இந்தியாவின் சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்

கார் காப்பீட்டை வருடத்திற்கு ₹2,094 முதல் தொடங்குங்கள் #
Car Insurance
செயலாக்கம்

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கார் /வாகன உரிமையாளர்களும், ஓட்டுநர்களும் மோட்டார் காப்பீடு பெற வேண்டும். மோட்டார் வாகனச் சட்டம், 1988 இன் படி இந்தியாவில் மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும். ஆனால் உங்கள் வாகனத்திற்கு விரிவான காப்பீடு பெற பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒரு விரிவான கார் காப்பீட்டுத் திட்டம் வைத்திருந்தால் நீங்கள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு (ஓட்டுநர் / வாகனம் / சொத்து) ஏற்படுத்தும் இழப்பு / சேதத்திலிருந்து பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், இயற்கை / மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளால் ஏற்படும் இழப்பு / சேதத்திலிருந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.பாதுகாப்பை இன்னும் பயனுள்ளதாக்ககாப்பீட்டாளர்கள் அடிப்படை திட்டத்தில் மதிப்புமிக்க துணை அம்சங்களை வழங்குகிறார்கள்.

Read more

 • பாலிசியை 2 நிமிடங்களில் புதுப்பிக்கவும்*

 • 21+ காப்பீட்டாளர்கள்

 • 1.2 கோடி+

Car Insurance

1000 க்கும் குறைவான சிசி கார்களுக்கு குறைவான டிபி விலை. அனைத்து சேமிப்புகளும் காப்பீட்டாளர்களால் ஐஆர்டிஐ(IRDI) அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு திட்டத்தின் படி வழங்கப்படு

Get Car Insurance starting at only ₹2,094/year #
Looking for Car Insurance?
  Other models
  Other variants
  Select your variant
  View all variants
   Full Name
   Email
   Mobile No.
   Secure
   We don’t spam
   View Prices
   Please wait..
   By clicking on “View Prices”, you agree to our Privacy Policy & Terms of Use
   Get Updates on WhatsApp
   Select Make
   Select Model
   Fuel Type
   Select variant
   Registration year
   Registration month
   Save & update
   Please wait..
   Search with another car number?

   We have found best plans for you!! Our advisor will get in touch with you soon.

   இந்தியாவில் கார் காப்பீட்டு கொள்கைகளின் வகைகள்

   இந்தியாவில், கார் உரிமையாளர்கள் இரண்டு வகையான கார் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளை வாங்கலாம். அவை:

   விரிவான கார் காப்பீடு

   விரிவான கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை காப்பீடு செய்யப்பட்ட காருக்கு முழுமையான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. தீ, விபத்துக்கள், திருட்டு, காழ்ப்புணர்ச்சி, இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் எதிர்பாராத ஆபத்துகளிலிருந்து இது காரைப் பாதுகாக்கிறது. இது பாலிசிதாரர் சட்டப்பூர்வமாக செலுத்த வேண்டிய மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகளையும் ஈடுசெய்யும். மேலும், இந்த காப்பீடு, காப்பீடு செய்யப்பட்ட காரின் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.

   மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு கார் காப்பீடு

   மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை, மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தற்செயலான உடல் காயங்கள், மரணம் அல்லது சொத்து சேதங்களால் ஏற்படும் பாலிசிதாரரின் மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. இந்த காப்பீடு காப்பீடு செய்யப்பட்ட கார் அல்லது அதன் ஓட்டுநருக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சேதங்களை ஈடுசெய்யாது.

   உரிமைகோரல் விகிதம் மற்றும் நெட்வொர்க் கேரேஜ்கள் கொண்ட இந்தியாவின் சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்

   இந்தியாவின் சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் உரிமைகோரல் விகிதம் (ஐ.சி.ஆர்) மற்றும் பணமில்லாமல் பழுதுபார்க்கும் வசதியைப் பெறக்கூடிய நெட்வொர்க் கேரேஜ்களின் எண்ணிக்கையைப் பார்க்கலாம்:

   கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்

   பணமில்லா கேரேஜ்கள்

   உரிமைகோரல் விகிதம் (2018-19)

   பஜாஜ்அலையன்ஸ் கார்காப்பீடு

   4000+

   62%

   பாரதி ஏ எக்ஸ் ஏகார்காப்பீடு

   5200+

   75%

   சோலா எம் எஸ் கார் காப்பீடு

   6900+

   84%

   டிஜிட்கார் காப்பீடு

   1400+

   76%

   ஏடெல்வெய்ஸ் கார் காப்பீடு

   1000+

   145%

   ஃபியூச்சர் ஜெனரல்கார் காப்பீடு

   2500+

   69%

   IFFCO டோக்யோ கார் காப்பீடு

   4300+

   87%

   கோடக் மஹிந்திரா

   கார் காப்பீட்டு

   1000+

   74%

   லிபர்ட்டிகார் காப்பீடு

   4300+

   70%

   தேசிய கார் காப்பீடு

   NA

   127.50%

   நியூ இந்திய அஷூரன்ஸ்கார் காப்பீடு

   1100+

   87.54%

   ஓரியண்டல் சுகாதார காப்பீடு

   NA

   112.62%

   ரகீஜா QBE சுகாதார காப்பீடு

   1000+

   102%

   ரிலையண்ஸ் கார் காப்பீடு

   3700+

   85%

   ராயல் சுந்தரம் கார் காப்பீடு

   4600+

   89%

   SBI கார் காப்பீடு

   5400+

   87%

   ஷ்ரீராம் கார் காப்பீடு

   1500+

   69%

   டாடா ஏ.ஐ.ஜி கார் காப்பீடு

   NA+

   70%

   ஐக்கிய இந்திய கார் காப்பீடு

   700+

   120.79%

   உலகலாவிய சோம்போ கார் காப்பீடு

   NA

   88%

   பொறுப்புதுறப்பு:*எந்தவொருதனிகாப்பீடுநிறுவனரையோஅல்லதுஒருகுறி ப்பிட்டகாப்பீடுநிறுவனரால்உருவாக்கப்பட்டதிட்டத்தையோபாலிசிபஜார்உயர்த்திகாட்டவோ , பரிந்துரைக்கவோ , ஒப்புவிக்கவோஇல்லை.

   இந்தியாவின் சிறந்ந கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களைப் பற்றிய கண்ணோட்டம்

   உங்கள் காரைப் பாதுகாக்க நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களைப்பற்றிய விரைவான கண்ணோட்டம் இங்கே:

   பஜாஜ் அலையன்ஸ் கார் காப்பீடு

   பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் என்பது சிறந்த மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனமாக 2020 ஆம் ஆண்டில் மனி டுடே விருது வழங்கியுள்ளது. இது விரிவான கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையையும் பொறுப்பு- பாலிசியையும் வழங்குகிறது. இதன் திட்டங்கள் மலிவானது, நெகிழ்வானது மற்றும் தூரம் அல்லது நாளுக்கு ஏற்ப மாற்றலாம்.

   பஜாஜ் அலையன்ஸ் கார் காப்பீடு மூன்றாம் தரப்பு சட்டப் பொறுப்புகள் மற்றும் இயற்கை / மனிதனால் அல்லது திருட்டால் காருக்கு ஏற்படும் பேரழிவுகள் ,இழப்பு அல்லது சேதங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு ரூ .15 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து (பிஏ) பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. சி.என்.ஜி கிட் கவரேஜ், என்.சி.பி தள்ளுபடி, பாகங்கள் கவர் மற்றும் உடன் பயணிப்பவர் / ஓட்டுநருக்கான பி.ஏ. கவர் ஆகியவை வேண்டுமானால் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · ஆன்லைன் கொள்கை வழங்குதல் மற்றும் புதுப்பித்தல்

   · பூஜ்ஜிய தேய்மானம் பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது

   · 24x7 ஸ்பாட் உதவி கிடைக்கிறது

   · மோட்டார்-வாகன-கணக்கெடுப்பு மற்றும் மோட்டார்-ஆன்-தி-ஸ்பாட் உடனடி உரிமைகோரல் தீர்வு

   · அதிகப்படியான தன்னார்வ தள்ளுபடி

   · திருட்டு எதிர்ப்பு சாதன நிறுவல் தள்ளுபடி

   · அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் உறுப்பினர் தள்ளுபடிகள்

   · தேய்மானக் கவசம்

   · விசை & பூட்டு மாற்று

   · இயந்திர பாதுகாப்பான்

   · தனிப்பட்ட சாமான்கள்

   · அனுப்புதல் நன்மை

   · நுகர்வு செலவுகள்

   பாரதி ஏ எக்ஸ் ஏகார்காப்பீடு

   பாரதி ஏ எக்ஸ் ஏஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் என்பது இந்தியாவில் பிரபலமான கார் காப்பீட்டு ஆகும். திருட்டு, விபத்துக்கள், இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் மனிதனால் உங்கள் காருக்கு ஏற்படும் சேதம் / இழப்புக்கு இது பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. இவை தவிர, இது மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகளையும் ஈடுசெய்யும் மற்றும் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு ரூ .15 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

   பாரதி ஆக்சா கார் காப்பீட்டில் மூன்று வகையான கார் காப்பீட்டு திட்டங்கள்உள்ளன -

   • விரிவான கார் காப்பீடு
   • மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு திட்டம்
   • முழுமையான சேத திட்டம்

   பாரதி ஆக்ஸா கார் காப்பீடு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பணமில்லா கேரேஜ் நெட்வொர்க்குகளில் ஒன்றாகும். பணம் செலுத்திய துப்புரவாளர்கள் / ஓட்டுநர்களுக்கு சட்டபூர்வமான பொறுப்புகளுக்கான பாதுகாப்பையும் மற்றும் கூடுதல் பிரீமியம் தொகையை செலுத்து போது ஆபரணங்களின் இழப்பு அல்லது சேதம் ஆகியவற்றிக்கான பாதுகாப்பையும்இது வழங்குகிறது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · இணையதளத்தில் விரைவான கொள்கை வாங்குதல்

   · 24x7 உரிமைகோரல் உதவி

   · நெட்வொர்க் கேரேஜ்களில் பணமில்லா உரிமைகோரல் தீர்வு

   · தேய்மானம் பாதுகாப்பு

   · பயன்படுத்தக்கூடியபாதுகாப்பு

   · சாலையோர உதவி

   · முக்கிய மாற்று பாதுகாப்பு

   · இயந்திரம் மற்றும் கியர்பாக்ஸ் பாதுகாப்பு

   · இணை பயணிகளுக்கான தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு

   · ஆம்புலன்ஸ் கட்டணங்கள்

   · விலைப்பட்டியல் பாதுகாப்பு

   · மருத்துவமனை பணம்

   · மருத்துவ செலவுகள்

   சோழமண்டல கார் காப்பீடு

   சோழ எம்.எஸ். ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் என்பது நம் நாட்டில் நன்றாக தெரிந்த கார் காப்பீடு ஆகும். அந்த கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை மூன்றாம் தரப்பு தனிப்பட்ட பொறுப்புகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு சொத்து சேதங்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது. இது இயற்கை / மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் அல்லது திருட்டு சேதத்தையும் ஈடுசெய்யும் மற்றும் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு ரூ .15 லட்சம் வரை தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்தியாவில் மூன்று வகையான கார் காப்பீட்டு திட்டங்களை வழங்குகிறது -

   • மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு
   • பூஜ்ஜிய தேய்மானம் கார் காப்பீடு
   • விரிவான கார் காப்பீடு

   சோலா எம்.எஸ் கார் காப்பீடு இந்தியாவில் பணமில்லா கேரேஜ்களில் மிகப்பெரிய நெட்வொர்க்கைக் கொண்டுள்ளது. இது ரூ .3000 வரை கட்டணத்தை திருப்பிச் செலுத்தும். பயணிகளுக்கு ரூ .2 லட்சம் வரை தனிப்பட்ட விபத்துத் தொகையைபெறலாம்.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் போனஸ் இல்லை

   · 24x7 உதவி

   · இணையதளத்தில் கொள்கை புதுப்பித்தல்

   · விண்டேஜ் கார் தள்ளுபடி

   · அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · திருட்டு சாதனம் நிறுவுதல் தள்ளுபடி

   · சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட / மாற்றியமைக்கப்பட்ட வாகன தள்ளுபடி

   · தன்னார்வ விலக்கு தள்ளுபடி

   · ஆன்-சைட் சிறு பழுது

   · ஒர்க்ஷாப் பழுது தள்ளுபடி

   · தேய்மானத்தின் தள்ளுபடி

   · சாலையோர அவசர உதவி

   · முக்கிய மாற்று

   · நிலையான தினசரி கொடுப்பனவு

   · தனிப்பட்ட உடமைகள் பாதுகாப்பு

   · மறுசீரமைப்பு மதிப்பு

   · அனுப்புதல் கொடுப்பனவு

   · மாத தவணை பாதுகாப்பு

   · உரிமைகோரல் போனஸ் பாதுகாப்பு இல்லை

   · முடக்கப்பட்ட வாகன பாதுகாப்பு

   · காப்பீட்டு செலவு

   · பதிவு சான்றிதழ் இழந்த பாதுகாப்பு

   · நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

   · உரிம நன்மை

   · கொள்கை நீட்டிப்பு

   · உரிம இழப்பு பாதுகாப்பு

   · முக்கிய பாதுகாப்பு இழப்பு

   · ஈ எம் ஐ கவர்

   · வாகன மாற்று நன்மை பாதுகாப்பு

   · சோழா மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சேவைகள்

   டிஜிட் கார் காப்பீடு

   டிஜிட் கார் காப்பீடு என்பது ஒரு முன்னணி காப்பீட்டு நிறுவனமாகும், இது காப்பீடு செய்யப்பட்ட காருக்கு விரிவான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. விபத்துகள், தீ, திருட்டு, இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பால் காருக்கு ஏற்படும் இழப்புகள் / சேதங்களை இது ஈடுசெய்யும். இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து அட்டையை வழங்குகிறது. டிஜிட்டல் கார் காப்பீடு இரண்டு வகையான கார் காப்பீட்டு திட்டங்களை வழங்குகிறது –

   • மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு
   • விரிவான கார் காப்பீட்டு பாதுகாப்பு

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · எளிதாக இணையதளத்தில் கொள்கை வழங்குதல்

   · உரிமைகோரல்இல்லாத போனஸ்

   · 24x7 ஆதரவு

   · வீட்டிலேயே வாகனத்தை எடுத்துச் சென்றுபழுதுபார்த்தல்

   · பணமில்லாமல்பழுதுபார்த்தல்

   · ஸ்மார்ட்போன்கள் கொண்ட சுய ஆய்வு

   · அதி-வேக உரிமைகோரல்கள்

   · பூஜ்ஜிய தேய்மானம் பாதுகாப்பு

   · முறிவு உதவி

   · பயணிகள் பாதுகாப்பு

   · நுகர்வோர்பாதுகாப்பு விலைப்பட்டியல்

   · விலைப்பட்டியலுக்கு

   திரும்பபாதுகாப்பு

   · டயர் பாதுகாத்தல்

   · இயந்திரம் மற்றும் கியர்-பெட்டி பாதுகாத்தல்

   எடெல்விஸ் கார் காப்பீடு

   எடெல்விஸ் கார் காப்பீடு என்பது மோட்டார் காப்பீட்டு தீர்வுகளை வழங்கும் இந்தியாவின் தனியார் காப்பீட்டாளர்களுள் ஒன்றாகும். இது மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகளையும் மற்றும் உங்கள் காருக்கு ஏற்படும் இழப்பு / சேத்த்தையும் ஈடுசெய்யும். இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு ரூ .15 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. இரண்டு வகையான எடெல்விஸ் கார் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை வாங்கலாம் –

   • தனியார் கார் தொகுப்பு காப்பீடு
   • தனியார் கார் பொறுப்பு மட்டும் காப்பீடு

   எடெல்விஸ் கார் காப்பீடு பயணிகளுக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டண ஓட்டுநர்களுக்கு சட்டபூர்வமான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாத போனஸ் (என்சிபி)

   · பணமில்லா கேரேஜ்களில் முன்னுரிமை சேவை

   · வேகமாக உரிமைகோரலுக்கு தீர்வு

   · தேய்மானம்பாதுகாப்பு

   · சாலையோர உதவி

   · இயந்திர பாதுகாப்பு

   · நுகர்வு செலவுகள்பாதுகாப்பு

   · கட்டாயகழித்தல்

   பாதுகாப்பு

   · விலைப்பட்டியல் மதிப்புபாதுகாப்பு

   · என் சி பி பாதுகாப்பு

   · தனிப்பட்ட பொருட்கள்பாதுகாப்பு

   · விசைகள் மற்றும் பூட்டுகள் பாதுகாப்பு

   ஃபியூச்சர் ஜெனரலிகார்காப்பீடு

   ஃபியூச்சர் ஜெனரலி இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் என்பது இந்தியாவில் பிரபலமான கார் காப்பீட்டு நிறுவனமாகும். இது மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள் மற்றும் கார் சேதங்களுக்கு விரிவான பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு ரூ .15 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. கட்டண ஓட்டுநர், துப்புரவாளர் அல்லது பயணிகளுக்கு கூடுதல் பிரீமியம் கட்டணப் பொறுப்புக் பாதுகாப்பை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

   ஃபியூச்சர் ஜெனரலி கார் காப்பீடு ரூ .2 லட்சம் வரை பயணிகளுக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பைவழங்குகிறது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் போனஸ் (என்சிபி)

   · பணமில்லா கேரேஜ்களில் முன்னுரிமை சேவை

   · வேகமாக உரிமைகோரல்களுக்கு தீர்வுகாணுதல்

   · தேய்மானம் பாதுகாப்பு

   · சாலையோர உதவி

   · இயந்திரம் பாதுகாப்பு

   · நுகர்வோர் செலவுகள்பாதுகாப்பு

   · கட்டாயகழித்தல்

   பாதுகாப்பு

   · விலைப்பட்டியல் மதிப்புபாதுகாப்பு

   · என் சி பி பாதுகாப்பு

   · தனிப்பட்ட பொருட்கள்பாதுகாப்பு

   · விசைகள் மற்றும் பூட்டுகள் பாதுகாப்பு

   எச்.டி.எஃப்.சி ஈ.ஆர்.ஜி.ஓ ஜெனரல் காப்பீட்டு

   எச்.டி.எஃப்.சி ஈ.ஆர்.ஜி.ஓ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் என்பது இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். அதன் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையானது மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள் மற்றும் விபத்துக்கள், திருட்டு, தீ மற்றும் வெடிப்பு, இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் திருட்டு ஆகியவற்றால் வாகனத்திற்கு ஏற்படும் இழப்பு / சேதங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. இது மூன்று வகையான காப்பீட்டுத் திட்டங்களை வழங்குகிறது –

   • மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புத் திட்டம்
   • விரிவான கார் காப்பீட்டுத் திட்டம்
   • முழுமையான கார் காப்பீட்டுத் திட்டம்

   எச்.டி.எஃப்.சி ஈ.ஆர்.ஜி.ஓ கார் காப்பீடு மிகப்பெரிய நெட்வொர்க்கேரேஜ்களில் ஒன்றாகும். மோட்டார் பாலிசி ரூ .1500 வரை கட்டணத்தை திருப்பிச் செலுத்துகிறது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ்

   · நெட்வொர்க் கேரேஜ்களில் பணமில்லா உரிமைகோரல்கள்

   · ஒரே இரவில் கார் பழுதுபார்ப்பு சேவைகள்

   · 30 நிமிடங்களுக்குள் உரிமைகோரல்களுக்குத் தீர்வு

   · வரம்பற்ற உரிமைகோரல் வசதி

   · பூஜ்ஜிய தேய்மானம் கவர்

   · உரிமைகோரல் இல்லாத போனஸ் பாதுகாப்பு

   · அவசர உதவி பாதுகாப்பு

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   · முக்கிய மாற்று பாதுகாப்பு

   · இயந்திரம் மற்றும் கியர்பாக்ஸ் பாதுகாப்பு

   · பயன்பாட்டின் இழப்பு - வேலையில்லா நேர பாதுகாப்பு

   · நுகர்வு பொருட்களின் விலை

   இஃப்கோ டோக்கியோ கார் காப்பீட்டு

   வழங்குநர்களில் இஃப்கோ டோக்கியோ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் எனபது காப்பீட்டு காருக்கு விரிவான பாதுகாப்பை வழங்கும் நாட்டின் முன்னணி கார் காப்பீட்டில் ஒன்றாகும். இது இயற்கை பேரிடர், மனிதனால் ஏற்பட்ட பேரழிவு மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு சட்டப் பொறுப்புகள், காருக்கு ஏற்படும் இழப்பு / சேதத்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.இது கூடுதல் பிரீமியம் தொகையை செலுத்தும் போதுஉரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.

   இஃப்கோ டோக்கியோ கார் காப்பீட்டில் இரண்டு வகைகள் உள்ளது–

   • விரிவான கார் காப்பீடு
   • மூன்றாம் தரப்பு கார் காப்பீடு

   நீங்கள் சி.என்.ஜி / எல்பிஜி எரிபொருள் கிட் கவர் மற்றும் அணிகலன்கள் பாதுகாப்பு / சேதம் / இழப்பு ஆகியவற்றைகூடுதல் பிரீமியம் செலுத்திதேர்வு செய்யலாம்.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · 24x7 சாலையோர உதவி

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ்

   · நெட்வொர்க் மருத்துவமனைகளில் பணமில்லா உரிமைகோரல்கள்

   · பூஜ்ஜிய தேய்மானம் பாதுகாப்பு

   · இயந்திர பாதுகாப்பு

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ் பாதுகாப்பு

   · சாலையோர உதவி

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   கோட்டக் மஹிந்திரா கார் காப்பீடு

   கோட்டக் மஹிந்திரா கார் காப்பீடு கோ லிமிடெட் இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான கார் காப்பீட்டு வழங்குநராகும். இது உங்கள் காருக்கு விரிவான தனியார் கார் காப்பீட்டுத் திட்டத்தையும் அனைத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. மூன்றாம் தரப்பு சட்டப் பொறுப்புகள், இரு எரிபொருள் அமைப்புகள் மற்றும் மின் / மின் அல்லாத பாகங்கள் , இயற்கை அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளால் உங்கள் காரின் இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.


   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · நெட்வொர்க் கேரேஜ்களில் பணமில்லா சேவை

   · உரிமைகோரல் இல்லாத போனஸ் நன்மை

   · அங்கீகரிக்கப்பட்ட AAI உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · தன்னார்வ விலக்கு தள்ளுபடி

   · சாலையோர உதவி

   · நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

   · தேய்மானபாதுகாப்பு

   · இயந்திரம் பாதுகாப்பு

   · டயர்பாதுகாப்பு

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   · தினசரி கார் கொடுப்பனவு

   · தனிப்பட்ட பொருட்களின் இழப்பு

   · என் சி பி பாதுகாப்பு

   · முக்கிய மாற்று

   லிபர்ட்டி கார்காப்பீடு

   லிபர்ட்டி கார் காப்பீடுஎன்பது காருக்கான காப்பீட்டை வாங்க நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனம் ஆகும். இது தற்செயலான பாதுகாப்புகள், மூன்றாம் தரப்பு பாதுகாப்புகள், திருட்டுக்கு எதிரான சொந்த சேத பாதுகாப்பு, இயற்கை / மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் மற்றும் காப்பீடு செய்யப்பட்ட காருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்புஆகியவற்றை வழங்குகிறது. இது இரண்டு வகையான கார் காப்பீட்டு திட்டங்களை வழங்குகிறது –

   • தொகுப்பு கொள்கை
   • பொறுப்பு மட்டுமே கொள்கை

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · இருக்கும் காப்பீட்டாளரிடமிருந்துபணமில்லா உரிமைகோரல்போனஸைமாற்றுவது

   · நெட்வொர்க் கேரேஜ்களில் பணமில்லா உரிமைகோரல் சேவைகள்

   · தொலைபேசி உதவி

   · 7 நாட்களுக்குள் தீர்வு

   · உரிமம் புதுப்பித்தல்

   · தேய்மானம் பாதுகாப்பு

   · இடைவெளி மதிப்பு பாதுகாப்பு

   · நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

   · சாலையோர உதவி பாதுகாப்பு

   · முக்கிய இழப்பு பாதுகாப்பு

   · பயணிகள் உதவி பாதுகாப்பு

   · இயந்திரம் பாதுகாப்பு

   நேஷனல் கார் காப்பீடு

   நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் இந்தியாவின் முன்னணி கார் காப்பீட்டு வழங்குநர்களில் ஒன்றாகும். இது மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள், இயற்கை பேரழிவுகள், திருட்டு மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளால் காருக்கு ஏற்படும் இழப்பு / சேதம் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. இது ரூ .1500 வரை கட்டணத்தைஈடுசெய்யும். நேஷனல் கார் காப்பீட்டில் இரண்டு வகையான கார் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் உள்ளன –

   • வருடாந்திர பொறுப்பு-மட்டுமே கொள்கை
   • வருடாந்திர தொகுப்புக் கொள்கை

   தேசிய கார் காப்பீடு கார் இந்தியாவில் காப்பீட்டாளர்களிடையே அதிக கட்டணவிகிதங்களை பெறுகிறது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · கட்டும் உதவி

   · உரிமைகோரல் இல்லாததள்ளுபடிகள்

   · விரைவான புதுப்பிப்புகள்

   · தேய்மானம் இல்லை

   · விலைப்பட்டியல் பாதுகாத்தல்

   · நில் தேய்மானம் ப்லஸ்

   · என்சிபி பாதுகாப்பு

   · இயந்திரம் பாதுகாப்பு

   நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ்கார் காப்பீடு

   நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் ஒரு சிறந்த காப்பீட்டு நிறுவனமாகும், இது உலகம் முழுவதும் 28 நாடுகளில் உள்ளது. இது கார் காப்பீட்டின் நன்கு அறியப்பட்ட பொறுப்பு-மட்டுமே பாலிசி மற்றும் ஒரு தொகுப்பு கொள்கை இரண்டையும் வழங்குகிறது. இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநரின் தனிப்பட்ட விபத்து, மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள் மற்றும் திருட்டு, இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவால் உங்கள் காருக்கு ஏற்படும் இழப்பு / சேத்த்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.

   நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கார் காப்பீடு அதிகபட்சமாக ரூ .1500 வரை கட்டணத்தையும் வழங்குகிறது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாத தள்ளுபடி

   · கட்டும் உதவி

   · அங்கீகரிக்கப்பட்ட கேரேஜ்களில் பணமில்லா உரிமைகோரல்கள்

   · ஆபரனங்கள் இழப்பு

   · பயணிகள் மற்றும் கட்டண ஓட்டுநர்களுக்கான தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு

   · ஊழியர்களுக்கு சட்டபூர்வமான பொறுப்பு

   ஓரியண்டல் கார் காப்பீடு

   ஓரியண்டல் கார் காப்பீடு என்பது உங்கள் தனிப்பட்ட காருக்கு விரிவான பாதுகாப்பை வழங்கும் பொது காப்பீட்டாளர் ஆகும். வாகனத்தின் தற்செயலான சேதம் / இழப்பு, மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள் மற்றும் திருட்டின் போது ஏற்படும் இழப்பு / சேதம், இயற்கை பேரழிவுகள், தீ / வெடிப்பு / மின்னல் / ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. மேலும், இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.

   பல தள்ளுபடிகள் மற்றும் கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு, ஓரியண்டல் கார் காப்பீடு கூடுதல் பிரீமியம் செலுத்துவதில் சி.என்.ஜி / எல்பிஜி எரிபொருள் பாதுகாப்பு மற்றும் மின் மற்றும் மின்னணு பொருட்களின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றைவழங்குகிறது .

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · திருட்டு எதிர்ப்பு சாதன தள்ளுபடி

   · தன்னார்வ விலக்கு தள்ளுபடி

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ் (என்சிபி)

   · ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · ஆன்லைன் கொள்கை புதுப்பித்தல்

   · தேய்மானம் இல்லாத பாதுகாப்பு

   · மாற்று கார் நன்மை

   · தனிப்பட்ட விளைவுகளை இழத்தல்

   · டிவிஎஸ் மூலம் இலவச அவசர சேவை நன்மை

   ரஹேஜா கியூபிஇ கார் காப்பீடு

   ரஹேஜா கியூபிஇ கார் காப்பீடு என்பது இந்தியாவில் கார் காப்பீட்டு திட்டங்களை வழங்கும் நம்பகமான மோட்டார் காப்பீடாகும். விபத்து, இயற்கை பேரழிவுகள் அல்லது திருட்டால் உங்கள் காருக்கு ஏற்படும் சேதங்கள் / இழப்புகளிலிருந்துபாதுகாக்கும். கூடுதலாக, இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. ரஹேஜா கியூபிஇ கார் காப்பீடு நான்கு வகையான கார் காப்பீட்டு திட்டங்களை வழங்குகிறது –

   • தனியார் கார் தொகுப்பு கொள்கை
   • பொறுப்பு மட்டும் - தனியார் கார் கொள்கை
   • முழுமையான சொந்த சேத கொள்கை - தனியார் கார்
   • தனியார் கார் கொள்கை - தொகுக்கப்பட்ட

   நீங்கள் மின் / மின் அல்லாத பாகங்கள் பாதுகாப்பு, குடியிருப்பாளர்களுக்கான தனிப்பட்ட விபத்து (பிஏ) பாதுகாப்புமற்றும் துப்புரவாளர் / கட்டண ஓட்டுநருக்கு சட்டபூர்வமான பொறுப்புபோன்ற கூடுதல் பாதுகாப்புகளையும் வாங்கலாம்.,

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ்

   · அதிக தன்னார்வ அதிகப்படியான தள்ளுபடி

   · ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருட்டு எதிர்ப்பு சாதனங்கள் தள்ளுபடி

   · பூஜ்ஜிய தேய்மானம்

   · நுகர்வு செலவுகள்

   · என்ஜின் பாதுகாப்பான்

   · விசை பாதுகாப்பு

   · தினசரி நன்மை

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   · தனிப்பட்ட பொருட்களின் இழப்பு

   · என் சி பி தக்கவைப்பு பாதுகாப்பு

   · அட்டை டயர் மற்றும் விளிம்பு பாதுகாப்பான்

   ரிலையன்ஸ் கார்காப்பீடு

   ரிலையன்ஸ் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ. லிமிடெட் என்பது நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு விரைவான காப்பீட்டு தீர்வுகளை வழங்கும் மிகவும் பிரபலமான கார் காப்பீட்டாளர் ஆகும். இது உங்கள் காரை மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள், மோதல்கள், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட / இயற்கை பேரழிவுகள் அல்லது திருட்டால் ஏற்படும் இழப்புகள் அல்லது சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும். இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு ரூ .15 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பாயும் வழங்குகிறது. ரிலையன்ஸ் ஜெனரல் கார் இன்சூரன்ஸ் இரண்டு வகையான திட்டங்களை வழங்குகிறது –

   • மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை வி
   • ரிவான கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ்

   · தன்னார்வ விலக்கு தள்ளுபடி

   · ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · பாதுகாப்பு சாதனம் நிறுவல் தள்ளுபடி

   · உடனடி புதுப்பித்தல் சான்ஸ் காகிதப்பணி

   · தேய்மானம் இல்லை

   · நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

   · என்சிபி தக்கவைப்பு பாதுகாப்பு

   · என்ஜின் பாதுகாப்பு

   · தினசரி கொடுப்பனவு

   · நன்மை முக்கிய பாதுகாப்பு

   · ஈஎம்ஐ பாதுகாப்பு

   ராயல் சுந்தரம் கார் காப்பீடு

   ராயல் சுந்தரம் கார் காப்பீடு எதிர்பாராத தேவைகளுக்கும் உங்கள் காருக்கு பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. அதன் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையானது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கான தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு, மூன்றாம் தரப்பு சொத்துக்கான இழப்பீடு மற்றும் வரம்பற்ற மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய விரிவான கார் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வழங்குகிறது. இது தற்செயலான மற்றும் வெளிப்புற சேதம், இயற்கை பேரழிவுகள், தீ மற்றும் வெடிப்பு, கொள்ளை மற்றும் திருட்டு, தீங்கிழைக்கும் செயல் மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து இழப்பு அல்லது சேத பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

   பணம் செலுத்திய ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பெயரிடப்படாத பயணிகளுக்கான தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு, சி.என்.ஜி கிட் / இரு எரிபொருள் அமைப்பு பாதுகாப்பு, கட்டண ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான சட்டப் பொறுப்புகள் மற்றும் மின் / மின் அல்லாத பொருத்துதல்கள் உள்ளிட்ட கூடுதல் பாதுகாப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விருப்பத்தையும் ராயல் சுந்தரம் கார் காப்பீடு வழங்குகிறது.

   மேலும், ராயல் சுந்தரம் கார் காப்பீடு இந்தியாவில் உள்ள தனியார் கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடையே அதிக கட்டண விகிதத்தை (ஐ.சி.ஆர்) கொண்டுள்ளது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · இலவச சாலையோர உதவி

   · இந்தியாவின் ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · தன்னார்வ விலக்கு தள்ளுபடி

   · முழு விலைப்பட்டியல் பாதுகாப்பு

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ் (என்.சி.பி) பாதுகாப்பு

   · டயர் பாதுகாப்பு

   · முக்கிய பாதுகாப்பு

   · தேய்மானம் தள்ளுபடி பாதுகாப்பு

   · சாமான்கள் இழப்பு பாதுகாப்பு

   · விண்ட்ஷீல்ட் கண்ணாடி பாதுகாப்பு

   · உதிரி கார் பிரிவு

   · தன்னார்வ விலக்கு பாதுகாப்பு

   · இயந்திரம் (அதிகரிப்பு) பாதுகாப்பு

   · வாழ்நாள் சாலை வரி விதிபாதுகாப்பு

   எஸ்பிஐ கார் காப்பீடு

   எஸ்பிஐ கார் காப்பீடு என்பது காரைப் பாதுகாக்க விரிவான கொள்கைகளை வழங்கும் பிரபலமான மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனமாகும். இது வாகனத்திற்கு ஏற்படும் சேதத்திற்கு பாதுகாப்பையும், உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்துக்கு ரூ .15 லட்சம் வரை வழங்குகிறது. தீ, இயற்கை பேரழிவுகள், சுய பற்றவைப்பு, வெடிப்பு மற்றும் விபத்துப்பால்ஏற்பட்ட சேதம் அல்லது இழப்புக்கான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

   உங்கள் எஸ்பிஐ மோட்டார் தனியார் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் படி

   இரு எரிபொருள் கிட் கவர், பணியாளர்கள் மற்றும் கட்டண ஓட்டுநர்களுக்கான சட்டப் பொறுப்புகள் மற்றும் பயணிகளுக்கான தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்புஆகியவற்றில்நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ்

   · அதிகப்படியான தன்னார்வ தள்ளுபடி

   · விரைவான உரிமைகோரல் தீர்வு செயல்முறை

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   · என்ஜின் பாதுகாப்பு

   · தேய்மானம் திருப்பிச் செலுத்துதல்

   · சாலையோர உதவி

   · முக்கிய மாற்று

   · நுகர்பொருட்கள் பாதுகாப்பு

   · பொருட்களின் இழப்பு

   · என்சிபி பாதுகாப்பு

   · சிரமமான கொடுப்பனவு

   · மருத்துவமனை தினசரி பண பாதுகாப்பு

   · டயர் மற்றும் விளிம்பு பாதுகாப்பு

   · ஈஎம்ஐ பாதுகாப்பான்

   ஸ்ரீராம் கார் காப்பீடு

   ஸ்ரீராம் கார் காப்பீடு என்பது உங்கள் காருக்கான பாதுகாப்பு தீர்வுகளை வழங்கும் ஒரு பிரபலமான மோட்டார் காப்பீட்டாளர் ஆகும். அதன் விரிவான கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையானது மூன்றாம் தரப்பு சொத்து சேதம், மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புகள் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள், விபத்துக்கள், திருட்டு, தீங்கிழைக்கும் செயல்கள், தீ, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சேதத்தை ஈடுசெய்யும்.

   உங்கள் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையில் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து கவர், ரூ .15 லட்சம் ,இரு எரிபொருள் அமைப்பு, மின் மற்றும் மின்னணு பாகங்கள் மற்றும் கட்டண ஓட்டுநர் மற்றும் பயணிகளுக்கான பி.ஏ. பாதுகாப்பு வழங்கியது ஸ்ரீராம்.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உடனடி கொள்கை வழங்கல்

   · சாலையோர உதவி

   · பணமில்லா பழுது

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ்

   · தன்னார்வ விலக்கு தள்ளுபடி

   · திருட்டு எதிர்ப்பு சாதன தள்ளுபடி

   · ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் தள்ளுபடி

   · பூஜ்ஜிய தேய்மானம் கவர்

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   · தினசரி திருப்பிச் செலுத்துதல்

   · தனிப்பட்ட உடமைகள் பாதுகாப்பு

   · முக்கிய மாற்று

   · என்சிபி பாதுகாப்பு

   · அவசர போக்குவரத்து மற்றும் ஹோட்டல் செலவுகள் திருப்பிச் செலுத்துதல்

   · பல கார் தள்ளுபடி

   டாடா ஏ.ஐ.ஜி கார் காப்பீடு

   டாடா ஏ.ஐ.ஜி கார் காப்பீடு என்பது நாட்டில் மிகவும் விரும்பப்படும் மோட்டார் காப்பீட்டு வழங்குநர் ஆகும். இது உங்கள் காருக்கு தகுதியான அனைத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. அதன் ஆட்டோ செக்யூர்-பிரைவேட் கார் பேக்கேஜ் கொள்கை திருட்டு, இயற்கை அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவால் ஏற்படும் இழப்பு / சேதத்திலிருந்து காரைப் பாதுகாக்கிறது. இது மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து எழும் எந்தவொரு பொறுப்புகளையும் ஈடுசெய்யும் மற்றும் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு ரூ .15 லட்சம் தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

   பாலிசிதாரர் பணம் செலுத்திய ஓட்டுநர்கள், கார் கிளீனர்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பு மற்றும் கூடுதல் பிரீமியம் தொகையை செலுத்துவதன் மூலம் மின்சார / மின்னணு பாதுகாப்பையும் பெறலாம்.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாத போனஸ் (என்.சி.பி) பாதுகாப்பு

   · அவசர சாலையோர உதவி

   · அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · திருட்டு எதிர்ப்பு நிறுவல் தள்ளுபடி

   · திருத்தப்பட்ட / சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட வாகன தள்ளுபடி

   · தேய்மானம் திருப்பிச் செலுத்துதல்

   · மரியாதை / வாடகை கார்

   · தினசரி கொடுப்பனவு

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   · கண்ணாடி, பிளாஸ்டிக், ஃபைபர் மற்றும் ரப்பர் பாகங்களை சரிசெய்தல்

   · என் சி பி பாதுகாப்பு

   · தனிப்பட்ட உடைமைகளின் இழப்பு

   · முக்கிய மாற்று

   · அவசர போக்குவரத்து மற்றும் ஹோட்டல் செலவுகள்

   · இயந்திரம் பாதுகாப்பு

   · நுகர்வு செலவுகள்

   · டயர் பாதுகாப்பு

   · சாலையோர உதவி

   யுனைடெட் இந்தியா கார் காப்பீடு

   யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் என்பது தனியார் கார்களுக்கான மோட்டார் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளை வழங்கும் பொதுத்துறை காப்பீட்டாளர். இது சொந்த சேத பாதுகாப்பு, மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு பாதுகாப்புமற்றும் உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கான தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்புஆகியவற்றை வழங்குகிறது. சொந்த சேதம் தீ, விபத்துக்கள், சுய பற்றவைப்பு, திருட்டு, மின்னல், இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் மற்றும் கார் பாகங்கள் இழப்பு / சேதம் ஆகியவற்றால் உங்கள் காருக்கு ஏற்படும் சேதம் / இழப்பு ஆகியவை அடங்கும்.

   பெயரிடப்பட்ட மற்றும் பெயரிடப்படாத ஓட்டுனர்கள், மின் / மின்னணு பொருத்துதல்கள், கண்ணாடி எரிபொருள் தொட்டிகள் பாதுகாப்புமற்றும் சி.என்.ஜி / எல்பிஜி இரு எரிபொருள் கிட் பாதுகாப்புஆகிய பாதுகாப்பை யுனைடெட் இந்தியா கார் காப்பீடு வழங்குகிறது.

   யுனைடெட் இந்தியா கார் காப்பீடுஇந்தியாவில் அதிகபட்ச உரிமைகோரல் விகிதத்தில் (ஐ.சி.ஆர்) உள்ளது.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · விண்டேஜ் கார் தள்ளுபடி

   · ஆட்டோமொபைல் அசோசியேஷன் உறுப்பினர் தள்ளுபடி

   · உரிமைகோரல் இல்லாதபோனஸ்

   · திருட்டு எதிர்ப்பு சாதனங்கள் தள்ளுபடி

   · சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட / மாற்றியமைக்கப்பட்ட வாகன தள்ளுபடி

   · மரியாதை கார்

   · மருத்துவ செலவுகள்

   யுனிவர்சல் சோம்போகார் காப்பீடு

   யுனிவர்சல் சோம்போ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ. லிமிடெட் வணிக ரீதியற்ற கார்களுக்கு விரிவான தனியார் மோட்டார் கார் காப்பீட்டை வழங்குகிறது. இது காயங்கள் மற்றும் சொத்து சேதங்களுக்கான மூன்றாம் தரப்பு சட்டப் பொறுப்புகள் மற்றும் தீ, திருட்டு, வெடிப்பு, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள், சுய பற்றவைப்பு மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகளால் காப்பீடு செய்யப்பட்ட காருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு / சேதம் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது. இது உரிமையாளர்-ஓட்டுநருக்கு தனிப்பட்ட விபத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.

   அணிகலன்கள் இழப்பு, குடியிருப்பாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட விபத்து, கட்டண ஓட்டுநர் / கிளீனருக்கு சட்டபூர்வமான பொறுப்புகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு சொத்து சேதத்திற்கான சட்டபூர்வமான பொறுப்பு போன்ற விருப்ப பாதுகாப்பையும்வழங்குகிறது.

   மேலும், யுனிவர்சல் சோம்போ கார் காப்பீடு இந்தியாவில் உள்ள தனியார் மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடையே மிக உயர்ந்த உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதங்களில் ஒன்றாகும்.

   அம்சங்கள்

   கூடுதல் பாதுகாப்புகள்

   · உரிமைகோரல் இல்லாத போனஸ்

   · திருட்டு எதிர்ப்பு சாதன நிறுவல் தள்ளுபடி

   · தன்னார்வ அதிகப்படியான தள்ளுபடி

   · சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட / மாற்றியமைக்கப்பட்ட வாகன தள்ளுபடி

   · தேய்மானம் இல்லாதபாதுகாப்பு

   · தினசரி ரொக்க கொடுப்பனவு

   · விலைப்பட்டியலுக்குத் திரும்புதல்

   · தற்செயலான மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் பிரிவு

   · சாலையோர உதவி

   · முக்கிய மாற்றீடு

   · நுகர்பொருட்களின் விலை

   · ஹைட்ரோஸ்டேடிக் பூட்டு பாதுகாப்பு

   · பாதுகாப்பாக கட்டுதல்

   · என்சிபி பாதுகாப்பான்

   · எஞ்சின் பாதுகாப்பான்

   மறுப்பு: * பாலிசிபஜார் காப்பீட்டாளர் வழங்கும் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட காப்பீட்டாளர் அல்லது காப்பீட்டுத் தயாரிப்பையும் அங்கீகரிக்கவோ, மதிப்பிடவோ அல்லது பரிந்துரைக்கவோ இல்லை. ஐ.சி.ஆர் எடுக்கப்பட்டது

   இந்தியாவில் சிறந்த கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள்:

   ஒரு சிறந்த கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்கும் போது, ​​நீங்கள்பின்வரும்முக்கியபுள்ளிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

   காப்பீட்டு பாதுகாப்பு வழங்கிய முக்கிய அம்சங்களை ஒப்பிடுக:

   உங்கள் பட்டியலிடப்பட்ட மோட்டார் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளின் ஒப்பீட்டை வரைந்து அவர்கள் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குகிறார்களா என்று ஒப்பிடுக. உங்கள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் ஒரு காரைப்பொறுத்து அனைத்து முக்கிய அம்சங்களும் இருக்க வேண்டும் (சொந்த சேத பாதுகாப்பு போன்றவை) மற்றும் தனிப்பட்ட விபத்து மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினரால் ஏற்படும் காயங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.

   இந்தியாவின் சிறந்த கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் பகுதியாக ஆட்-ஆன் ரைடர்ஸை மதிப்பாய்வு செய்யவும்:

   அனைத்து ஆட்-ஆன் ரைடர்களிடமும் போதுமான கவனம் செலுத்த வேண்டும், இதன்மூலம் கூடுதல் நன்மைகளுடன் இந்தியாவில் சிறந்த கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். உங்கள் வசதிக்காக, சில முக்கியமான மோட்டார் காப்பீட்டு ரைடர்ஸை நாங்கள் கீழே பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

   எஞ்சின் பாதுகாப்பு:

   கார் எஞ்சின் சேதத்தால் ஏற்படும் செலவுகளிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்க இது கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

   மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் கவரேஜ்:

   மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் கவரேஜ்உடல்ரீதியான காயம், இறப்பு மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு மோட்டரின் சேதத்தை சரிசெய்ய ஏற்படுமி செலவுக்குபொறுப்பேற்று பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.

   சாலையோர உதவி அட்டை:

   என்ஜின் செயலிழப்பு அல்லது விபத்து காரணமாக நீங்கள் சிக்கித் தவித்தால் அல்லது உங்கள் காரின் டயர் பஞ்சர் செய்யப்பட்டால், சாலையோர உதவியைப் பெறலாம். இதன்மூலம் உங்கள் காப்பீட்டாளரை அழைத்து, உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு ஒரு கார் மெக்கானிக்கை அனுப்ப கோரிக்கை வைக்க உதவும்.

   ஜீரோ தேய்மானம் கவர்:

   உங்கள் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையில் பூஜ்ஜிய தேய்மானம் சேர்க்கும்போது, ​​மாற்றுகார்பாகங்கள்மீதானதேய்மானம் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. அதிக அளவு உரிமைகோரலைப் பெறுவதற்கு நீங்கள் தகுதியுடையவர் என்பதை இது குறிக்கிறது.

   தனிப்பட்ட தற்செயலான கவர்:

   உடல் ரீதியான அதிர்ச்சியைத் தூண்டும், அல்லது தற்செயலான மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய எதிர்பாராத மற்றும் துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்வுகளுக்கு அல்லது சாலை விபத்து காரணமாக அந்த நபர் நிரந்தரமாக முடக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதற்குஎதிராக வாகன உரிமையாளருக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

   கார் காப்பீட்டாளர்களின் மதிப்புரைகளைக் கவனியுங்கள்:

   உங்கள் குடும்ப காப்பீட்டு நிறுவனத்துடனான அனுபவங்களைப் பற்றி உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் கேளுங்கள். உங்கள் அருகிலுள்ள மற்றும் அன்பானவர்களிடமிருந்து வரும் பின்னூட்டம், வாடிக்கையாளர் ஆதரவு மற்றும் உரிமைகோரல் நடைமுறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது பற்றிய தெரிந்து கொள்ள உதவும்.

   நெகிழ்வான கார் காப்பீட்டு பாதுகாப்புக்கான விருப்பங்கள்:

   இந்தியாவில் சிறந்த கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்கும் போது, ​​ஒருநெகிழ்வானபாதுகாப்புஅவசியம். நுகர்வோர்தளம்மாறுபட்டுள்ளதால், “ஒரு அளவு-எல்லாருக்கும்பொருந்தும்” கொள்கை இல்லை. சில காப்பீட்டுத் தேவைகளைப் பொறுத்து கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். பிற தேவைகளை விட நெகிழ்வு-பாதுகாப்பு வசதியை வழங்கும் காப்பீட்டு வழங்குநருக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். காப்பீட்டு வழங்குநர் உங்கள் தேவைகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப முன்பே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பை வழங்கினால், நீங்கள் அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

   காப்பீட்டு பிரீமியத்தை ஆன்லைனில் ஒப்பிடுங்கள்:

   இணையத்தில் பெரும் ஒப்பந்தங்கள் உள்ளன. அவற்றைக் கண்டு ஏமாறாதீர்கள்; அவை ஒரு பொறியைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. உங்கள் பரபரப்பான நேரத்தில் இருந்து சிறிது நேரம் ஒதுக்கி இணையம் முழுவதும் தேடினால் ஆன்லைனில் ஒரு நல்ல ஒப்பந்தம் கிடைக்கும். கார் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை ஆன்லைனில் ஒப்பிடும் போது, ​​பின்வரும்விஷயங்களைஉங்கள்மனதில்வைத்துக்கொள்ளுங்கள்:

   • வெவ்வேறுகாப்பீட்டுவழங்குநர்கள்வழங்கும்பல்வேறுகாப்பீட்டுத்திட்டங்களைஒப்பிடுக.
   • ஒப்பீட்டு தளம் நிலையான ஐடிவி (அறிவிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு மதிப்பு) இல் பிரீமியத்தை கணக்கிடுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
   • காப்பீட்டு பிரீமியத்தை குறைந்தது 3 ஆன்லைன் காப்பீட்டில்ஒப்பிட வேண்டும்.

   உங்கள் கார் காப்பீட்டு பிரீமியத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்:

   கார் காப்பீட்டு பிரீமியத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் காப்பீட்டு வழங்குநர் அளிக்கும் அபாயங்களைப் பொறுத்தது. இந்த காரணிகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:

   கார் தொடர்பான அபாயங்கள்:

   உங்கள் காரின் மாதிரி, கனத் திறன் மற்றும் எரிபொருள் வகை போன்றவை உங்கள் கார் காப்பீட்டுக்கான பிரீமியத்தை தீர்மானிக்கும் அளவுகள் ஆகும் . வணிக கார்கள் மற்றும் எஸ்யூவி போன்ற விளையாட்டு பயன்பாட்டு வாகனங்களுக்கு அதிக பிரீமியம் தேவைப்படுகிறது ஏனெனில்காப்பீட்டு வழங்குநர்கள் இந்த கார்களில் அதிக உரிமைகோரல்களைப் பெறுகிறார்கள். வழக்கமாக டீசல் கார்கள் பெட்ரோல் வாகனங்களை விட 10-15% அதிக பிரீமியம் கொண்டுள்ளது.

   இருப்பிடம் தொடர்பான அபாயங்கள்:

   இது பதிவு செய்யும் பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பொதுவாக, காரின் உரிமையாளர் நகர்ப்புறத்தில், அடர்த்தியான மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதியில் அல்லது நெடுஞ்சாலைகளுக்கு அருகில் இருந்தால் பிரீமியங்கள் அதிகம். நீங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் திருட்டு அல்லது வாகன இழப்பு அதிகமாக இருந்தால், கார் பிரீமியங்களும் அதிகரிக்கும்.

   காரின் டிரைவர் தொடர்பான அபாயங்கள்:

   ஓட்டுநரின் தொழில் மற்றும் வயது கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது. காரின் பல ஓட்டுநர்கள் இருந்தால், நீங்கள் அதிக பிரீமியத்தை செலுத்த வேண்டும்.

   பேச்சுவார்த்தை முக்கியமானது:

   மோட்டார் காப்பீட்டை வாங்கும்போது, ​​உங்கள்காப்பீட்டுவழங்குநருடன்பேச்சுவார்த்தைநடத்துங்கள். நீங்கள் ஒரு பொறுப்பான ஓட்டுநராக இருந்திருந்தால், அதிக உரிமைகோரல்களைச் செய்யவில்லை ,அதிக விபத்துக்களைச் செய்யவில்லை என்றால் கூடுதல் நன்மைகளைப் பெறலாம்.

   உங்கள் உரிமைகோரல் போனஸைப் பாதுகாக்கவும் (என் சி பி):

   நீங்கள் பொறுப்பான ஓட்டுநராக இருந்தால், எந்த உரிமைகோரலையும் செய்யவில்லை என்றால், உரிமைகோரல் போனஸ் (என் சி பி) பெறுவீர்கள். ஒரு வருடத்திற்கு நீங்கள் எந்த வாகன காப்பீட்டு உரிமைகோரலையும் பதிவு செய்யாவிட்டால், உரிமைகோரல் இல்லாத போனஸ்வழங்கப்படும். பாலிசி புதுப்பித்தலின் போது உங்கள் காப்பீட்டு பிரீமியத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் தள்ளுபடி இதுவாகும். விருப்பம் இருந்தால், நீங்கள் என் சி பி க்கு செல்லலாம்.

   உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதத்தை (சி.எஸ்.ஆர்) பாருங்கள்:

   நீங்கள் ஒரு கார் காப்பீட்டாளரை இறுதி செய்வதற்கு முன், காப்பீட்டாளரின் முந்தைய உரிமைகோரல் தீர்வைக் கவனியுங்கள். உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதம் என்பது ஒரு காப்பீட்டாளர் தனது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து உரிமைகோரல்களைத் தீர்க்க எடுக்கும் நேரம். அது நன்றாக இருகந்தால் மட்டுமே தொடரவும். சி.எஸ்.ஆர் நன்றாக இல்லாவிட்டால் சிறந்த கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்குவது பற்றி நினைக்ககூட வேண்டாம். இந்தியாவின் ஐஆர்டிஏவின் இணையதளத்தில் பல்வேறு காப்பீட்டாளர்களின் உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதத்தை காணலாம்.

   இந்தியாவில் சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

   சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகப்பெரிய பணி அல்ல. ஆனால் உங்கள் காருக்கு நீங்கள் விரும்பும் பாதுகாப்பைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். அதனுடன், இந்தியாவின் சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தைத் தேர்வுசெய்ய உதவும் சில குறிப்புகள் இங்கே:

   • கார் காப்பீட்டு தேவைகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் -சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், உங்கள் கார் காப்பீட்டுத் தேவைகளை நீங்கள் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் தேடும் பாதுகாப்பு அளவையும், நீங்கள் வாங்க விரும்பும் குறிப்பிட்ட துணை அம்சங்களையும் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் பெற விரும்பும் உங்கள் காரின் அறிவிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு மதிப்பு (ஐடிவி) பற்றியும் நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். மேலும், பாலிசிக்கு நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய அதிகபட்ச பிரீமியத்தைப் பற்றியும் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
   • மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மை - இப்போது உங்கள் கார் காப்பீட்டுத் தேவைகளை நீங்கள் அறிந்த பிறகு, சந்தையில் உண்மையான மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் ஐ.ஆர்.டி.ஏ பதிவு எண்ணை சரிபார்த்து அதன் நம்பகத்தன்மையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஐ.ஆர்.டி.ஏ என்பது இந்தியாவில் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கான ஒழுங்குமுறை ஆணையமாகும், மேலும் இது உண்மையான காப்பீட்டு வழங்குநர்களுக்கு மட்டுமே பதிவு எண்களை வழங்குகிறது.
   • நிறுவனத்தின் நிதி திறன்- கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்ப்பதோடு, அதன் நிதி நிலையையும் நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். இது நிறுவனத்தின் நிதி தன்மையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், காலத்தின் தேவைக்கு உரிமைகோரல் தொகையை உங்களுக்கு செலுத்தவும் உதவும். நிறுவனத்தின் வருடாந்திர நிதி பதிவுகளையும் அதன் கடன் விகிதத்தை சரிபார்த்து நிறுவனத்தின் நிதி தன்மையை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.
   • உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதம் -நீங்கள் கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் உரிமைகோரல் தீர்வு விகிதம் (சிஎஸ்ஆர்) மற்றும் உரிமைகோரல் விகிதம் (ஐசிஆர்) ஆகியவற்றை சரிபார்க்க வேண்டும். சி.எஸ்.ஆர் என்பது காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் உரிமைகோரல்களின் மொத்த சதவீதத்தைக் குறிக்கிறது, ஐ.சி.ஆர் காப்பீட்டு நிறுவனம் மொத்த பிரீமியங்களுக்கு பயன்படுத்திய பிரீமியத்தின் மொத்த சதவீதத்தைக் குறிக்கிறது. அதிக சி.எஸ்.ஆர் மற்றும் ஐ.சி.ஆர் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தை நீங்கள் தேட வேண்டும்.
   • உரிமைகோரல் தீர்வு வேகம் -உரிமைகோரல் விகிதங்களைத் தவிர, கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் உரிமைகோரல் தீர்வு வேகத்தையும் நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். விரைவான உரிமைகோரல் தீர்வு வேகம் கொண்ட நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும், ஏனெனில் காப்பீட்டாளர் உங்களுக்கு உரிமைகோரல் தொகையை விரைவில் செலுத்துவார்.
   • பணமில்லா நெட்வொர்க்கேரேஜ் - அடுத்து, கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் கிடைக்கும் பணமில்லா கேரேஜ்களின் நெட்வொர்க்பற்றி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பணமில்லா கேரேஜ்கள் என்பது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கேரேஜ்கள் ஆகும், அங்கு உங்கள் காரை பணமில்லாமல் சரிசெய்ய முடியும். ஒரு பெரிய பணமில்லா கேரேஜ் நெட்வொர்க்கைக் கொண்ட நிறுவனம் சிறந்தது, ஏனெனில் உங்கள் நகரம் அல்லது சுற்றுப்புறத்தில் பணமில்லா கேரேஜை உறுதி செய்கிறது.
   • வாடிக்கையாளர் சேவை -சிறந்த மோட்டார் காப்பீட்டாளரைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் சேவையும் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். வாடிக்கையாளர் சேவை நீங்கள் காப்பீட்டாளருடன் எவ்வளவு எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடியும் மற்றும் உதவி பெற முடியும் என்பதைப் பற்றிய ஒரு யோசனையைப் பெற உங்களுக்கு உதவுகிறது. அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 24x7 ஐ தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பதால், கடிகார சேவைகளை வழங்கும் ஒரு நிறுவனத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
   • ஆன்லைன் ஒப்பீடுகள்- உங்கள் காப்பீட்டுத் தேவைகளை சிறப்பாக பூர்த்தி செய்யும் கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தைக் கண்டறிய ஆன்லைன் ஒப்பீடுகள் சிறந்த வழியாகும். வெவ்வேறு மோட்டார் காப்பீட்டாளர்களின் கார் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை ஆன்லைனில் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், அவற்றின் பாதுகாப்பு நிலை, பிரீமியம் வீதம் மற்றும் வழங்கப்படும் நன்மைகள் ஆகியவற்றை நீங்கள் பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும். சிறந்த காப்பீட்டு நிறுவனம் அதிக பிரீமியம் விலையை வாங்காமல் அதிகபட்ச பாதுகாப்பை வழங்கும்.
   • வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகள் - பல்வேறு மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு அவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும். ஏற்கனவே உள்ள அல்லது முந்தைய வாடிக்கையாளர்களின் மதிப்புரைகள் நீங்கள் பெறப் போகும் காப்பீட்டு அனுபவத்தைப் பற்றிய யோசனையைப் பெற உதவும். எதிர்மறையான நிறுவனங்களை விட நேர்மறையான வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகளைக் கொண்ட கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

   இறுதியாக

   கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்கும் போது, ​​பாலிசிஅம்சங்கள், பணமில்லா பழுதுபார்ப்பு வழங்கும் நெட்வொர்க் கேரேஜ்களின் எண்ணிக்கை, நிறுவனத்தின் கூடுதல் உரிமைகோரல் விகிதத்துடன் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம். மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து தேர்வுசெய்து, பெயரளவு பிரீமியத்தில் அதிகபட்ச பாதுகாப்பு சலுகைகளை வழங்கும் மோட்டார் காப்பீட்டைத் தேர்வு செய்யலாம்.

   அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

   • Q1. இந்தியாவில் கார் காப்பீட்டுக்கான சிறந்த நிறுவனம் எது?

    பதில்: சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. ஒவ்வொரு கார் உரிமையாளருக்கும் தனிப்பட்ட தேவைகள் உள்ளன, மேலும் தனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் காப்பீட்டாளர் அவருக்கு சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனமாகும். இந்தியாவில் சிறந்த கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை கண்டுபிடிக்க விரும்பினால், வெவ்வேறு மோட்டார் காப்பீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சலுகைகளின் அடிப்படையில் ஆன்லைன் ஒப்பீடு செய்ய வேண்டும்.வெவ்வேறு காப்பீட்டாளர்களுக்கான பிரீமியத்தை மதிப்பிடுவதற்கும், குறைந்த கட்டணத்தில் அதிகபட்ச நன்மைகளை வழங்கும் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் நீங்கள் கார் காப்பீட்டு கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

   • Q2. கார் காப்பீட்டுக்கான மூன்றாம் தரப்பு பிரீமியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

    பதில்: கார் காப்பீட்டுக்கான மூன்றாம் தரப்பு பிரீமியம் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் ஐஆர்டிஏ அல்லது இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது காரின் எஞ்சின் கனத் திறனை (சிசி) சார்ந்துள்ளது.

   • Q3. இந்தியாவில் கார் காப்பீடு வாங்க தேவையான ஆவணங்கள் யாவை?

    இந்தியாவில் கார் காப்பீட்டை வாங்க ஒரு கார் உரிமையாளர் பின்வரும் ஆவணங்களை வைத்திருக்க வேண்டும்:

    • கார் காப்பீட்டு முன்மொழிவு படிவம்
    • காரின் ஆர்.சி.யின் பதிவு சான்றிதழின் நகல்
   • Q4. எனது காரில் உள்ள சி.என்.ஜி யை எல்பிஜி என மாற்றினால் எனது கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டுமா?

    பதில்: ஆம். உங்கள் காரின் எரிபொருள் வகையை சி.என்.ஜி யிலிருந்து எல்பிஜிக்கு மாற்றினால், உங்கள் மோட்டார் காப்பீட்டாளரைத் தொடர்புகொண்டு தகவல்களை புதுப்பிக்க வேண்டும். இது முக்கியமானது, ஏனெனில் உங்கள் காரின் எரிபொருள் வகை உங்கள் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் பிரீமியம் விலையை பாதிக்கும்.

   • Q5. எனது கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை மாற்ற முடியுமா?

    பதில்: ஆம். உங்கள் பாலிசி புதுப்பித்தலின் போது உங்கள் தற்போதைய காப்பீட்டாளரிடம் நீங்கள் திருப்தியடையவில்லை என்றால் உங்கள் கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை மாற்றலாம்.

   • Q6. எனது கார் காப்பீட்டு நிறுவனம் காரின் ஐடிவிக்கு சமமான இழப்பீட்டை வழங்குமா?

    பதில்: மொத்த இழப்பு கோரிக்கைகள் அல்லது மொத்த பழுதுபார்ப்பு செலவுகள் உங்கள் காரின் ஐடிவிக்கு அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்குஉங்கள் காரின் ஐடிவிக்கு சமமான இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கும்.

   • Q7. எனது கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை மாற்றினால் எனது என் சி பி க்கு என்ன நடக்கும்?

    பதில்: உங்கள் கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை மாற்ற முடிவு செய்தால், உங்கள் உரிமைகோரல் போனஸ் உங்கள் புதிய கார் காப்பீட்டுக் கொள்கைக்கு மாற்றப்படும். இருப்பினும், அடுத்த புதுப்பித்தல் வரை நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்த முடியாது.

   • Q8. பகுதி உரிமைகோரல் தீர்வு என்றால் என்ன?

    பதில்: பகுதி உரிமைகோரல் தீர்வு என்பது ஒரு மோட்டார் காப்பீட்டு நிறுவனம் பாலிசிதாரருக்கு உரிமைகோரல் தொகையின் ஒரு பகுதியை செலுத்துவதாகும்.ஏனெனில் பழுதுபார்ப்பு செலவு மொத்த ஐடிவி அல்லது காருக்கான உரிமைகோரல் தொகையை விட குறைவாக உள்ளது. சேதமடைந்த காரை கார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு சர்வேயரால் பரிசோதிக்கப்படும் போது சேத செலவு காரின் மொத்த ஐடிவிக்கு சமமாக இருக்காது.

   • Q9. எனது கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை கடந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

    பதில்: உங்கள் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கை முடிந்துவிட்டால், உங்கள் பாலிசியைப் புதுப்பிக்க உங்கள் மோட்டார் காப்பீட்டாளரால் உங்களுக்கு சலுகை காலம் வழங்கப்படும். சலுகைக் காலத்திற்குள் உங்கள் பாலிசியை நீங்கள் புதுப்பிக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு புதிய கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்க வேண்டியிருக்கும், மேலும் உங்கள் என் சி பி யையும் இழக்க நேரிடும்.

   • Q10. காலாவதியாகும் முன் எனது கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை புதுப்பிக்காவிட்டால் எனது என் சி பி ஐ இழக்க நேரிடுமா?

    பதில்: இல்லை. உங்கள் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் காலாவதி தேதியிலிருந்து 90 நாட்கள் வரை உங்கள் உரிமைகோரல் போனஸ் பாதுகாக்கப்படும். இந்த 90 நாட்களுக்குள் உங்கள் கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையை நீங்கள் புதுப்பிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் என் சி பி ஐ இழப்பீர்கள்

   Find similar car insurance quotes by body type

   Hatchback Sedan SUV MUV
   Save upto 85% on Car Insurance
   Search
   Disclaimer: Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by an insurer.
    Why buy from policybazaar

   #Rs 2094/- per annum is the price for third-party motor insurance for private cars (non-commercial) of not more than 1000cc

   *Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.

   ##Claim Assurance Program: Pick-up and drop facility available in 1400+ select network garages. On-ground workshop team available in select workshops. Repair warranty on parts at the sole discretion of insurance companies. Dedicated Claims Manager. 24x7 Claim Assistance.