இந்தியாவில் சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்கள் 2021

குடும்பம் அல்லது சார்ந்தவர்களை கொண்ட ஒரு தனி நபருக்குக் சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டத்தை கண்டறிதல் இன்றியமையாத ஒரு தேவையாகும். நாம் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு கூடுதல் மதிப்பை வழங்குவது சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாகும். காப்பீட்டாளர் இறந்தால் அவரது பயனாளிக்கு ஒரு உறுதி பணம் செலுத்தப்படுவது இந்த ஆயுள் காப்பீடின் அடிப்படை வடிவம் ஆகும். ஒரு சிறந்த டெர்ம் ஆயுள் காப்பீடு திட்டத்தின் ப்ரீமியம் விகிதம் மூன்று காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது: வயது, பாலிசியின் கால அளவு, நீங்கள் வேண்டும் உறுதி பணம்.

Read more
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month+
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
Tax Benefit
Upto Rs. 46800
Life Cover Till Age
99 Years
8 Lakh+
Happy Customers
+Tax benefit is subject to changes in tax laws. +Standard T&C Apply
++ Discount is offered by the insurance company as approved by IRDAI for the product under File & Use guidelines
Get ₹1 Cr. Life Cover at just ₹449/month+
No medical checkup required
Save more with upto 10% discount
Covers COVID-19
+91
View plans
Please wait. We Are Processing..
Get Updates on WhatsApp
By clicking on "View plans" you agree to our Privacy Policy and Terms of use

பெரும்பாலான மக்கள் காப்பீடு திட்டங்கள் எந்த ஒரு முதிர்வு நன்மையும் வழங்காததால் போதுமான பாதுகாப்பு தொகை வழங்குவதில்லை என்ற தவறான எண்ணம் கொண்டுள்ளனர். இருப்பினும் இதற்கு மாறாக பல்வேறு டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்கள் அதிகமான பாதுகாப்பு தொகையை மிக குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் வழங்குகிறது. மேலும் பிரீமியம் செலுத்த எளிதான வழிமுறை சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டத்தின் வசதியுடன் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது. 

இந்தியாவில் சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்கள்.

கீழ்வரும் கட்டத்தில் 2020இல் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்களின் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

காப்பீடு திட்டம்

நுழைவு வயது (குறைந்தபட்சம - அதிகபட்சம்)

கொள்கை காலம் (குறைந்தபட்சம் - அதிகபட்சம்)

விபத்து இறப்பு பயன்

கடுமையான நோய் பலன்

பிரிமியம் தள்ளுபடி

முனைய நோய்

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ப்ரொடக்டர் பிளஸ்  திட்டம்

18-65 வயது

5-70 வயது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

உள்ளடக்கப் பட்டது

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

ஏகான் லைப் ஐடெர்ம் திட்டம்

18-65 வயது

18-65 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

செலுத்தப்பட்டது

இலவசம்

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

அவிவா லைப் கார்டு அட்வான்டேஜ் திட்டம்

18-55 வயது

10-30 வயது

உள்ளடக்கப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

பஜாஜ் அல்லியன்ஸ் ஈடச் லம்ப்சம்

18-65 வயது

18-65 வயது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

இலவசம்

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

பாரதி ஆக்ஸா டெர்ம் திட்டம் ஈ ப்ரொடெக்ட்

18-65 வயது

10-75 வயது

உள்ளடக்கப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

கனரா ஹ்ஸ்பிசி ஐசெலக்ட் + டெர்ம் திட்டங்கள்

18-65 வயது

5-62 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

செலுத்தப்பட்டது

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

எடெல்வெய்ஸ் டோக்கியோ மை லைப் திட்டம்+

18-55 வயது

10-85 வயது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

எக்சைட் லைப் ஸ்மார்ட் டெர்ம் திட்டம்

18-65 வயது

10-30 வயது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

ஃப்யூச்சர் ஜெனராலி பிளக்ஸி ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம்

18-55 வயது

10-65 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

எச்டிஎப்சி லைஃப் கிளிக் டு புரடக்ட் 3D பிளஸ்

18-65 வயது

18-65 வயது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

ஐசிஐசிஐ புருடன்சியல் ஐபுரட்டக்ட் ஸ்மார்ட்

18-60 வயது

18-60 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

இலவசம்

இலவசம்

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் எனி டைம் திட்டம்

18-60 வயது

5-40 வயது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

ஐடிபிஐ பெடரல் இன்ஷூரன்ஸ் பிளக்ஸி டெர்ம் திட்டம்

18-60 வயது

10-62 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

கோட்டக் இ-டெர்ம் திட்டம்

18-65 வயது

5-75 வயது

உள்ளடக்கப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

உள்ளடக்கப்பட்டது

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

எல்ஐசி ஈ-டெர்ம் திட்டம்

18-60 வயது

18-60 வயது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

மேக்ஸ் லைஃப் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் பிளஸ்

18-60 வயது

18-60 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

உள்ளடக்கப்பட்டது

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

பிஎன்பி மெட்லைஃப் மேரா டெர்ம் திட்டம்

18-65 வயது

18-65 வயது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

சகாரா கவச்

18-50 வயது

15-20 வயது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

எஸ்பிஐ லைஃப் ஈ கார்டு திட்டம்

18-65 வயது

18-65 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

எஸ்பிஐ ஸ்மார்ட் கார்டு

18-60 வயது

18-60 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

இலவசம்

இலவசம்

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

ஸ்ரீராம் லைப் கேஷ்பேக் டெர்ம் திட்டம்

12-50 வயது

10-25 வயது

செலுத்தப்பட்டது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

எஸ்யூடி லைஃப் அபய்

18-65 வயது

15-40 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

நா/அ

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

டாடா ஏஐஏ மஹா ரக்ஷா சுப்ரீம்

18-70 வயது

10-40 வயது

செலுத்தப்பட்டது

நா/அ

நா/அ

உள்ளடக்கப்பட்டது

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்கவனத்திற்கு: பாலிசி பஜார் இந்த ஒரு காப்பீடு நிறுவனத்தையோ காப்பீடு நிறுவனம் வழங்கும் காப்பீடு பொருளையோ அங்கீகரிக்கவோ மதிப்பிடவோ அல்லது பரிந்துரைக்கவோ இல்லை

**குறிப்பு: மேலே கூறப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு கட்டாயமாக மருத்துவ சான்றுகள் தேவை

கவனத்திற்கு: திரு வரும் திட்டங்கள் வரிசை படுத்தப்படவில்லை. பாலிசி பஜார் எந்த ஒரு காப்பீடு நிறுவனத்தையோ காப்பீடு நிறுவனம் வழங்கும் காப்பீடு பொருளையோ அங்கீகரிக்கவோ மதிப்பிடவோ, அல்லது பரிந்துரைக்கவோ இல்லை

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ப்ரொடக்டர் பிளஸ் திட்டம்

இது குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் அதிக உறுதி பணத்தை வழங்கும் ஒரு வழமையான பாதுகாப்பு திட்டம் ஆகும். இது காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்தின் நிதி எதிர்காலத்தை எந்த ஒரு அசம்பாவிதத்தில் இருந்தும் பாதுகாக்கும். மேலும் இந்த திட்டம் எதிர்காலத்தில் நிகழப்போகும் பொறுப்புகளையும் கவனித்துக் கொள்ளும், மற்றும் குடும்பத்தலைவர் இறந்த பின்னரும் கூட அவரது குடும்பத்தினர் நன்றாக வாழ வழிவகுக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சில முக்கிய அம்சங்களும் அதன் நன்மைகளும் இங்கே:

அம்சங்களும் நன்மைகளும்

இந்த விலை குறைந்த டெர்ம் திட்டத்தின் அம்சங்களும் முக்கிய நன்மைகளும் கொண்ட பட்டியல் இங்கே - ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் பாதுகாவலர் பிளஸ் திட்டம்

 • இந்தத் திட்டம் குறைந்த பிரீமியர் விகிதத்தில் முழுமையான நிதி பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.
 • உறுதிப் பணத்தை அதிகரிக்கும் விருப்பத்தை அளித்து அதிகரிக்கும் வாழ்வியல் செலவில் இருந்து பாதுகாக்கிறது
 • இந்தத் திட்டத்தில் உள்ளடங்கும் மொத்த மற்றும் நிரந்தர இயலாமை பாதுகாப்புத் தொகை மூலம் பாலிசியின் கவரேஜை அதிகரிக்கலாம்
 • பாலிசியின் பயனாளி இறப்பு பணத்தை வருடாந்திர வருவாயாக பெறலாம்
 • ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்படுத்த பாலிசி வெகுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றது
 • இந்தத் திட்டம் பாலிசியின் பாதுகாப்பு தொகையை அதிகப்படுத்த ரைடர் விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது
 • பாலிசிதாரர் வருமான வரி சட்டத்தின் பிரிவு 80சி இன் கீழ் வரி சேமிக்க முடியும்

ஏகான் லைப் ஐடெர்ம் திட்டம்

இந்தியாவில் வழங்கும் ஒரு தரும் காப்பீடு திட்டமான ஏகான் வாழ்வு ஐடெர்ம் திட்டம் ஒரு தூய டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் ஆகும்; அது சீர் செய்ய முடியாத நோய் நன்மைகளுடன் வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் 80 வயது வரை வாழ்க்கை பாதுகாப்பு தொகை வழங்குகிறது. இணையத்தில் வழங்கும் டெர்ம் திட்டம் என்பதால் இந்த பாலிசியை வாங்கும் வழிமுறை மிகவும் எளிமையானது மற்றும் துன்பமற்றது. மேலும் இந்தத் திட்டம் பாலிசியின் கவரேஜ் மேம்படுத்துவதற்காக விபத்து ரைடர் மரணம் பயன் மற்றும் சீர் செய்ய முடியாத நோய் பயன் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது

அம்சங்களும் நன்மைகளும் 

இந்த விலை குறைந்த டெர்ம் திட்டத்தின் அம்சங்களும் முக்கிய நன்மைகளும் கொண்ட பட்டியல் இங்கே - ஏகான் வாழ்வு ஐடெர்ம் திட்டம்

 • இந்தத் திட்டத்தை இணையத்திலேயே எளிய மற்றும் எளிமையான வழி முறையில் வாங்கலாம்
 • பாலிசியின் குறைந்தபட்ச முறை நுழைவு வயது 18, பாலிசியின் அதிகபட்ச நுழைவு வயது 65 ஆண்டுகள்.
 • பாலிசியில் அதிகபட்சம் முதிர்வு வயது 80 ஆண்டுகள்
 • பாலிசிதாரர் வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் வரிச்சலுகையை பெறலாம்
 • காப்பீட்டாளர் இறந்து விட்டால் இறப்பு பயன் பாலிசியின் பயனாளிக்கு செலுத்தப்படும்
 • இந்தத் திட்டம் பிரீமியம் கட்டண பயன்முறையில் அனுசரணை கொண்டது
 • இந்த பாலிசி புகைப் பிடிக்காதவர்களுக்கும் பெண் காப்பீட்டாளர் களுக்கும் குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தை வழங்குகிறது.

அவிவா லைப் கார்டு நன்மை திட்டம்

இது இணைக்கபடாத பங்கேற்காத பாதுகாப்பு திட்டம் ஆகும். நமது அன்புக்கு உரியவர்களின் நிதி எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கிறது. இந்த திட்டம் காபீட்டளரின் குடும்பத்திற்கு ஒரு இறப்பு நன்மையை வழங்குவதோடு மட்டும் நில்லாமல் பாலிசிதாரர் பாலிசியின் கொள்கை காலம் முழுவதும் உயிர் வாழ்ந்தால் உயிர் வாழ்தல் நன்மை என்ற பெயரில் பிரீமியம் திரும்ப செலுத்தப்படுகிறது. பிரீமியம் திட்டத்தின் கால வருவாய் (டிஆர்ஓபி) என இந்த திட்டத்தை ஆன்லைனில் எளிய முறையில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாமல் வாங்கலாம். கொள்கையின் அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகளை பார்ப்போம்

அம்சங்களும் நன்மைகளும் 

பாலிசி வழங்கும் சில அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் இவை.

 • இந்த திட்டம் காபீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு முழு பாதுகாப்பை குறைந்த செலவில் வழங்குகிறது
 • ஒரு டி ஆர் ஓ பி திட்டமாக காபீட்டளர் பாலிசியின் முழு காலமும் உயிர் வாழ்ந்தால் பாலிசியில் செலுத்தப்படும் பிரீமியம் திரும்ப வழங்கப்படும்
 • காப்பீட்டாளர் சீரான இடைவெளியில் பிரீமியம் செலுத்தும் விருப்பம் அல்லது மொத்தமாக ஒரே தவணையில் பிரீமியம் செலுத்தும் விருப்பத்தின் மூலம் பிரீமியம் செலுத்துவது தேர்ந்தெடுக்கலாம்
 • இந்தத் திட்டம் இரு வகை பலன்களை வழங்குகிறது

விருப்பம் அ - வாழ்வு பாதுகாப்பு

விருப்பம் ஆ - வாழ்வு மற்றும் ஊனம் பாதுகாப்புடன் பிரீமியம் திரும்ப கொடுத்தல்

 • மற்றும் 10 (10 டி) இன் கீழ் வரிச் சலுகைகளை பெறலாம்

 • பஜாஜ் அலையன்ஸ் இடச் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம்

பஜாஜ் அலையன்ஸ் இடச் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைப் காப்பீடு திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இந்தத் திட்டம் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு குறைந்த பிரிமியம் விகிதத்தில் நிதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. பங்கேற்காத தூய தரும் காப்பீடு கொள்கையாக பஜாஜ் அலையன்ஸ் இடச் ஆன்லைன் கால திட்டம் தேர்ந்தெடுக்க 4 வெவ்வேறு ஆயுள் பாதுகாப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. இறப்பு நன்மை தவிர வருமான வரிச் சட்டம் 1961இன் பிரிவு 80 சி மற்றும் 10 (10 டி) இன் கீழ் இந்தத் திட்டமும் வரி சலுகையை வழங்குகிறது. 

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

அவிவா ஐலைஃப் திட்டம் சலுகைகளும் அம்சங்களும் நிரம்பியது அவை பின்வருமாறு: 

 • இது விலை குறைந்த தரும் திட்டங்களில் ஒன்றாகும், இதனை ஆன்லைனில் எளிய மற்றும் தொந்தரவில்லாத முறையில் வாங்க முடியும்
 • காப்பீட்டாளர் இறந்துவிட்டால் இந்த பாலிசி அவரது குடும்பத்திற்கு 15 வருடங்களுக்கு உறுதியான வருடாந்திர ஊதியம் வழங்குகிறது
 • வருமான வரி சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி மற்றும் 10 (10 டி) யின் கீழ் வரிச் சலுகையைப் பெறலாம்
 • இந்த திட்டம் பணம் செலுத்துவதற்கு இரண்டு வெவ்வேறு விருப்பங்களை வழங்குகிறது
 • பாலிசியின் அதிகபட்ச முதிர்வு வயது 70 ஆண்டுகள்
 • இந்தத் திட்டம் 15 நாட்களுக்கு இலவசமாக உபயோகிக்கும் விருப்பத்தையும் வழங்குகிறது

 • பஜாஜ் அலையன்ஸ் இடச் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம்

பஜாஜ் அலையன்ஸ் இடச் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஆயுள் காப்பீடு திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இந்தத் திட்டம் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு குறைந்த பிரிமியம் விகிதத்தில் நிதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. பங்கேற்காத தூய தரும் காப்பீடு கொள்கையாக பஜாஜ் அலையன்ஸ் இடச் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் தேர்ந்தெடுக்க 4 வெவ்வேறு ஆயுள் பாதுகாப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. இறப்பு நன்மை தவிர வருமான வரிச் சட்டம் 1961இன் பிரிவு 80 சி மற்றும் 10 (10 டி) இன் கீழ் இந்தத் திட்டமும் வரி சலுகையை வழங்குகிறது. 

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

பஜாஜ் அலையன்ஸ் இடச் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் கீழே:

 • இது ஆன்லைனில் வாங்க கூடிய முழுமையான தரும் காப்பீடு திட்டம் ஆகும்.
 • வழக்கமான குருதி பணத்தின் மேல் கூடிய உறுதி பணம் கவரேஜ் தொகை ரூபாய் 1 லட்சம் வழங்கக்கூடியது
 • ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நேர்ந்தால் இந்த பாலிசி காப்பீட்டாளர் என் குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பு அளிக்கும்
 • இறப்பு பயன் தொகை இரண்டு வெவ்வேறு செலுத்தும் விருப்பங்களில் வழங்கப்படுகிறது
 • வருமான வரி சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி மற்றும் 10 10d இன் கீழ் வரி சலுகைகளை பெறலாம்
 • இந்தத் திட்டம் புகை பிடிக்காதவர்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தை வழங்குகிறது

 • பாரதி ஆக்ச டெர்ம் திட்டம் இ ப்ரோடெக்ட்

இது ஒரு ஆன்லைன் டெர்ம் காப்பீடு திட்டமாகும், இது ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. ஆன்லைன் திட்டம் என்பதால் எளிதாக மற்றும் தொந்தரவில்லாமல் ஆன்லைனில் வாங்கலாம். காப்பீடு திட்டத்தின் நன்மைகள் உடன் வரி சேமிக்கவும் இந்தத் திட்டம் உதவுகிறது. 

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

கொள்கையின் சில அம்சங்களும் நன்மைகளும் கீழ்வருமாறு. 

 • இந்தத் திட்டம் தனித்துவமான குடும்ப பராமரிப்பு சலுகைகளுடன் வருகிறது
 • ஒருவரின் தேவை மற்றும்பொருத்தத்திற்கு ஏற்ப காப்பீடு தொகை மற்றும் பாலிசியின் கொள்கைகளும் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்தத் திட்டம் விருப்பங்கள் அளிக்கிறது.
 • பாலிசிதாரர் ஆண்டுதோறும் அல்லது அறை ஆண்டுதோறும் பிரீமியத்தை செலுத்தலாம்
 • பாலிசிதாரர் அவர்களின் தேவைக்கேற்ப திட்டத்தை மாற்றி வடிவமைக்கலாம்
 • வருமான வரி சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி யின் கீழ் வரி சலுகைகளை பெறலாம். 

 • கனரா எச்எஸ்பிசி ஐ செலக்ட் பிளஸ் டெர்ம் திட்டம்

கனரா எச்எஸ்பிசி செலக்ட் பிளஸ் தரும் திட்டம் என்பது ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு திட்டம் ஆகும், குடும்பத்தலைவர் இறந்துவிட்டால் அவரது குடும்பத்தினருக்கு நிதி பாதுகாப்பு எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட தாகும். இந்தத் திட்டம் ஒரே பாலிசியில் கணவர், மனைவியை உள்ளடக்குவது, முழு ஆயுள் கால பாதுகாப்பு, பல பிரீமியம் கட்டணம் விருப்பங்கள், போன்ற பல விருப்பங்களை வழங்குகிறது. இந்த பாலிசி வழங்கும் சில முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் இங்கே.

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

பாலிசி வழங்கும் சில அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் பின்வருமாறு

 • இந்தப் பாலிசி தேர்ந்தெடுக்க வெவ்வேறு கவரேஜ் விருப்பங்கள், நன்மை தொகைகள் வழங்குகிறது
 • பாலிசிதாரர் பாலிசியின் பிரீமியத்தை ஒரே தவணையாக அல்லது குறைந்த தவணை கட்டும் முறையில் செலுத்தலாம்
 • இந்தத் திட்டம் 5 வகை கவரேஜ் விருப்பங்களை வழங்குகிறது:

திட்ட விருப்பம்

  • வாழ்க்கை
  • வாழ்க்கையுடன் திரும்பக் கிடைக்கும் பிரிமியம்
  • லைஃப் பிளஸ்

கவரேஜ் விருப்பங்கள் (விருப்ப வாழ்க்கை திட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்)

   • நிலை
   • அதிகரிக்கும்
   • குறையும்

கட்டாயம் அல்லாத உள்ளடக்கப்பட்ட கவர்

    • விபத்து இறப்புப் பலன்
    • விபத்து மொத்த மற்றும் நிரந்தர இயலாமை - பிரீமியம் பாதுகாப்பு
    • விபத்து மொத்த மற்றும் நிரந்தர இயலாமை - பிரீமியம் பாதுகாப்பு பிளஸ்
    • குழந்தை ஆதரவு பலன்
     • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் வரி சலுகைகளை பெறலாம்
     • எடெல்வெய்ஸ் டோகியோ லைஃப் மை டெர்ம் திட்டம் பிளஸ்

இது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஊதிய கால காப்பீடு திட்டம் ஆகும், இது ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்தால் காப்பீட்டாளர் என் குடும்பத்திற்கு காப்பீடு தொகையை வழங்குகிறது. மேலும் இந்தத் திட்டம் வாழ்க்கை துணைக்கு, வாழ்க்கைத்துணை பயன் விருப்பத்தின் கீழ் அதிக லைஃப் கவர் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தால் வழங்கப்படும் சில நன்மைகள் மற்றும் அதன் முக்கிய அம்சங்களை பார்ப்போம்

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

கொள்கையின் சில அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள் பின்வருமாறு:

      • இந்தத் திட்டம் தேர்ந்தெடுக்க வெவ்வேறு கவரேஜ் விருப்பங்களை வழங்குகிறது
      • இந்தத் திட்டம் சிக்கலான முனைய நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது
      • பாலிசிதாரர் குறைந்த பிரீமியம் கட்டும் விருப்பத்தின் மூலம் பாலிசியின் பிரீமியத்தை அடைக்கலாம்
      • பிரீமியம் ரைடர் தள்ளுபடி என இந்தத் திட்டம் கூடுதல் ரைடர் நன்மைகளை வழங்குகிறது
      • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி மற்றும் 10 (10d) இன் கீழ் வரி சலுகைகளை பெறலாம்
      • இழப்பு பயனை மொத்த தொகை அல்லது மாதாந்திர வருமானமாக அல்லது இரண்டின் கலவையாக பெறலாம்

      • எக்சைட் லைஃப் ஸ்மார்ட் டெர்ம் திட்டம்

இது பங்கேற்காத இணைக்கப்படாத தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு திட்டமாகும், இது எந்த ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்விற்கும் எதிராக பாலிசிதாரர்ன் குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் கூடுதல் இன்ஷூரன்ஸ் கவரேஜ் வழங்குகிறது. தரும் பிரீமியம் திட்டம் திரும்புதல் என்ற பெயரில் பாலிசிதாரர் மொத்த பாலிசியின் கால அளவு முழுவதும் உயிர் பெற்று இருந்தால் பாலிசியின் மொத்த பிரிமியம் திரும்ப செலுத்தப்படும். இந்த பாலிசியின் சில அம்சங்களும் நன்மைகளும் இங்கே.

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

      • ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கிளிக் 2 புரோடக்ட் 3d பிளஸ் திட்டத்தின் சில அம்சங்களும் நன்மைகளும் பின்வருமாறு:
      • கிளாசிக்
      • ஸ்டெப் அப்
      • கம்பிரிஹென்சிவ்
       • பாலிசியின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த பாலிசிதாரர் முனைய நோய் ரைடர் மற்றும் விபத்து ரைடர் பயன்களை தேர்வு செய்யலாம்
       • பாலிசியின் காலம் முடிந்ததும் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபருக்கு மொத்த பிரீமியத்தில் வருமானமும் கொடுக்கப்படும்
       • இந்தத் திட்டம் இளக்கமான பிரிமியம் கட்டண விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது
       1. ஃப்யூச்சர் ஜெனராலி பிலெக்ஸி ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம்

இது ஒரு தனிப்பட்ட பங்கேற்காத இணைக்கப்படாத முழுமையான பாதுகாப்பு திட்டம் ஆகும். பாலிசியின் காலத்தில் காப்பீட்டாளர் துரதிர்ஷ்டவசமாக இறந்துவிட்டால் காப்பீட்டாளர் என் குடும்பத்திற்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கும் அவர்களின் எதிர்கால கடன்களை கவனித்துக் கொள்வதற்கும் இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் விளக்கமான கவர்ஏஜ் விருப்பங்களையும் தேர்ந்தெடுக்க வழி வகுக்கிறது. பாலிசி வழங்கும் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகளை பார்க்கலாம்.

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

       • எச்டிஎப்சி லைஃப் கிளிக் 2 புரோடக்ட் 3d பிளஸ் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களும் நன்மைகளும் கீழ்வருமாறு:
       • வழக்கமான ஆயுள் பாதுகாப்பு
       • வருமானம் பாதுகாப்பு

நிலையான வருமான பாதுகாப்பு

அதிகரிக்கும் வருமான பாதுகாப்பு

        • இந்தத் திட்டம் பெண் காப்பீட்டாளர் களுக்கு தள்ளுபடி வழங்குகிறது
        • இறப்பு பயனை மொத்தத் தொகையாக அல்லது மாதாந்திர வருமானமாக பெறலாம்
        • வருமான வரி சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி மற்றும் 10 (10d) கீழ் வரி சலுகைகளை பெறலாம்

        • எச்டிஎஃப்சி லைஃப் கிளிக் 2 புரோடெக்ட் 3D பிளஸ்

ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கிளிக் 2 புரோடெக்ட் 3D பிளஸ் காப்பீட்டாளர் என் குடும்பத்திற்கு குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் முழுமையான காப்பீடு பயனை வழங்கும் ஒரு ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டமாகும். எச்டிஎஃப்சி லைஃப் கிளிக் 2 புரோடெக்ட் 3D பிளஸ்ஸில் உள்ள 3D அம்சம் வாழ்க்கையின் நிச்சயமற்ற தன்மைகளை குறிக்கிறது அதாவது மரணம், நோய், மற்றும் இயலாமை. கொள்கை காலத்தில் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் காப்பீட்டாளர் என் குடும்பத்திற்கு இந்த திட்டம் நிதி பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. மேலும் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கிளிக் 2 புரோடெக்ட் 3D பிளஸ் ஒன்பது திட்டங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பத்தையும் அளிக்கிறது. 

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

முக்கிய அம்சங்களும் நன்மைகளும் கீழ்வருமாறு:

        • இந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டத்தை ஆன்லைனில் எளிய மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வழிமுறையில் வாங்கலாம்
        • இந்தத் திட்டம் அசம்பாவிதங்கள் இருந்து காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பு அளிக்கிறது
        • காப்பீட்டாளரின் தேவைக்கும் பொருத்தத்திற்குமேற்ப ஒன்பது வெவ்வேறு திட்ட விருப்பங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம்
        • இது 30 நாட்கள் இலவசமாக உபயோகிக்கும் வாய்ப்புடைய குறைந்த கட்டண டெர்ம் திட்டமாகும்
        • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி மற்றும் 10(10d) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வரிச் சலுகைகள் பெறலாம்
        • இந்தத் திட்டம் புகைப் பிடிக்காதவர்களுக்கும் பெண் காப்பீட்டாளர் களுக்கும் குறைந்த பிரீமியம் விகிதம் வழங்குகிறது

        • ஐசிஐசிஐ புரூ ஐ புரோடக்ட் ஸ்மார்ட்

ஐசிஐசிஐ புரூ ஐ புரோடக்ட் ஸ்மார்ட் டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் அது வெவ்வேறு விதமான ஆயுள்காப்பீடுகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பங்கள் கொண்டது. ஒரு முழுமையான டெர்ம் காப்பீடு திட்டமான ஐசிஐசிஐ ப்ரு புரோடெக்ட் ஸ்மார்ட் திட்டம் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு மிக குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் நிதி பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. இந்தத் திட்டம் மேலும் கூடுதலாக ரைடர் பயனை விபத்து இறப்பு ரைடர் பயனகவும் முனைய நோய் பயனாகவும், பாலிசியின் கவரேஜை மேம்படுத்த வழங்குகிறது

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

ஐசிஐசிஐ புரூ ஐபுரோடக்ட் ஸ்மார்ட் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:

        • இது ஆன்லைனில் எளிய மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத முறையில் வாங்க முடிந்த டெர்ம் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். 
        • இந்தத் திட்டம் முனைய நோய் மரணம் மற்றும் ஊனத்திலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.
        • இது வருமான வரிச் சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் வரிச் சலுகை வழங்குகிறது
        • காப்பீட்டாளர் மூன்று வகையான பணம் செலுத்தும் முறையிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் மாதாந்திர வருவாய், மொத்தத் தொகை, அதிகரிக்கும் வருமானம். 

        • இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் எனி டைம் திட்டம்

இது நீங்கள் இல்லாதபோது கூட உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை பார்த்துக்கொள்ள வழிவகுக்கும் ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு திட்டம் ஆகும். இந்தத் திட்டத்தை ஆன்லைனில் எளிய மற்றும் தொந்தரவில் வழிமுறையில் வாங்கலாம். உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு நிதி பாதுகாப்பை கொடுப்பதோடு அல்லாமல் இந்த திட்டம் காப்பீடு காலத்திற்குள் காப்பீட்டாளர் இறந்துவிட்டால் அவரது குடும்பத்தின் எதிர்கால பொறுப்புகளையும் கவனித்துக் கொள்ளும். கீழ்வருவன இந்தத் திட்டத்தின் சில அம்சங்களும் நன்மைகளும்.

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

எல்ஐசி டெர்ம் இன்சுரன்ஸ் திட்டம் பல்வேறு அம்சங்களும் நன்மைகளையும் உள்ளடக்கியது. சில முக்கிய அம்சங்களும் நன்மைகளும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

        • இதுகுறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் 30 ஆண்டுகள் வரை காப்பீடு கொடுக்கும் திட்டம் ஆகும்
        • காப்பீடு காலத்திற்குள் துரதிருஷ்டவசமாக காப்பீட்டாளர் இறந்துவிட்டால் இறப்பு பயன் ஒரு மொத்தத் தொகையாக காப்பீடு பயனாளிக்கு கொடுக்கப்படும்
        • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் வரிச் சலுகைகளை கோரலாம்
        • பாலிசிதாரருக்கு ஒரு தவணை பிரிமியம் கட்டணமாகவோ சீரான இடைவெளி பிரீமியம் கட்டணமாகவோ கட்டும் விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம்

        • ஐடிபிஐ ஃபெடரல் இன்சூரன்ஸ் பிளெக்சி டெர்ம் திட்டம்

இது பங்கேற்காத, இணைக்கப்படாத, காப்பீட்டாளர் இறந்துபோனால் அவரது குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பு வழங்கும் ஒரு டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் ஆகும். இது நமது அன்புக்குரியவர்களின் நிதி எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். ஒரு முழுமையான காப்பீடு திட்டமாக இந்தத் திட்டம் ஆன்லைனில் எளிய முறையில் வாங்கலாம். இந்தத் திட்டத்தின் அம்சங்களும் நன்மைகளையும் நாம் பார்க்கலாம். 

அம்சங்களும் நன்மைகளும்

        • எல்ஐசி இடெர்ம் காப்பீடு திட்டம் பல்வேறு அம்சங்களையும் நன்மைகளையும் உள்ளடக்கியது. சில முக்கிய அம்சங்களும் நன்மைகளும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
        • மாற்று விருப்பத்துடன் கூடிய மொத்த தொகை
        • நிலையான மாத வருமான நன்மை
        • மொத்தத் தொகை மற்றும் நிலையான மாத வருமான நன்மை
        • மொத்த தொகை மற்றும் அதிகரிக்கும் மாத வருமான நன்மை
         • பாலிசியின் பாதுகாப்பு தொகையை அதிகரிக்க பாலிசிதாரர் விபத்து இழப்பு நன்மை ரைடர் விருப்பத்தை தேர்வு செய்யலாம்
         • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் பாலிசிதாரர் வரி சலுகை பெறலாம்
         • இந்த திட்டம் பெண் காப்பீட்டாளர்களுக்கு அதிக உறுதி பணத்தின் மேல் தள்ளுபடியும் வழங்குகிறது

         • கோட்டக் இ டெர்ம் திட்டம்

கோட்டக் இ டெர்ம் திட்டம் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை பாதுகாக்கும் ஒரு முழுமையான இடர் திட்டமாகும். இது உண்மையிலேயே உயர்மட்ட பாதுகாப்பை வழங்குகிறது மற்றும் பெண்கள் மற்றும் புகை பிடிக்காதவர்கள் ஆகியோருக்கு சிறப்பு பிரீமியம் கட்டணத்தில் வழங்குகிறது

அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள்

கோட்டக் இ டெர்ம் திட்டம் வழங்கும் முக்கிய அம்சங்களும் பலன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

         • இது குறைந்த செலவில் பெரிய காப்பீடு அளிக்கும் விலை மலிவான காப்பீடு திட்டம் ஆகும்
         • வாழ்வின் முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு காப்பீடு அடுத்தபடி விருப்பத்தின் மூலம் மேம்படுத்தலாம்
         • 3 பணம் செலுத்துதல் முறைகளிலிருந்தும் 3 திட்ட விருப்பங்களில் இருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்
         • விபத்து இறப்பு பயன், முழு நிரந்தர இயலாமை, முனைய நோய் போன்ற ரைடர் பலன் விருப்பங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்

         • எல்ஐசி ஐ டெர்ம் காப்பீடு திட்டம்

விலை குறைந்த எல்ஐசியின் ஆன்லைன் காப்பீடு திட்டங்களில் ஒன்றான இது, மிகக் குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்தாருக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இது ஒரு ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டமானதால் எல்ஐசி இடெர்ம் திட்டத்தை வாங்குவது மிகவும் எளிது மற்றும் தொந்தரவு இல்லாதது. பாலிசி காலத்தில் பாலிசிதாரர் இறந்துவிட்டால் பாலிசி காப்பீட்டு பயனாளிக்கு இறப்பு பயனை வழங்கும்.

அம்சங்களும் பயன்களும்

எல்ஐசி ஈ டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் பல்வேறு அம்சங்களும் பயன்களையும் உள்ளடக்கியது. சில முக்கிய அம்சங்களும் பயன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

         • இது இந்தியாவின் பாரம்பரியம் மிக்க பங்கேற்காத டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் ஆகும்
         • இந்தத் திட்டம் இறப்பு பயனை மட்டுமே வழங்குகிறது
         • இந்தத் திட்டத்தை ஆன்லைனில் எளிய மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வழிமுறையில் வாங்கலாம்
         • இது பாலிசிதாரருக்கு குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் முதல் அதிகபட்சம் 35 ஆண்டுகளுக்குள் பாலிசியின் கால அளவை தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பத்தை அளிக்கிறது
         • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் வரிச் சலுகை வழங்குகிறது
         • பாலிசியின் அதிகபட்ச முதிர்வு வயது 75 ஆண்டுகள். 

         • மேக்ஸ் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் பிளஸ்

மற்றொரு பொருத்தமான டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் மாக்ஸ் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் பிளஸ் ஆகும். பங்கேற்காத தூய டெர்ம் காப்பீடு கொள்கையான மேக்ஸ் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் பிளஸ் தேர்வு செய்ய 3 வெவ்வேறு ஆயுள் பாதுகாப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் பாலிசியின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த விபத்து இழப்பு ரைடர் பயனாக கூடுதலாக ரைடர் பயன் வழங்குகிறது. இது மேலும் காப்பீட்டாளர் நோய்வாய்ப்பட்டு அல்லது சிதைவு காரணமாக பிரீமியத்தை செலுத்த முடியாவிட்டால் பாலிசியை தொடரவும் பிரீமியம் ரைடர் சலுகையை தள்ளுபடி செய்யவும் வழிவகுக்கிறது. 

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

மேக்ஸ் ஆன்லைன் டெர்ம் திட்டம் பிளஸ் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகளை உள்ளடக்கியது. சில அம்சங்களும் பயன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன: 

         • இது ஆன்லைனில் எளிய மற்றும் எளிமையான முறையில் வாங்கக்கூடிய விலை குறைந்த காப்பீடு திட்டம் ஆகும்
         • இந்தத் திட்டம் 3 வகை கட்டணம் செலுத்தும் முறைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பத்தை அளிக்கிறது
         • இந்தத் திட்டம் பாலிசியில் பாதுகாப்பு கவரேஜ் மேம்படுத்த அதிகப்படியாக ரைடர் பயன்களை வழங்குகிறது
         • இந்தத் திட்டம் பிரீமியம் கட்டும் முறைகளில் சிறிது இளக்கம் வழங்குகிறது
         • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி, 80டி மற்றும் 10 (10டி) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வரிச் சலுகைகள் பெறலாம்
         • இது 30 நாட்கள் இலவசமாக பார்க்கும் கால அவகாசம் தருவதால் இது ஒரு டெர்ம் திட்டமாகும்
         • இந்தத் திட்டம் புகைப் பிடிக்காதவர்களுக்கும் பெண் காப்பீட்டாளர் களுக்கும் குறைந்த பிரீமியம் விகிதம் வழங்குகிறது

         • பிஎன்பி மெட் லைஃப் மேரா டெர்ம் திட்டம்

டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்களின் நடுவில் அதற்கான இடத்தை தனியே வகுத்துக்கொண்ட பிஎன்பி மெட்லைஃப் மேரா டெர்ம் திட்டம் குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் காப்பீட்டாளரின் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. மேலும் பிஎன்பி மெட்லைஃப் மேரா டெர்ம் திட்டம் ஆண்டுக்கு 12% ஐ வைத்து மாதாந்திர காப்பீட்டை மேம்படுத்தவும் விருப்பம் அளிக்கிறது. இறப்பு பயனை தவிர்த்து இந்தத் திட்டம் வருமான வரி சட்டம் 1961இன் கீழ் 80சி மற்றும் 10 (10டி)  பிரிவுகளின் கீ்ழ் வரிச் சலுகைகளை வழங்குகிறது. 

அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள்

பிஎன்பி மெட்லைஃப் மேரா டெர்ம் திட்டத்தின் சில முக்கிய அம்சங்களும் பலன்களும் பார்க்கலாம்.

         • இது ஆன்லைனில் வாங்க கூடிய ஒரு முழுமையான டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் ஆகும்
         • இது அதே திட்டத்தின் கீழ் வாழ்க்கை துணைக்கும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு வழங்குகிறது
         • இது திட்டத்தின் கவரேஜ் மேம்படுத்த வழிவகுக்கிறது
         • இந்தத் திட்டத்தின் அதிகபட்ச முதிர்வு வயது எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள்
         • புகைப் பிடிக்காதவர்களுக்கும் பெண் காப்பீட்டாளர் களுக்கும் குறைந்த பிரீமியம் விகிதம் வழங்குகிறது
         • வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் பாலிசிதாரர் வரிச் சலுகைகளை கோரலாம்
         1. சஹாரா கவச்ச்

இந்த சஹாரா கவச் டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் குறைந்த சேமிப்பு கொண்டு ஆனால் தங்களின் குடும்பத்தாரை வாழ்வின் நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு எதிராக பாதுகாக்க ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். இந்தத் திட்டம் குறைந்த பிரீமியம் தொகையை கட்டி பெரிய இடர் காப்பை வாங்க வழிவகுக்கும் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். துரதிர்ஷ்டவசமாக இறப்பு ஏற்பட்டால் உறுதி பணம் செலுத்தப்படும். 

அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள்

சஹாரா கவச் வழங்கும் சில முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

         • இந்தத் திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச உறுதி பணம் ரூபாய் 5 லட்சம்
         • எடுத்த திட்டம் முடிவுற்றால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இணையான திட்டத்தை புதுப்பிக்க ஐந்து ஆண்டுகள் கிடைக்கும்
         • பிரிவு 80C மற்றும் பிரிவு 10 (10D) இல் தனிநபர்கள் வரிச் சலுகைகளை கோரலாம்
         • பிரீமியத் தன் வருடாந்திர மற்றும் அரையாண்டு கட்டணத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது
         1. எஸ்பிஐ லைஃப் இ கவசம்

எஸ்பிஐ லைஃப் இ கவசம் விலைகுறைந்த காப்பீடு திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இது வெவ்வேறு வாடிக்கையாளர்களின் வெவ்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பலவகை திட்ட விருப்பங்களை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சிறந்த பதிவு யாது என்றால் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் பிரீமியம் விகிதங்கள் கிடைப்பதே ஆகும். இந்த திட்டத்தில் பல்வகை நன்மை கட்டமைப்புகள் உள்ளன - நிலை கவர் மற்றும் அதிகரிக்கும் கவர். மேலும் இந்தத் திட்டம் உள்ளடக்கப்பட்ட விபத்து இறப்பு பயன் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரிச்சலுகையும் வழங்குகிறது. 

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

         • இது இந்தியாவிலுள்ள சீரான இடைவெளியில் பிரீமியம் கட்டும் வழிமுறைகளைக் கொண்ட டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் ஆகும்
         • எஸ்பிஐ லைஃப் கவசம் மிகக் குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் முழுமையான பாதுகாப்பை அளிக்கும் காப்பீடு திட்டம் ஆகும்.
         • காப்பீட்டாளர் மூன்று வெவ்வேறு வகை கவரேஜ் விருப்பங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம்
         • இந்த ஒரு பாலிசிக்கு வேண்டி கட்டப்படும் பிரீமியம் தொகையை வருமான வரிச் சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் வரி சலுகைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். முதிர்வு பணம் வருமான வரி சட்டத்தின் 10 (10D) ஆகிய பிரிவுகளில் வரிச்சலுகைகளுக்கு ஏற்புடையதாகும்.
         • இந்தத் திட்டத்தின் குறைந்தபட்ச நுழைவு வயது 18 ஆண்டுகள் பாலிசியின் அதிகபட்ச நுழைவு வயது 65 ஆண்டுகள்
         • பாலிசியில் அதிகபட்சம் முதிர்வு வயது 70 ஆண்டுகள்
         1. எஸ்பிஐ ஸ்மார்ட் கார்டு

எஸ்பிஐ ஸ்மார்ட் கார்டு குறைந்த பிரீமியம் விகிதத்தில் பாலிசிதாரரின் குடும்பத்தாருக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்கும் மற்றொரு டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் ஆகும். பங்கு பெறாத தூய காப்பீடு திட்டமான எஸ்பிஐ ஸ்மார்ட் கேடயம் 4 வகை ஆயுள் காப்பீடு விருப்பங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்க வழிவகுக்கிறது

அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள்

எஸ்பிஐ ஸ்மார்ட் கேடயத்தில் சில முக்கிய அம்சங்களும் நன்மைகளும் இங்கே.

         • இது பாரம்பரியமான இணைக்கப்படாத தூய டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் ஆகும்
         • இந்தத் திட்டம் பாலிசியின் கவரேஜ் மேம்படுத்த கூடுதல் ரைடர் பயன்களையும் வழங்குகிறது
         • எஸ்பிஐ ஸ்மார்ட் கேடயம், விலை மலிவான டெர்ம் திட்டங்கள், 15 நாட்கள் இலவசமாக பார்க்கும் நேரத்தையும் வழங்குகிறது. 
         • காப்பீட்டாளர் இறந்துவிட்டால் இறப்பு பயன் பாலிசியின் பயனாளிக்கு செலுத்தப்படுகிறது. 
         • காப்பீட்டாளர் வருமான வரி சட்டத்தின் 80சி பிரிவின் கீழ் வரிச் சலுகைகளை கோரலாம்
         • பாலிசியின் அதிகபட்ச முதிர்வு வயது 70 ஆண்டுகள்
         • இந்தத் திட்டம் பணம் செலுத்துவதற்கு நான்கு வெவ்வேறு விருப்பங்களை வழங்குகிறது
         1. ஸ்ரீராம் லைஃப் கேஷ்பேக் டெர்ம் திட்டம்

ஸ்ரீராம் லைப் கேஷ்பேக் டெர்ம் திட்டம் உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் நிதி ரீதியாக பாதுகாக்க உதவும் ஒரு விலை குறைந்த மற்றும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் காப்பீட்டாளர் இறந்து விட்டால் அவரது குடும்பத்தினரின் கடன் அளவுகளை குறைக்கவும் அவர்களை நிதி ரீதியாக பாதுகாக்கவும் ஒரு பெரிய தொகையை வழங்குகிறது. பாலிசி முதிர்வு அடையும்போது கட்டிய பிரியங்கள் திருப்பி செலுத்தப்படும்.

அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள்

சஹர கவாச்ச் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களும் பலன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

         • முதிர்ச்சி அடைந்தவுடன் பிரிமியங்களின் வருவாய்
         • பிரீமியம் கட்டுவதற்கும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் இளக்கமான வழிமுறை
         • தொந்தரவு இல்லாத மிக மிக குறைவான காகித பணி
         • பாலிசியை மேம்படுத்தி ரைடர் பயன் விருப்பங்களுடன் கூடுதல் பாதுகாப்பாக மாற்றும் வழிமுறை
         • மிகக் குறைவான பிரீமியம் விகிதம் நமது சேமிப்பைக் கரைக்காமல் நல்ல காப்பீடையும் தருகிறது
         1. எஸ்யுடி லைஃப் அபை

எஸ்யுடி லைஃப் அபை என்பது பங்கேற்காத ஒரு காப்பீடு திட்டம் ஆகும், இது காப்ப்பீட்டாளருக்கு அகால மரணம் ஏற்பட்டால் அவரது குடும்பத்தினருக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. ஒருவர் ப்ரீமியம் திருப்பிக் கொடுக்கும் ஆயுள் கவரையோ அல்லது வெறும் ஆயுள் கவரையோ தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்தத் திட்டம் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப தேர்ந்தெடுக்க மூன்று வகையான பணம் செலுத்தும் முறைகளை வழங்குகிறது

அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள்

எஸ்யூடி லைஃப் அபையின் முக்கிய அம்சங்களும் பலன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன

         • பிரீமியம் கட்டண காலம் மற்றும் பல கொள்கை விதிமுறைகளின் விருப்பங்களுக்கு இடையே தேர்வு செய்வதற்கான இளகமான வழிமுறைகள்
         • இது நாற்பது வயது வரை கவரேஜ் மற்றும் அதிகபட்ச ஆயுள் காப்பீடு 100 கோடி வரை வழங்குகிறது
         • மூன்று விதமான கட்டணம் செலுத்தும் முறையை வழங்குகிறது - மாத வருமானம், ஒருமுறை மொத்த தொகை, மாத வருமானம் + மொத்த தொகை
         • பிரிவு 10 (10d) மற்றும் 80 சி-யின் கீழ் வரிச் சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது

24.டாடா ஏஐஏ மஹா ரக்ஷா சுப்ரீம்

டாடா ஏஐஏ மஹா ரக்ஷா சுப்ரீம் என்பது குடும்பத்தினருக்கு என்றும் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் அவர்களது வாழ்வை நிதி கவலைகள் இல்லாமல் வாழ்வதை உறுதி செய்கிறது. இந்த இணைக்கப்படாத காப்பீடு திட்டம் குடும்ப வாழ்வு மற்றும் மகிழ்ச்சியை கடன் சுமைகள் பாதிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த மகா ரக்ஷா சுப்ரீம் திட்டம் குடும்பத்தாரின் சில நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்து அவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க பல விருப்பங்களை வழங்குகிறது

அம்சங்கள் மற்றும் பலன்கள்

டாடா ஏஐஏ மஹா ரக்ஷா சுப்ரீம் வழங்கும் முக்கிய அம்சங்களும் பலன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

         • 85 வயது வரை ஆயுள் பாதுகாப்பு அல்லது 100 வயது வரை முழு ஆயுள் பாதுகாப்பு திட்டம் வழங்குகிறது
         • பாலிசியை மேம்படுத்தி மேலும் பாதுகாப்பானது ஆக்க ரைடர் பயன் விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது
         • அதிகப்படியான பாதுகாப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ப்ரீமியம் ஒரு சிறப்பு கட்டணத்தில் வழங்கப்படுகிறது
         • புகைப் பிடிக்காதவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வாடிக்கையான பிரிமியம் ஒரு சிறப்பு கட்டணத்தில் வழங்கப்படுகிறது
         • எந்த ஒரு மருத்துவ படிவத்திற்கும் உட்படுத்தாமல் வாழ்க்கையின் வருங்கால சிறப்பு நிகழ்வுகளில் காப்பீடு மேம்படுத்த வழி முறைகள் வழங்கப்படுகிறது
         • காப்பீடு மொத்த கால அளவிற்கு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு ஒரே ஒருமுறை கட்டணம் செலுத்தும் விருப்பம்
         • தற்போதுள்ள சட்டங்களின்படி வரிச்சலுகைகள்
டெர்ம் காப்பீடு என்றால் என்ன?

நிச்சயம் இல்லாத காலங்களில் உங்களின் அன்புக்குரியவர் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நிதி ரீதியாக பாதுகாப்பதற்கு சிறந்த மற்றும் மிகவும் விலை குறைந்த முதலீடு திட்டங்களுள் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் அடங்குகிறது. சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டம் அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் வளரும் சீரான இடைவெளி வருவாய் ஆகவும் மொத்த உறுதி பணமாகவும் பாதுகாப்புத் தொகை வழங்கும். ஏதேனும் அசம்பாவிதம் சம்பவித்தால் இந்த காப்பீடு திட்டம் குடும்பத்தாரின் நிதி ரீதியான எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும். மேலும் வெவ்வேறு டெர்ம் திட்டங்கள் வெவ்வேறு டெர்ம் திட்ட பயன்களை அளிக்கிறது. பிரீமியத்தை திரும்ப செலுத்தும் சிறந்த டெர்ம் திட்டம் (டிஆர்ஓபி) பாலிசிதாரர் பாலிசி காலம் முடியும் வரை பிழைத்துக் கொண்டால் அவருக்கு பிரீமியம் திரும்ப கொடுக்கப்படும். 

உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதம் என்றால் என்ன? 

ஒரு காப்பீடு நிறுவனத்தின் உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதம் என்பது யாது என்றால் பாலிசிதாரரின் நாமினியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட உரிமை கோரல்களின் எண்ணிக்கைக்கு எதிராக தீர்க்கப்பட்ட உரிமைகோரல்களின் எண்ணிக்கை. இதன் மூலம் ஒரு டெர்ம் காப்பீடு நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் சமயம் நீங்கள் உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதத்தையும் நோக்கி அதிகமான உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதம் உள்ள காப்பீட்டு நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதம் ஒரு நல்ல காப்பீடு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க வழிவகுக்கிறது. 

டெர்ம் காப்பீடு நிறுவனங்களின் உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதம்

இந்திய காப்பீடு ஒழுங்காற்று மற்றும் வளர்ச்சி முகமையின் படி 2017-18 இல் டெர்ம் காப்பீடு நிறுவனங்களின் உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதத்தை பார்க்கலாம். அட்டவணை கிடைத்த சமீப விவரங்களை பொருத்து புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகமான உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதத்தை வழங்கும் காப்பீடு நிறுவனமே சிறந்த காப்பீடு திட்டத்தை அளிக்கும். 

காப்பீடு நிறுவனம்

இறப்பு பயன் கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டது

இறப்பு கோரிக்கை  தீர்வு விகிதம்

இறப்பு கோரிக்கைகள் செலுத்தப்பட்டது

நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகள்

ஏகான் லைஃப்

460

96.50%

413

0.20%

அவிவா லைஃப்

1,690

96.00%

1,396

0.50%

பஜாஜ் அலையன்ஸ்

20,661

95.00%

18,978

3.00%

பாரதி அக்ஸா லைஃப்

1,112

97.30%

900

2.90%

பிர்லா சன் லைஃப்

8,436

97.10%

8,055

1.70%

கனரா ஹ்ஸ்பிசி

576

95.20%

516

3.10%

டிஹெச்ஃப்எல் பிரமெரிகா

953

96.60%

545

6.50%

எடெல்வெய்ஸ் டோகியோ

119

97.80%

68

5.00%

எக்சைட் லைப்

3,432

97.00%

2,955

1.60%

ஃப்யூச்சர் ஜெனராலி

2,160

95.20%

1,808

1.80%

ஹச்டிஎஃப்சி லைஃப்

12,189

99.00%

11,031

2.30%

ஐசிஐசிஐ ப்ரூ லைஃப்

12,309

98.60%

11,546

0.80%

ஐடிபிஐ பெடரல் லைஃப்

1,017

96.20%

736

4.30%

இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் லைஃப்

1,655

94.20%

1,195

5.00%

கோட்டக் மஹிந்திரா லைஃப்

2,686

97.40%

2,437

3.20%

எல்ஐசி

7,55,901

98.00%

7,42,243

0.50%

மேக்ஸ் லைஃப்

9,223

98.70%

8,804

0.10%

ப்பிஎன்பி மெட் லைஃப்

2,466

96.20%

2,290

1.50%

ரிலையன்ஸ் லைஃப்

18,142

97.71%

15,211

5.80%

சஹாரா லைஃப்

778

90.21%

700

3.60%

எஸ்பிஐ லைஃப்

14,876

96.80%

13,303

3.20%

ஸ்ரீராம் லைப்

1,960

80.23%

1,307

11.20%

ஸ்டார் யூனியன் டைச்சி

1,266

92.26%

1,191

0.30%

டாடா ஏ ஐ ஏ லைஃப்

3,873

99.10%

3,659

1.00%*கவனத்திற்கு: "பாலிசி பஜார் எந்த ஒரு காப்பீடு நிறுவனத்தையும் எந்த ஒரு காப்பீடு நிறுவனம் வழங்கும் காப்பீடு பொருள்களையும் அங்கீகரிக்கவோ மதிப்பிடவோ பரிந்துரைக்கவோ இல்லை."

ஒரு டெர்ம் காப்பீடு திட்டத்தை பார்க்கும்போது முக்கியமாக நாம் கருத வேண்டிய குறிப்பு டெர்ம் காப்பீடு உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதம். ஒரு நிறுவனத்தின் உரிமை கோரும் தீர்வு விகிதம் இறப்பு ஏற்பட்டால் உரிமைக் கோரல்களை காப்பீடு தொகை செலுத்தி தீர்க்கப்படும் எத்தனை சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்கள் உள்ளன என்பதை தெரிவிக்கிறது. 

பல மக்களுக்கு சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்களை புரிதல் கூட சற்று கடினமாகிவிடுகிறது ஏனென்றால் இந்தத் திட்டங்களில் உபயோகிக்கின்ற கருத்துக்கள் மற்றும் படங்கள் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்க எளிதல்ல என்பதனால். இதுவே இந்திய காப்பீடு ஒழுங்காற்று மற்றும் வளர்ச்சி முகமை உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதத்தை கணக்கிட எளிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதனை விதி ஆக்கியதர்க்கு முக்கிய காரணியாகும். 

உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதம் ஒரு காப்பீடு நிறுவனத்திடம் அளிக்கப்படும் மொத்த கோரிக்கைகளும் அதில் எத்தனை தீர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளன என்பதையும் பொருத்ததாகும். 

மேலும் எளிமைப்படுத்த இதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரம்: 

**மொத்த தீர்வு செய்யப்பட்ட கோரிக்கைகள் / மொத்த கோரிக்கைகள்

உதாரணமாக ஒரு காப்பீடு நிறுவனம் ஒரு நிதி ஆண்டில் 5000 உரிமை கோரால்களை பெற்றுள்ளது, அதே நிதியாண்டில் அது அந்த 5000 உரிமைகோரல்களில் 4800 உரிமை கோரல்களை தீர்த்துள்ளது.

**எனவே, உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதம் 4800/5000 = 96% ஆகிறது

**உரிமை கோரல் நிராகரிப்பு விகிதம் = (5000-4800)*100 / 5000 = 4%

ஒருவேளை 100 கோரிக்கைகள் இன்னும் நிறுவனத்தால் செயல்படுத்தப்படாமல் நிலுவையில் இருக்கின்றன என்று கருதுவோம். இந்த நிலையில் நிலுவையில் உள்ள விகிதம்: 100/5000 * 100 = 2%

இந்த கணக்கீடுகளை எளிமையாக வைத்திருப்பதன் காரணம் வாங்குபவர்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்காகும், மேலும் காப்பீடு கோரிக்கை தீர்வு விகிதத்தை கணித்து நேர்மையான முடிவை எடுக்க வழிவகுக்கிறது. 

காப்பீடு நிறுவனங்களை மதிப்பீடு செய்ய உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாலிசியை தேர்ந்தெடுக்க பயன்படும் ஒரே ஒரு விகிதமாகும். அதிக கோரிக்கை தீர்வு விகிதம் நமக்கு காட்டுவது என்னவென்றால் அந்த நிறுவனங்கள் நம்பகத்தன்மை உடையவர்கள் என்றும் அவர்களை நம்பி சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்களை எடுக்கலாம் என்பதும் ஆகும். அதே போல குறைவான காப்பீடு கோரிக்கை தீர்வு விகிதம் காப்பீடு நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மை குறைவு என காட்டுகிறது. இந்நிலையில் அவர்களால் கோரிக்கையை தீர்வு செய்ய இயலாத காரணத்தினால் அவர்கள் பல வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க இயலாது. 

பல்வேறு நிறுவனங்களின் கோரிக்கை தீர்வு விகிதங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் (எல்ஐசி), ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப், பாரதி ஆக்சா, ஏகான் லைஃப், மற்றும் எடெல்விஸ் டோக்கியோ ஆகியவை சிறந்த 5 காப்பீடு நிறுவனங்களாகும். எனவே இவை டெர்ம் காப்பீடு திட்டங்கள் தேடும் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க நல்ல வாய்ப்புள்ளது.

அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் காப்பீடு நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயல்திறனை உரிமைக் கோரல் தீர்வு விகிதங்களை கொண்டு பரிசீலித்து, புத்திசாலித்தனமாக முடிவெடுக்க பரிந்துரைக்கிறோம். இதை தவிர நபரின் வயது, உடல்நிலை, மற்றும் வருமானம் முக்கிய காரணிகளாகும் ஏனெனில் அதனை கொண்டே காப்பீடு நிறுவனம் உறுதி பணம், பிரீமியம் தொகை, கால அளவு உள்ளிட்டவற்றை நிர்ணயிக்கும். இதற்கு அப்பால் கொடுக்கப்பட்ட பட்டியல் சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டத்தை தேர்வு செய்ய போதுமானது. 

இருப்பினும் உங்கள் கோரிக்கையை நிராகரிக்க வழிவகுக்கும் வேறு சில காரணிகள் உள்ளன. அவற்றுள் சில யாதென்றால்:

         • படிவங்களில் தவறான விவரங்கள்

சில நேரங்களில் காப்பீடு நிறுவனம் அளித்த விவர படிவத்தில் காப்பீட்டாளர் விவரங்கள் கொடுக்காமல் விட்டாலோ அல்லது தவறான விவரங்கள் கொடுத்தாலோ கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படும். மேலும் காப்பீட்டாளர் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை அல்லது காப்பீடு வாங்கும் நேரத்தில் தரவு மற்றும் தகவல்களை தெளிவாக கொடுக்கவில்லை என்றால் அது உரிமை கோரலை இழக்க வழிவகுக்கும். எனவே நீங்கள் தேவைப்படும் அத்தனை விவரங்களையும் கொடுத்து உங்களுக்கான சிறந்த டெர்ம் காப்பீடு திட்டத்திற்கான உரிமைகளை பெற வேண்டும்.

         • மோசடி

வாடிக்கையாளர்கள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை ஏமாற்றி மோசடி கோரிக்கைகள் மூலம் கூடுதல் பணம் சம்பாதிக்க முயன்ற பல தவணைகள் உள்ளன. உதாரணமாக பலமுறை வாடிக்கையாளர்கள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்து அதிக பணம் பெறுவதற்காக காப்பீடு செய்யப்பட்ட பொருளின் உண்மையான சேத அளவை விட அதிக மதிப்பை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். எனவே காப்பீடு நிறுவனங்கள் இதனால் ஏற்படும் இழப்பை தவிர்க்க, தாக்கல் செய்யப்படுகின்ற ஒவ்வொரு உரிமைகோரல்களின் நம்பகத் தன்மையை சரிபார்க்க ஒரு முழுமையான நடைமுறையை பின்பற்றுகிறார்கள். 

         • ஒப்பந்தங்கள்

ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் இடும்பொழுது அதில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் சிறிய சிறிய நிபந்தனைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை உதாசீனப்படுத்துவது காப்பீடு பாலிசி வாடிக்கையாளர்களிடையே நடைபெறும் ஒரு பொதுவான நிகழ்வாகும். நமக்கு நிபந்தனைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் பட்டியலை சரி பார்ப்பது ஒரு முக்கியமற்ற பணியாகும், இருப்பினும் அங்குதான் நாம் சிக்கிக்கொண்டு அதன் விலையை பிற்காலத்தில் செலுத்த வேண்டியதாகிறது. எனவே ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து இடுவதற்கு முன்பு சிறிது நேரம் செலவிட்டு முழுமையாக பகுப்பாய்வு செய்வது நல்லது. ஏதேனும் புள்ளிகள் புரியவில்லை என்றால் உடனே அதை முகவரிடம் இருந்து தெளிவுபடுத்துவது பிற்காலத்தில் எந்த ஒரு குழப்பத்தையும் தவிர்க்க உதவும். 

         • நாமினி

ஒவ்வொரு வருடமும் உரிமை கோரல் தீர்வு செய்யும் நேரம் பயனாளி அங்கு இல்லை என்பதன் பெயரில் பல கோரிக்கைகள் காப்பீடு நிறுவனங்களால் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. எனவே பயனாளி உரிமைகோரல் தீர்வு சமயத்தில் அங்கு இருப்பது மிக முக்கியம். இல்லை என்றால் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படும். மேலும் இரு குழுக்களுக்கு நடுவில் சட்டபூர்வமான வாரிசு அல்லது காப்பீடு பயனாளிகள் குறித்து ஏதேனும் தர்க்கம் நடந்து கொண்டிருந்தால் அதனை காபீட்டை கோருவதற்கு முன்னரே முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் காப்பீடு நிறுவனங்கள் பிற்காலத்தில் இத்தகைய வழக்குகளில் சம்பந்தப்படாமல் இருக்க இந்த குழப்பங்களில் ஈடுபடுவதை விரும்புவதில்லை. 

இந்த கட்டுரையை நாம் முடிப்பதற்குள் ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்தை உரிமை கோரல் தீர்வு விகிதத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் முடிவு எடுக்காதீர்கள் என்பதை குறிப்பிடுவது முக்கியம். ஏனென்றால் CSR மூலம் ஒரு காப்பீடு நிறுவனம் எத்தனை உரிமைக் கோரிக்கையை தீர்வு செய்தது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தாலும் மற்ற கோரிக்கைகள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது என்பதை குறித்து எந்த தெளிவும் கிடைப்பதில்லை. 

மோசடி, தவறான விபரங்களை பதிவு, எழுதும் உண்மைகளை மறைத்து அல்லது தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பதில் தாமதம் போன்ற பல காரணங்களால் காப்பீடு நிறுவனங்கள் உரிமை கோரல்களை நிராகரித்து இருக்கலாம். எனவே நீங்கள் அறிவில் மிகுந்தவராக, சிறந்த காப்பீடு திட்டத்தை வாங்கும்பொழுது காப்பீடு நிறுவனத்திடம் விவரங்களை உண்மையாக தெளிவாக பதிவிடுவது பிற்காலத்தில் உங்களது பயனாளியின் வாழ்வை எளிதாக்கும். 

டெர்ம் காப்பீடு திட்டத்தை வாங்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பாலிசிதாரரும் மருத்துவ பரிசோதனைக்குச் செல்ல வேண்டும். இருப்பினும் சில காப்பீடு நிறுவனங்கள் மருத்துவ பரிசோதனை இல்லாமலே டெர்ம் காப்பீடு வழங்குகின்றன. இது காப்பீட்டாளரின் வயது மற்றும் அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தொகையை கருத்தில் கொண்டு காப்பீடு நிறுவனங்கள் வழங்குகின்றன. காப்பீடு வாங்கும்பொழுது பல காப்பீடு நிறுவனங்கள் மருத்துவ பரிசோதனையை கேட்கவில்லை என்றாலும் உடல் நலம் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களையும் காப்பீடு நிறுவனங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு பாலிசிதாரருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இதனால் எதிர்காலத்தில் அசம்பாவிதம் ஏதேனும் சம்பவித்தால் காப்பீடு நிறுவனம் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் உரிமைக் கோரலை தீர்க்கும். 

Types of Term Plans


Term insurance articles

Recent Articles
Popular Articles
Zero Cost Term Insurance: What makes this plan so attractive?

23 Sep 2022

Zero Cost Term Insurance is a new variant of term insurance that...
Read more
Zero Cost Term Insurance Plan

07 Sep 2022

Term insurance is the most common type of life insurance product...
Read more
What Will Happen to My Term Insurance If I’m in Coma?

05 Sep 2022

A coma is a long unconsciousness because of insufficient...
Read more
What Happens to the Term Insurance Plan if Its Nominee Dies?

29 Aug 2022

Nomination is an important part of financial planning. It is the...
Read more
Why Buying Term Life Insurance Plan is More Affordable in India Than Abroad for NRIs ?

29 Aug 2022

Accidents and Death can occur anytime anywhere, irrespective of...
Read more
Term Plan with Return of Premium - TROP 2022 | Policybazaar
Term Insurance is a simple life insurance plan that provides financial coverage in the form of a life cover for a...
Read more
Term Life Insurance for NRI in India
Every bread-earner wishes to provide financial security and stability to his/her family in some way. Whether you...
Read more
Zero Cost Term Insurance Plan
Term insurance is the most common type of life insurance product that provides financial protection to the family...
Read more
LIC Term Insurance 1 Crore
If you have a LIC term insurance 1 Crore handy, you can cherish all your happy moments as you have made a fine...
Read more
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance
Types of Deaths Covered and Not Covered by Term Insurance When it comes to securing the future of your loved ones or...
Read more

top
View Plans
Close
Download the Policybazaar app
to manage all your insurance needs.
INSTALL