல்லது காயமடைந்த மூன்றாம் தரப்பினர் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் காப்பீட்டின் பயனாளிகள்ஆவர். இந்த பயனாளிகள் மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டின் பெயரளவு பயனாளிகள் மட்டுமே. நடைமுறையில், காப்பீட்டு நிறுவனம் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அல்லது அவரது வழக்குரைஞருக்கு பணத்தை நேரடியாக செலுத்துகிறது.

 • காப்பீட்டாளருக்கு ஏற்படும் காயங்கள் மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டின் கீழ் வராது. இது பிறருக்கு காப்பீட்டாளரால் ஏற்படும் காயங்களை உள்ளடக்கியது ஆகும்.
 • இந்தத் திட்டங்களில், மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டு பிரீமியங்கள் காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தின் மதிப்புடன் வேறுபடாது, ஏனெனில் அது 'சட்டப் பொறுப்பு' மற்றும் அந்த பொறுப்பு என்ன என்பதை முன்பே தெரிந்து கொள்ள முடியாது.
 • மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு என்பது வழக்கறிஞர்களின் உதவியை உள்ளடக்கியது.
 • மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்க அல்லது வாங்குவதற்கானசெயல்முறை எளிதானது, விரைவானது மற்றும் தடையற்றது மற்றும் உங்கள் நேரம் மற்றும் வசதியைச் சார்ந்துஇருக்கும்.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு வகைகள்

மூன்றாம் தரப்பு மோட்டார் காப்பீட்டை இரண்டு பகுதிகளாக வகைப்படுத்தலாம்:

 • மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு கார் காப்பீடு
 • மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு இரு-சக்கர வாகனம்

மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு கார் காப்பீடு:

மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு ஒரு அபாய பாதுகாப்பு ஆகும், இதன் கீழ் விபத்தில் சிக்கிய மூன்றாம் தரப்பினர் கோரிய சட்டபூர்வமான கடன்களை காப்பீட்டாளர் ஈடுசெய்கிறார், அங்கு காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தில் தவறு இருக்கும். மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988, பிரிவு 146 இன் படி, காப்பீடு செய்யப்படாத வாகனத்தை இந்திய சாலைகளில் செலுத்துவது குற்றமாகும். இதனால்தான் பொறுப்புக் காப்பீடு ‘செயல் மட்டும்’ திட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், காப்பீட்டு வாகனத்தின் சேதம் அல்லது இழப்பை இந்தக் காப்பீடு ஈடுசெய்யாது.

மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு இரு சக்கர காப்பீடு:

இந்தியாவில் மூன்றாம் தரப்பு பைக் காப்பீடுஎன்பது சாலைகளில் இயங்கும் சட்டப்படி பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வாகனங்களுக்கும் கட்டாயமாகும். இந்த விதி இரு சக்கர வாகனங்களுக்கும் பொருந்தும். இணங்காதது சட்டரீதியான தண்டனையை சந்திக்க வழிவகுக்கும், இதில் பெரியஅபராதம் மற்றும் மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் சாலை பாதுகாப்பு சட்டங்களின் கீழ் சோதனை மேற்கொள்ளப்படும். எனவே, இந்த வகை வாகனங்களில் (பைக்குகள்) இத்தகைய ஆபத்துஉள்ளதால், போதுமான திட்டத்துடன் அதை காப்பீடு செய்வது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஒரு சிறந்த முடிவாகும்.

தனியார் வாகன அட்டைகளுக்கான மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீடு

கொள்கை பாதுகாப்பு

தனியார் வாகனத்திற்காகமூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீட்டின் கீழ் வருபவை:

 • மூன்றாம் தரப்பினரின் சொத்துக்கு சேதம்
 • மூன்றாம் தரப்பினரின் உடல் காயம் அல்லது மரணம்
 • காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தின் ஓட்டுநர் / உரிமையாளரின் நிரந்தர மொத்த இயலாமை (காப்பீட்டாளரைப் பொறுத்தது)
 • காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தின் ஓட்டுநர் / உரிமையாளரின் தற்செயலான மரணம்

வணிக வாகன அட்டைகளுக்கான மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீடு

கொள்கை பாதுகாப்பு

வணிக வாகனத்திற்காக மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீட்டின் கீழ் வருபவை:

 • மூன்றாம் தரப்பினருக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்திய காயம் அல்லது சேதத்திற்கான சட்டப் பொறுப்பை இந்தக் கொள்கை உள்ளடக்குகிறது.
 • மூன்றாம் தரப்பினருக்கு இறப்பு அல்லது ஏதேனும் உடல் காயம்
 • மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்பட்ட சொத்து சேதம் ரூ. 7.5 லட்சம் (கார்)/1 லட்சம் (பைக்)வரை

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டின் சேர்க்கைகள்

மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை பின்வரும் அபாயங்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு அளிக்கிறது:

மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள்

விபத்தின் போது காப்பீடு செய்யப்பட்ட காரால் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சேதங்களால் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள் எழுகின்றன. விபத்து காப்பீடு செய்யப்பட்ட காரால் ஏற்படுவதால், சேதங்களுக்கு பணம் செலுத்துவது காப்பீடு செய்யப்பட்ட கார் உரிமையாளரின் பொறுப்பாகும். மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீடு பின்வரும் காரணத்தால் ஏற்படும் சட்டப் பொறுப்புகளை ஈடுசெய்யும:

 • சொத்து சேதங்கள் - துரதிர்ஷ்டவசமாக, எல்லை சுவர் அல்லது கடை போன்ற மூன்றாம் தரப்பு நபரின் சொத்தில் உங்கள் காரை செலுத்தினால், உங்கள் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கை அந்த நபருக்கு ஏற்படுத்திய இழப்பு அல்லது சேதங்களுக்கு பணம் செலுத்தும்.
 • கார் சேதங்கள் - வாகனம் ஓட்டும் போது நீங்கள் தற்செயலாக ஒரு மூன்றாம் தரப்பு நபரின் காரைத் தாக்கினால், அந்த நபரின் காருக்கு ஏற்படுத்திய சேதங்களுக்கு உங்கள் சார்பாக உங்கள் காப்பீட்டுக் கொள்கை பணம் செலுத்தும்.
 • தற்செயலான உடல் காயங்கள் - உங்கள் காரால் மூன்றாம் தரப்பு நபரை நீங்கள் தற்செயலாக தாக்கினால், உடல் காயங்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க உங்கள் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டாளர் பணம் செலுத்துவார்.
 • தற்செயலான மரணம் - நீங்கள் தற்செயலாக யாரோ ஒருவர் மீது உங்கள் காரை செலுத்தினாலோ அல்லது அவரது அகால மரணத்திற்கு வழிவகுத்தாலோஅல்லது மூன்றாம் தரப்பு நபருக்கு ஆபத்தான காயங்களை ஏற்படுத்தினால், உங்கள் மோட்டார் காப்பீட்டு வழங்குநர் உங்கள் சார்பாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு செலுத்துவார்.

தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு

ஒரு சில மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் காப்பீடு செய்யப்பட்ட காரின் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து காப்பீட்டுகளையும் வழங்குகின்றன. இந்த காப்பீட்டில், காரின் உரிமையாளர்-ஓட்டுநர் இயலாமை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அல்லது கார் விபத்தின் விளைவாக இறந்துவிட்டால் அவருக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. பாலிசிதாரருக்கு மரணம் ஏற்பட்டால், கார் உரிமையாளரால் நியமிக்கப்பட்ட வேட்பாளருக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டின் நன்மைகள்

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு அதன் நன்மைகளுடன் வருகிறது. உங்கள் காருக்கான மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டை வாங்குவது எவ்வாறு பயனளிக்கிறது என்பதை அறிய, மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கையின் சில நன்மைகளைப் பார்க்கலாம்.

1. சட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுகிறது

இந்தியாவின் மோட்டார் வாகனச் சட்டம், 1986 இன் படி, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கார் உரிமையாளர்களும் தங்கள் கார்களை பொதுச் சாலைகளில் பயன்படுத்த மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கையை வைத்திருப்பது சட்டப்படி கட்டாயமாகும். எனவே, உங்கள் காருக்கான மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டை நீங்கள் வாங்கினால், நீங்கள் நாட்டின் சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டுஅதன் மீறலுக்கானஅபராதத்தைத் தவிர்க்கிறீர்கள்.

2.மூன்றாம் தரப்பு சட்டப் பொறுப்புகளை ஈடுசெய்யும்

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, மூன்றாம் தரப்பு நபருக்கு தற்செயலான இழப்பு அல்லது சேதத்தை பாலிசிதாரர் ஏற்படுத்தினால், பாலிசிதாரரின் அனைத்து மூன்றாம் தரப்பு சட்டப் பொறுப்புகளையும் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு ஈடுசெய்யும். மேலும் கார் அல்லது சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களுக்கு பணம் செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல், காயம் அல்லது இறப்பு ஏற்பட்டால் மூன்றாம் தரப்பு நபருக்கு இழப்பீடும் வழங்கும்.

3.நிதி உதவி வழங்குகிறது

மூன்றாம் தரப்பு நபருக்கு ஏற்படும் இழப்புகள் அல்லது சேதங்களை நீங்கள் செலுத்த முடியாவிட்டால், நிதி ரீதியாக சட்டப் பொறுப்புகள் வீழ்ச்சியடைய நேரிடும். மற்றும் திவால்நிலைக்கு வழிவகுக்கும். மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு உங்களுக்கு தேவையான நிதி உதவியை வழங்குவதோடு, உங்கள் மூன்றாம் தரப்பு கடன்களை செலுத்தி உங்கள் சேமிப்புகளை பாதுகாக்க உதவுகிறது.

4.மிகவும் மலிவானது

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டைப் போல் , கார் உரிமையாளர்கள் விரிவான கார் காப்பீட்டையும் வாங்கலாம், இது மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகளை மட்டுமல்லாமல் காப்பீடு செய்யப்பட்ட காரால் ஏற்படும் சேதங்களையும் ஈடுசெய்யும். விரிவான கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையுடன் ஒப்பிடும்போது மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு குறைந்த பாதுகாப்பு அளிப்பதால், இது மிகவும்மலிவானது. எனவே, நீங்கள் விரிவான கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்குவதற்கு குறைந்த விலையில் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்கலாம்.

5.மன அமைதியை உறுதி செய்கிறது

மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீடு ஒரு கார் உரிமையாளரை நிம்மதியாக எந்த கவலையும் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்ட உதவுகிறது. எதிர்பாராத விபத்து ஏற்பட்டால் மூன்றாம் தரப்பு கடன்களிலிருந்து பாதுகாக்க உறுதி செய்வதால் நிதிகளை ஏற்பாடு செய்வது பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இதனால், மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு கார் உரிமையாளரின் மன அமைதியை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் அவர்மகிழ்ச்சியாக கார் ஓட்டலாம்.

6.எளிதாகவாங்கலாம்

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டை வாங்குவது மிகவும் எளிதானது மற்றும் விரைவானது. உங்கள் வீட்டு ஆன்லைனில் எப்போது வேண்டுமானாலும் உங்கள் காருக்கான இந்த காப்பீட்டுத் தொகையை எளிதாக வாங்கலாம். மேலும், மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக்கான விலை இந்தியாவின் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (ஐஆர்டிஏ) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால், முரண்பாடுகளுக்கு வாய்ப்பில்லை.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டின் தீமைகள்

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டில் சில குறைபாடுகள்உள்ளது. அவற்றை கீழே பாருங்கள்:

1.சொந்த காருக்கு ஏற்படும் சேதங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை

ஒரு கார் விபத்தின் போது, ​​மூன்றாம் தரப்பு நபருக்கு உடல் காயங்கள் அல்லது சொத்து சேதங்கள் ஏற்பட்டால் சட்டப் பொறுப்புகள் குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஆனால் உங்கள் சொந்த காருக்கு சேதங்கள்ஏற்பட்டால்? விபத்துகள் உங்கள் காருக்கு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும், அதை உங்கள் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கை ஈடுசெய்யாது. இதனால், மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டில் உங்கள் காருக்கு ஏற்படும் இழப்புகள் அல்லது சேதங்களை நீங்கள் சொந்தமாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

2.திருட்டு / நெருப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு இல்லை

விபத்துக்களைத் தவிர, ஒரு கார் திருடப்படும் அல்லது தீ பிடிக்கும் அபாயத்தில் உள்ளது. உங்கள் கார் தீப்பிடித்தால் அல்லது திருடப்பட்டால், உங்கள் காரின் இழப்புக்கு உங்கள் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கை உதவாது.

3.கூடுதல் பாதுகாப்பு இல்லை

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுக் கொள்கை ஒரு விரிவான காப்பீட்டுக் கொள்கையைப் போல பரந்த அளவிலான கூடுதல் பாதுகாப்புகள் இல்லை. கூடுதல் பாதுகாப்புகள்உங்கள் காருக்கான கவரேஜை விரிவாக்க உதவுகின்றன, மேலும் நீண்ட காலத்திற்கு பணத்தை சேமிக்கவும் உதவும். பூஜ்ஜிய தேய்மானம் கவர், அனுப்பும் நன்மை, சாலையோர உதவி பாதுகாப்பு, உரிமைகோரல் இல்லாத போனஸ் பாதுகாப்பு, விலைப்பட்டியலுக்கு திரும்புவது போன்றவை விரிவான காப்பீட்டின் கீழ் கிடைக்கும் சில கூடுதல் பாதுகாப்புகளாகும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த அட்டைகளை மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பெற முடியாது.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டைக் கோருவதற்கான படி வாரியான செயல்முறை

படி 1- விண்ணப்பம்:

பாதிக்கப்பட்டவர் அல்லது சட்டத் தூதர் வாகனத்தின் உரிமையாளருக்கு எதிராக மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு இழப்பீடு கோரலாம்.

படி 2- ஒரு எஃப்.ஐ.ஆரை பதிவு செய்யுங்கள்

விண்ணப்பித்தல் முடிந்ததும், தேவையான விவரங்களை அளித்து, போலீசில் எஃப்.ஐ.ஆர்பதிவு செய்ய வேண்டும். உங்களிடம் எஃப்.ஐ.ஆரின் நகலும், பாதிக்கப்பட்டவர் செய்த செலவுகளின் அசல் பதிவுகளும் இருக்க வேண்டும்.

படி 3- மோட்டார் விபத்துக்கள் உரிமைகோரல் தீர்ப்பாயத்தை அணுகவும்.

முதல் தகவல் அறிக்கையை (எஃப்.ஐ.ஆர்) வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்த பின்னர், அடுத்த கட்டமாக மோட்டார் விபத்து உரிமைகோரல் தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கை பதிவு செய்யவேண்டும்.

படி 4- பாதுகாப்புதொகையைப் பெறுங்கள்

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டைக் கோருவதற்கு, முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட வரம்பு ஏதும் இல்லை. நீதிமன்றம் அதன் இறுதித் தீர்ப்பில் தீர்மானித்த முழுத் தொகையையும் காப்பீட்டாளர் ஈடுசெய்கிறார். இருப்பினும், ஐஆர்டிஏ சொத்து சேதத்திற்கான பாதுகாப்பு தொகை 7.5 லட்சம் வரை ஆகும்.

குறிப்பு: பொலிஸ் புகாரில் பின்வரும் தகவல்கள் இருக்க வேண்டும்:

 • டிரைவரின் உரிமை எண்
 • சாட்சிகளின் பெயர் மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள் (ஏதேனும் இருந்தால்)

விரிவான மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு கார் காப்பீடு

உங்களுக்கு ஒரு சாலை விபத்துநடந்தால், ​​நீங்கள் யாரைக் குறை கூறுவீர்கள்?

உங்களையா, கவனக்குறைவான ஓட்டுநரையா அல்லது குழிகள் நிறைந்த சாலைகளையா, அல்லது கெட்ட அதிர்ஷ்டத்தையா? யாரும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள் அல்லது யாரும் அதிக பணம் செலுத்த விரும்பமாட்டார்கள். விரிவான மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை உங்களுக்கு ஒரு மீட்பாளராக செயல்படுகிறது!

கார் காப்பீட்டை வைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள், ​​உடனடியாக உங்களுக்கு வரும் அடுத்த கேள்வி, "நான் எந்த வகையான கார் காப்பீட்டை தேர்வு செய்ய வேண்டும்?"

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுகிறோம்!

கார் காப்பீடு இரண்டு வகைப்படும்: மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு மற்றும் விரிவான கார் காப்பீடு.

மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு மரணம் அல்லது உடல் காயம் அல்லது விபத்தில் நபரின் சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு உரிமைகோரல்களில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கிறது. உங்கள் காரை சாலைகளில் இயக்க மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு சட்டப்படி கட்டாயமாகும்.

விரிவான கார் காப்பீடு மிகவும் விரிவானது. இது உங்கள் வாகனத்தை இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. காழ்ப்புணர்ச்சி, பூகம்பம், வெள்ளம், புயல், வேலைநிறுத்தம், கலவரம், பயங்கரவாத தாக்குதல் அல்லது திருட்டு போன்றவற்றால் உங்கள் காருக்கு ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால் இந்த திட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படும். மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பை மட்டுமேஈடுசெய்யும், ​​விரிவான காப்பீடு காப்பீட்டாளருக்கு சொந்த சேதம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு ஆகியவற்றை ஈடுசெய்யும். இதனால்தான், பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தை உகந்ததாகபெரும்பாலும் நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

விரிவான திட்டம் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடியதாக தோன்றுவதற்கான நன்மைகள் இங்கே:

மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு காப்பீடு

விரிவான கார் காப்பீடு

காப்பீட்டு பிரீமியம் குறைவாக உள்ளது

பரந்த அளவிலான கவரேஜை வழங்குகிறது, ஆனால் கணிசமாக அதிக பிரீமியத்துடன் வருகிறது

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் உடல் காயம் மற்றும் தற்செயலான மரணம் ஆகியவற்றை ஈடுசெய்யும்

காப்பீடு செய்யப்பட்டவருக்கு / காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு ஆகியவற்றிற்கு ஏற்படும் தற்செயலான சேதங்களை ஈடுசெய்யும்

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்பட்ட சொத்து சேதத்தை ஈடுசெய்யும்

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள் காரணமான சேதங்களை ஈடுசெய்யும்

உங்கள் வாகனத்தின் மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டை வாங்குவது சரியாகும்

இது ஆடம்பர அல்லது விலையுயர்ந்த கார்களுக்கு நன்மை பயக்கும், இது அனைத்து சேதங்களுக்கும் எதிராக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது

பொறுப்புக் கவரேஜ் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது

காப்பீட்டாளருக்கு வாகன மோதலை விட அதிக ஈடுசெய்கிறது

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டின் சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள்

ஐஆர்டிஏவின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, புதிய வாகனங்களுக்கு நீண்டகால மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டை வழங்க அனைத்து பொது காப்பீட்டாளர்களும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதன் படி, அனைத்து காப்பீட்டாளர்களும் கார்களுக்கு மூன்று ஆண்டு மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடும், இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஐந்தாண்டு மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடும் வழங்க வேண்டும். இருப்பினும், இது எதிர்காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய பிரீமியங்களில் சற்று பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு பிரீமியம் விகிதங்கள் ஜூன் 16, 2019 முதல் அமலுக்கு வரும்:

எண்

வகை

வாகன வகுப்பின் விளக்கம்

பிரீமியங்கள் ஜூன் 16, 2019 (ரூ.)

1

தனியார் கார்களுக்கான மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு பிரீமியம் *

1000CC க்கும் குறைவு.

2,072.00

1000CC க்கு மேல் ஆனால் 1500CC க்கும் குறைவு

3,221.00

1500 CC க்கு மேல்

7,890.00

2

இரு சக்கர வாகனங்களுக்கான மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு பிரீமியம்

75CC க்கும் குறைவு.

482.00

75CC க்கு மேல் ஆனால் 150CC க்கும் குறைவு

752.00

150CC க்கு மேல் ஆனால் 350CC க்கும் குறைவு

1,193.00

350CC க்கு மேல்

2,323.00

3

A1

பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் பொது கேரியர் வாகனங்கள் (3 சக்கர வாகனங்கள் தவிர)

ஜி.வி.டபிள்யூ 7500 கிலோவிற்கும் குறைவானது

15,746.00

7500 கிலோவுக்கு மேல் ஆனால் 12000 கிலோவிற்கும் குறைவானது

26,935.00

12000 கிலோவுக்கு மேல் ஆனால் 20000 கிலோவிற்கும் குறைவானது

33,418.00

20000 கிலோவுக்கு மேல் ஆனால் 40000 கிலோவிற்கும் குறைவானது

43,037.00

40000 கிலோவுக்கு மேல்

41,561.00

4

A2

பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் தனியார் கேரியர் வாகனங்கள் (3 சக்கர வாகனங்கள் தவிர)

ஜி.வி.டபிள்யூ 7500 கிலோவிற்கும் குறைவானது

8,438.00

7500 கிலோவுக்கு மேல் ஆனால் 12000 கிலோவிற்கும் குறைவானது

17,204.00

12000 கிலோவுக்கு மேல் ஆனால் 20000 கிலோவிற்கும் குறைவானது

10,876.00

20000 கிலோவுக்கு மேல் ஆனால் 40000 கிலோவிற்கும் குறைவானது

17,476.00

40000 கிலோவுக்கு மேல்

24,825.00

5

A3

மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட 3 சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட மிதி சுழற்சிகளை எடுத்துச் செல்லும் பொது கேரியர்கள் வாகனங்கள்

மின் வண்டிகள் தவிர

4,092.00

மின் வண்டிகள்

2,859.00

6

A4

கேரியர்கள் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட 3 சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட மிதி சுழற்சிகள்எடுத்துச் செல்லும்

தனியார்வாகனங்கள்

மின் வண்டிகள் தவிர

3,914.00

மின் வண்டிகள்

3,204.00

7

B

டிரெய்லர்கள்

6 ஹெச்பி வரை விவசாய டிராக்டர்கள்

857.00

சிறப்பு மற்றும் இதர வகை வாகனங்கள் (வகுப்பு-சி) அடங்கிய வாகனங்கள்

2,341.00

8

D

சிறப்பு வகை வாகனங்கள்

(i) 6 ஹெச்பி, விமான ஏற்றிகள் மற்றும் ஹியர்ஸுடன் பாதசாரிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் விவசாய டிராக்டர்கள்

1,550.00

(ii) பிற சிறப்பு மற்றும் இதர வகை வாகனங்கள்

6,847.00

9

E

மோட்டார் வர்த்தகம் (சாலை போக்குவரத்து அபாயங்கள்)

(i) 2400 கி.மீ.க்கு மேல் இல்லாத தூரம்

1,055.00

(i) 2400 கி.மீ.க்கு மேல் தூரம்

1,268.00

10

F

மோட்டார் வர்த்தகம் (சாலை அபாயங்கள்) (மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட 2 சக்கர வாகனங்கள் தவிர்த்து) (வர்த்தக சான்றிதழ் அல்லது பெயரிடப்பட்ட டிரைவர்)

1 வது பெயர் சான்றிதழ் அல்லது இயக்கி

1,345.00

5 வரை கூடுதல் சான்றிதழ்கள் / ஓட்டுநர்களுக்கு (ஒரு சான்றிதழ் / ஓட்டுநருக்கு)

651.00

கூடுதல் சான்றிதழ்கள் / ஓட்டுநர்களுக்கு 5 க்கும் மேற்பட்ட ஆனால் 10 க்கும் குறைவாக (சான்றிதழ் / ஓட்டுநருக்கு)

419.00

கூடுதல் சான்றிதழ்கள் / ஓட்டுநர்களுக்கு 10 க்கும் மேற்பட்ட ஆனால் 15 க்கும் குறைவாக (சான்றிதழ் / ஓட்டுநருக்கு)

363.00

11

F

மோட்டார் வர்த்தகம் (சாலை அபாயங்கள்) (மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட 2 சக்கர வாகனங்கள்) (வர்த்தக சான்றிதழ் அல்லது பெயரிடப்பட்ட இயக்கி)

1 வது பெயர் சான்றிதழ் அல்லது இயக்கி

515.00

ஒவ்வொரு கூடுதல் சான்றிதழ் / இயக்கி

257.00

12

C1a

பயணிகளை வெகுமதிக்கு கொண்டு செல்ல அல்லது அதிகபட்சம் 6 பயணிகள் திறன் கொண்ட வாடகைக்கு பயன்படுத்தப்படும்4 சக்கர வாகனங்கள்

அடிப்படை டிபி பிரீமியம்

பிரீமியம் (உரிமம் பெற்ற பயணிகளுக்கு) (பி) #

1000CC க்கும் குறைவு

5,769.00

1,110.00

1000CC க்கு மேல் ஆனால் 1500CC க்கும் குறைவாக

7,584.00

934.00

1500CC க்கு மேல்

10,051.00

1,067.00

13

C1b

3 சக்கர வாகனம் பயணிகளை வெகுமதிக்கு கொண்டு செல்ல அல்லது அதிகபட்சம் 6 பயணிகள் திறன் கொண்ட வாடகைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது

இ-ரிக்‌ஷா

2,595.00

1,241.00

இ-ரிக்‌ஷா தவிர வேறு வாகனங்கள்

1,685.00

806.00

14

C2

அதிகபட்சம் 6 பயணிகள் திறன் கொண்ட பயணிகளை வாடகைக்கு அல்லது வெகுமதிக்கு கொண்டு செல்லப் பயன்படுத்தப்படும்

4 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சக்கரங்களைக் கொண்ட வாகனங்கள்

பள்ளி பேருந்துகள்

13,874

848

பிற பேருந்துகள்

14,494

886

15

C3

வெகுமதிக்காக அல்லது 6 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளின் திறன் கொண்ட 17 வாடகைக்கு குறைவான பயணிகளைக் கொண்டு செல்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்

மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட 3 சக்கர வாகன பயணிகள் வாகனங்கள்

6,913.00

1,379.00

16

C2

பயணிகளை வெகுமதிக்கு கொண்டு செல்ல அல்லது 17 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளின் திறன் கொண்ட வாடகைக்கு பயன்படுத்தப்படும்

3-சக்கர பயணிகள் வாகனம்

15,845.00

969.00

17

C4

பயணிகளை வெகுமதி மற்றும் வாடகைக்கு எடுத்துச் செல்லப் பயன்படுத்தப்படும்மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட 2 சக்கர வாகனங்கள்

75CC க்கு மேல் இல்லை

861.00

580.00

75CC க்கு மேல் ஆனால் 150CC க்கும் குறைவாக

861.00

580.00

150 சி.சி.க்கு மேல் ஆனால் 350 சி.சி.க்கு குறைவாக

861.00

580.00

350 சி.சி.க்கு மேல்

2,254.00

580.00

* விண்டேஜ் கார்கள்: விண்டேஜ் கார்கள் பிரிவின் கீழ் தனியார் கார்களுக்கு 25% தள்ளுபடி அனுமதிக்கப்படும், இது விண்டேஜ் கார்கள் என விண்டேஜ் மற்றும் கிளாசிக் கார் கிளப் ஆஃப் இந்தியா முந்தைய ஐஎம்டியாக சான்றளித்துள்ளது.

# டி பி பிரீமியம் என்பது அடிப்படை டி பி பிரீமியம் (A) இன் மொத்தம் மற்றும் உரிமம் பெற்று சுமந்து செல்லும் திறனின் பெருக்கத்தால் பெறப்பட்ட தொகை (B) இல் உள்ள தொகை

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு: விலக்குகள்

அடிப்படை மோட்டார் காப்பீட்டு திட்டத்தைப் போலவே, நிலையான மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடும் சில சூழ்நிலைகளுக்கு பொருந்தாது. பின்வரும் பட்டியல் இதுபோன்ற சில சூழ்நிலைகள்:

 • எந்தவொரு குறிப்பிட்ட புவியியல் எல்லைக்கு வெளியே தற்செயலான சேதம் / பொறுப்பு / இழப்பு
 • ஒப்பந்தப் பொறுப்பினால் எழும் உரிமைகோரல்கள்
 • உரிமையாளர் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டுநரைத் தவிர வேறு எந்த நபரும் வாகனம் ஓட்டினால்.
 • மூன்றாம் தரப்பினர் தற்செயலான இழப்பு அல்லது சேதத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டால், அது கணிசமான இழப்பிலிருந்து சம்பாதித்துள்ளது.
 • ஒரு அணு ஆயுதம் அல்லது கதிரியக்க மாசுபாட்டால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஏற்படும் பொறுப்பு.
 • படையெடுப்பு, போர் அல்லது வேறு ஏதேனும் போர்க்குணமிக்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏற்படும் சேதம், இழப்பு மற்றும் / அல்லது பொறுப்பு.
 • பாலிசி செயலற்ற நிலையில் இருக்கும்போது அல்லது விபத்து நடந்த நேரத்தில் ஓட்டுநர் சரியான ஓட்டுநர் உரிமத்தை வைத்திருக்கவில்லை எனில் எழும் உரிமைகோரல்

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள விவரங்கள் மிகவும் பொதுவான விதிவிலக்குகள் ஆகும்; விதிவிலக்குகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் கொள்கையின் ஆவணங்களை பார்க்க வேண்டும்.

மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டை ஆன்லைனில் ஒப்பிட்டு மேலும் சேமிக்கவும்!

நீங்கள் திட்டத்தை முடிவு செய்தவுடன், அடுத்த கட்டமாக மூன்றாம் தரப்பு மோட்டார் காப்பீட்டை ஆன்லைனில் ஒப்பிட வேண்டும். உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் சிறந்த ஒப்பந்தங்களைப் பெற ஆன்லைன் ஒப்பீடு உதவுகிறது. திட்டங்கள் குறித்த நன்மைகள், அம்சங்கள், கவரேஜ், உரிமைகோரல் தீர்வு செயல்முறை, பிரீமியம் போன்றவற்றை நீங்கள் ஒப்பிடலாம். பாலிசிபஜார்.காமில், இந்த திட்டங்களை கண் சிமிட்டலில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுகிறோம். நீங்கள் எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட்டு, தொடர்புடைய தகவல்களை நிரப்ப வேண்டும் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை அல்லது இரு சக்கர வாகன காப்பீட்டை அதிக காப்பீட்டாளர்களிடம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். உங்கள் பட்ஜெட் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் கண்டறிந்ததும், அதை எங்கள் வலைத்தளத்திலிருந்து நேரடியாக வாங்கலாம். இவ்வாறுபோதுமான மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டுடன்மகிழ்ச்சியாக சவாரி செய்யுங்கள்!

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

Written By: PolicyBazaar - Updated: 14 July 2021
You May Also Like

Find similar car insurance quotes by body type

Hatchback Sedan SUV MUV
insurance-ka-superhero
Search
Car insurance save up to 85
Disclaimer: Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by an insurer.
Calculate your car IDV
IDV of your vehicle
Calculate IDV
Calculate Again

Note: This is your car’s recommended IDV as per IRDAI’s depreciation guidelines.asdfsad However, insurance companies allow you to modify this IDV within a certain range (this range varies from insurer to insurer). Higher the IDV, higher the premium you pay.

Policybazaar lets you compare premium prices from 20+ Insurers!
Compare Prices

Why buy from Policybazaar?

 • 24x7 Claims Assistance
  NEW
 • Cashless Assurance
 • 3-Day Repair Assurance
 • Free Pickup & Drop
 • Self Video Claims
 • Windshield Claims At Home
View Plans